19. 2. 2012

20. PEPOUŠovo vlnobití II.: Jak udržet správné klima ve třídě - a jde to vůbec?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Jak udržet správné klima ve třídě - a jde to vůbec?
Následuje textový přepis diskuze...Co chápeme pod pojmem klima třídy a čím je ovlivňováno?

Souhlasíte s citací? Máte nějaká doplnění?
Termín sociální klima označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu a daného učitele po několik měsíců či let. Jejich tvůrci jsou: žáci celé třídy, skupinky žáků v dané třídě, jednotliví žáci, dále všichni učitelé vyučující v dané třídě a konečně učitelé jako jednotlivci.
Sociální klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno též širšími sociální jevy, jako jsou sociální klima školy a sociální klima učitelského sboru.


MAREŠ, Jiří. Sociální klima školní třídy. Hradec Králové, 1998. Dostupné z: http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf. Přehledová studie. Asociace školní psychologie ČR a SR, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.Jak chápeme vhodné sociální klima ve třídě my, učitelé, a co požadují naši žáci? V čem je rozdíl? 
Překvapuje Vás citace? Shoduje se s Vaší představou?
Spokojenost dotazovaných žáků bývá sycena dvěma aspekty: žáci se přejí, aby ve třídě byla legrace (přeje si 95 % žáků) a ona tam obvykle je (uvádí 92 % žáků); žáci si přejí, aby mohli mít "svou třídu" rádi, aby se jim tam líbilo, aby tam byli šťastni, což se jim bohužel splňuje jen zčásti. Přáli by si také, aby je školní práce bavila, což se jim prý obvykle nestává.

MAREŠ, Jiří. Sociální klima školní třídy. Hradec Králové, 1998. Dostupné z: http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf. Přehledová studie. Asociace školní psychologie ČR a SR, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Pavlína Hublová  -  Myslela jsem si, že přednostně budou všichni požadovat bezpečí. Já bych tedy požadovala (ve svém věku). Ale když jsem byla ve škole - kdo ví...
Takže jako učitelka jsem se snažila právě bezpečí nadřazovat nad všechno ostatní.
Zdá se, že jsem byla trochu mimo (viz citace).
20.2.2012    

Hana Dědková  -  Když se nad tím tak zamýšlím, tak ani nevím, co bych řekla, že je nejdůležitější...
20.2.2012 


Liší se nějak požadavky/klima v malých a velkých městech? Jsou vztahy ve třídě ovlivňovány počtem žák ve třídě?
Změnilo se něco za 17 let od citovaného výzkumu?
V. Košťálová et al.(1994) zkoumala sociální klima u žáků 1. a 2. stupně základních škol. Neshledala, že by existovaly rozdíly způsobené velikostí obce, v níž se škola nacházela. Nejvýraznější determinantou byla velikost třídy. V početně menších třídách bylo klima příznivější, než ve třídách s velkým počtem žáků.

MAREŠ, Jiří. Sociální klima školní třídy. Hradec Králové, 1998. Dostupné z: http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf. Přehledová studie. Asociace školní psychologie ČR a SR, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Pavlína Hublová  -  Bezesporu velikost tříd (počet žáků ve třídě) udělá své - na jednu stranu by mohlo být méně konfliktů (mám víc kamarádů na výběr), ale také by mohlo být víc (každý máme menší životní prostor).
A takhle bych asi mohla pokračovat - na každý klad je současně i zápor.
20.2.2012   

Hana Dědková  -  Ano, taky si myslím, že všechno má svoje pro i proti. Já bych chtěla vyzkoušet takové ty "americké" lavice, pro jednoho žáka. Docela by mě zajímalo, jak by na ně žáci reagovali. Dneska, když sedí sami v lavici pro dva mají pocit "opuštěnosti" a furt chtějí s někým sedět! Chtěli by i v samostatné lavici???
20.2.2012 (upraveno)   

Pavlína Hublová  -  +Hana Dědková Co bys od takových lavic čekala?
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Houby lavice pro jednoho - já bych brala klece :)
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  my máme jednotlivé lavice, ale nikdy mě nenapadlo, že to je něco zvláštního...někdy jsou oddělené, někdy je učitelé nějak sesunou...možná je to pro někoho lepší na soustředění
20.2.2012 (upraveno)   

Pavlína Hublová  -  Myslíte, že už v dnešní době neplatí, že "vesnické" děti jsou k sobě milejší a tudíž dochází mnohem méně ke konfliktům ve třídě? Nebo je to také tím, že se všichni znají a Pepík nechce, aby se maminka dozvěděla, že sprostě nadával Mařence?
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  My máme nějakých 8 000 obyvatel a tohle už nefunguje, ale taková ta úplná anonymita ještě nefunguje. Proti plzeňským školám mám eděti úžasně vychované, podle nás je to uřvaná banda, co nic nerespektuje.
Tak si vyber :)
20.2.2012    

Hana Dědková  -  +Pavlína Hublová očekávala bych větší soustředění jednotlivců. Ale možná jsem naivka :)
20.2.2012 Jaký vliv na žáka/učitele má klima třídy? Změní se klima s příchodem učitele/nového žáka/hospitace? Jak na podobné situace reagujete?

Jitka Rambousková  -  Určitě. Asi víc s učitelem než se žákem (vynechám extrémy). 
U hospitace to závisí na klimatu třídu :) U "sebevědomé" třídy, s učitelem, který ji nenutí do cirkusového představení, se klima nezmění.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  A ještě podobná otázka: Vnímáte při vstupu do třídy změnu klimatu v různých třídách?
20.2.2012   

Hana Dědková  -  jo klima se změní. Já si třeba dávám více pozor na to, co říkám a snažím se neřvat. Vím, že mi před lety žáci na sš říkali, dneska jste na nás byla taková milá, to jindy jste hrozně drsná :) Pobavilo mě to, neuvědomovala jsem si to. A taky se většinou děti více snaží pracovat, teda alespoň ty moje.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Takže "měníte se" v závislosti na tom, v jaké třídě se zrovna nacházíte? Jinými slovy - reagujete na klima každé jednotlivé třídy?
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  já tedy rozhodně ano..je to dané mentálním stavem žáků :), ale myslím, že i v běžné škole se to musí různit
20.2.2012    

Jitka Rambousková  -  Určitě. Prostě každá třída je jiná.
20.2.2012   

Hana Dědková  -  ano, každá je jiná a i když chci dělat stejné činnosti je to vždycky úplně jiné!
20.2.2012  Může učitel/žák svým chováním ovlivňovat atmosféru, potažmo klima třídy?
Jedním z témat, týkajících se sociálního klimatu školní třídy, je rovněž pedagogická interakce. Při interakci ve třídě, potažmo komunikaci mezi aktéry, kteří zde figurují, je nutné dodržovat určitá pravidla.
KONÍČKOVÁ, Barbora. Sociální klima školní třídy. Brno, 2010. Dostupné z: http://dspace.knihovna.utb.cz/bitstream/handle/10563/14480/kon%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1_2010_dp.pdf. DIPLOMOVÁ PRÁCE. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno. Vedoucí práce Mgr. Olga Doňková.

Pavlína Hublová  -  Já si úplně nemyslím, že by byl učitel ten, kdo plně rozhoduje o tom, jak to bude ve třídě probíhat/vypadat. Jistě, nějaké procento jeho vlivu tam je, ale ani 50 ku 50 to není, vždyť je jen jeden a dětí ve třídě je mnohem víc.
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Když využiji citát je nutné dodržovat určitá pravidla , tak v okamžiku, kdy je jedna strana porušuje, tak je problém. Jedno která to je. 
Ale ono jednotlivé otázky nelze dost dobře oddělit, vše se tak proplétá, protože tady se zase může vrátit k chování žáka i učitele.
20.2.2012 Jaký by měl být učitel, aby bylo v jeho třídě/výuce vhodné sociální klima? 
Jsou vlastnosti, které žáci preferují a na kterých závisí vztah mezi učitelem a žáky. Tyto vlastnosti se pak přenášejí do klimatu kolektivu. Z vlastních zkušeností vím, že mezi kladně přijímané vlastnosti patří energičnost, extravertnost, aktivnost, objektivnost, spravedlivost, komunikativní dovednosti, empatie. Z rozhovorů se žáky jsem zjistila, že více přijímají pedagoga, který nepůsobí stereotypně a přichází s různými nápady. Dokáže se přizpůsobit požadavkům třídy, ale přitom zůstat asertivní a dokončit práci a výchovné záměry.

PEKAŘOVÁ, Růžena. Klima ve třídě. Metodický portál: Články [online]. 02. 11. 2010, [cit. 2012-02-20]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6051/KLIMA-VE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.

Pavlína Hublová  -  Já bych především vyzdvihla důslednost. Považuji ji za něco jako vstupní lístek do třídy - kdo nemá, nechť nevstupuje. Co si o tom myslíte?
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  přidala bych smysl pro humor, schopnost přiznat neznalost nebo chybu, dobrá znalost žáků i jejich rodinného zázemí
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová Dobrá znalost žáků? To by mohl být pro druhostupňového učitele poněkud problém...
Jinak smysl pro humor a schopnost přiznat chybu beru - jsme jen lidi, tak proč se tvářit, že jsme něco víc.
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  spravedlnost - každému stejně
partnerství 
humor a přiznat chybu - to mne Lenka předběhla :)
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Dobrá znalost žáků - to určitě problém je, pokud učím v nějaké třídě hodinu za týden, tak nemám šanci. Na druhou stranu ti, kteří klima třídy ovlivňují jsou dost často viditelní a čitelní. Mimo to se o nich hovoří velmi často :)
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Takže poznat výrazné typy ve třídě... Fajn, a co dál? Strategie?
20.2.2012 (upraveno)   

Bohuslav Hora  -  Mně na tom vadí jen ta spravedlivost - to je věc, která je velmi subjektivní. Spravedlivost jako taková prostě neexistuje.
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  +Bohuslav Hora Taky nad tím přemýšlím. Minulý týden mi jeden páťák řekl, že nikomu nenadržuju. Není to v rozporu s individuálním přístupem? ... Asi když se to vysvětlí dětem, tak ne, ale ta hranice je nevýrazná.
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  Shora mi vadí extravertnost. Citace má asi pravdu, ale chudáci introverti.
20.2.2012    +1   

Jitka Rambousková  -  +Bohuslav Hora Dobře, snaha o spravedlnost. :)
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  +Ludmila Kovaříková Nenadržuju - to neznamená, že nepřistupuješ individuálně, ale že se tím ostatní necítí poškození nebo znevýhodněni. Nebo to chápu špatně?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Je proto nutné nastavit jasná pravidla, i pak je to obtížné. Např. když si domluvíme jako parametr čas dodání, tak to můžeš nosit po termínu, prostě si to nevezmu,máš to, nalep si to do sešitu, hodnocení je N - nesplněno - komentář ke známce v el. ŽK - trénujeme čas dodání úkolu.
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  +Jitka Rambousková Asi máš pravdu, jen jsem uvažovala o hranicích.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Jeden úkol je pravidla nastavit a druhý pak umět důsledně vyžadovat jejich akceptování. Myslím, že první krok je v tomhle asi nejjednodušší - i když někteří mí bývalí kolegové nedospěli ani k němu.
20.2.2012   

Hana Dědková  -  Humor ve třídě mám, chybu přiznám, spravedlivá snad jsem, ale nejsem asi příliš důsledná, snažím se, ale individuální přístup mi to občas kazí...
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Hana Dědková U jiné otázky zaznělo, že je rozdíl mezi nedůsledností a individuálním přístupem. Individuální přístup nemůže kazit důsledný přístup. Lze být i důsledný k žákům, kteří vyžadují IP...
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  +Pavlína Hublová Pěkně jsi to shrnula. :-)
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková Od toho, abychom měli potřebné informace, je tam celý sbor, letos jsme zavedli to, že se v pondělí informujeme na poradách o problémech v jednotlivých třídách. A najednou ti lidé mají přehled o žácích ve třídách, znají některé dokonce jmény. :D
20.2.2012    +2   

Bohuslav Hora  -  Ale z počátku proti tomu byl odpor, to si jako máme pamatovat žáky ve třídách, kde neučíme? No a co? Já si pamatuju většinu žáků ve škole. Když o nich tady mezi sebou uslyšíme, tak si je budeme pamatovat.
20.2.2012    +1   

Jitka Rambousková  -  +Bohuslav Hora Vždyť říkám, že o důležitých lidech se ví :) Ale znát podrobně všech 2 x 26 šesťáků, když je ještě na počítačích vidím zezadu a jednou za týden, to nedávám.
20.2.2012    +1   

Pavlína Hublová  -  Zdá se, že +Bohuslav Hora navrhl další dobrý rys učitele: sdílný.
To není nic jednoduchého - když k tomu přidáme sebekritiku, že?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková :D Tak to znám, zvlášť, když mám kluky a holky zvlášť, pak je na druhém stupni dlouho nedokážu zařadit do A a B. :D
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Jinak tedy platí, že třídní by mělvědět, co se děje v jiných hodinách, není to žalování typu zařiď, aby mi to už nedělali, ale řešil jsem s nimi tuhle a tuhle situaci. Někteří třídní se musí tedy krotit, aby se nerozběhli hned do třídy. :D
20.2.2012    +1   

Ludmila Kovaříková  -  Ke sdílení bych přidala více přemýšlet nad konstruktivním řešením. Věty typu: Už zase udělal... nám moc nepomůžou. Sice si postěžujeme, ale jestliže se věc neřeší, třeba společně, pak to vnímám jen jako napadání žáků za jejich zády.
20.2.2012    +1   

Bohuslav Hora  -  No občas to sdílení stesků je úlevné,ale pak vždycky musí přijít otázka: Co s tím uděláme přátelé, jaké máte návrhy k řešení situace?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Nemám rád odpovědi typu - mně to nedělají, já s tím problém nemám, tedy nebudu to řešit, já je uřvu, zastraším těžkou látkou, učivem. Brrrr.
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Mně to nedělají - být v pozici, že mi to odpoví třídní, tak ho sežeru. Na druhou stranu, když tři roky posloucháš stesky, bez toho, že by dotyčný zkusil sám cokoli změnit, tak už to máš chuť říkat taky.
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  +Jitka Rambousková Přesně proto tohle občas říkám. (Kaju se.)
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková :D Koulím očima. A všichni vědí, že je to jedna z vět, kterou bytostně odmítám. Ještě mám jednu: Takhle jsem to ale dělali vždycky. :D Mám taky občas chuť u někoho to říct, ale držím se a říkám si, nejsem jako oni. Třeba i já mám takovou nějakou protivnou větu - pojďte to zkusit, maximálně se můžeme mýlit. :D
20.2.2012  Jaké kroky, pokud chceme změnit klima ve třídě?

Lenka Říhová  -  špatné klima se hůř napravuje, ideální je předcházet nějakým větším problémům...otevřeností, důvěrou, nezametáním problémů pod koberec
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Ne každému je otevřenost, buzení důvěry... dána. Co s tím?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Už to tedy léta nedělám, ale ve třídě ještě občas jsem. Vždycky fungovalo, když se problém pojmenoval a šlo se po něj až k jádru věci. Většinou jsme došli k tomu, že i pro ostatní je to neúnosné, takže by bylo dobré změnit postoj k problému a připustit, že věci se mohou jiným lidem jevit jinak. Takže co s tím uděláme přátelé. Chceme s tím vůbec něco dělat?
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  +Pavlína Hublová Pokud učitel nebudí v dětech důvěru a není k nim otevřený, tak je to dost na pováženou. Problém pak asi nebude jenom v klimatu.
20.2.2012    +1   

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Souhlasím, ale jsou i tací - jako všude.
+Bohuslav Hora Někdy je rozhovor špatně načasovaný. Dá se to nějak odhadnout?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Nevím, jestli se to dá odhadnout, je třeba to cítit, asi pro to nemám žádné „načasování“. Občas to bylo tak, že obě strany padly na hubu. A pak nastal čas na řešení.
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  učitel, který není otevřený a nebudí důvěru se nebude klimatem zabývat...
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora V každém případě by měly obě strany souhlasit s dialogem - obě strany by měly mít potřebu to řešit. Souhlas?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  To určitě, ale občas se to tak neděje, většinou ta druhá - žákovská strana - tu potřebu nemá. :D No možná, že kdybych se podíval na tu naši učitelskou, tak žáci to vidí stejně jako my. Jednou mi řekli, co chci vlastně řešit, že stejně nic proti ostatním učitelům nedokážu. Tak jsem přiznal, že mají pravdu, ale že bychom to mohli zkusit. A to už je výzva. :D
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Změna učitele/třídního učitele? Zkoušeli jste u vás na škole?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Měníme třídní učitele. Ještě se nám tedy nestalo, že by to bylo kvůli tomu, že se nesnesou, ale dokážu si to představit.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Ty, jako člen vedení školy. Myslíš, že stejně to bude brát i ten vyměněný učitel? Nebude to brát jako své selhání?
A co další třída - nebude ho brát jako slabého?
20.2.2012    

Jitka Rambousková  -  Už jsme to tu psala - výměna vyučující a prakticky se ztratily poznámky a úplně snížené známky z chování.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  S příslušným třídním se to musí probrat taky. Ne aby to bral jako selhání, musí si na to přijít sám, že ta změna prospěje oběma stranám. Zatím jsem to nikdy neudělal ani nenavrhoval, ale umím si to představit, že se to odehraje.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  To je stejné jako se žáky, taky se s nimi ty situace musí probrat, aby se v nich vyznali.
20.2.2012 Kde hledat pomoc, pokud je už situace ve třídě neúnosná? 

Lenka Říhová  -  ? zkušenější kolega, který to se třídou "umí", vedení, metodik prevence...?
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Kolegové, vedení, knihy, psychiatr.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Navrhnul bych kolegy, ale znáte to, taky jsem dostal pomoc slovy - to si najdi sám, to ti radit nemůžeme. Takže moje otázka zněla: A jak to děláš ty, že se ti to nestává? Odpověď byla stejné, prostě kolega nechtěl spolupracovat. Nakousla to tu už +Lenka Říhová . Jestli to není taky o klimatu ve sboru, žáci mají tykadla a cítí, že i mezi dospělými není vše tak, jak má.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Zvláštní, že někdo se třídou problémy nemá a někdo jiný s tou samou třídou nemůže vydržet...
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  To je asi o tom, jak klima třídy ovlivňuje učitel?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Ale to bývá třeba i v jednom roce, najednou se to nějak zlomí a je to, ani nejde vysvětlit, co se stalo - jsou lepší, nebo se s nimi najednou nedá vydržet. Když to nejde, tak se ptám, co se děje, je něco, co je překážkou? Co potřebujeme proto, abychom dosáhli tohohle minimálního výsledku?
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  taková puberta v půlce šestky nebo sedmičky...s tím nic nenaděláš
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Jo, taky jsem zažila. Najednou to bylo k nevydržení. Myslím, že to bylo vzájemné, ale nedokázala jsem vystopovat, kde byl ten zlomový okamžik.
Takže co s tím pak? Pozvat si někoho do třídy? 
Bude pracovat se mnou a třídou, nebo jen se třídou?
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  Myslím, že taková spolupráce s odborníkem by musela být dlouhodobá. Zažila jsem naprosto třídy se špatným klimatem a odborník jednou za rok jen konstatoval to, co my. Ideální by bylo mít jednoho odborníka ve škole.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Nějaký mediátor by se hodil, většinou není koho po psu hodit, u nás to naštěstí bývá p. ředitelka. Občas i já, když mají kolegové nějaký konflikt, tak ví, že mají štandopéde poslat někoho za námi. :D Pak se z toho většinou vyvine nějaká drobnost, která se dá efektivně řešit.
20.2.2012 (upraveno)   

Ludmila Kovaříková  -  Ideální by bylo, aby se tyto problémy řešily s odborníkem dlouhodobě. Jednou za rok se nic nevyřeší. (Vlastní zkušenost.)
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Zažila jsem, jak jeden žák otočil celou třídu. S učitelem byla třída vždy jenom 45min, s tím mládencem celý den, pro jejich klid bylo jednodušší poslouchat jeho. A včil mudruj!
20.2.2012 (upraveno)   

Bohuslav Hora  -  No, to je pěkný příklad. Používám pak křesílka v kanceláři, pojď si se mno sednou, pokecáme, třeba přijdeme na to, co nám na vzájemně na tom druhém vadí, třeba se domluvím. Většinou to vyjde.
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  U nás jezdí nějaké centrum pracovat se třídou, pořád stejní lidé, vždy nám píšou zprávu, většinou si s nimi i o třídě popovídám. Ale velký přínos jsem nenašla.
I když ti moji, že jsou komunikativní, že řeknou snad i víc než by měli a další sezení prostě mlčeli, už neřekli nic.
20.2.2012   

Ludmila Kovaříková  -  +Jitka Rambousková Přesně tak. A klidně doporučí: je třeba se třídou pracovat, najděte si něco na stránkách Odyssey... (Přitom poprvé utáhnout třídu na podobných hrách není jednoduché. To se může i víc pokazit než spravit.)
20.2.2012    +1   

Lenka Říhová  -  +Jitka Rambousková souhlasím, Iva měla loni ve třídě dívčinu, která naprosto kompletně dokázala zahustit klima kdykoliv se jí zamanulo. Ostatní za ní šli jak had za píšťalkou, v podstatě když si umanula, že zruší hodinu, tak se jí to povedlo. Bála jsem se střetu s ní, když byla v ráži, nedalo se tam učit
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  +Lenka Říhová Já skončila s hadicí v žaludku - měla jsem z něj zaděláno na vředy. Tam to skončilo útěkem z domova. Naštěstí na svou "sílu" přišel až v devítce.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Mám stejnou zkušenost.
Když jsem si přečetla, že mají podezření na šikanu u mě ve třídě, nedostala jsem z nich nic - nesměli mi nic říct v rámci zachování pravidel. Bylo mi to k ničemu a nepomohlo mi to.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Jedna třída od nás také chodila každých 14 dní do komunitního centra. Žáci jim tam zničili několik židlí, ale do 5. třídy s učitelkou šťastně dochodili.
Pak dostali v 6. třídě jinou třídní a byl klid.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Já bych jako vedení školy uvažoval o změně třídního, prostě to tak je, že si lidé nesednou. Nic bych z toho nedělal, prostě změna.
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  mohlo by pomoct i třeba přesunout nějakého problémového žáka do paralelky, pokud je to možné
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová Myslím, že tento "přesun" by dal na samostatné téma ve vlnobití :-D
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  No, to je oříšek, protože když narazíte na rodiče, který se neztotožní s tímhle řešením… :D
20.2.2012   

Hana Dědková  -  ano, letos jsem přesun zažila a musím říct, že ačkoliv jsem byla ze začátku v rozpacích, jaké to bude, tak je to fain a myslím si, že se toto mělo udělat už loni v šestce. Raději dříve než pozdě!
20.2.2012   

Hana Dědková  -  +Bohuslav Hora u nás rodič nesouhlasil, ale pan ředitel to postavil jako svoje rozhodnutí a rodiče s tím jen seznámil.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  +Hana Dědková Umluvil bych rodiče. Ale musel bych za sebou mít také sbor. Funguje to u nás tak, že se na poradě dohodneme, jaké bude řešení, kdo nesouhlasí, ať navrhne jiné, pohovoříme o tom, pak ale je dohodnuto a musí za námi stát jako jeden muž, pak jdeme do takové situace.
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Taky jsem už děti stěhovaly a většinou to pomohlo. Většinou se trhaly problémové dvojice.
20.2.2012   

Pavel Vondra  -  Omlouvám se, že se připojuji do rozeběhnutého vlaku. Co když onen rozbíječ nelze dát do paralelky (nemáme ji), nelze ho nechat propadnout (už to na druhé stupni zvládl), nelze ho vyexpedovat na jinou školu ("maminka" to nikdy nepřipustí - takhle těch 150m ke škole dojde, jinam by se musela starat).

Přemýšleli jsme o nátlaku ze strany rodičů, ale to je tlak leda na ředitele a ten také už nemá páky. A co dál?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Jo jo, musí vědět, že nějaké vhodné řešení většinou najdeme a umluvíme k němu i rodiče. :D
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Jsou občas velmi těžko řešitelné situace. Přesun do paralelky by situaci ještě zhoršil, rodiče nespolupracují a poradny ignorují, na diagnosťák nepřistoupí nebo ho po týdnu vezmou zpět, neb se miláčkovi stýská ....
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Pak přichází v úvahu sociálka, protože ho nezvládáte ani vy, jako rodiče, ani my jako učitelé, takže budeme muset navrhnout nějaký pobyt, aby tam zjistili, co se s tím dá dělat.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  No jo, pak je každý rada drahá, je třeba vymyslet něco legálního a přesto originálního - rozbíječ hodin bude chodit individuálně studovat do kanceláře ředitele nebo zástupce. :D
20.2.2012   

Pavel Vondra  -  Sociálka řekne: "Ústavy jsou plné a on ještě nikomu nic vlastně neudělal." ... kolegyně takhle posílá pravidelné telefonní seznamy akcí našeho nezbedníka. Bez efektu.
20.2.2012   

Pavel Vondra  -  Existuje v tomto ohledu možnost individuálního domácího studia? Ve škole je nezvladatelný, nechť chodí do školy jen na přezkoušení?
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Budou chtít rodiče? Nemusí mít rodič nějaké vzdělání?
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Domácí studium je složité - ve stádiu testování na 2. stupni ZŠ. Ve škole se předpokládá, že má nějaké zásady dobrého chování z domova, pokud ne, rodič se tím, že ho dá do školy, nezříká své zodpovědnosti nad výchovou svého miláčka.
20.2.2012 Ovlivňuje klima v učitelském sboru klima ve třídách? Ano, ne, jak?

Bohuslav Hora  -  :D
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Rozhádaní učitelé asi nevylepší náladu ve třídách, že?!
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Už jsem to psal níže. Všichni cítíme, že se něco děje, i to pozitivní, i to negativní. To je jako vibrace.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  No zvlášť když mají pak potřebu ještě vykřikovat na sebe před žáky, nebo si vylít vztek přímo na žáky.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  Souhlas. Někdy jsem sama cítila, že jsem úplně nefunkční (ať už v tom bylo cokoli). Tak jsem raději dala samostatnou práci a moc se neprojevovala - měla jsem strach, že udělám nějakou "botu".
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  Než jsem tu otázku vložila tak jste mi utekli :( ..neumím se vrátit zpátky do svého účtu +Pavlína Hublová , musela jsem se odhlásit
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  No ano, přijdeš do třídy, máš připravenou nějakou práci, ale raději to rychle překopneš, protože vidíš, že dneska nejsou na tuhle věc připraveni. Důležité tedy je umět improvizovat a to velice rychle. Takové věci musí být nacvičeny. A fungujeto i naopak.
20.2.2012   

Lenka Říhová  -  žáci přesně vycítí, kteří učitelé "se nemusí" a umí toho využít
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Tlačit něco kupředu jako tank, to nemá smysl. Zřejmě dneska nejsou tak daleko, jak bych potřeboval, třeba jim nesedla předchozí hodina, nebo následující hodinu se připravuje nějaká hrůza v podobě kontrolní čehosi z něčehosi. :D
20.2.2012   

Jitka Rambousková  -  Rozhádaný sbor jsem ještě nezažila. Jenom jednou jsem já osobně křičela na kolegu (ve sborovně) a půl roku s ním nemluvila - byl sprostý na mou třídu.
20.2.2012   

Bohuslav Hora  -  Já tu zkušenost už mám, nic příjemného to není, stačí jen mírné napětí.
20.2.2012   

Pavlína Hublová  -  A co rivalita mezi učiteli a třída jako rukojmí?
20.2.2012    

Bohuslav Hora  -  No o tom tu už taky mluvíme, neee?! To znám, je to situace k nesnesení.
20.2.2012 Zajímavé odkazy k tématu sociálního klimatu ve třídě

 • http://www.klima.pedagogika.cz/trida/index.html
 • http://www.cpds.cz/dokumenty/sbor03.pdf
 • http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf
 • http://is.muni.cz/th/105741/pedf_b/moje_bakinda.pdf
 •  http://dspace.knihovna.utb.cz/bitstream/handle/10563/14480/kon%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1_2010_dp.pdf
 • http://www.prevence-praha.cz/ke-stazeni/11-klima-skoly-a-tridy - ke stažení i dva dotazníky pro zjištění klimatu třídy
 • http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6051/KLIMA-VE-TRIDE.html/
 • http://dspace.knihovna.utb.cz/bitstream/handle/10563/1064/%C5%A1krabalov%C3%A1_2006_bp.pdf - Vliv osobnosti učitele na klima školní třídy
 • http://goo.gl/sWpKg - Třídní klima a školní klima - kniha v modulu Wiki
 • http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje ; některé evaluační nástroje se dají použít pro zjištění klimatu ve třídě, škole...
 • http://www.nuov.cz/ae/inspirativni-praxe - některé příklady z praxe popisují právě jak evaluační nástroje pomáhaly budovat dobré klima.
Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.


Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-20. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-19). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína