28. 2. 2010

Myšlenky na minulost a důležité otázky

Following EduCon, readers on Will Richardson's blog voted on several questions that we might deem the "important questions" regarding education today.

Děkuji za překlad J. D. a nabízím několik fragmentů spolu s mým komentářem...
Čtenáři blogu W. Richardsona hlasovali pro otázky, které považují za důležité a které se vztahují k dnešnímu vzdělávání. Zde jsou vybrány ty nejdůležitější...

Jaká je úloha učitele? Jak podporujeme měnící se úlohu učitele?
Učitelé obecně "dělají" tři věci. Rozšiřují moudrost a nabízí systémy porozumění (historicky např. Platón a Aristoteles). Učitelé také slouží společnosti tím, že připravují občany na to, aby byli schopni plnit požadavky, které na ně bude mít práce a služby. Za třetí máme učitele, který zprostředkovává nápady, rozpravy a koncepty nové generaci.

První otázku si kladu velmi často. Ráda bych svým žákům umožnila co největší rozlet, nabídla co největší prostor. To ale znamená, že musím ustoupit ze své pozice. A není to jednoduché opustit statut vševědoucího učitele a naučit se říkat "nevím". I když třeba i vím. Ale jestliže chci, aby se žáci naučili např. vyhledávat informace z různých zdrojů, nemohu jim hned řešení prozradit, že?!


A to věčné hledání "ideálního postavení" ve výuce! Kde už mohu své žáky pustit a nechat je volně tvořit a hledat? Od kterého bodu už to bude mít smysl, protože mají dostatečné zkušenosti a dovednosti, aby si v dané situaci poradili?

Další palčivé otázky
Jak podporujeme studenty v jejich zaujetí? Co je obsahem základního vzděláním, které by školy měly předávat svým studentům? Co je cílem školy? Jak přizpůsobujeme naše osnovy technologiím, které už studenti používají? Jak vypadá vzdělaná osoba v dnešní době? Jak měníme politiku, abychom podpořili pružnější výuku z hlediska času a místa? Jaké jsou hlavní metody (techniky), které učitelé používají v případě, kdy se studenti učí mimo školu? Jak zajístíme všem rovnoprávný přístup a vhodnou příležitost ke kvalitnímu vzdělání?

Pokud byste se chtěli k některé otázce vyjádřit, ráda vám dám prostor v komentářích, popř. přímo v článku...

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína