3. 3. 2012

21. PEPOUŠovo vlnobití II.: Absolventské práce a celoškolní projekty - nápady a zkušenosti

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Absolventské práce a celoškolní projekty - nápady a zkušenosti 
Následuje textový přepis diskuze...Tvoříte absolventské práce i na ZŠ, nebo je to úkol pro vyšší stupně vzdělávání? 12 komentářů

Jana Zárubová  -  Zatím netvoříme, ale třeba po dnešku začneme :)
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Jaký smysl by mělo chtít po žácích absolventské práce?
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Smysl? Připraví se na podobné práce na střední škole, vyzkouší si, co v této oblasti zvládnou, mohou ukázat, čemu rozumí, co umí...
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  A motivace žáků?
Upřímně - to víme my, že je na něco připravujeme. Ale budou tohle akceptovat?
27.2.2012  

Daya Murová  -  My to letos budeme zkoušet poprvé. Motivace asi jako říká Jana - jste nejstarší, pojďte si něco zkusit.
27.2.2012  

Jitka Rambousková  -  Neděláme.
27.2.2012  

Daya Murová  -  Chceme je zkusit ještě na konci roku k něčemu dokopat.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Neuvažujete?
27.2.2012  

Jitka Rambousková  -  Nevím o ničem, myslím, že na ně není správná atmosféra.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Zdá se, že je třeba najít někoho, kdo má správnou pozici a pevnou pěst. Je to tak? Protože jinak je řadový učitel malý pán, aby zlanařil celou školu...
27.2.2012  

Daya Murová  -  U nás s tím přišla zástupkyně a na první poradě ji málem uklovaly, když to řekla...navíc si dovolila říct, že už se na konci roku stejně houby učí, jedna kolegyně se začala velmi bouřit, neboť ona je přece dokope k výkonům ještě 25. června, vložila se do toho další z prvního stupně, která tam vůbec neučí...mela :-)
27.2.2012  

Hana Dědková  -  my děláme oborové práce. Je to slovní prezentace nějakého žákem zvoleného tématu s ppt prezentací. Loni to byla katastrofa, hrozné výkony. letos uvidíme, zda to bude lepší. Musí si vybrat konzultanta=učitele a vybrat si, zda to bude písemně bez prezentace ústní nebo tak, jako loni jen ústní s ppt slidy.
27.2.2012
Co si představujeme pod pojmem "absolventská práce"? 15 komentářů

Pavlína Hublová  -  Pod absolventskou prací si představuju něco jako seminární práci. Asi proto, že víc nebudou schopni žáci 8.-9. ročníků vyplodit.
A snad taky proto, že se stále pohybuju v ZŠ.
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  už dost let o ní uvažuejem pro vycházející žáky ve spojení s "malou maturitou" .. zatím nedošlo ani na jedno
27.2.2012  

Daya Murová  -  Něco jako seminární práce spojená s prezentací.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Prezentací? Před kým? Spolužáky? Komisí složenou z...?
Určitě by to byla sakra přidaná hodnota!
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Prezentace zcela určitě. Osobně by se mi líbilo, kdyby šla prezentace před spolužáky z devítek a taky osmiček (aby věděli na příští rok) a pak někdo z pedagogů...
27.2.2012  

Daya Murová  -  Viz výše...nejdřív před učiteli, to bude generálka, pak před rodiči.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Zajímalo by mě, kolik rodičů na tohle přistoupí...
27.2.2012    +1  

Daya Murová  -  Pak dám vědět :-) Ale myslím, že přijdou. Když my jsme fakt taková rodinná škola, všichni se znají, bude to konec roku v devítce, to si myslím, že půjde. Aspoň tedy v téhle třídě, příští rok u mých to nevidím úplně růžově.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Pořád se nemůžu zbavit pocitu, že absolventská práce je jen práce pro práci - prostě jako seminárky. Jak to ošetřit?
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  +Pavlína Hublová ošetřit to tak, aby výstupem bylo něco dále použitelného? Nějaký výukový materiál, knížečka, webové stránky?
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Jana Zárubová Knížečka by se mi líbila - takové malé portfolio, které by si žák odnesl... Hm :-)
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  No mně by se spíš líbilo, kdyby si ho neodnesl a nechal nám :) aby měl pocit, že se nám na něco hodí, že jeho práce nebyla zbytečná, že jsme rádi, že nám něco takového zanechal...
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Jana Zárubová Tak dvě kopie...
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  jasně, v případě počítačového zpracování je to jasné, jen jsem chtěla podtrhnout, že by to mělo být tak, že my o ten jeho výstup opravdu stojíme..
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  ...jako mi jednou udělaly dvě dívenky naprosto neskutečný kalendář o vesmíru s ilustracemi. Ještě teď jej používám, když se učíme o vesmíru..
27.2.2012 (upraveno)
Pokud byste chtěli po žákovi tvorbu absolventskou práci, jaké by měla parametry? Jaká hodnotící kritéria byste použili? 17 komentářů

Pavlína Hublová  -  Téma volné, asi bych zadala max. počet stran s nutností minimálně jedné konzultace.
V dnešní době bych nutně netrvala na papírové podobně - mohla by být i zaslána elektronicky.
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Asi bych vypsala nějaká témata a žáci by si vybrali, co je jim nejbližší.
Na papírové podobě bych rozhodně netrvala, ale myslím že konzultací by mohlo být i více než jedna..
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Vypsání témat se mi líbí. Bylo by možné/žádoucí domluvit se s ostatními učiteli? Aby byla témata v širším spektru. Každý učitel by nabídl 2 - 3 témata podle svého oboru, žáci by si mohli vybrat...
27.2.2012  

Ludmila Kovaříková  -  Jednou jsem byla na nějaké škole, kde deváťákům určovali témata pro jejich závěrečné práce. Např. ekologie, válka. Pak se sestavila výstavka.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Ludmila Kovaříková Určovali témata - myslíš jako nabízeli okruhy? Nebo přímo konkrétním žákům zadali konkrétní témata?
S tím asi souvisí: Jakou váhu byste přikládali možnosti volby samotným žákem? Měl by mít úplně volnou ruku, vybírat si z okruhů nebo by se měl popasovat s tématem, který je mu určen bez ohledu na jeho zájmy?
27.2.2012  

Ludmila Kovaříková  -  Spíš šlo o okruhy. Nechala bych jim volnost v rámci tématu. Přece jen ani mně by se nelíbilo zpracovávat úplně odtažité téma.
27.2.2012  

Daya Murová  -  My to zkoušíme poprvé, zástupkyně chtěla, aby to bylo co jak nejpraktičtější takže jim nakonec vymyslela téma "dovolená s rodinou". Mají si vybrat místo, vysvětlit, proč zrovna tohle, propočítat výdaje, zavolat si tam, sestavit program a pak to celé prezentovat před učiteli a rodiči.
27.2.2012  

Ludmila Kovaříková  -  Tak tohle bych zrovna dělat nechtěla.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová To je hodně volné, ale zase praktické. Jak bude jejich práce hodnocena?
27.2.2012 (upraveno)  

Jana Zárubová  -  Já bych rozhodně zadávala téma různá, aby každý měl jiné nebo třeba maximálně dva stejné..
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Myslím, že konzultace asi nebudou žádné, že?! Ty bych považovala za povinnost.
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Už si nepamatuju kde, ale někde na internetu jsem viděla inspiraci. Měli vypsaná témata z každého předmětu 9-15 a žáci si vybrali každý jedno
27.2.2012  

Daya Murová  -  Konzultace budou. +Jana Zárubová |Ano, bývá to tak, ale to u nás neprošlo.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Jak budou konzultace probíhat, když je téma takovéhle? Nebo budou konzultovat zeměpisáři? Jaká bude organizace?
27.2.2012  

Daya Murová  -  Já vím zatím jen to, co bylo na poradě, mám tam jen dějepis. Mohu konzultovat jaké hrady navštívit :-) Mají mít rozpočet, takže matikářka, zeměpis, určitě čeština a pak asi informatika, až budou dělat prezentaci. Taky záleží na tom, co si vymyslí a jak to budou chtít zpracovat...
27.2.2012  

Daya Murová  -  mají to dělat hlavně v květnu, kdy jim to máme umožnit zpracovávat v pracovkách, občankách apod., umožnit jim dostat se do počítačovky a prostě všemožně jim pomáhat.
27.2.2012  

Hana Dědková  -  pokud budu vycházet z toho, že je to jen ppt prezentace něčeho (ne písemná práce a její prezentace) tak bych zohlednila přípravu a to, zda si to žák byl vyzkoušet, jak mluví, jak vypadají slidy a jak pěkně mluví a samozřejmě obsah toho, co říká!
27.2.2012Znamená "celoškolní" to, že se musí opravdu zapojit celá škola? Všichni učitelé, všechny třídy? Lze toho vůbec docílit? 13 komentářů

Hana Pilařová  -  celoškolně, ale na skupiny
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Tomu moc nerozumím. Chceš říct, že všichni projektují, ale ne houfně najednou?
A skupiny smíšené nebo zase třídy?
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  jsou témata, kde obsahově by bylo náročné, aby všichni zpracovávali jedno téma ze stejných informací děláme projekty, kdy mícháme třídami na 1. st. a ty mají zjednodušenou verzi .. a pak mícháme třídy 2. st. a ty mají své zadání jindy spolupracují pouze žáci jedné třídy projekt k měsíci knihy je na letošní rok naplánován tak, že skupiny budou namíchány rovnoměrně 1.-9.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Jaké jsou výhody/nevýhody takto smíšených skupin?
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  + mladší se něco přiučí od starších - je nutné naplánovat tak, aby každý mohl přispět svojí troškou - i ti malí
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Jana Zárubová Myslím, že to je asi největší potíž. I když je práce nastavena i pro jednoduché úkoly, je třeba, aby starší nechali ty mladší pracovat.
Přiznám se, že si nedovedu představit skupinku s dětmi 1. - 9. ročníku. Měli jsme 1. a 3. ročník a i to byla dřina, abychom všechny zapojily.
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Já zkušenosti nemám..my děláme jen skupinky z druhého stupně...
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  - letos budou smíšené skupiny dělat vlastní knihu .. a počítá se s tím, že budou v zadání úkoly pro všechny věkové kategorie :) ... já vám koncem března řeknu, jak to dopadlo :)
27.2.2012  

Daya Murová  -  Hm, skupinky bývají smíšené spíš na takové věci, jako jsou čarodějnice - velcí pomáhají malým se nastrojit a pak spolu plní úkoly na trase. |Ale při nějakém vytvářecím projektu to bývá na třídy.
27.2.2012  

Daya Murová  -  +Pavlína Hublová My máme malotřídku, to ti ani nepříjde, že máš víc ročníků :-)
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová Taky asi tuším, že je třeba všechny předem moc dobře instruovat.
Probíhá takové první seznámení s projektem i pro žáky? Všichni najednou nebo dávají instrukce jednotliví učitelé?
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Jéžiš, proč já se pořád nemůžu zbavit té naší sídlištní školy? :-D
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  jak kdy .. někdy přenáší instrukce příslušný učitel .. jindy seznamuje děti s prací na společném shromáždění
27.2.2012Připravujeme celoškolní projekt... Jaké překážky můžeme očekávat? Máte nějaké dobře míněné rady pro začátečníky? 16 komentářů

Pavlína Hublová  -  Všichni učitelé nebudou tak nadšení jako vy. Obrňte se trpělivostí a pokuste se zapojit i tyto učitele - třeba je to nakonec chytne.

Nečekejte hned zpočátku zázraky. Ať zkoušíte projekt poprvé nebo jste zkušený matador, organizace se rozjede skoro vždy a časový plán je velké umění dodržet.
27.2.2012 (upraveno)    +1  

Jaroslava Pachlová  -  Dobrá a chytlavá motivace musí být i pro učitele.
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  - plánujte dostatečně dopředu - nastřelte, laďte a cca týden před realizací proveďte rekapitulaci a seznamte s projektem kolegy
- naplánujte, co je třeba připravit, rozdělte kdo co má na starosti a připraví
- včas hromaďte - potřebný materiál a pomůcky shromažďujte s předstihem na jednom místě a odškrtávejte seznam
- nechte si čisté formuláře, pracovní listy ... včetně elektronické podoby, třeba se budou časem znovu hodit
- pro plánování je ideální portálí WIKI
- počítejte s tím, že ne vždy všechno vyjde tak, jak jste naplánovali
- naplánujte nějaký hmatatelný výstup, ke kterému je možné se vracet
- nechte si dost času na zhodnocení - jak s dětmi, tak s kolegy - chtějte, aby byli konkrétní (vyjádření typu "nám se to líbilo, děti pracovaly" je o ničem)
27.2.2012    +1  

Pavlína Hublová  -  Jaká motivace je pro učitele? Víc práce i mimo pracovní dobu? Poletující děcka, popř. ta, která vůbec neznám? (trochu si hraju na ďáblova advokáta, omlouvám se)
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová Tak tohle jsou rady=perly, díky moc.
Přidávám: nezapomeňte na roli fotografa - někdy je to to nejlepší, čím se budete moct pochlubit :-)
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  - chceme přece rozvííjet kompetence :)
- na neznámé děti se v našich počtech nehraje :)
27.2.2012  

Jaroslava Pachlová  -  +Pavlína Hublová u nás cizí děti nemáme :-D
27.2.2012    +1  

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová +Jaroslava Pachlová Už jsem to pochopila!
No, já si někdy nebyla schopná zapamatovat děti z vedlejší třídy, takže já bych měla neznámých dětí dost a dost...

Takže co s tou motivací učitele?
27.2.2012  

Jaroslava Pachlová  -  Mně stačí, když vidím, že garant projektu podá námět - téma "zábavně", ví, co chce...
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Jaroslava Pachlová Tak já tady nemluvím o Pepouších, ty není třeba motivovat, ti se motivují sami :-D
Jak na ty vlažnější a vlažné?
27.2.2012  

Jana Zárubová  -  Vlažnější a vlažné je možné strhnout, ale jak na studené?
27.2.2012  

Jaroslava Pachlová  -  Dát přesný úkol a moc je neukazovat před dětmi, aby je tím nenakazily :)
27.2.2012    +1  

Pavlína Hublová  -  +Jana Zárubová Studené je třeba asi nejdřív rozmrazit. Workshop s ukázkami úspěšných projektů? No, to asi bude málo žhavé, že.
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  studený bude brblat, třídě (skupině) nepomůže a nechá je v tom vymáchat a následně bude kritizovat, jak se děti neumí domluvit a že nakonec dělali dva
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová Tak studené zamrazit do ledu - alespoň nebudou překážet :-)
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  asi takhle mám studený pocit z kolegyně, pokud nejde o její projekt, pokud projekt připravuje, pak studená není :)
27.2.2012
Kdo organizuje celoškolní projekty u vás ve škole? Jak probíhá příprava takových akcí? Jsou zapojeni do přípravy také žáci? 14 komentářů

Hana Pilařová  -  pokud pácháme celoškolní projekt, pak ho má na starosti konkrétní jedinec, který zváží, zda připravuje sám, či zapojí do přípravy další kolegy - osloví je ... při realizaci pak pracují všichni

třeba teď kolegyně připravují projekt na měsíc knihy .. podílejí se dvě češtinářky na vymýšlení a přípravě - dle předpokládané realizace by měl projekt následně fungovat jako bezzásahový, tedy učitelé budou volně procházet mezi skupinami, ale nebudou mít žádnou skupinu přidělenu, aby nedocházelo k jejich vměšování do práce skupin
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  jiná kolegyně raději připravuje projekt komplet sama .. tam vidím problém trochu v tom, že nekonzultuje předem, co jsou děti (zvlášť na 1. st.) schopny zvládnout a následně bývá zklamána výsledkem
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Takže vidím jednoznačně, že spolupráce více učitelů v základním týmu je nejvýhodnější.
Jsou přizváni k prvnímu plánování všichni učitelé?
27.2.2012  

Hana Pilařová  -  myslím, že jako hromadně ne .. za ideální považuju sporné body průběžně konzultovat, ale ve velké skupině se obvykle nic nevytvoří

proto třeba ráda spolupracuju s Jarkou, protože vzájemně vysypeme nápady, uspořádáme, učešeme (a pak si i zrealizujeme) - ale tam je to hodně o tom mimoškolnu, celoškolní projekt jsme spolu dělali jen jeden a ten se nám povedlo dobře připravit i proškolit kolegy, takže na nás pak bylo jen zadělání těsta z pětikil mouky, zatímco ostatní běhali celé dopoledne v přírodě
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  Souhlasím, že ten čas strávený mimo pracovní dobu je někdy vážně opulentní. A když člověka námět zrovna nebere, je těžké přemluvit se...
A to jsi už narazila na postup přípravy. Postupovala jsem asi podobně - vždy to začalo brainstormingem a sběrem všech možných i nemožných nápadů...
27.2.2012  

Ludmila Kovaříková  -  U nás se konal pouze jeden celoškolní projekt (tedy pokud nepočítám branný den = to je projekt pro deváťáky, kteří ho musejí naplánovat). Jednalo se o témata z přírodopisu a paní učitelka ho naplánovala sama. Jednotlivým skupinám zadala úkoly, např. skládat puzzle, vyřešit test apod.
27.2.2012  

Jaroslava Pachlová  -  Já si dovedu představit ideální přípravu i se žáky, ale mě konkrétně v tom brzdí moje odpolední pracovní doba v družině.
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Ludmila Kovaříková Tak takhle si tedy projekt nepředstavuju.
U nás to bylo něco s názvem Den v přírodě. Každá třída musela vypadnout a bylo dobré připravit si nějaký program. Takže se většinou spojily paralelky a někam se vyrazilo. Prostě to byla taková parodie na projekt :-)
27.2.2012  

Daya Murová  -  Připravují ho všechny, jedna to má starost, protože neumíme komunikovat, tak v den D nikdo neví, co má dělat a kde má být a všichni mají vztek. V ideálním případě se pohádáme, jestli se gumička do vlasů počítá za zelené oblečení a všichni mají vztek a pak se zase dlouho nic takového nedělá :-) No dobrá, ne vždy je to taková katastrofa, ale někdy to dost drhne...
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová S tím, že nikdo nic pořádně neví, je velký problém, také znám. Chyba organizace.
A nejlepší je, když neví ani sám organizátor :-D
27.2.2012  

Daya Murová  -  Jo, jo. Sám nic neví a na ostatní je vzteklý, že po něm něco chtějí :-)
27.2.2012  

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Protože nestíhá a je sám na sebe naštvaný. A za vinu to pak dává svému okolí.
To bývá v případě, že během přípravy nechce nikoho k akci pustit - a pak vyčítá, že mu nikdo nepomohl. Znám z vlastní zkušenosti.
Je trochu potřeba se takovéhle dovednosti učit...
Moc mi v tom pomohla již zmiňovaná Wiki na Portálu...
27.2.2012  

Jaroslava Pachlová  -  Mně v těhle dovednostech nejvíce pomohla příprava táborů - namotivovat vedoucí (neznámé i nezkušené), průběh a výstupy z velkých debrujárských "projektů" pak vydaly za několik školních týdnů strávených v lavicích - samozřejmá spolupráce ve smíšených skupinách
27.2.2012 (upraveno)  

Hana Dědková  -  na škole, kde jsem teď jsem se ještě projektu nezúčastnila. Ale když se pořádá zápis, jeden nebo dva to mají na starosti a rozdají úkoly a pokyny a podle toho se to pak vše udělá. Musím říct, že se mi ta organizace líbí a je po každé trochu jiná. Stejně probíhá den otevřených dveří. Ale je to projekt? Nebo je to jen ukázka spolupráce?
27.2.2012

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.


Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-21. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-21). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína