30. 11. 2014

Rychlé tipy pro podporu a rozvoj kreativity žáků (doplněno)

[12.12.2014] Nechte žáky přemýšlet, chvalte a odměňujte, pracujte s chybou...
To vše samozřejmě víme, ale čas od času není špatné si vše pěkně zopakovat a podívat se, jestli to někteří učitelé nedělají ještě i jinak.

Novinka! Nový odkaz na srovnávací tabulku online aplikací pro tvorbu myšmap.

Nechte žáky přemýšlet

Když učitel pokládá otázky, je to dobré. Když pokládá správné otázky, je to ještě lepší. Když dá dostatek času, aby žáci popřemýšleli nad otázkou, tak dělá to nejlepší pro své svěřence.
Připomíná mi to odměřování času, když si umývám hlavu po použití kondicionéru. Kdysi mi někdo moudrý řekl: "Když si myslíte, že už to stačí, tak přidejte ještě alespoň třetinu času." Jinými slovy, když už máte chuť vyvolat toho nejrychlejšího žáka, napočítejte ještě v duchu alespoň do 10.
Dávejte také dostatek prostoru sami sobě, např. při hodnocení výkonů žáků.

Chvalte a odměňujte

... a to i v případě, že jsou nápady nerealizovatelné nebo nevedou k danému cíli.
Pochval není nikdy dost. Pochvala určitě pozvedne sebevědomí žáka a příště se bude snažit ještě usilovněji. Navíc veřejná pochvala podnítí i ostatní žáky k větší aktivitě.
Jednou z možných odměn může být také to, že některý z nápadů zrealizujete...

Chyba? Žádný problém!

Znáte to: "Není špatných odpovědí, jsou jen špatné otázky." Parafrázujme toto rčení, třeba takto: Není špatných chyb, pokud se z nich poučíme.
Podpořte u žáků učení se z vlastních chyb.
Jestliže máme naučit žáky, jak se poučit ze svých chyb, je třeba často dávat žákům zpětnou vazbu, nejlépe okamžitou. Jak?
Méně známkujte, více nabízejte žákům možnost, aby si mohli překontrolovat svou práci. Využijte např. stránek s řešením, které vyvěsíte (ve vhodném množství) na určená místa ve třídě. Žák, který ukončí svou práci se v klidu zvedne a odchází k vyvěšenému řešení, kde si smluveným způsobem práci překontroluje.


Preferujte spolupráci

I když může být pro někoho konkurenční boj hnacím motorem, ve škole není tento druh stresu žádoucí. Podporujte spolupráci, pomoc, podporu mezi spolužáky.

Velmi pěkný nápad ke spolupráci s využitím moderních technologií jsem našla na webu Barbary Schröder v článku 10 způsobů jak umožnit studentům spolupracovat. Doporučuje (kromě jiného) využít aplikaci k ukládání záložek Delicio.us k jednoduchému sběru informací k zadanému tématu...
  • Žáci dostanou za úkol vyhledávat zdroje informací na internetu k určitému tématu;
  • vše, co najdou vhodného, ukládají do aplikace Delicio.us (stejně vhodná by byla aplikace Diigo nebo kterákoli jiná na podobné bázi);
  • aby byly záložky dobře vyhledatelné, žáci musí ke každé z nich přidat speciální "tag" (značku), např. edtech501 (značka by měla být víceméně nesmyslná, aby ji nikdo jiný nepoužíval);
  • při kontrole a následném využívání se zadá do vyhledávání v aplikaci zvolený "tag", okamžitě se zobrazí všechny odkazy a lze s nimi dále pracovat.[2]
Chcete si to vyzkoušet? Klikněte na odkaz Delicio.us a zadejte do okna vyhledávání (viz obrázek) vybrané slovo. Pokud nevíte jaké, zkuste "pepous" (bez uvozovek) ;-)

Dopřejte žákům možnost volby

Podporujete tím toleranci v třídním kolektivu a tvorbu vlastních názorů jednotlivců. Vítejte diskuze, veďte žáky k faktické argumentaci, naučte je pravidla smysluplných diskuzí.
Žáci, kteří pochybují, jsou sice oříškem pro nejistého oponenta, ale mezi ty přeci nepatříte!

Umožněte netradiční "zápis" nebo opakování

...třeba formou myšlenkových map. Inspirujte se: http://cojsemvyzkousela.wordpress.com/tag/myslenkove-mapy/.

Nové! Free Technology for Teachers: 11 Free Mind Mapping Tools Compared In One Chart
Tabulka, která srovnává různé online nástroje pro tvorbu myšmap.

Pracujte s obrázky

Že není možné jedním obrázkem podnítit žáky k přemýšlení nebo samostatné tvorbě? Podívejte se na sbírku takových obrázků a popřemýšlejte, jak byste mohli podobné obrázkové podklady vytvořit pro svůj předmět.
PS: Pokud něco opravdu vytvoříte, pochlubte se odkazem v komentářích ;)Zdroje:

[1] Nicholls, J. (2014). Quick Tips for Enhancing Creativity in the Classroom. [online] School Of Things. Available at: http://schoolofthings.co.uk/post/495484580/quick-tips-for-enhancing-creativity-in-the-classroom [Accessed 12 Dec. 2010].

[2] Schröeder, B. (2010). 10 Ways to Enable Student Collaboration. [online] Technology Teacher. Available at: http://edtechtoday.wordpress.com/2010/05/14/10_collaborative_tools/ [Accessed 12 Dec. 2010].

[3] Rambousková, J. (2013). Myšlenkové mapy | Co jsem vyzkoušela. [online] Available at: http://cojsemvyzkousela.wordpress.com/tag/myslenkove-mapy/ [Accessed 8 Feb. 2012].

[4] Teaching Ideas on Slideshare.net, (2014). Teaching Ideas. [online] Available at: http://www.slideshare.net/teachingideas [Accessed 29 Jun. 2014].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína