11. 6. 2010

Matematika 100x jinak


Procházka po městě

Place a 'town mat' or 'road mat' on the floor. Use houses from toy train villages or make houses out of small boxes for the children to line up along the streets...


Vytvořte na podlaze město nebo jen jednu silnici. Postavte podél silnic/silnice modely domů nebo je vyrobte z krabiček. Každý dům bude mít vlaječku s číslem, nebo bude mít číslo vyznačeno na viditelném místě (na střeše apod.).

Žáci "procházejí městem" a počítají:

  • sečti všechna čísla na levé straně silnice;
  • zjisti součet čísel na levé a pravé straně a doplň vhodný domek na některou stranu tak, aby byl součet na obou stranách stejný;
  • použij na pravé straně jen domky se sudými čísly;
  • vynásob čísla domů, které stojí vždy proti sobě;
  • ...

Součástí aktivity může být i reálná procházka ulicemi města a pozorováním čísel domů.Navlékací počítání

Provide each child with a chenille stick, large beads with center holes and a work mat of some kind.

Dejte každému žákovi bužírku (koupíte v papírnictví, děti je používají na "pletení" přívěšků na klíče) a nakupte vhodné korálky s dostatečně velikým otvorem.
Žáci mohou vytvářet zobrazení různých matematických příkladů - sčítání, porovnávání, násobení.

Jak vytvořit model pro násobení?
Žák dostane k výše zmíněným pomůckám ještě špejli nebo klacík. Na ten bude navazovat bužírky (lze nahradit pevnějším provázkem). Zvolíme násobilku, např. 7. Žák bude navlékat vždy jen 7 korálků na jednu bužírku. Tu pak přiváže na špejli a začne navlékat další...Desetinné zlomky (desetinná čísla, procenta)

When introducing percentages, pass out 100-square paper and two different colored pencils to each student. Play a game, perhaps a spelling bee or a math-facts game.

Připravte čtverec 10x10 čtverečků (nejlépe nechat žáky vystřihnout ze sešitu s centimetrovými čtverečky) do dvojice a dvě různě barevné pastelky. Zahrajte si jakoukoli jinou soutěžní hru, kdy si dvojice zapisuje střídavě své úspěchy (jedna pastelka) a neúspěchy (druhá pastelka). 
Po ukončení soutěže vyzvěte žáky, aby vyjádřili svou úspěšnost a neúspěšnost formou zlomků (desetinných čísel, procent).


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.