26. 11. 2012

13. PEPOUŠovo vlnobití III.: Co víme (a co bychom chtěli vědět) o metodě CLIL?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Co víme (a co bychom chtěli vědět) o metodě CLIL?
Následuje textový přepis diskuze...CLIL se vymezuje jako didaktický přístup k efektivní integrované výuce cizího jazyka a odborného předmětu, která cíleně a konzistentně rozvíjí znalosti a dovednosti žáka v nejazykovém předmětu a vede žáka zároveň k přirozenému rozvoji jazykových dovedností.
Jak tomu rozumíme aneb Co je to CLIL? 4 komentáře
Zdroj: http://clil.2046.cz/?page_id=203

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Jak asi vyplývá z mých dalších otázek, domnívám se, že CLIL znamená, že zařazuji cizí jazyk do výuky jiného předmětu.
A z konference vím, že aby to opravdu byl CLIL, pak by měl ten cizí jazyk pokrýt 20 % výukové hodiny. Je to moc nebo málo??

Lenka Říhová3. 12. 2012
jaký je rozdíl mezi CLIL  a bilingvální výukou??

Bohuslav Hora3. 12. 2012
To druhé, co zní skoro jako sprosté slovo, to je cizí jazyk celou hodinu, předmět v tom jazyce, např. tady na gymplu v Táboře chemie ve francouzštině na francouzské gymnáziu. CLIL má jen část cizího jazyka v hodině, Pavlína tu onehdá psala, že to je asi  20 %.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012  -  Reply
+Lenka Říhová
Jestliže probíhají všechny vyučovací hodiny daného vyučovacího předmětu po dobu celého školního roku v cizím jazyce, používá se často název bilingvní výuka nebo výuka předmětu v cizím jazyce. Specifikem této výuky je, že předpokládá určitou jazykovou vybavenost žáků a cílem vyučovacích hodin je pouze osvojení učiva daného předmětu, jazykový cíl není stanoven.
Zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/8879/POJETI-CLIL-A-BILINGVNI-VYUKY.html/?Příklad: Jsem učitelka odborného předmětu, ale neumím žádný další cizí jazyk. Mohu i tak zařadit CLIL do svého plánování a následně pak do výuky? Co pro to musím udělat? 5 komentářů

Petra Boháčková3. 12. 2012
Jako většina ve škole, je to jen o penězích. Můžete totiž být při výuce v hodině dva - jazykář i odborný učitel. Společné plánování s jazykářem je podle mě nezbytností. ?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
Zní to pěkně, ale pokud opravdu neumím, tak bys se do toho asi nepouštěla.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Možná by nemuseli být oba přítomni v hodině, postačovat by mohla pečlivá společná příprava. Když učitelka jazyka připraví podklady k textu a dodá slovníky, žáci (2. stupně), by si s tím poradit měli. A odborný učitel bude vědět, jaký má být výstup...
Asi hodně složité, co?!?

Jitka Rambousková3. 12. 2012 (upraveno)
No nevím, nevím...
To bych si přišla, jako když jdu suplovat. Kolegyně všechno do mrtě nachystá a jsem jak kašpárek na šňůrce. Já to tam přežiju, ale co je to práce navíc pro ni!?

Pavlína Hublová3. 12. 2012  -  Reply
+Jitka Rambousková Tak bych to neviděla - za obsah přeci pořád zodpovídám já.?Příklad: Jsem učitel jazyka a rád bych rozšířil výuku CLIL ve své škole. Jak bych mohl/měl postupovat? 2 komentáře

Petra Boháčková3. 12. 2012
Opět, podle mě je hlavní společné plánování s odborným učitelem. ujasnit a naplánovat cíle, které má taková výuka splnit (a když to tak píšu, uvědomuji si, že to u nás neproběhlo a že je to možnou příčinou odumření Clilu).?

Pavlína Hublová3. 12. 2012  -  Reply
Také tu +Pavel Hodál psal o úpravě obsahu obou předmětů - zřejmě by nejen odborný,ale i jazykový předmět měl být tomu uzpůsoben - u jednoho snížením obsahových požadavků, u druhého zaměřením na odpovídající slovní zásobu...?Třeba už CLIL do výuky zařazujeme a ani o tom nevíme. Je to možné? 34 komentářů

Petra Boháčková3. 12. 2012
No, nevím, když o tom nevím, je to ještě/už CLIL? Neměla bych zařazovat plánovaně? S rozmyslem čeho chci dosáhnout? To by pak Clil mohl být jakékoli použití nějakého webového prostředí v jiném jazyce. Je to výborné, ale podle mě to Clil není.?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Tak toto je můj případ. Kdo sleduje přednášky, tak může komentovat.?

Jana Zárubová3. 12. 2012
Mohli bychom třeba hovořit o prvcích metody CLIL? 20% to není, ale určitě zařazuji do výuky i angličtinu, protože mnoho procvičování na internetu pro matematiku je v angličtině?

Petra Boháčková3. 12. 2012
To si právě nemyslím, že by to +Bořivoj Brdička byl Clil. ?

Jitka Rambousková3. 12. 2012 (upraveno)
Jak jsem si přečetla definici tady někde dole, tak by sem šlo zařadit vlastně používání pracovních listů v angličtině nebo práce v různých aplikacích na webu. Nicméně matematika je v tomto asi dost specifická, protože většina věci nedělá žákům problém. Občas je třeba dořešit několik slovíček, ale o tom to vlastně je :)
Ale CLILem bych podobnou činnost neměla odvahu nazvat a navíc těch 20% to není náhodou.?

Lenka Říhová3. 12. 2012
a co využívání různých online nástrojů nebo aplikací, které jsou v angličtině??

Jana Zárubová3. 12. 2012
+Lenka Říhová to asi také nebude CLIL.?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Uznávám. U mě není zdokonalení jazyka cílem.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
+Jana Zárubová A já bych řekl, že to zase CLIL bude, si to musím přeložit, pochopit a pracovat podle instrukcí programu. Obohacuje to mou slovní zásobu a vnímání jazyka.?

Jana Zárubová3. 12. 2012
No jo, ale někdo tady psal, že CLIL je až 20% výuky v jiném jazyce, tak si říkám, že to není..?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Proč??

Daya Murová3. 12. 2012+4
Mně asi ani tak nezáleží na tom, jak se tomu říká, ale chci, aby si uvědomili, že 1. už toho spoustu z toho jazyka umí a mohou ho používat, 2. mohou na internetu najít spousty věcí, když nebudou závislí jen na českém rybníčku a 3. že angličtina není jen nějaký nudný předmět ve škole, že to je vcelku praktický dorozumívací prostředek :-)?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Bohuslav Hora Těch 20 % jsem psala já, zaznělo to na závěrečné konferenci CLIL. Prostě z komunikace, která probíhá v hodině, by mělo být 20 % v cizím jazyce, abychom mohli hovořit o CLIL.
Vše ostatní považuju za prvky CLIL.
Ale to přeci taky není špatné, ne?!?

Jana Zárubová3. 12. 2012+1
Souhlasím s +Daya Murová , je jedno, jak se tomu říká, když se naučí pár slovíček navíc, jen dobře a ještě lépe, když si po roce ani neuvědomí, že je to vlastně v angličtině :)?

Lenka Říhová3. 12. 2012
to jsi +Daya Murová vystihla přesně. Nebát se, že to není clil a prostě to zkusit?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Nic není špatně, prostě je dobře, že se cizí jazyky prolínají normální výukou, to je jako informatika, která se má prolínat normálními předměty. Tož proto v dějepise používáme počítače, tabule, iPADy, mapy na Google… ?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
+Daya Murová Tesat! 1, 2 i 3
Vždycky porovnáváme výsledky hledání obrázků v češtině a angličtině, občas přihodíme třeba němčinu. A vždy slovíčka, co už umí. Jsou nadšeni a unešeni.
Pak když něco potřebují vyhledat, tak pustí seznam a používají češtinu. A já pláču.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Bohuslav Hora Nejen, že to je dobře, ale skoro to považuju za jeden z přirozených kroků vývoje vzdělávání (jako integraci ICT).?

Jana Zárubová3. 12. 2012
+Jitka Rambousková tak Seznam jsem je už odnaučila :)))?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No to já říkám taky, informatiku rozpustíme do předmětů, necháme si jen takové ty specializační - tvrobu webu, programování… To ostatní je přece součást běžného života, mailování, Skypování, vyhledávání, bezpečnost na internetu, odevzdávání úkolů elektronicky. :D?

Lenka Říhová3. 12. 2012
přečetla jsem si "v rámci odborného předmětu učitel využívá materiály v cizím jazyce, navazující aktivity vede v mateřském jazyce", tak to potom CLIL je vše co tady zaznělo?

Bohuslav Hora3. 12. 2012+1
:D Ale pamatujete na to, když první věc, kterou člověk v internetovém prohlížeči udělal bylo, že napsal www.seznam.cz?

Jana Zárubová3. 12. 2012+2
Ale dostali jsme se tak daleko, že když máme nějakou aplikaci nebo procvičování, tak už se neozývá jéé, ale to je v angličtině...?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Hlavně tu zaznělo, že se to může jmenovat jak chce, důležité je, že to má nějaký výsledek, že se to někam posunuje, že to dává smysl hlavně žákům, aby byli motivovaní k učení se cizích jazyků.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No to už asi neee, moje první věta je, že to je v angličtině, ale tak jednoduché, že si s tím poradím i já, od přírody ruštinář. :D?

Jitka Rambousková3. 12. 2012+1
+Bohuslav Hora To říkám taky "Když tomu rozumím i já!"
+Jana Zárubová Vůbec Seznam nepouštím a nemluvím o něm, nicméně někteří mají takové to národovecké smýšlení. ?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Národovecké smýšlení. :D :D :D :D :D?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Víte, s tou angličtinou je to vlastně stejné jako s ICT. Prostě se bez ní neobejdeme. Možná bychom měli jít prostě ještě o krok dál, a vůbec nediskutovat, zda to zavést. Prostě předpokládat, že žáci budou postupně schopni to používat - a to všude. První ovšem musí být učitelé!?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Lenka Říhová Ano, ale pořád je tady to procento zařazení cizího jazyka.
A navíc - by měl být právě i plán na rozvoj a následné hodnocení pokroků rozvoje cizího jazyka...?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Já pořád nemohu zapomenout, jak jsem (po mnoha letech prvně) v roce 1990 přijel do Kodaně na nádraží a metař mi plynně odpovědel na dotaz anglicky. Pak jsem zjistil, že to nebyla výjimka.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Zdá se, že většina z nás sice zařazuje cizí jazyk do výuky, ale ne v takovém množství, abychom mohli mluvit o CLIL...

Proč zařazujete cizí jazyk do svých hodin? Co vás k tomu vede??

Bohuslav Hora3. 12. 2012
O CLIl rozhodně řeč být nemůže a nikdy bych to tak neprezentoval. :D Chci žákům ukázat, že je nezbytné se v cizím jazyce alespoň orientovat. A že těch pár slov k dorozumění přeci dáme.?

Jitka Rambousková3. 12. 2012+3
Myslím, že se nebráníme využívání angličtiny ve formě, kterou zvládáme.
Pustím video, kterému rozumím, použiju pracovní list či web, kterému rozumím a dokážu s ním dětem pomoci, takže vidí jazyk a vidí jeho smyslupné a praktické použití. Ale nemám odvahu se hrnout do věcí, kterým sama nerozumím.?

Hana Zahrádková3. 12. 2012  -  Reply
Taky využívám jen prvky, cvičení s aglickým zadáním v matice a online aplikace v angličtině pro procvičování matematiky a do chemie videa namluvená anglicky. Jinak moje výslovnost a komunikace je nízká, takže se do více věcí nepouštím!?Používáte cizí jazyk ve své výuce? V jakém množství, při jakých příležitostech a jakou formou? 30 komentářů

Petra Boháčková3. 12. 2012
Začali jsme s tím loni, možná mírně už předloni. Jenže se to ukázalo jako věc, která je fakt náročná na přípravu a spolupráci a to nám nějak vázlo. Postupně to zkomíralo, až letos jsme se ke Clilu ve fyzice ještě vůbec nedostala. ?

Petra Boháčková3. 12. 2012
Dokonce jsme si založili i wiki, ale jak říkám, nikdo to po nás vysloveně nevyžadoval až to utichlo úplně.
http://zscakoviceproject.wikispaces.com/?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Videa.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Zařazovala jsem AJ tak, jak jsem využívala různé online nástroje z internetu na interaktivní tabuli.
Třeba o Vánocích jsme si pouštěli krásnou aplikaci, která ukazovala a popisovala, jak se slaví Vánoce v různých zemích celého světa.?

Jana Zárubová3. 12. 2012
V matematice je mnoho materiálů v angličtině a začali jsem používat Khanacademy, když ještě nebyla česky...?

Jana Zárubová3. 12. 2012
A v informatice jsou spousty aplikací, které používáme a angličtině.?

Daya Murová3. 12. 2012
Jednoduché pracovní listy do dějepisu v angličtině, kde je hodně obrázků, práce s mapou, grafem apod.?

Jaroslava Pachlová3. 12. 2012
Také občas pouštím videa ve fyzice, která jsou v angličtině.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Petra Boháčková
Říkáš: ...nikdo to po nás vysloveně nevyžadoval až to utichlo úplně
Takže by tlak ze strany vedení mohl pomoct v pokračování? Myslíš, že by to stálo za to??

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Jana Zárubová
začali jsem používat Khanacademy, když ještě nebyla česky
Jak jsi zajistila, aby žáci opravdu porozuměli??

Pavel Hodál3. 12. 2012
Přímo v ŠVP máme výuku některých předmětů v dvojjazyčně. Konkrétně pracovní činnosti (1-5) a INF (5-6)?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Jaroslava Pachlová Žáci jen poslouchají, nebo jsi je i nutila mluvit anglicky??

Petra Boháčková3. 12. 2012
Asi stálo ... my jsme se o tom s vedením bavili ... jedna z možností jak to zoficiálnit byla, že to dáme do švp. Ale nakonec jsme od toho upustili ... báli (to je trochu silné slovo) jsme se reakcí rodičů - až by řešili špatnou známku známku z fyziky, tak by říkali, že to má proto že jejich dítě neumí anglicky?

Jana Zárubová3. 12. 2012
+Pavlína Hublová my na Khan používáme hlavně cvičení ne videa, a tam je porozumění jednodušší. No a když to nešlo, Google překladač leccos vyřešil :)
ale je pravda, že někteří chtiví si i nějaká videa pouštěli :)?

Jaroslava Pachlová3. 12. 2012
+Pavlína Hublová ne, šlo jen o poslech?

Petra Boháčková3. 12. 2012
A to mě přivádí k tomu, že je při clilu opravdu důležité hodnotit odborné znalosti zvlášť a zvlášť ty jazykové. ?

Pavel Hodál3. 12. 2012
Takto učím už pátým rokem Informatiku dvojjazyčně. Musím ale přiznat, a to si málokdo uvědomuje, že pokud zařadíte do výuky cizí jazyk, je třeba snížit výrazně nároky na to, co ve svém předmětu proberete. Pokud zařadíte řekněme 20 % jazyka, půjdou dovednosti a znalosti žáků dolů o 40-50 %.?

Petra Boháčková3. 12. 2012
A jak to máte +Pavel Hodál s domluvou s jazykáři ... myslím, že pokud by oni spolupracovali víc, dalo by se to procento snížit. ?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Je důležité vždy vše posuzovat podle cílů, CLIL má zcela jiné cíle než běžná výuka.?

Pavel Hodál3. 12. 2012
To určitě, ale pokud jim např. pustím výukové video v češtině, tak ihned po skončení mohu začít pracvat. Pokud jim pustím podobnou věc v angličtině, následujích 10-15 minut strávím rozborem toho, co tam vlastně bylo řečeno, každý u žáků to pochopil jinak, někdo vůbec... Takže mi ten čas dlouhodobě chybí v probírání vlastní látky. S tím je potřeba počítat.?

Pavel Hodál3. 12. 2012
+Bořivoj Brdička Má pravdu. Jen jsem chtěl připomenout, že při nadšeném zavádění CLIL se zapomíná na ubrání standardního učiva. A to je nutné.?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012+1
To standardní učivo a standardy vůbec nás jednou zahubí. Je to věčné dilema. Pokud se nepodařilo vysvětlit kompetence v RVP, je veškeré vysvětlování marné. Nepomohou nám ani kompetence pro 21.st.?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
Myslím, že to si málokdo uvědomuje a může to být velkou překážkou +Pavel Hodál ?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Pavel Hodál To je velmi důležitá informace. Díky, nenapadlo by mě.
Z tohoto pohledu se mi skoro zdá, že jen občasné zařazení cizího jazyka do předmětu je:
- jednodušší na přípravu;
- tolik nenaruší plynulou obsahovou část předmětu;
- neklade vyšší nároky na hodnocení a spolupráci mezi učiteli.
Vynechala jsem něco??

Pavel Hodál3. 12. 2012+1
Víte, co mě přesvědčilo o přínosnosti mé výuky INF společně s Aj? Šli jsme na výukový program (GIS Day). Organizátor (PdF MU) nachystal pro mé žáky doktorandy, aby pomohli žákům sedmé tříd při orientaci v anglickém SW, který byl těžištěm výukového programu. Ale ti mí žáci celkem bez problémů plnili úkoly v jim do té doby neznámém SW, vše v Aj, orientovali se v termínech a zvládali to tak, že doktorandi po chíli zjistili že nemají nic na práci. :-)?

Jana Zárubová3. 12. 2012
+Pavlína Hublová takže jsme vlastně vymysleli novou metodu. Neměli bychom ji nějak nazvat :))??

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Jana Zárubová Neděs mě :D?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
+Jana Zárubová Máš snad nějaký návrh na název? :D?

Jana Zárubová3. 12. 2012+2
Ani ne, řekla bych, že jsem proti jakémukoli "názvování"
Prostě jsem přesvědčená, že by to bylo dobré, tak to dělám a je mi jedno, jak se to jmenuje nebo nejmenuje...
totéž mám se všemi kompetencemi, projekty a gramotnostmi :)?

Bohuslav Hora3. 12. 2012+1  -  Reply
+Jana Zárubová Máš pravdu, to je pak pro akademiky. :)?Podpořil/a byste jako rodič zavedení CLIL do výuky? Od kterého ročníku a s jakými požadavky? 6 komentářů

Ludmila Kovaříková3. 12. 2012 (upraveno)
Od počátku jsem byla spíše skeptická. Pak jsem si přečetla pár věcí a ráda bych časem i něco vyzkoušela. Ale neumím si představit slabé děti, které ani tak nedávají pozor, natož když budu mluvit anglicky. Tedy jako rodič ne.?

Petra Pšeničková3. 12. 2012
Já ano. Do nějaké nauky. S požadavkem,že díky cizímu jazyku žák nepůjde v předmětu s prospěchem dolů,jinak bych to nijak neomezovala.?

Berka Malíčková3. 12. 2012
já nevím...na druhém stupni by to snad zařadit šlo...ale na obyčejných základkách možná spíš jen pro zpestření výuky...určitě na tom nejde stavět znalosti dětí...u výběrových škol bych to vítala?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Ludmila Kovaříková A co kdyby jim zrovna implementace cizího jazyka zvýšila motivaci k danému předmětu? Přeci jen - spojení jazykových a přírodovědných dovedností (spojení AJ a CH), by mohlo podpořit ten předmět, který nemá rád...?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Petra Pšeničková Taky by asi hodně záleželo na pečlivé přípravě učitelů že? Nesmělo by to být nic náhodného...
Mohla bys to jako rodič nějak kontrolovat nebo ovlivnit??

Pavlína Hublová3. 12. 2012  -  Reply
+Berka Malíčková Souhlasím, výběrové školy (osmiletá gymnázia), by měla používat CLIL nebo přímo bilingvní výuku (už tu někde ten rozdíl zazněl).?Jsou učitelé připraveni na používání cizího jazyka ve svých předmětech? Je to problém VŠ přípravy, dalšího vzdělávání, nebo...?
A nějaký recept na zlepšení/zkvalitnění situace by nebyl? 15 komentářů

Lenka Říhová3. 12. 2012+1
věřím, že pokud současní studenti učitelství nastoupí opravdu do škol, budou na tom s jazykovým vybavením lépe než předchozí generace (aspoň doufám)?

Jitka Rambousková3. 12. 2012+1
Většina mé generace asi ne. Ruština s němčinou se nějak nenosí.
Budu nám držet palce, aby mladí byli a pokud sleduji Edmodo kurzu, tak asi i jsou.?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
To je hezká nahrávka. Netroufám si to posoudit, ale pochybnosti mám. Ze studentů se, zdá se, nikdo neukázal, že??

Bohuslav Hora3. 12. 2012
A já mluvím rád rusky i v hodinách, kam to patří. Jsem se domluvil i v Londýně, tak proč bych to nepoužil, že??

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Lenka Říhová Ale nemyslím si, že by to byla zásluha VŠ. Spíš všeobklopující přítomností angličtiny. Co myslíte??

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Studenty tu asi žádné nemáme, a já se tak těšil, že dáme řeč.
+Pavlína Hublová Angličtina v mém případě není opravdu zásluhou VŠ, ale jak píšeš, všeobklopující přítomnost angličtiny - krásné sousloví.?

Lenka Říhová3. 12. 2012
diskuze o tom, jak jsou školy schopné vybavit žáky po jazykové stránce by byla na další vlnobití?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
Ono je to jedno s druhým. Nicméně dnešní studenti mají více možností a více motivace umět jazyk. Ale to je taky na debatu jinde a jindy.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Technologie jsou v AJ - aplikace na iPADu, i na Google Play, programy, i když postupně se začínají objevovat překlady do čj.?

Lenka Říhová3. 12. 2012+1
musím říct, že od té doby co používáme iPady s mnoha anglicky mluvícími aplikacemi, jsou i naše děti schopné lecčemu v AJ porozumět :)?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Lenka Říhová
diskuze o tom, jak jsou školy schopné vybavit žáky po jazykové stránce by byla na další vlnobití?
Tady si asi s VŠ nemáme co vyčítat. Kdyby děti nepoužívaly denně internet, my bychom to nevytrhli :)?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Jitka Rambousková Souhlasím, je to i (hlavně) o té motivaci - vědí, že to prostě budou potřebovat.?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Zdá se mi to, nebo vlastně možná nebude třeba zlepšovat vybavenost učitelů cizím jazykem? Tedy alespoň pokud se týká rozvíjení jazykových znalostí cizího jazyka žáků? přijde to samo??

Lenka Říhová3. 12. 2012
vybavenost učitelů je rozhodně třeba zlepšovat..třeba po různých EU projektech, zaměřených na ICT dojde víc i na jazyky?

Bohuslav Hora3. 12. 2012  -  Reply
No je to asi jako s tím plaváním, hodit do rybníku a plavat, zažil jsem v tom Londýně horké chvilky, já jim rozuměl, ale dát dohromady gramaticky správnou větu… Pak jsem se na to vykašlal a použil jsem slovíčka, která jsem znal a domluvil jsem se, asi to nebylo gramaticky dobře, ale čert to vem, jídlo a pití jsem dostal, do Parlamentu jsem taky trefil. :D?Kde najít inspiraci a pomoc při zájmu o zavedení CLIL na škole? Může vedení škol udělat něco pro to, aby se cizí jazyk dostával i do předmětů "nejazykových"? 26 komentářů

PEPOUŠův nápadník3. 12. 2012Upravit
Zde jeden z nejnovějších příspěvků do "rodiny" metodické podpory CLIL: http://clil.2046.cz/?

Petra Boháčková3. 12. 2012
Já jsem se účastnila elearningového kurzu na metodickém portále. Kurz samotný byl organizovaný British council. Pokud byste na něj narazili a o clil máte zájem, určitě ho musím jen doporučit. ?

Petra Boháčková3. 12. 2012
Podpora vedení je výborná věc, ale samotná asi nestačí. Musí na tom pracovat, když ne celá škola, tak aspoň metodická sekce jazyka a toho předmětu, ve kterém se má CLIL odehrávat. ?

Bohuslav Hora3. 12. 2012 (upraveno)
Souhlasím s Petrou, do dějepisu zavádím občas anglické termíny - u amerických nebo anglických dějin, a vím, že to probírají v angličtině - takže na to odkazujeme - Tea Boston party, Tea Act apod. A zkusil jsem teď aplikace z iPadu - Mozart apod. Jednoduchá angličtina, ale moc se na to netvářili. :)?

Petra Boháčková3. 12. 2012
A ještě mě napadá jedno úskalí - asi se často stává, že Clil na škole stojí i padá s jedním, dvěma učiteli. Když ti odejdou, co pak s clilem? ?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Kurzy jsou k dispozici přímo pod taktovkou BC - v jejich prostředí. Bohužel, nevím, jak to bylo, +Petra Boháčková u tebe, ale tady je to už placené. Jeden běh bude začínat v únoru...?

Lenka Říhová3. 12. 2012
největším úskalím bude dostatek jazykově vybavených kantorů si myslím?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
S těmi učiteli - to je pravda.?

Petra Boháčková3. 12. 2012
Já to měla ještě na RVP zdarma.?

Daya Murová3. 12. 2012+1
Také občas zavádím dějepisné pojmy, v nejvyšších ročnících někdy používám anglické pracovní listy. Spolupracuji s angličtinářkou, občas se najde i nějaký článek, se kterým může zároveň pracovat v angličtině.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
+Daya Murová No to je ono, a to si myslím, že je CLIL, ale každou hodinu na to nemám. takže když se hovoří o Rusku, zařadíme i ruské věty a termíny. To je pak překvapení, čím to pan učitel mluví. :D?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Zdá se, že hlavními problémy jsou:
- učitelé bez znalosti jazyka (ale jazykáře na školách máme);
- nutnost spolupráce mezi učiteli.
Může s tím vedení školy něco udělat? Co považujete za plačivější problém??

Petra Boháčková3. 12. 2012
Ano, i já souhlasím, +Daya Murová tohle je tam důležité. ?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Vztáhnu to na sebe - úroveň mého anglického jazyka. Ale základní věci snad dám. Je to hodně o spolupráci mezi učiteli.?

Daya Murová3. 12. 2012
Problém je, že je to práce navíc. Pokud jim chci práci zadávat anglicky, musím se připravit mnohem pečlivěji, než kdybychom to dělali v češtině. A to kolegové "do výše svého platu" dělat prostě nebudou.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Ale když chci něco umět, tak to musí bolet, kdybych pracoval jen do výše svého platu, tak nebudu za Pepouše. :D?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
A taky by mě to nebavilo.?

Daya Murová3. 12. 2012
Hm, kolik máš Pepoušů ve škole??

Pavlína Hublová3. 12. 2012
+Bohuslav Hora
Vztáhnu to na sebe - úroveň mého anglického jazyka. Ale základní věci snad dám.
Myslím, že čím menší znalost jazyka, tím pečlivější příprava. Takže to bude jako se vším, no ne??

Pavlína Hublová3. 12. 2012 (upraveno)
+Daya Murová
Pokud jim chci práci zadávat anglicky, musím se připravit mnohem pečlivěji, než kdybychom to dělali v češtině.
Je to jen jedna z možností, jak CLIL dostat do své hodiny...
http://clil.2046.cz/?page_id=203?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Pepoušů přibývá, teď bych řekl, že jsou tak 3 - 4. Jen nenašli ještě odvahu jít sem, ale víš,m jak to myslím, to jsou ti, co nad prací přemýšlí a jejich hodiny jsou zajímavé.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No o té přípravě to je, je to těžší, náročnější, ale dá se to, přece nemůže být každý rok stejná hodina o americké nezávislosti, to by byla nuda i pro mě.?

Pavel Hodál3. 12. 2012+2
Masarykova Univerzita Brno vypracovala množství zajímavých materiálů v rámci projektu „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“.
více je na http://www.muni.cz/research/projects/8523?

Pavel Hodál3. 12. 2012+2
Toto jsou stránky projektu. Dostali jsme od nich celkem přínosné materiály http://www.ped.muni.cz/clil/vystupy.html?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Díky. +Pavel Hodál ?

Pavel Hodál3. 12. 2012  -  Reply
Další škola, o které vím že z evropských peněz řešila CLIL je http://www.linguistic.cz/gymnazium/?cap=16561. Jejich web je ale totálně mrtvý a nenabízí nic.?Čeho se vyvarovat? Co bych mohl/a jako "nejazykář" pokazit při zavádění cizího jazyka do výuky? 22 komentářů

Jana Zárubová3. 12. 2012
Já mám někdy obavu, abych anglické slovíčko správně vyslovila..?

Ludmila Kovaříková3. 12. 2012
Bála bych se, že budu jako učitel používat nějaký tvar slova, který si děti zautomatizují.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Tak to jsem na tom stejně, takže si to doma před zrcadlem předžvýkávám, zeptám se angličtinářky Romany, jestli to žvejkám správně a pak to třeba taky vyjde. :D?

Pavlína Hublová3. 12. 2012
Já myslím, že nic. Do nějakých jazykovědných rozborů se snad pouštět nebudeme, ne?!
Jasně - pokud budu machrovat, že jazykem vládnu a budu dávat instrukce v tomto jazyku, asi bych měla mluvit správně...?

Daya Murová3. 12. 2012
Někdy si připadám jako kozel zahradníkem a mám z angličtiny, ve které nejsem zrovna kovaná, strach.?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
Vím, jak (ne)umím a prostě by ode mne slyšeli špatnou angličtinu se spoustou chyb. To by byla medvědí služba výuce jazyků.?

Jana Zárubová3. 12. 2012
Já se do žádných dlouhých proslovů nepouštím, ale přece jen je někdy potřeba něco přečíst, aby se žáci zorientovali :)?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No, nevím, jestli všichni angličtináři mají tu perfektní výslovnost. Nebál bych se toho tolik. Měl jsem ve třídě dívenku, co žila od útlého dětství v Rakousku, takže jsem to německy při dějepise přežvýkal a teď nám to řekne ona - to byla němčina - lahodící uchu, ale to bych nedal ani po několikaletém studiu. :)?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No jasně, třeba čti a doplňuj, a to přeci dáme. :D?

Daya Murová3. 12. 2012
Tak lépe než oni to přečtu, ale stejně mám prasečí přízvuk. Zas na druhou stranu, jde nám o použití jazyka jako dorozumívacího prostředku pro nějaký obor.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
Souhlasím s +Daya Murová ?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
+Bohuslav Hora Angličtináři určitě všichni nemají správnou výslovnost, ale děti to sakra poznají. Vím, co jsem doma poslouchala za kritiku :)?

Bořivoj Brdička3. 12. 2012
Poněkud trapné je, když žáky naučíte špatně výslovnost nějakého běžného výrazu. Jako typický příklad si vybavuji u nás oblíbený způsob vyslovování slova "Čikego" pro Chicago.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No a co s tím, když sami jazykáři říkají, že správná výslovnost se naučí poslechem u dětí do 7 let. Proto se mi líbila právě metoda Helen Doron, kde se učí jazyk hlavně poslechem.?

Jitka Rambousková3. 12. 2012
No právě, nás učil "angličtinář" vyslovovat Rachel jak Rač?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
:)?

Daya Murová3. 12. 2012
A teď si představte, jak Pepíček příjde domů s "ale pan učitel říkal"... A rodiče si řeknou: "Co do toho mý co mluvit Hora, sakra? Má ho naučit, kdo to byl Karel IV. a on fušuje do angličtiny, ani vyslovit to neumí a kluk se učí koniny." :)?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
:D :D :D No a víš, že to tak asi i je? :D To je jako s těmi ICT dovednostmi, mají přece dějepis, tak co jim to plníte hlavy Google Docs a prezentacemi a Prezi… Tak pak si chvíli povídáme, a když to dál nejde, tak rozhovor ukončím s tím, že to je státní zakázka.?

Daya Murová3. 12. 2012
No vím, že to tak je, u nás je to taky tak. Občas si říkám, proč ze sebe dobrovolně dělám terč.?

Bohuslav Hora3. 12. 2012
No tak do někoho pálit musej, tak ať se trefí, když to dokážou. :)?

Pavlína Hublová3. 12. 2012+1
+Daya Murová Protože si nemůžeš pomoct :)?

Hana Zahrádková3. 12. 2012  -  Reply
Hrozně nerada jim něco čtu v aj, pač mam pocit, že to vždycky říkám špatně!!!?
Jestli chcete vědět, jak se hlasování vyvíjí, tak občas jsou výsledné grafy k prohlédnutí na stránce Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-13. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-13). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

2 komentářů:

  1. Právě sděluji studentům, že dnes bude Vlnobití na téma CLIL. Nevím, jak se to projeví na návštěvě, ale slíbil jsem možnost získat touto aktivitou zápočet. Problém je v tom, že právě jazykáři mají v mém kurzu, kde žádám navázání nejlépe mezinárodního spojení s učiteli, velkou výhodu. Tak doufám, že příště bude ve Vlnobití zase nějaké téma, do něhož se budou moci zapojit i nejazykáři. Tak ať se to vydaří!

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Děkuji. Velmi si toho vážím. Škoda, že zrovna vyšlo toto téma. Ale i tak jsem si jistá, že to nebude jen pro jazykáře. Z naší skupinky také nejsme všichni jen učitelé jazyků...

      Vymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína