21. 11. 2014

Stručně v odkazech 11/21/2014: Učitel vs. mentální mapa

Daniel Gamrot: Jak udělat mentální mapu | EDUin

"Rozhovor s Danielem Gamrotem, lektorem kurzu Mind Mapping Workshop, který ukazuje, jak udělat dobrou mentální mapu a jak ji využít ve výuce"

Zajímavé citace z textu:
  • U map považuji za důležité skutečně vyzkoušet mapu při různých činnostech. Připravujete se na hodinu? Načrtněte si tuto přípravu do myšlenkové mapy. Máte nový školní/třídní projekt? Vezměte mapu a naplánujte jej v ní. Až se skutečnou praxí přichází poznání skutečných přínosů.
  • Velmi důležité je, že myšlenková mapa je interpretací myšlenek jejího autora. Proto přímo při výuce, zadávání úkolů či práci se studenty berte ohled na to, že bez výkladu k myšlenkové mapě mohou ostatní chápat obsah jinak, než byl původně zamýšlen. Snažte se vytvářet myšlenkové mapy v co možná nejjednodušší podobě a tak, aby byly snadno čitelné pro cílové publikum. Používejte barvy, symboly a obrázky tak, aby se v mapě orientovali i ti, kteří nebyli u jejího vzniku.
  • Mapa je skvělou pomůckou a oporou pro pochopení souvislostí a témat, o kterých si povídáme a předáváme je studentům.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína