Další PEPOUŠovy weby

PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím

Kdo je PEPOUŠ?
Každý učitel, který...

  • má nápady a nebojí se zkoušet nové věci;
  • je ochoten podělit se o své zkušenosti;
  • s nadšením zapojuje moderní technologie do výuky;
  • preferuje smysluplné učení.

Weby na podporu kurzů Tvořivé školy

Tvořivý učitel - wiki na podporu kurzů IT a PC pro učitele - jednodenních i vícedenních (letní škola Tvořivé školy).
Tvorba pracovních listů a prezentací - wiki věnovaná především návodům na tvorbu pracovních listů, licencím a autorskému právu pro učitele.

Stránky na podporu seminářů Interaktivní tabule činnostně:

Metodik: Předmětová komise

Předmětové komise by mohly být prvním místem, kde by se učitelé mohli naučit spolupracovat, sdílet své zkušenosti a plánovat svůj osobnostní růst. Zkušenosti nám však ukazují, že se zatím jedná o nevyužitou možnost vzdělávání se učiteli vzájemně.

0 komentářů: