3. 7. 2010

Udělejme krok od nástrojů k dovednostem


Škola už nebude jen o základním triviu (čtení, psaní počítání). S argumentem, že toto je cílem školní výuky si vystačíme tak v 1. období. Děti se stále častěji ptají: "Proč? Proč se tohle učíme?" 
Odbudete je nějakou frází nebo se zamyslíte?


Stále víc si myslím, že jedinou cestou k smysluplnému vyučování je integrovaná výuka. Ve stručnosti to znamená, že nebudeme učit abecedu, protože je "zrovna teď v učebnici" a rovnat nějaká nesmyslná slova podle abecedy, ale že při práci s rejstříkem v encyklopedii zjistíme, jak a proč jsou slova řazena, vyvodíme smysl a na praktické tvorbě, např. vytvoříme třídní encyklopedii hub, srovnáme jednotlivé listy podle abecedy. Otázka PROČ? bude zodpovězena dřív, než ji kdokoli položí.

Takže zde nastává obhajoba dovedností (česky kompetencí) na úkor znalostí práce s nástroji bez valného smyslu.

Parents and administrators, unfamiliar with the tools, also seem worried that “important” academic time is being lost and wasted!

Když někdo za využitím technologií vidí jen "využití technologií", pak může argumentovat obavami z plýtvání časem. Dotyčný si neuvědomí, že pokud vedeme děti k tvorbě prezentací, pak nám nejde primárně o dovednosti práce s prezentačním programem (ačkoli tento kurz musí, pochopitelně, předcházet dalším krokům), ale že je to jen cesta k dovednostem, jako je mluvení na veřejnosti, vyhledávání informací, formulace názorů, kritické čtení aj.

Jinými slovy - ano, naučme se využívat program k tvorbě prezentací, ale to je jen začátek celého běhu. Naším cílem není jen zvládnutí postupu, ale dovednost smysluplného využití toho nástroje v dalším vzdělávání.
Otázkou je, jestli tuto dovednost mají možnost žáci využít v ostatních předmětech.

Pro lepší pochopení doporučuji podívat se na originální příspěvek, který mne inspiroval. Najdete tam všechny obrázky se souhrnem příbuzných dovedností. Zde jen na ukázku...

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.