13. 1. 2013

15. PEPOUŠovo vlnobití III.: Exkurze a výuka mimo budovu školy - ano či ne?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Exkurze a výuka mimo budovu školy - ano či ne?
Následuje přepis diskuze...




Jaké kroky je třeba u vás ve škole udělat, aby mohl učitel se třídou "vyjít" mimo budovu školy? 20 komentářů

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Napsat do týdenního plánu školy, oznámit rodičům, podepsat papír s odpovědností.
Alespoň to byly poslední pokyny, které jsme měli, dokud jsem ještě byla na škole (2 roky zpět).?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Pokud někam jedeme, tak je to takto:
1. domluva s vedením a kalendářem akcí
2. vybrat peníze a modlit se, že to vyjde
3. připravit plán akce a dát na papír
4. nechat všechny žáky podepsat poučení o bezpečnosti
5. zapsat poučení do třídnice
6. odevzdat plán a podpisy
7. pomodlit se, že všechno klapne?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Jitka Rambousková Bod 5 taky, ale jinak mi připadá, že jste měli víc papírů než my.
Poučení (4) jsme nenechávali podepsat, ale muselo proběhnout a stvrzoval jen učitel, že opravu bylo. Na zvláštním papíře, který byl vložen do třídnice.?

Daya Murová7. 1. 2013
Máme to stejně jako Pavlína.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
Když vidím váš dlouhý seznam asi raději nechám nezodpovězeno :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Jana Zárubová Jen se pochlub, ať vidíme, že to jde i bez hromady papírů a pokynů.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
Nahlásíme alespoň den dopředu, že někam jdeme. Poučení píšeme při první akci s tím, že je na všechny akce a vybereme peníze, pokud jsou potřeba :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No jako vedení mě ta bezpečnost asi děsí nejvíc, po poslední exkurzi už nemají chuť ani někteří kolegové. Žáci sedlali např. Karlův most, no historky jsou z toho pěkné, hlavně, že všici dorazili domů živí a zdraví.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Jinak do Plánu školy - elektronicky, oznámit rodičům, vybrat peníze, napsat Plán exkurze, poučení do TK… Včetně modlitby, jak psala Jitka, dost náročné. Ale když se podaří, co se dařit má, je to pěkná zábava. A i legrace.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
u nás stejně jako +Jana Zárubová ..ještě podle počtu dětí dostatek pedagogů, případně asistentů?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Měla bych jet s jednou třídou v březnu do Prahy a jednoznačně jsem odmítla. Žádná zábava z toho nekouká.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Jitka Rambousková Ano, jdu jen do smysluplných projektů, ze kterých nečouhá kriminál na první pohled. :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová To je další potíž - skloubit rozvrh všech zainteresovaných. Taky potíž, která ne vždy umožňuje akci podniknout, že?!?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
A když je to smysluplné, tak na to vyrobím i rozvrhové změny s radostí.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
+Pavlína Hublová u nás to je ještě o tom, že nám často chybí ruce ... na držení dětí i vozíků?

Lenka Říhová7. 1. 2013
ale máme většinou v záloze nějaké středoškolské studenty-dobrovolníky na pomoc?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Lenka Říhová To už je trošku náročnější.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová Kde je sháníte??

Lenka Říhová7. 1. 2013+3
chodí k nám na praxe zdrávka a veřejná správa...takže od nich...zkusí si praxi a pak většinou sami nabídnou pomoc (a jejich škola je pro nás uvolní)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
To je moc pěkná spolupráce.?



Jaký je pro vás rozhodující faktor při volbě akce mimo budovu školy? Máte možnost ze své pozice ovlivnit, na jakou akci vaše třída půjde? 19 komentářů

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Byly dva druhy akcí - co pořádala škola a co jsem pořádala já. O prvním jsem rozhodovat nemohla, ale většinou se zájem/nezájem probíral na některé poradě. Problém byl ten, že většina akcí, které se odehrávaly přímo na škole byla učitelkami přijímána (nechci spekulovat, co bylo rozhodujícím prvkem, ale rozšíření výuky to nebylo).
Akce, co jsem pořádala já jsem si mohla rozhodnout\umístit tak, aby mi vyhovovaly vzhledem k plánu výuky.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
U nás si rozhodujeme o akcích jednak sami a některé nám plánuje jeden kolega :))?

Pavel Hodál7. 1. 2013
Od září 2012 pokud máme akci mimo školu - tedy nevykonáváme přímo výuku, tak nemáme propllceny nadúvazkové hodiny, které v tom týdnu odučíme. Takže jsme vlastně trestáni finančně za aktivitu navíc.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Pavel Hodál To jsem se také chtěla v rámci otázek zeptat. Jsem ráda, žes na to narazil. :)?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Kombinace obojího. Do divadel apod nezasahuji, to se jenom dozvím, kdy a co. To jsou většinou akce, kterou jsou v místě.
O výjezdech většinou rozhoduji sama. ?

pat mat7. 1. 2013 (upraveno)
Příšerné, nepochopitelné, navíc se nedá tomu bránit. Jak tedy pojmenovat tento druh práce, kdy vyrazí učitel mimo budovu??

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Jitka Rambousková Na druhém stupni je také drobná nevýhoda, že na podobné akce chodí vždy se třídou třídní, že? Takže fyzikář jde se střídou na výchovný koncert...??

Pavel Hodál7. 1. 2013
Mám odezvy i z jiných škol, že výrazně omezili návštěvy muzeí i různých výukových programů. Přeci jen mít ve výplatě o dvě proplacené hodiny týdně je dost. Zvlášť, jestli učitel učí více tříd a do muzea jde opakovaně.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Pavel Hodál Takže je problém s motivací dvojitý - bylo by nutné najít návod motivace žáků i učitelů. No, zdá se, že je teď míček na straně vedení škol (nebo ještě výš?) - aby si někdo uvědomil, jak důležitý je vlastní zážitek žáka.?

Pavel Hodál7. 1. 2013
vedení s tím asi nic nenadělá. Vychází to ze zákoníku práce??

Iva Metelková7. 1. 2013
zatím mluvím s pozice studenta PedF, co má ještě ideje, ale akce bych jednak volila dle svého zaměření, myslím si, že v denšní technicky a exaktně zaměřené době by téma chemie mohlo uspět, alespoň by jí žáci mohli vidět v jiném světle a dvak mám v plánu se ve škole zapojit ohledně klubu mladého diváka.?

pat mat7. 1. 2013
Když je to podle zákoníku, proč to neuplatňují všechny školy? U nás takový "strašák" nehrozí. Tedy jestli nemusím dodat zatím! Uff, uff!?

Pavel Hodál7. 1. 2013
Týká se to jen těch učitelů, co mají pravidelné nadúvazkové hodiny.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Iva Metelková Klub mladého diváka? Ještě to existuje??

Jana Zárubová7. 1. 2013
U nás máme KMD :)?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
1. pokud jedeme, tak si máme vybrat den, kdy učíme co nejmíň hodin nebo co nejvíc ve třídě, se kterou jedeme. Jinak viz +Pavel Hodál

2. Na akce v místě chodíme většinou podle rozvrhu. Jestli svou třídu na divadlo v angličtině doprovodím jako já nebo třeba tělocvikář, co tam má zrovna hodinu. Ti 4 angličtináři stejně 12 tříd nepoberou. :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Máte nějaký limit, přes jakou částku byste nešli z pohledu vstupného?
Předpokládám, že platí rodiče/žáci. Narazili jste někdy??

Jitka Rambousková7. 1. 2013
I to, co pokládám za malou cenu, je vždy pro někoho moc. Tak podepisuju omluvenky "Byl u zubaře", aby nemuseli napsat "Nemám na to". Smutné.
Vstupné tak do 100 +- a čím míň, tím líp. Připočti nejmíň 150 Kč cesta a už to nejsou veselé počty.?

Hana Pilařová7. 1. 2013Odpovědět
obvykle ty trosky sbíráme ve škole a spojujeme do jedné třídy?



Jak dalece plánujete podobné akce? Je třeba vycházet z plánu školy? Máte možnost využít nějaké "neplánované" akční nabídky?
Kterou variantu upřednostňujete - plánovanou nebo akční? 14 komentářů

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Ovlivňovat může kdokoliv, je nutné, aby to nenarušilo vyučování zvláště v hektických dobách před vysvědčením a v posledních letech také před státním Dobešovým testováním, to se nemůže hnout ani list na stromě. :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Vždycky jsem byla raději, když jsem si mohla akci naplánovat na míru tematického plánu. Nicméně bylo taky důležité reagovat na aktuální akce a nabídky.
Na 1. stupni máme výhodu, že si můžeme většinou učivo přesunout (třeba u prvouky není vůbec problém), takže je možné děti na akci i kvalitně připravit - nějakým projektíkem, probrat nezbytné základy apod.
To považuju za nutné, jinak je jakkoli báječná akce naprosto k ničemu.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
Některé plánujeme dopředu některé jsou akční podle nabídky?

Jitka Rambousková7. 1. 2013 (upraveno)
Máme plán, kde jsou plánované exkurze pro jednotlivé ročníky (třeba 8.roč Židovské muzeum apod) a pak doplňujeme podle nabídky a chuti.
Ve sborovně velký kalendář a všechny akce se tam píšou, tak se odchytí, aby se nedublovaly.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Máte nějaký limit počtu akcí, které jste schopní/ochotní s třídou podniknout? Nebo jste i limitovaní vedením?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Vedením ani ne, ale penězi na cesťáky ano. U nás to prostě není o MHD.?

Daya Murová7. 1. 2013
Limit nemáme, snažíme se toho nenaplánovat moc, aby se i někdy učilo, ale někdy se to sejde.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Platíme cesťáky všechny, jen nechceme, aby se to odehrála v nějakém hektickém termínu, chceme to rozprostřít. I z důvodů finanční nákladnosti pro rodiny.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
Limit nemáme. Optimální mi připadá max 2-3x do měsíce nějaká akce (ale myslím tím i ty, které se konají ve škole)
Pravda máme kolegu, který má ty akce i 2x v týdnu :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D Z vyučování? Nebo odpoledne??

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Také jsem se snažila rozprostřít akce. Ale myslím, že velká akce (cesta MHD) stačila 1x za měsíc. Malé akce (vycházky do okolí školy) jsem byla ochotna podniknout i každý týden.
Moc? Málo??

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Proč? Pozorování okolí je přeci jednou z nejzákladnějších metod učení se. Tak pokud to bylo smysluplné. Chodili jsme i na dějepis ven, i když přiznám, že jsem měl tenkrát problémy s vedením, tak proto je nedělám dneska. :D?

Jana Zárubová7. 1. 2013
+Pavlína Hublová  myslím, že na prvním stupni je velmi vhodné podnikat výpady do okolí :)?

Hana Pilařová7. 1. 2013
velké akce (výjezdy, projekty) máme zanesené v ročním plánu, pokud se objeví v mezičase nějaká nabídka, diskutujeme to s kolegy, zda ano či ne .. a snažíme se vhodně kombinovat dny v týdnu, aby děti nepřicházely o stejné předměty (ne vždy se to daří - Jarka by mohla vyprávět)?



Výchovný koncert - přežitek nebo smysluplná akce? Co dělat, aby to byla druhá možnost? 7 komentářů

Ludmila Kovaříková7. 1. 2013 (upraveno)
Přežitek. I pro mě je to tyranie, i když vážnou hudbu mám ráda, ale vůbec si poslech neužiju. Letos nachystala vánoční koncert paní učitelka hudební výchovy se školním sborem. Bylo to vynikající. Děti se chovaly o 70 % lépe. Obzvlášť když zpívali učitelé. :-)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Letos jsme už byli, kvalita je kolísavá, raději necháváme učitele vybrat samotné.?

pat mat7. 1. 2013 (upraveno)
Opět ale záleží na štěstí. Už objednáváme pouze to, co je vyzkoušené podle našeho výběru. Název výchovné koncerty je ale "otřesný". Raději "makám" v hudebce s vážnou muzikou a různými aktivitami dětí při poslechu sama. Zatím si musím sama zatleskat, že se mi daří. Když nepochválí druzí, musím sama se.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
máme pozitivní zkušenost, když se jedná o vystoupení "děti dětem", ZUŠ nebo sbor z jiné školy?

Jitka Rambousková7. 1. 2013Odpovědět
Je to různé. Osobně je nemám moc ráda, ale třeba jezdí orchestr Tremolo. To je dětský orchestr a dirigent povídá a ukazuje a je to docela zajímavé.
Taky jsem shlédla asi 3 díly historie populární hudby během 3 let. 1. díl skvělý, poslední nestál za nic.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Bohuslav Hora S kvalitou je to těžké. Ale musím uznat, že když vidím ty děti, jak se chovají, lituju i ty chudáky hudebníky. Tedy pokud to alespoň trochu má úroveň.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Strašně ráda jsem chodila na lekce hudební výchovy do sboru. Sbormistr předvedl špičkovou hodinu hudební výchovy s plnou místností žáků. Bohužel jsem byla jediná, komu se to líbilo. Děti se nesměly ani hnout, učitelky z toho byly vystresované...
Já jsem ale pak z těchto lekcí čerpala inspiraci alespoň měsíc.?



Návštěva divadla - plánovaně, placeně... nebo jiná varianta? 31 komentářů

Hana Pilařová7. 1. 2013
"Velké divadlo" absolvují u nás děti jednou na 1. st. a jednou na 2. st. ... znamená to u nás výjezd, přece jen do Plzně či Prahy je to kus cesty..

malí tedy jezdí do Plzně (letos mají absolvovat Alfu), velcí jezdí do Prahy do Národního .. střídáme jeden rok malí, druhý rok velcí
děti hradí cestu, SRPDŠ platí vstupenky?

Jitka Rambousková7. 1. 2013 (upraveno)
1. stupeň jezdí do Alfy, máme to blíž než Hanka, ale stejně to není za rohem. Druhý stupeň jezdí jenom dobrovolně (čestinářky pořádají výjezdy na večerní představení) nebo když se třídní obětuje (loni jsme byli na Romeo a Julie), jinak jezdí divadlo spíš za námi. Ale většinou jsou to taková školní představení.
A platí si vše  sami.?

Daya Murová7. 1. 2013
Jezdíme jednou za pololetí do Brna, máme to asi 30 km. Děti platí vstupenky, Unie rodičů cestu. Střídáme různá divadla.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
naše (mladší a speciální) děti chodí pravidelně minimálně jednou měsíčně do poděbradského divadla, obvykle na pohádky. Starší tak jednou za pololetí podle nabídky na něco trochu související s výukou, typu Staré pověsti...Vstupné platí sami.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Do divadla jezdíme do Tábora, pro nás je to na celý den - díky funkční dopolední MHD a vlakům - ironie je to z toho doufám cítit na sto honů. Jinak bych rád s dětmi absolvoval Národní divadlo, ale dojezd domů je zase problematický.?

Iva Metelková7. 1. 2013
u nás na základce to bylo tak, že odborník přes kulturu vytipoval představení pro Klub Mladého diváka,  ten se týkal žáků napříč celým druhým stupněm. Za školní rok jsme absolvovali asi 6 představení v různých pražských divadle různých žánrů. Myslím, že tak alespoň žáci měli přístup ke kultuře, ale pravda, že většinou jezdili ti, co k tomu měli již vybudovaný pozitivní vztah. A celé to bylo snazší, že se jedná o pražskou základku...?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Iva Metelková No právě, Praha, to bych byl venku každou druhou hodinu. :) Učím dějepis.?

pat mat7. 1. 2013 (upraveno)
Je to pravda, v Praze blaze. Třeba loni jsme si užili se čtvrťáky královskou cestu na tři etapy. Je tu tolik možností, že si člověk opravdu musí rozmyslet, jak co využít, aby moc nepřesytil.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Bohuslav Hora Praha má některé výhody. Takže jsme do divadla chodili i 4x ročně. Důležité bylo udělat z toho událost - třeba s prvňáčky jsme si nejprve nacvičili chování a následně jsme pak rozebírali, jak se chovaly ostatní děti.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
To je výhoda větším měst, kde je památková rezervace, učil jsem v Rokycanech a v Táboře, to byly dějepisy. V Praze bych si chrochtal, i když i to má svoje nevýhody. :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Pavlína Hublová No, to je ono. Ale nějak mám dojem, že ten nácvik chování a slušného oblečení pro významnou příležitost jde čím dál tím hůř. :)?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Zase Pražáci jsou rozmlsaní, že mají všechno u nosu :)))
Když vyrazíme do velkoměsta my, tak je to z-á-ž-i-t-e-k a na dlouho.  I pro Prahu :D?

Iva Metelková7. 1. 2013
+Bohuslav Hora má to i nevýhody, ale to pole působnosti!!:-) -  to se týká i mého oboru chemie a výchova ke zdraví?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Zastavuji v hale Hlavního nádraží a vysvětluju, že teď musíme nasadit mimikry, aby ani ten nejposlednější Pražák nepoznal, že přijel venkov, většinou začínáme testem inteligence - jízda pražským metrem s přestupem. :D A to je zážitek - jak ses cítil, když ses nedostal do vlaku a on zavřel dveře??

pat mat7. 1. 2013
+Jitka Rambousková Jste v matičce vždy vítáni a pozor, všichni Pražáci nejsou rozmlsaní.?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
"Chovejte se tak, že tudy jezdíte každý den a ne že vám čouhá sláma z bot!"
22 párů očí se sklopilo a zkontrolovalo své boty.
Vzdala jsem to.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D A to já vím. To je taková hra mezi námi vidláky a Vámi vitásky. :D?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
+pat mat Taky jezdím do Prahy ráda :) i s třídou?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Jitka Rambousková  :D :D :D Řehtám se nahlas, dneska už to potřebuju. :D?

Hana Pilařová7. 1. 2013
ono .. když jede 2. st. do Národního, pak jede už odpo, aby si dal nějakou procházku po známých místech .. pro některé z nich je to jediná možnost, ta místa navštívit?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Si na to vzpomínám, jkdyž západní Čechy vyrazily ku Praze, a konec byl v Kotvě. :D Měli mandarinky. :D?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Kotva už je drahá :)?

Daya Murová7. 1. 2013 (upraveno)
No naše děti milují všechny brněnské akce, protože bývá sraz před odjezdem ve Vaňkovce :-)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D :D Za našich mladých let byly ceny všude stejné - regulace trhu, vzpomínáš, ne? :D?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
 Plzeň a sraz u  Tesca. No, aspoň nikam neběhají a jsou pod střechou.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No, je to všade stejný. :D?

Lenka Říhová7. 1. 2013
byli jsme před Vánocema v Praze - výstava betlémů v muzeu Karlova mostu, Staromák... a největší zážitek...Mc Donald na Václaváku ?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Vždycky říkám, že nejlepší výlet je osadit je do vlaky, ale do kupíček. Zatáhnout záclonky. Vystoupit za 150 km. Koupit hambáč a zase 150 km za zataženými záclonkami. Ideál.?

pat mat7. 1. 2013
+Jitka Rambousková Už to chce jen radu, které kompetence tím byly plněny. Pro případnou reflexi, která dnes nikde nesmí chybět.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D :D :D Takj to je pravda, a pokud jedou mladí spolucestující, pak je to nejlepší antikoncepční výchova. :D?

Bohuslav Hora7. 1. 2013Odpovědět
Kompetence přicházejí jedna za druhou - od nástupu na nástupiště a zákaz kouření až po výstup z vlaku. :DA pozor na záchrannou brzdu. U nás je s tím tradice - Josef Švejk.?



Muzeum, výstava - tipy, jak zaujmout žáky, aby byla akce smysluplná? 12 komentářů

Ludmila Kovaříková7. 1. 2013
Není špatné využít pracovních listů, které některá muzea i zoo připravují.?

Jana Zárubová7. 1. 2013
Pracovní listy jsou prima, je možné je i vytvořit předem pokud je instituce nenabízí.
Připadá mi, že s pracovním listem se děti věnují exponátům s větší zaujetím?

Daya Murová7. 1. 2013
Připravit je dopředu, aby trochu věděli, do čeho jdou. Fajn je, když je nějaký program, třeba tvoření v galerii nebo nějaká soutěž.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Teď se chystám s žáky do Národního muzea na Monarchii, chytré telefony a tablety s sebou. Fotíme, načítáme QR kódy a tak. Ale bude to zase víkend, chci jen ty, které to zajímá.?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Taky by měli mít představu, do čeho jdou.
I když teď pojedeme do Technického muzea do Prahy, kde jsem ještě po představbě nebyla a taky je moc nepřipravím.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Prostuduju web instituce, a mám alespoň nějakou představu, nebo do toho jdu nejdřív sám. Málokdy jedu jen tak - např. moje první Vídeň -. já tam byl poprvé,a hned jako průvodc,e ale dopadlo to dobře, protože jsem chtěl. :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Ludmila Kovaříková A některé PL jsou opravdu velmi kvalitní. Stačí je někdy malinko upravit věku dětí a je pohoda.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Bohuslav Hora To je druhé řešení - žádný PL předem ale úkolem je sběr informací. Následovat bude tvorba. :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No jasně sbíráme a pak zpracováváme - články do školního časopisu, na stránky, fotky - úprava, případně nějaký film, zážitky do slohu a tak. :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Bohuslav Hora Nenarazili jste na problém s fotografováním? Nechtějí po vás, abyste platili?
Myslím že v NM v Praze je focení jen za poplatek... Nebo to už zrušili??

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Většinou s tím počítáme a platíme si focení, rodiče to rádi dají, když ví, že se děti učí fotit. Píšu to do propozic.?

pat mat7. 1. 2013Odpovědět
+Bohuslav Hora Platíme a nikdo s tím nemá problém. Není to taková částka, aby to rozpočet zrujnovalo.?



Knihovna - jaké máte zkušenosti/náměty na spolupráci s místní knihovnou? Změnilo se něco od doby, kdy jste chodili na podobné akce jako žáčci? 10 komentářů

Bohuslav Hora7. 1. 2013
S místní knihovnou máme ty nejlepší zkušenosti, dokážou si připravit perfektní věci. :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Jeden rok jsem plánovala tuto spolupráci. Paní knihovnice nabídly seznam již připravených programů a paní učitelky vybíraly. Když si některá nevybrala, navrhovala témata a paní knihovnice si program připravily.
Následně byla pravidelná návštěva přesunuta do družiny - každý měsíc chodili pravidelně půjčovat a vracet knížky.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Naše knihovnice mají svoje projektíky, které jsou většinou velmi úspěšné i v národním měřítku, super jsou jejich besedy se spisovateli, ilustrátory, zajímavými lidmi kolem knih. A taky jejich výtvarné akce, např. Jeden svět.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Bohuslav Hora Besedy závidím. U nás povídá jen paní knihovnice a přitom ukazuje knihy. Možná by to uneslo v íc interaktivity. Ale netuším, jak to udělat.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Naše knihovna má i FB profil: http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Plan%C3%A1-nad-Lu%C5%BEnic%C3%AD/166243340124230?

Hana Pilařová7. 1. 2013
tak je výhoda mít knihovnu ve škole :)?

Berka Malíčková7. 1. 2013
Besedy se spisovateli a pod. jsou zase finanční otázkou....ale určitě i do té besedy s knihami jde děti zapojit?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No právě, nám se přestěhovala vedle do baráku radnice, takže máme jen učitelskou ve škole.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Někteří spisovatelé přes nás jezdí na chalupy a chaty a do lázní, takže to vždycky nějak domluvit jde. :D?

Bohuslav Hora7. 1. 2013Odpovědět
A stránky naší knihovny, tedy městské, ony jsou knihovnice opravdu moc šikovné, tak jim udělám reklamu: http://www.plananl.knihovna.cz/?



Filmové představení (kino) - ztráta času nebo kulturní zážitek? 22 komentářů

Jitka Rambousková7. 1. 2013 (upraveno)
Jak kdy. Před Vánocemi třeba i ten relax. Třeba pro deváťáky je to lepší než se trápit s besídkou.
IMAX je kombinace zážitku a relaxu.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
myslím si, že je nutné pracovat předem na tématu, předpřipravit ty děti a totéž i po akci. Potom to ztráta času není?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Když je to něco hodnotného nebo vzdělávacího, jezdili jsme třeba do Imaxu.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová Souhlasím. Příprava je nutná, následné povídání taky.
Co ale s tím, když jde celý stupeň na nějakou animovanou americkou pohádku? A ta potvora učitelka nejen že se nezastaví v McDonaldu, ale nenechá děti ani aby si koupili do kina kolu a popkorn?
To je pak pruda, vážení!!
:D?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No pak musíš vyhodnotit, co je „dobře“ - třeba si pak o cole a Donaldovi povídat - co jsem to vlastně děti zkonzumovali? :D?

pat mat7. 1. 2013
Protože děti si spojují kino s colou a pokornem, zásadně nabídky nevyužívám.Zatím mne žádný titul natolik neoslovit, abych přehodnotila svůj názor. Diskuzi o "Donaldíkovi" a pokusy, co dokáže cola, využijeme i bez kina. ?

Iva Metelková7. 1. 2013
kulturní zážitek, určitě, a když se film trefí třeba do probírané literatury - paráda!?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
My jsme taky konzumovali v kině bonbóny nevalné kvality. Prostě to ke kinu patří. Kino je něco jiného než divadlo.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
možná bysme neměli vyhánět z těchto akcí radost a bezprostřednost...vzpomeňte si na svoje školní léta....ta radost, když se neučilo a šlo se do kina :)...obvykle na nějaký válečný sovětský kousek :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+pat mat Troufla jsem si takovou společnou akci odmítnou a nabídnout místo toho vycházku do okolí školy. No, děti remcaly, kolegyně mě vraždily pohledem ale ustála jsem. Rodiče kvitovali.
Myslím, že rodiče nepodporují tento typ kulturní akce. Máte také ten dojem??

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No, záleží to na tom kousku, pokud je to kravina a jde se na to hromadně, páč nám to nabídli se slevou, pro velký úspěch to není komu přehrát, pak ruce stranou. :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová Myslím, že dnešní děti mají mnohem víc takových akcí, které jim nabízí volnost a radost.
Navíc za našich mladých let bylo kino rozptýlením. Dnešní děti koukají na filmy na PC, plazmových televizích apod., takže to pro ně není nic neobvyklého.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
A hlavně ty filmy filtrovala nějaká komise a jen tak něco nepustila do našich socialistických stánků umění, že? :D?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Je fakt, že cola+popcorn pro děti znamená kino, ale taky se pak ukáže, že děti ani do toho kina tak často nechodí a když se objedná školní představení, tak je dnes mnohem levnější než běžný lístek.

Mimo mísu - Šli jsem do kina před Vánocemi na nějakou nehoráznou ptákovinu a zacuchal se jim film. Se strašnými omluvami nám pustili premiérové Mikulášovy patálie. A bavily jsem se všichni :)?

Hana Pilařová7. 1. 2013
vzhledem k tomu, že i kino máme mimo a s dojezdem, tak ho nevyužíváme?

Berka Malíčková7. 1. 2013
za sebe jako rodiče můžu říct, že z kina na prvním stupni nijak nadšená nejsem...Dobu ledovou opravdu beru jen na ukrácení volné chvíle?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
A nenaučili jsme je ten popcorn a colu my - dospělí? A tak co, jednou za čas se to smí. Stejně jako ten Burger King McDonald apod.?

Iva Metelková7. 1. 2013
jo, mluvím, jak za jednu tak za druhou stranu :-)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Iva Metelková Myslím, že trefu je třeba naplánovat hodně pečlivě. U nás vždy chodí celý 1. nebo 2. stupeň, takže jak se trefit?
Navíc to většinou jsou nějaké ty "skoropremiéry", které jsem samozřejmě neviděla. Jak potom připravit děti na nějakou výuku?
Ano, přiznám se, do kina s dětmi jsem nikdy ráda nechodila.?

Ludmila Kovaříková7. 1. 2013
Pamatuji si z gymplu filmy, na které bych jinak nešla: Germinal, Schindlerův seznam.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Byl jsem na nich coby učitel na gymnáziu. Aspoň teda na tom Seznamu.?

Iva Metelková7. 1. 2013Odpovědět
+Pavlína Hublová no, u nás to bylo tak, že 1. stupeň šel na jiný film, než druhý a většinou se chodilo po době výuky - konec roku většinou, takže pro češtináře, dějepisáře, jako připomenutí, toho, co zmínili ve výuce např film Lidice a navíc to byla česká tvorba ?



Exkurze, ZOO apod. - co nás učitele vede k tomu, abychom takové akce zorganizovali? Co zajímá/otravuje žáky na těchto akcích? 3 komentáře

Lenka Říhová7. 1. 2013
nás k tomu vede věčná chuť učit zajímavě :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Jezdil jsem jako učitel hodně po podobných atrakcích, vyhovovaly mi víkendy, jezdili se mnou ti žáci, kteří měli opravdu zájem, bývalo nás kolem 15 a bylo to prima, nerad jezdím ve školním vyučování, kdy jedou všichni kvůli tomu, že nemusí do školy a pak punktují nepokoje. :)?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Pokud jsem nepřipravila nějaký program (soutěž ve vyhledávání informací, doplňování do PL apod.), nudila jsem se. Děti ani tak ne, myslím, že pro ně je jakékoli prostředí mimo školu zajímavé už proto, že mají prostě víc volnosti.
Ale pokud jsem pro ně připravila nějaký program, nestihli dělat koniny a braly to v pohodě.?



Vaše poslední podařená akce mimo budovu školy? Co myslíte, že bylo příčinou úspěchu? 21 komentářů

Ludmila Kovaříková7. 1. 2013
Jela jsem o jarních prázdninách do muzea. Prostě jel jen ten, kdo chtěl.?

Berka Malíčková7. 1. 2013
já teda chodím občas do školy s nějakou akcí a ta nejvíce povedená byla v říjnu při Týdnu knihoven...tématem bylo Ovoce a zelenina pro zdraví, kdy se postupně vystřídal 1. stupeň....a ti trošku starší ve skupinkách připravovali saláty,  což je většinou ohromně bavilo, připravit něco chutného a bez pomoci?

Lenka Říhová7. 1. 2013
loňský fotoprojekt ke stavbě rostlinného těla, kdy děti fotily exponáty a z fotek a svých textů potom vytvářely vlastní miniučebnici. Hlavní příčinou úspěchu bylo určitě využití iPadů.. na focení i tvorbu :)?

Pavel Hodál7. 1. 2013
před několika lety paleontologická exkurze na jednu lokalitu. Žáci měli  kladívka a hledali a nacházeli zkameněliny.?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
V září jsem byli na Vědě v ulicích. Moc pěkné, taky proto, že svítilo sluníčko a šesťáci jsou ještě víc schopni údivu.?

Daya Murová7. 1. 2013
Asi poznávací hra v Mikulově.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Berka Malíčková Především si to mohli vyzkoušet sami, to bylo jistě to, co je zaujalo. Praktická výuka občas přeci jen funguje :)?

Berka Malíčková7. 1. 2013
jistě, navíc je to běžná dovednost(krájení, strouhání) a můžou se pak pochlubit i rodičům, pokud to povolí?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D Tak to si už ani nepamatuju, nějak mi nezbývá čas a nálada, ale vlastně jo - Drážďany - sobota o loňském adventu - jeli ti, co chtěli, + rodiče, kteří měli zájem a učitelé, které to zajímalo.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Berka Malíčková A je tu zase bezpečnost - dát dětem do ruky nůž a struhadlo, to je hodně odvážné. Možná proto si učitelé netroufají...?

Lenka Říhová7. 1. 2013
já bych to s tou bezpečností tak nehrotila...i když při strouhání mrkve se strouhnu skoro vždycky :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
To bychom nemohli mít domácnost - poučení do TK to jistí, stát se může cokoliv kdykoliv, nemůžeme být zase tak úzkoprsí. :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová Myslím, že čím jsem byla ve školství déle, tím jsem byla víc připos*anější. Takže je výhoda, když přijde někdo "zvenku" a je v pohodě. :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Pavlína Hublová S tím s tebou naprosto souhlasím, a ještě to vzrůstá, když máš ty děti vlastní. :)?

Berka Malíčková7. 1. 2013
já si to na těch vlastních nejprve odzkouším :-)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D :D :D?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Ale zpátky k podařeným akcím. Proč myslíte, že byly podařené? A co přidat nějaký odkaz, kde takové povedené akce opravdu probíhají??

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Podařené akce? No to si většinou musíme zorganizovat sami, musí se nám chtít, musí tam být nadšení… Je ta taková kuchařka - přiměřeně, přiměřeně.?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
V Praze mám velmi dobré zkušenosti s http://www.terezanet.cz/?

pat mat7. 1. 2013
Také dobré zkušenosti, ale dříve to bývalo lepší. Zažila jsem pěkné terénní programy, které teď třeba v nabídce již nemají. Také= trošku podražili, i když v dnešní době pořád cena dobrá.?

Věra Janáková9. 1. 2013Odpovědět
Neodpustím si a znovu propaguji pro Pardubice a nejen: http://www.paleta.cz/
Zrovna dnes u nás byl Ondra (jeden z "Paleťáků") s programem o  třídění odpadů. Normálně z takového nanicovatého tématu udělal téměř bojovku:)
Jejich domeček v lesíku s jezírkem a zvířaty děti milují, zrovna tak jako všechny aktivity nejen eko, ale i pro to tmelení kolektivu.
Statek v Oucmanicích, kam se jezdí do škol v přír. nebo jen na pár dní, je nacpaný dva až tři roky dopředu. Loni jsme byli a senzace...?



Výuka v přírodě (vycházky, skanzeny apod.) - relax pro žáka a trauma pro učitele nebo praktická a zajímavá výuková aktivita? Jak motivovat žáky k zájmu o exponáty/ukázky? 20 komentářů

Pavlína Hublová7. 1. 2013
Info z beduinu jako na zavolanou - nový web http://www.jdeteven.cz/?

Lenka Říhová7. 1. 2013
žáky motivovat je čím dál těžší, ale jsou předměty a témata, kdy jít ven je smysluplné a nezbytné...rozhodně minimálně přírodopis?

Pavlína Hublová7. 1. 2013
+Lenka Říhová Nezbytné ano, ale někdy jsem měla pocit, že kdyby seděli v lavicích, oslovila bych víc dětí (víc by jich vnímalo) a já bych bezpečně vše mohla ukázat třeba na IT.
Venku jsou jak puštění z řetězu a je těžké je přesvědčit, že nejsme venku, aby řvali a lítali (mluvím o 1. stupni).
Ale na druhém to asi nebude jiné, jen to řvaní asi nebude.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No žáky je nutné trošku připravit, aby bylo o čem mluvit, co fotit, aby věděli, jak se obléct, co s sebou a tak.?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
+Pavlína Hublová Si představ, že někteří jedou prvně vlakem a zrovna do Prahy. Můžeš je o to připravit? :D?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Jsou předměty, kde je to na místě a předměty, kde to jde občas. Přírodopis, výtvarka,... tam to jde skoro kdykoliv. S matikou už je to horší. ?

Jana Zárubová7. 1. 2013
+Jitka Rambousková i v matice to občas jde. Loni jsme vynechali (protože jsme končili dřív) ale doufám, že letos zase uspořádám svoji oblíbenou matematicko-fyzikální vycházku.?

Lenka Říhová7. 1. 2013
jak to vypadá??

Hana Pilařová7. 1. 2013
asi záleží na náplni a vedení .. naši absolvovali dvě tři výjezdní environmentální akce, kde po té konstatovali, že mohli vyrazit u nás do lesa a s vlastní přípravou by to zvládli lépe než lektor?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No, prosím, to je slovo do pranice. :)?

Lenka Říhová7. 1. 2013
máme podobnou zkušenost s akcí na "tmelení třídního kolektivu"?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
Jo tmelení, to je vždycky velký úspěch, dělá to pro nás agentura, je to v lesích, hraje se hra… Super věc.?

Jana Zárubová7. 1. 2013 (upraveno)
+ Lenka Říhová  Jestli to bylo na mě, tak zhruba tak, že připravím úkoly matematicko- fyzikální povahy a nejraději vycházku podnikám s jednou starší a jednou mladší třídou. Ti velcí něco naučí mladší a mají dobrý pocit, že jsou důležití a také pomáhají s organizací.?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
+Jana Zárubová Já řekla jenom "horší"  :))?

pat mat7. 1. 2013
+Bohuslav Hora I pražské "VIP děti" jedou se třídou třeba poprvé metrem. Také zážitek u jezdících schodů s takovým prvňáčkem a štrúdlem 28 dětí. Když se mi to stalo poprvé, klesla mi brada.?

Jitka Rambousková7. 1. 2013
Známá jela se synem v 6.třídě vlakem, aby si to zkusil. Zvládnul auto, autobus, letadlo, ponorku, loď na moři, ale vlakem nikdy nejel. +pat mat ?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
No já to říkám, jízda vlakem, to je něco. :D?

Lenka Říhová7. 1. 2013
v mém rodišti nevedou koleje, takže jsem jela vlakem taky poprvé asi ve 12ti letech a moje maminka, když k nám přijela a moje děti byly malé (bydlíme u trati), tak nutila vnoučata chodit mávat vláčkům, protože to pro ni byl zážitek :)))?

Hana Pilařová7. 1. 2013
a co teprve, když bydlíte u nádraží .. vystoupíte z vlaku a jste v obýváku :)?

Bohuslav Hora7. 1. 2013
:D :D :D Taky mám trať odjakživa u ucha.?














Jestli chcete vědět, jak se hlasování vyvíjí, tak občas jsou výsledné grafy k prohlédnutí na stránce Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-15. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-15). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína