21. 10. 2012

7. PEPOUŠovo vlnobití III.: Mluvený projev žáků - je to problém?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Mluvený projev žáků - je to problém?
Následuje textový přepis diskuze...
Máte pocit, že žáci mají problém s vyjadřováním? Jak si dnešní situaci vysvětlujete? 9 komentářů

Daya MurováVčera v 20:08
Ano, mají. Myslím, že na televizi ani na počítač moc nemluví, večer promluví "hm" a "dobrý" jako odpověď na otázku: "Jedls? Co ve škole?" a s kamarády mají vlastní komunikační kód, který se hemží zkratkami.?

Pavlína HublováVčera v 20:17
Ono i to mluvení s kamarády je takové "zkratkovité". My jsme sice taky nemluvili mezi sebou spisovně, ale mluvili jsme.
Je to zvláštní - vždycky mám pocit, že tyhle děti se ničeho nebojí, a pak. když je třeba prezentovat nebo přednést referát, tak sotva blekotají...?

Jaroslava PachlováVčera v 20:38
Mají. Ale nejen s vyjadřováním, ale také s nasloucháním si.
Snažím se vést i ty maličké, aby svůj zážitek vyprávěli "záživně"...?

Pavlína HublováVčera v 20:40
+Jaroslava Pachlová Naslouchání je další věc, o které bychom mohli mluvit celé hodiny...
Třeba přestaly mluvit, protože jim nikdo nenaslouchá...? Není to moc komplikované??

Jana ZárubováVčera v 20:42
+Pavlína Hublová i to je určitě důvod. ?

Daya MurováVčera v 20:43+1
+Pavlína Hublová Ano, tak jsem to asi myslela. Asi mám problémy s vyjadřováním :-)?

Petra PšeničkováVčera v 20:50
Myslím,že vliv může mít změna komunikačních prostředků. Dříve se používalo pouze slovo řečené nebo psané-z tábora jsme posílali dopisy, kamarádce-která se během školní docházky odstěhovala, také dopisy.Dnes se pošle SMSka, e-mail-řada lidí (včetně mé osoby občas) si text po sobě ani moc nepřečte. Má tchýně např. píše SMSky nebo e-maily jako telegram, luštíme pak doma,co nám chce sdělit.?

Jaroslava PachlováVčera v 20:52
Jenom klasické "řekni to svými slovy" a je ticho...?

Jaroslava PachlováVčera v 20:54+1  -  Reply
Následují pak hry, jak popisovala Pavlína +Pavlína Hublová předveď, popiš, nakresli... cokoliv, co by je přimělo se vyjádřit tak, aby tomu i oni sami rozuměli...?Znáte "mluvní rozcvičky"? Jakou náplň by mohly mít? 20 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:08
Na 1. stupni to většinou byla krátká povídání (1-2 minuty) o obrázku. Popis obrázku nebo vyprávění příběhu podle obrázku.
Pro mne bylo těžké u toho vydržet pravidelně.?

Andrea PaštikováVčera v 20:14
Napadá mě doplňování rýmů, dokončení příběhů...?

David MikolášVčera v 20:14
Tuto metodu používám i na 2. stupni, např. rozbor části historického dokumentu, tematického obrázku. To je fajn!?

Petra PšeničkováVčera v 20:14
Já jsem s žáky v rámci speciálně pedagogické péče na 1.stupni začínala "prácí"  v kruhu na zemi, kromě procvičování sociální zdatnosti a dalších schopností se procvičovala i komunikace.?

Pavlína HublováVčera v 20:17
+Andrea Paštiková Na 1. nebo na 2. stupni??

Pavlína HublováVčera v 20:18
+David Mikoláš Mají možnost si všichni alespoň jednou za ... vyzkoušet si takovou tematickou mluvní rozcvičku??

Daya MurováVčera v 20:18
Pravidelně nic takového nedělám, ale nepadá mě třeba vysvětlování významu vyjmenovaných nebo cizích slov - vytáhnou si kartičku a popisují, co to je.?

Andrea PaštikováVčera v 20:18
Určitě je použitelné na obou. Když se připraví vhodný text.?

Pavlína HublováVčera v 20:19
+Petra Pšeničková Na kruhy jsem zapomněla!!
To je to nejlepší u maličkých - koluje nějaký talisman a každý povídá, co dělal o víkendu apod.
Během prvního měsíce se osmělily a rozmluvily skoro všechny děti.?

David MikolášVčera v 20:22
Ano, Pavlíno, možnost se naskýtá téměř každou vyučovací hodinu. Této činnosti věnuji někdy i cca 10 minut. V tomto jsem se inspiroval ve francouzském školství.?

Jitka RambouskováVčera v 20:23
"Zakázaná slova" - kartička s pojmem a slova, která se přitom nesmí použít. Někdo popisuje, ostatní hádají. To by mohlo taky být, ne??

Bohuslav HoraVčera v 20:27
Když jsem učil češtinu, tak jsme si dávali jako mluvní cvičení nedokončené věty, kde si mohli vymyslet cokoliv. Muselo to být krátké, vtipné a výstižné.?

Petra PšeničkováVčera v 20:27
+Jitka Rambousková Já myslím,že určitě. Takováhle procvičování učiva rozvíjí i schopnost vyjádřování a zároveň si žáci učivo lépe osvojí,pochopí i zapamatují. Já jsem v podstatě takovými aktivitami vyplňovala většinu hodiny.Velmi ráda používám hru kufr-je to skvělé,ale chce to menší počet žáků. Dá se udělat na probírané učivo-vyjmenovaná slova, podstatná jména a kromě popisu určit rod,vzor apod.Při práci s žáky,kteří mají v učení obtíže je třeba jen nepřekombinovat-tzn.žáci neurčují vše-redukuje se počet kritérií.?

Pavlína HublováVčera v 20:30
A co takové to vysvětlování pojmů v daném předmětu? Jakýmkoli opisem, popisem, příběhem, jen nevyslovit ten daný pojem. Třeba ve fyzice nebo chemii apod.??

Pavlína HublováVčera v 20:31
+David Mikoláš Dokumenty a obrázky používáš z učebnice (která je tak dokonalá?) nebo zobrazuješ z internetu??

Pavlína HublováVčera v 20:32
+Petra Pšeničková Hm, nějak pořád opakuju to, co už bylo řečeno. Budu muset častěji používat klávesu F5 :-)?

David MikolášVčera v 20:33
Kombinace obojího - učebnice (plurál) a Internet.?

Daya MurováVčera v 20:33+2
+Pavlína Hublová Mě ničí tím, že začnou:
 - No to je to, oni chtěli, aby se jako v té válce spojili...
- Aha, co to tedy je ten Trojspolek? To je nějaké ovoce? Tos neřekl.
 - No dyť říkám, oni to to, jako, že se domluvili, že to...?

Pavlína HublováVčera v 20:42
+Daya Murová A není to spíš tím, že nemají zákaldní znalost? Třeba kdyby věděli, o čem mluvit, mluvili by... Tím chci jen říct, že třeba je to jejich divné vyjadřování způsobeno něčím jiným, než jen tím, že by nevěděli jak...?

Daya MurováVčera v 20:51  -  Reply
+Pavlína Hublová Ne, teď myslím skutečně věci, které vědí.?Souhlasíte s názory, že žáci mají čím dál tím menší slovní zásobu? 19 komentářů

David MikolášVčera v 20:01
S tímto názorem souhlasím. Důsledkem tohoto deficitu je skutečnost, že jim číní velké potíže se vyjádřit, argumentovat, obhájit svůj názor. Naštěstí lze stále ještě najít mezi nimi výjimky, které ale hodně čtou, jak se od nich dozvídám.?

Jitka RambouskováVčera v 20:04+1
Určitě. Navíc se přidává i problém s terminologii v matematice, takže vymámit větu typu "sestrojím přímku procházející body C a E" je něco nadlidského.?

Andrea PaštikováVčera v 20:06
Ano,souhlasím. Ubývá čtení, komunikace v rodině, přibývá PC her....?

Jana ZárubováVčera v 20:08
souhlasím s +Jitka Rambousková . Někdy je velmi těžké vymámit srozumitelnou větu.?

Bohuslav HoraVčera v 20:10
Možná ne menší, ale jinou, než bychom potřebovali. :D Vážně, nedávno jsem četl výsledky nějakého výzkumu a bylo tam, že slov používají stejně, jen z jiné oblasti, než jsme používali my. :)?

Pavlína HublováVčera v 20:10
Ale na druhou stranu - neznají mnohem víc pojmů, které jsme zase my v jejich věku neznali? Není to prostě tak, že máme pocit, že by měli znát "ta naše slova" a proto to takhle hodnotíme??

Bohuslav HoraVčera v 20:11
No právě, že to tak možná je? Kdo z nás věděl něco o operačních systéméch a procesorech, a facebooku a …?

Petra PšeničkováVčera v 20:12
Já se přiznám, že neumím posoudit. S žáky, s kterými obvykle pracuju, to tak bývá,ale to není směrodatné. Před 20 lety jsem s nimi nepracovala,takže nemohu posoudit.?

Jitka RambouskováVčera v 20:12
Určitě znají a používají jiná slova než my, to by mne netrápilo, ale spíš mi vadí, že je nedovedou poskládat smysluplně za sebe.?

Bohuslav HoraVčera v 20:13
No před 20 lety, když jsem začínal, se někteří vymačkávali stejně pracně, jako teď. Mám žáka, ne jednoho, který s tím nemá sebemenší problém, ba naopak, zastavit jeho lavinu slov… nemožné. :D?

Bohuslav HoraVčera v 20:17 (upraveno)+1
No to je možná pravda, taková ta funkční okamžitá gramatika. Poskládat správné pády a osoby, to činí problémy, ale když se podívám na výš postavené lidi, kteří hlásají v TV, v rozhlase apod., tak jestli není problém už i tam. A oni to poslouchají a vidí, že to není překážkou.?

Pavlína HublováVčera v 20:20
+Jitka Rambousková Jak z toho ven? Třeba tady nějaký recept zazní...
Tvorba vět z náhodných slov na 1. stupni? Nepomohlo by??

Pavlína HublováVčera v 20:21
+Bohuslav Hora Souhlasím. V rozhlase a televizi (když pominu veřejnoprávní, tam to ještě ujde) slyšíme někdy takové paskvily, že můžem být rádi, že nám děti mluví ve větách.
A kde je vliv rodiny??

Bohuslav HoraVčera v 20:23
Rád jsem poslouchal Evropu2, ale z téhle stanice je taková žumpa, že to nemůžu ani naladit. :D?

Bohuslav HoraVčera v 20:24  -  Reply
Vliv rodiny - to se pozná, kde se rodiče a širší rodina snaží mluvit s dětmi od mala. To se nedá na povel až ve škole nebo školce. To je prostě od narození, a prosím nešišlat na děti, to je ta nejhorší věc, kterou jsem viděl v rodině. Hrůůůůzaaaa. :D?

Jaroslava PachlováVčera v 20:29
Jak které děti - záleží hodně na rodině (mluvím o dětech 1. až 3. roč., znají jiná slova, poznávám podle četby stejných pohádek...)
Ale hra "na asociace" jim dělá větší potíže než dříve...?

Petra PšeničkováVčera v 20:31
Já bych se přikláněla k vlivům médií-v politice, v rádiu, v moderovaných pořadech-často je úroveń jazyka velmi špatná. To ani nemluvím o tom,jaké jsou předávány vzory např. pro řešení neshody,konfliktu-to je přímo katastrofální. Doma se nám to ve vztahu také občas nepovede vyřešit zrovna ukázkově a děti mají dost nedobré vzory pro komunikaci a je to.?

Jitka RambouskováVčera v 20:59
Snad je štěstí, že žáci nesledují politické debaty. ?

Bohuslav HoraVčera v 21:00
No tak to určitě. To by mohli pochytit ještě něco horšího. :D?Jak lze rozvíjet u žáků vyjadřovací dovednosti právě ve vašem předmětu? 36 komentářů

Jitka RambouskováVčera v 20:06
Cvičit, cvičit, opravovat a začínat pořád od začátku. ?

David MikolášVčera v 20:10+1
Přesně. Mám ale problém. Žáci nějak nemají potřebu se mnou mluvit. Od některých se víc informací dozvím přes mail nebo Facebook, než klasickou verbální komunikací ve škole.?

Pavlína HublováVčera v 20:11
+Jitka Rambousková Co cvičit? Myslíš, že v matematice je nutit pořád používat matematické pojmy a pracovat s nimi. Je to tak??

Petra PšeničkováVčera v 20:16
Vlastní předmět nemám, ale obecně je vést k tomu,aby nepapouškovali poučku z knížky,ale pojmenovali/popsali svými slovy? K tomu nenásilně zopakovat "nepovedenou větu",kterou žák řekl??

Daya MurováVčera v 20:16
+David Mikoláš To je pravda. Ale zase na druhou stranu jsou i takoví, kteří naopak hrozně s někým mluvit chtějí. Konečně nějaký dospělý, který je chvíli ochotný s nimi komunikovat.?

Bohuslav HoraVčera v 20:17
Mluvit a mluvit, a jak říká +Jitka Rambousková . Nebo jak řekl Kutuzov: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Někteří pak za námi dorazí a říkají, že to bylo prima, páč nejsou za telata. :)?

Jitka RambouskováVčera v 20:17
Cvičit vyjadřování a nejen v matematice. Tam jde hodně i o přesné vyjádření a použití správných pojmů. Dnes jsme zase slyšela, že "udělám tohle takhle tudy a tudyma" . A hádej, co to znamená.?

Jana ZárubováVčera v 20:18
+Jitka Rambousková sestrojoval přímku dvěma body??

Bohuslav HoraVčera v 20:19
To je jak u nás na Semilsku: pojedete tam, pak tam a jste tam. :D?

Jaroslava PachlováVčera v 20:19
Nechám žáky ve fyzice vymyslet vlastní příklad - dává smysl?, vymyslet pokus tak, aby jej ostatní podle návodu mohli provést, prezentovat svoje pokusy, výrobky.
Drhne to, ale pořád se snažím(-e).?

Bohuslav HoraVčera v 20:20
No jo, dneska jsem řešil, proč jsem neuznal v testu vysvětlení manufaktury, když tam nenapsali ten zásadní rozdíl oproti cechovní výrobě. :) Ale zůstal jsem v klidu a tak jsem to ustál. :D?

Bohuslav HoraVčera v 20:21
+Jaroslava Pachlová No, to je důležité. Napiš postup práce, jak jsi na to šel a co bylo překážkou, co tě těšilo, co se ti podařilo, za co by ses pochválil. Mluvit o běžných věcech, které se v hodině dějí.?

Jitka RambouskováVčera v 20:21
+David Mikoláš  Mám video z hodiny, z prezentace práce v občance. Kluk, ze kterého v hodině těžce lámu slova a spíš vydává zvuky, když mluví se mnou, tak mám strach, že to s ním řízne, jak je vyřízený, před objektivem rozkvetl a rozhovořil. Děti jsou nevyzpytatelné!?

Daya MurováVčera v 20:22
Hezké cvičení je nechat je nakreslit jednoduchý obrázek z druhé strany tabule a pak je nechat, aby ho ostatním popsali. Krásně se u toho vztekají. (No uděláš tu čáru rovně přes to, ne? Co na tom nechápeš?)?

Daya MurováVčera v 20:23
+Jitka Rambousková Na tom videu se mi moc líbí. Moji deváťáci teda bohužel takhle neprezentují :-(?

Jaroslava PachlováVčera v 20:23
Ale, bohužel, např. osmáci neumí ani správně odpovědět na jednoduchou otázku.
Př: Jakou práci vykonáš? Odp. Vykonáš... Vykoná...
Nezbývá než je stále opravovat :)?

Bohuslav HoraVčera v 20:24
+Daya Murová Pěkný. Zkusím.?

Jitka RambouskováVčera v 20:25
+Jana Zárubová nějaká osa to byla, ale klidně to mohla být podle popisu u kružnice ?

Bohuslav HoraVčera v 20:25
Ale jo, někdy se blýská na lepší časy. Ale je to přes krev, slzy a pot a často kantora. :)?

Bohuslav HoraVčera v 20:26
Ta by zatáčela, ta kružnice, neee? :D?

Jaroslava PachlováVčera v 20:26
+Daya Murová Ano, to dělám s malými dětmi - ale snaží se ho i nakreslit podle toho popisu :)?

Daya MurováVčera v 20:26
Kružnice je křivá přímka ;)?

Jana ZárubováVčera v 20:27
Občas dělám, že nerozumím, a když třeba popisuje konstrukci, tak to opravdu dělám tak, jak říká, takže špatně. Ale to používám jen někdy. Stojí to dost času.?

Jitka RambouskováVčera v 20:27
+Daya Murová A vidíš, tak pěkně prezentují, ale v matice věta, co má hlavu a patu je problém.
Už se bojím říct, že se to nenaučili na 1.stupni. au, au, au?

Daya MurováVčera v 20:28
+Jaroslava Pachlová No ano, ostatní ve třídě se to snaží nakreslit a mistr pak své dílo otočí. Nevím, co jsem napsala, poněkud nestíhám, je to dnes nějaký frmol a nepřehledné.?

Jana ZárubováVčera v 20:30+1
Řekla bych, že dostávají málo příležitost mluvit. Myslela jsem si, že se jejich vyjadřování zlepší, když třeba budou hodně mluvit ve skupinách, ale pak jsem zjistila, že to nepomáhá, protože oni v té skupině používají tu svoji hatmatilku vesele a navíc si i rozumí :)?

Daya MurováVčera v 20:36
Ale je fakt, že když je učím dlouho, tak si na moje prupovídky zvyknou a sami se upozorňují. (Co kdybys zkusil u toho mluvení artikulovat? loni radostně použivali osmáci)?

Petra PšeničkováVčera v 20:39
+Jaroslava Pachlová Může to být třeba i znuděností,neochotou spolupracovat? Nemyslím tím,že by ten konkrétní předmět byl nudný.Ale že je žák zkrátka znuděný školou obecně.?

Jaroslava PachlováVčera v 20:42+1
+Petra Pšeničková oni znudění nejsou, spolupracují a baví je to, jsou i nadšení, ale vlastní prezentace a vyjadřování konkrétně u téhle třídy je "děsivá"...?

Petra PšeničkováVčera v 20:43
+Jaroslava Pachlová Tak to je mrzuté.?

Pavlína HublováVčera v 20:48
+Jana Zárubová Tohle rýsování podle diktátu třídy jsem také často dělala. Jet o báječné, protože je to nutí vyjadřovat se opravdu přesně.?

Pavlína HublováVčera v 20:49
Ve VV - popiš, cos namaloval, proč jsi to namaloval...
Vlastně to jsou klasické aktivity, které probíhají v literární výchově :-)?

Jaroslava PachlováVčera v 20:51
Dnes jsem byla v přípravné třídě a pravda, musela jsem často dlouho přemýšlet, co mi vlastně bylo sděleno :)?

David MikolášVčera v 20:54+2
Z toho si nic nedělej, Jarko, já takto kolikrát přemýšlím i u starších ročníků, co mi chtěli sdělit. Naše jazykové kódy jaksi nesouzní...?

Hana PilařováVčera v 21:21
ehm .. dnes jsem seděla po obědě ve sborovně .. přišel žák 4. třídy a hledal svou maminku, hned jak vešel, řekla jsem mu, že mamka je na školním pozemku, ozvalo se něco zezumamunenu .. kolega se ještě dvakrát zepta, co jako dotyčný říkal .. ozvalo se znovu zezumamunenu .. napotřetí zareahovala kolegyně, "Ano, takže mamika tu není" .. hele on jinak mluví skoro normálně až na výslovnost r, ř, ale tohle bylo jak klingonština?

Bohuslav HoraVčera v 21:38  -  Reply
:D :D :D?Souhlasili byste se zavedením volitelného předmětu "rétorika" na vaší škole? Jakou by měl takový volitelný předmět náplň? 7 komentářů

David MikolášVčera v 20:06
Zajímavý nápad a jistě bych ho podpořil. Náplň: řečnický přednes, vedení dialogu??

Jitka RambouskováVčera v 20:10
Začala bych tím, že bych si na něj šla sednou sama. :D?

David MikolášVčera v 20:11
Ale no tak... :-)?

Pavlína HublováVčera v 20:11
+David Mikoláš Syn měl tento volitelný předmět na gymnáziu, tak proto mě to napadlo. Myslíte, že by to mohlo na ZŠ projít? A uměli bychom to vůbec učit??

Daya MurováVčera v 20:14
+Jitka Rambousková Já taky :-)?

Jitka RambouskováVčera v 20:14
Myslím to vážně, určitě jsme všichni měli podobným předmětem projít a ušetřili bychom si řadu potíží. ?

Pavlína HublováVčera v 20:23  -  Reply
+Jitka Rambousková Měla jsem jednodenní seminář v rámci dálkového studia na VŠ.
Ale jinak souhlasím - nějaké ty komunikační, prezentační a hlasové dovednosti by jistě stály za oprášení...Dávají učitelé dobrý příklad jazykových a komunikačních dovedností svým žákům? Jaké máte zkušenosti?
6 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:13
Většinou ano, i když i tady se najdou výjimky, jako všude.
Vždyť na střední i vysokou se dělají talentovky, takže by neměli projít lidé, kteří mají nějakou vadu řeči!?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:38
A četli jste Komunikaci ve školní třídě? V knize je přepsána konverzace učitele se žáky. Docela často mě vyjadřování učitelů zaráželo.?

Daya MurováVčera v 20:49
+Pavlína Hublová No, mám kolegyni, která vadu řeči má.?

Petra PšeničkováVčera v 20:52
Mně přijde,že když učitel vykládá látku,tak se snaží ale když např. řeší nějakou konfliktní situaci,tak je to něky docela děs-až ponižování, zesměšňování. Tedy ne  u všech. Já pracovala na běžné základní škole a tam to tedy bylo bohužel časté.?

Pavlína HublováVčera v 20:58
+Petra Pšeničková ... včetně ovládání hlasu, že?! Také si vybavuji takové chvilky (ano, zametám před vlastním prahem) a takové kolegyně.
V tom mají muži výhodu, jsou klidnější.?

Petra PšeničkováVčera v 21:01  -  Reply
+Pavlína Hublová
Také,také.Ale nikdo není dokonalý. Jde spíš o to,že takový slovník nesmí převládat.
 Tak na bývalé škole byla učitelka,které jsem nerozumněla ani já (byla jiné národnosti  a češtinu neměla opravdu zvládnutou)-vůbec nechápu,jak tam mohla učit až do důchodu.?Jak v žácích rozvíjet lásku k češtině, českému jazyku? 29 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:14
Začněme u sebe a dávejme najevo, že je čeština je prostě nádherná řeč. Upřímně - kdo nemá rád Karla Čapka a nerozplývá se nad jeho texty... No, to by asi bylo moc kruté to takhle zevčeobecňovat.
Ale když to vezmu v hudebce - děti nemají rády "klasickou hudbu", ale když si učitele váží a vidí, jak je dojatý při Mozartovi apod., minimálně to budou respektovat. A to je první krok k lásce, nemyslíte??

Bohuslav HoraVčera v 20:17
Neznechutit jim to jen tou protivnou gramatikou. :)?

Andrea PaštikováVčera v 20:20
Číst, číst, číst. Jen kdyby na to bylo v hodinách více času.?

Bohuslav HoraVčera v 20:21
číst musí sami, my to tak maximálně můžeme nastartovat a to si hodně fandím.?

Jitka RambouskováVčera v 20:30
Asi bychom měli mluvit i my pěkně (viz ta rétorika)
V matice je nutím "poslouchat" české termíny, které krásně napovídají a vedou, občas porovnáme s nějakým anglickým, aby si češtiny vážili, ale mám obavu, že marně.?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:31
+Pavlína Hublová Pěkně modelovat, že. A zároveň neznechutit.
Nevím, jestli čtení pmáhá vyjadřování. Mně jako introvertovi trvá hodně dlouho, než zformuluju větu.?

Pavlína HublováVčera v 20:36
+Andrea Paštiková Proč není? Jinak - proč jsme si to nezařídili v ŠVP aby bylo??

Pavlína HublováVčera v 20:38
+Ludmila Kovaříková To mě překvapuje, že si nejsi jistá, že by čtení nemuselo pomáhat lepšímu vyjadřování.
Trochu mi to připomíná (jéžiš, dnes té hudebky nějak nemůžu zbavit) jako když použiju nějaké slovo nebo sousloví, v tu chvíli mi cvakne nějaký texty písničky, kde jsem tohle slyšela - a někdy pokračuju textem písničky. Vám se to nestává??

David MikolášVčera v 20:39
Akorát mě napadá... nebudeme před žáky vypadat jako exoti, když na ně budeme mluvit hezky česky jako pan Alois Jirásek? Nebudeme jim pro smích? Kde hledat nějakou oboustranně akceptovatelnou hranici??

Ludmila KovaříkováVčera v 20:40
+Pavlína Hublová Samozřejmě že se všeobecně tvrdí, že čtení pomáhá vyjadřování. Minimálně to, jak si zrakem donekonečna fotíme slova. Ale jsou na to nějaké výzkumy? A jak to pomáhá formulaci celých vět nebo empatickému vyjádření??

Petra PšeničkováVčera v 20:41
Určitě mluvit pěkně,ale nejen spisovně,ale i příjemným tónem a obecně hezky,mile,příjemně-aby se to pěkně poslouchalo. A hodně si s jazykem hrát v rámci všech předmětů, kde to jen trochu jde.?

Jitka RambouskováVčera v 20:44
+David Mikoláš Nemyslela jsem zcela spisovně, ale prostě pěkně :D Srozumitelně, jasně, smysluplně, k věci, s troškou nadhledu a humoru, ...
Dnes jsem řekla, že sestrojím obraz podle "vosy" - tak to už bylo za hranou. To se nepovedlo.?

David MikolášVčera v 20:45
Trochu jsem, Jitko, nadsadil... :-)?

Andrea PaštikováVčera v 20:47
No,to je otázka,proč jsme si ŠVP více nepřizpůsobili. Předčítání nebo společné delší čtení je momentálně luxusem. Vedle probírání učiva už na ně není moc prostoru.?

Daya MurováVčera v 20:48
+Jitka Rambousková vosy :-) To bych nevěděla, co chceš :-)?

Pavlína HublováVčera v 20:54
+David Mikoláš Na 1. stupni by s tím problém nebyl. A kdyby to tak bylo a oni by 5 let poslouchali "Jiráskovu nebo Čapkovu češtinu", to by v tom byl čert, aby jim něco v těch hlavinkách nezůstalo!?

David MikolášVčera v 20:57
No nevím, jestli paní učitelka dosahuje kvalit Jiráska a spol. Ale nechci se nikoho dotknout! Je to silně individuální.?

Daya MurováVčera v 20:59
Já bych Jiráska nechala odpočívat v pokoji, jazyk se od té doby přece jen dost posunul.?

Bohuslav HoraVčera v 21:00
Jiráska nebrat, tak maximálně nějakou ukázku. :D?

David MikolášVčera v 21:01
Určitě souhlas, Jirásek mě zrovna v tu chvíli napadl, tak jsem ho zmínil...?

Pavlína HublováVčera v 21:01
Ok. Tak mu tam případně přibalíme i Vančuru, ano?!?

Bohuslav HoraVčera v 21:01
Když mluvím pěkně, tedy spisovně, tak mě mají za exota a nerozumí mi. :D?

Bohuslav HoraVčera v 21:02
Vančuru, proboha, to by se nikdo neprokousal konce. :D?

Daya MurováVčera v 21:03
:-D Mám kolegyni, která mluví jako Hrabal :D?

Bohuslav HoraVčera v 21:05
Jako by hrabal, nebo jako Hrabal?! :D?

Daya MurováVčera v 21:06
Nebo možná spíš jako haškův Švejk.?

Bohuslav HoraVčera v 21:06
Ale ten zase vyprávěl pěkně. No není jen jedna čeština. Mluv, jak ti zobák narost! :D?

Daya MurováVčera v 21:08  -  Reply
Hlavně vyprávěl dlouho a metodou volných asociací. To ona taky. Zajímalo by mě, jestli tak dělá i výklad.?

Bohuslav HoraVčera v 21:10
:D?Kazí sociální sítě a potřeba zkracovat vyjádření na nejstručnější minimum žákům cit pro jazyk a komunikaci?
11 komentářů

Jitka RambouskováVčera v 20:08
Vliv nepochybně mají a určitě ještě více na projev psaný. Stále musím přesvědčovat, že na PC píšeme text s diakritikou a interpunkcí, že to fakt není smska.?

Daya MurováVčera v 20:13
Horší je, že je musím občas přesvědčovat i v češtině, když píšou do sešitu, že tam budou háčky a čárky.?

David MikolášVčera v 20:18
S tímto nešvarem se setkávám v dějepisných testech.?

Pavlína HublováVčera v 20:24
A pak jsou ty divné patvary, které si někdy vytváří, aby nemuseli psát celá slova... uff.?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:28
Napadá mě jistý článek od Tombaretta. Vysvětloval v něm svou hodinu, kdy učil žáky komunikovat na sociálních sítích. Možná je to tak, že když je něčemu neučíme, pak se oni přikloní k tomu nejméně pracnému (=zkratkovité vyjadřování). Naše sociální síť mi přece mnohdy přináší mnohem kvalitnější rozhovor o didaktice než ve škole.?

Daya MurováVčera v 20:30
Já na chatu taky používám zkratky. Tedy poněkud slušnější než oni, ale používám. Ale nenapadlo by mě je použít v mluveném projevu.?

Jitka RambouskováVčera v 20:40  -  Reply
Pokud jste zkusili (a skoro všichni zkusili) pracovat s žákovskými komentáři na webu, tak víte jak to bylo špatné. Jak úspěchem bylo, že byly slušné.

Myslím, že +Pavlína Hublová dávala dnes odkaz na článek o diskusích na webech - velmi dobrý článek. Pokud jste nečetli, tak doporučuji.?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:42
Ten odkaz jsem asi přehlédla. Prosím o něj ještě jednou.?

Pavlína HublováVčera v 20:44+1
+Ludmila Kovaříková A já bych ještě přidala k tvému možná je to tak, že když je něčemu neučíme, pak se oni přikloní k tomu nejméně pracnému (=zkratkovité vyjadřování) že jsou možná jen pragmatičtí. Proč používat 10 slov, když by stačilo 5?
Třeba to takhle společnost nyní vyžaduje...?

Jitka RambouskováVčera v 20:47+2
http://m.lupa.cz/clanky/jiri-hlavenka-vychovali-jste-obludu-internetovych-diskusi-a-ta-vas-sezrala/?

Bohuslav HoraVčera v 21:00
To se rozčiluje moje žena s dcerou, ale tohle je normální vývoj jazyka, kdybyste jen viděli, co za hrozné slovesné patvary čeština měla.?Jak by se měl podle vás vyjadřovat ideální patnáctiletý žák? 3 komentáře

Pavlína HublováVčera v 20:25
Správná výslovnost, gesta umírněná, slovní zásoba taková, abych mu rozumněla.
Hm, to jsem asi položila divnou otázku, že?!?

David MikolášVčera v 20:28+2
Ideálem by bylo oboustranné porozumění :-)?

Petra PšeničkováVčera v 20:36+1
To je tedy obtížné. Vyjadřovat se se zájmem,ochotou. Ne ten otrávený tón.?Máme jako učitelé dostatečný čas/znalosti/podmínky pro rozvoj vyjadřovacích dovedností žáků? 3 komentáře

Pavlína HublováVčera v 20:27  -  Reply
Čas v předmětech je vždy nedostatkový. Mnozí z nás prošli nějakým krátkým seminářem, ale to už si nepamatujeme. A podmínky?
Myslím, že stesky, že bychom potřebovali nějaké vzdělávání v komunikačních dovednostech zaznívají již dlouho.
Takže????

Daya MurováVčera v 20:39
Myslím, že nám hlavně chybí ty znalosti. Spousta z nás neumí správně pracovat s hlasem a ničí si hlasivky.?

Jaroslava PachlováVčera v 21:01+1
+Daya Murová ano a to je základ všeho, dýchání, uvolnění mluvidel, najití své polohy hlasu...
Nedávno jsem zde popisovala výborný seminář Aleny Tiché: Péče o hlas...?Jakou část vyjadřovacích dovedností může škola ovlivnit a co je již dáno rodinou? 34 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:29
Ještě bych možná rozšířila na cílené a nevědomé působení na žáka ve škole. Kolektiv třídy je velkým učitelem vyjadřovacích dovedností žáka. Myslím, že učitel toho moc nezmůže - i když by bylo bezvadné, kdyby něco jako hlasová/vyjadřovací výchova napříč předměty fungovala...?

Daya MurováVčera v 20:41
Kolegyně ze školky říkají, že je čím dál tím víc dětí, které potřebují logopedickou péči. Zároveň mnozí rodiči s nimi prostě do poradny nejezdí. A letošní třeťáci šišlají asi tři.?

Jitka RambouskováVčera v 20:45
+Daya Murová souhlas, u nás stejné?

Pavlína HublováVčera v 20:52
+Daya Murová Souhlas. Škola může maximálně nabídnout kontakt na logopedku, ale přikázat nemůže nic. Také těch logopedů moc není...
Ano, děti mluví dost špatně. A rodiče je u toho nechávají, asi jim to zní roztomile.?

Jitka RambouskováVčera v 20:53
My máme ve škole asi 2 nebo 3 logopedky, takže jenom nedostatkem to nebude.?

Jaroslava PachlováVčera v 20:59
+Jitka Rambousková opravdu logopedky??

Jitka RambouskováVčera v 21:00
Jsou členky nějaké té logopedické společnosti, tak snad ano.?

Jaroslava PachlováVčera v 21:03
Tak to tedy máte úrodu. Ovšem záleží vždy na rodiči, jestli bude s dítětem cvičit.
(Moji starší jsem vycvičila sama, ale mladší si říct nedala... :))?

Bohuslav HoraVčera v 21:03
Nebudou to jen logopedické asistentky??

Petra PšeničkováVčera v 21:04 (upraveno)
Já mám doma 8 měsíční holčičku a jak lustruju různé knihy,tak dost často nařážím na názor, že co vložíme do dětí do 1 roku a poté do 6 let, z toho bude čerpat celý život-týká se to emotivní oblasti, pohybové, komunikačníapod.. Asi na tom něco bude. Dnes matky dost často jdou do práce, hlídají instituce,babičky nebo prostě dělají spoustu jiných věcí, i když také potřebných, a tolik se třeba dítěti nevěnují? Nebo neví,jak rozvíjet jeho mluvní složku?Asi na tom něco bude. Poreferuju za pár let.:)?

Bohuslav HoraVčera v 21:04
+Jaroslava Pachlová Na rodičích záleží nejvíc. Pravda.?

Jitka RambouskováVčera v 21:07
Jejich přesné papíry jsem neviděla.
+Jaroslava Pachlová  Mirka V. má taky vystudováno, ostatní taky mají i  spec.ped. a logopedie. A logopedie u nás funguje celou dobu, co to tu znám. Syn na ní chodil (ještě k někomu jinému) před víc jak 20 lety. ?

Jaroslava PachlováVčera v 21:07
+Petra Pšeničková svým dcerám jsem "četla" od půl roka života a byly obklopené leporely atp., v 6  letech už měly za sebou Hobita atp. Četly jsme prakticky pořád a potom i ony samy...?

Bohuslav HoraVčera v 21:09
+Jitka Rambousková :D :D :D Tak to nejspíš budou logopedky.?

Jaroslava PachlováVčera v 21:10
Ale +Jitka Rambousková to jsou jen logopedické asistentky, ne?
Já jsem také sondičkovala děti na Železniční poliklinice v rámci mého vzdělávání, opravdu se necítím být ani tou asistentkou. Když jsme dělaly mateřinu, tak jsme tím samozřejmě prošly...?

Jitka RambouskováVčera v 21:11
Svým dětem jsem četla hodně, spousta knížek doma, brzo četly samy a hodně a dnes prakticky nečte ani jeden. ?

Jaroslava PachlováVčera v 21:12
+Jitka Rambousková jsem to spletla. Mirka V. jasně... :))), jsem přehlédla jméno (Mirce to ale neříkej :)))?

Petra PšeničkováVčera v 21:12
+Jaroslava Pachlová To je skvělé.?

Bohuslav HoraVčera v 21:13+1
Stačí, že čteme články diskuze a tak, to jsme před několika málo lety nečetli, já čtu ještě zákony, vyhlášky a nařízení, výsledky kontrol a tak, takže jaké nečtenářství. :D Když si sednu ke knize tak usnu, teda kromě té, co mi doporučila Daya. Tu jsem zhltnul za dva dny.?

Daya MurováVčera v 21:15
:)?

Jitka RambouskováVčera v 21:15
+Jaroslava Pachlová  neřeknu :))) Ona ji stejně nedělá.?

Jaroslava PachlováVčera v 21:17
+Petra Pšeničková bylo to skvělé a nejlepší bylo, když mi pak začaly nosit a doporučovat knížky na čtení ony.
Je pravda, že jsme si s mužem klidně ze svých knih četly nahlas i před spaním. (Někdy i v pubertálním věku jsme se tak bavily i s dcerami, ale to už je trochu dávno :))), ale teď jsem si na to vzpomněla...)?

Bohuslav HoraVčera v 21:18
Joooo, to byly časy, takhle jsme si četli s mojí manželkou taky - třeba Žert nebo Nesnesitelnou lehkost bytí - měli jsme jen jeden výtisk ze samizdatu. :) Vzpomínám.?

Petra PšeničkováVčera v 21:19+1
+Jaroslava Pachlová Tak to už se těším.:) My si předčítáme nahlas sloupek z berounského radničního listu-kapitola o příslušnících police-je tam vždy velmi vtipně popsáno,co se za měsíc událo. Je škoda, si legraci užívat jednotlivě-raději se smějeme najednou.?

Daya MurováVčera v 21:20
+Petra Pšeničková Zase na druhou stranu, od naší generace maminky odcházely hodně brzo do práce a my jsme vyrůstali v jeslích nebo u babiček. Měla jsem štěstí, že v mém případě to byla babička, která mi hrozně moc četla a vyprávěla.?

Jaroslava PachlováVčera v 21:20
No, vidíš, zkuste to oprášit a číst méně těch vymyšlených zákonů, pokynů, hlášek, nařízení, zařízení :)?

Bohuslav HoraVčera v 21:21
Nooo, to by bylo bájo. Ale je nutné se udržovat v kondici, páč čert a inspekce a další kontroly nikdy nespí. :D?

Petra PšeničkováVčera v 21:22
+Daya Murová To je také pravda. Já byla také za šťastlivce.?

Daya MurováVčera v 21:22+1
Mějte se, začínám mít z toho vlnění mořskou nemoc. Dobrou.?

Pavlína HublováVčera v 21:22
Já jsem četla Davidovi každý večer - byly to nejkrásnější chvilky. I když někdy jsem si taky nadávala, když sem i nechtělo nebo jsem byla unavená. Nebylo zbytí, bez čtení nebo vyprávění nebyl večer večerem.
Bohatě se mi to pak vrátilo - David nemá problém ani s knihami ani s vyjadřováním (co jiného bych taky jako hrdá matka řekla, že).?

Jaroslava PachlováVčera v 21:22
+Daya Murová teď ale i babičky (nejen rodiče) od brzkého rána pracují a mnohdy i do noci...?

Petra PšeničkováVčera v 21:23
Já teď stíhám číst jenom Psychologie dnes, Děti a my, Marianne bydlení. Víc nic. Ale zase lepší než Miminko či Betynka:)?

Pavlína HublováVčera v 21:23
+Petra Pšeničková To tedy. Vymaštěno můžeš mít o něco později :-)?

Petra PšeničkováVčera v 21:25+1  -  Reply
+Pavlína Hublová Taky si říkám.?Může mít na schopnost dětí komunikovat/řešit konflikt to, že v dnešní době obvykle nežijeme vícegeneračně a tedy je prostor pro "dohady" rodičů více než dříve?
Pokud bydlím v jednom bytě i s tchýní a tchánem, tak se pravděpodobně s partnerem před dětmi tak často nehádám. 3 komentáře

Petra PšeničkováVčera v 20:47
Myslím,že komunikační vzor rodičů má velký vliv na schopnost komunikace dětí a schopnost dětí řešit konflikt. Sama jsem si občas říkala,že se mi nelíbí,když se někteří rodiče před dítětem dohadují a teď vidím,že je velmi obtížné zchladnout a počkat do večera,až dítě usne.?

Jitka RambouskováVčera v 20:50
Někdy stačí poslouchat hovor dítěte s rodičem a nestačíte se divit.?

Pavlína HublováVčera v 20:50
+Petra Pšeničková Nikdy mě tahle spojitost nenapadla. Ale to, že už děti nežijí s babičkami znamená, že od nich nepochytí jejich slovní zásobu. A to je možná to, co nám trochu chybí.
A ty rozhovory v rodinách asi taky nejsou nic moc, když rodiče přijdou  domů až večer a to jde dítě spát...?Jestli chcete vědět, jak se hlasování vyvíjí, tak občas jsou výsledné grafy k prohlédnutí na stránce Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-7. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-7). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína