17. 1. 2013

17. PEPOUŠovo vlnobití III.: Volitelné předměty - možnosti školy, představy žáků/rodičů a limity učitelů

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma bylo zvoleno minulý týden: Volitelné předměty - možnosti školy, představy žáků/rodičů a limity učitelů 
Následuje textový přepis...
Jakou strategii máte na vaší škole při výběru volitelných předmětů? Co je rozhodujícím faktorem? 6 komentářů

Lenka Říhová21. 1. 2013
chuŤa schopnosti učitelů a předpokládaný zájem žáků

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Jak to myslíš? Jako strategii předmětů, které nabízíme jako sbor?

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Bohuslav Hora Myslím, co považujete za nejdůležitější z hlediska toho, jaký předmět nabídnete: zájem žáků, možnost pokrytí aprobacemi, potřebnost daného předmětu...?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Aha, tak my jdeme cestou, že taky ve škole musí být relaxace a aktivní odpočinek - jak na to, ne že se budeme válet, ale zaměstnáme tělo i ducha - takže keramika, grafika, sporty... viz naše ŠVP.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Bohuslav Hora Takže něco jako "vyvážená nabídka".

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Ano, přesně tak, a ještě máme jednu dohodu - jen dva sporty, ostatní musí zaměstnat ruce nebo hlavu. Jsou ročně tak 2 - 3 výjimky, u kterých to kvůli dojíždění nejde. Ale jsme lidi, dohodneme se.Považujete možnost volby volitelných předmětů na 2. stupni jako přínosnou? Proč? 10 komentářů

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Je to přínosné, jednak všichni nemají na studium, jednak už se profesně mohou orientovat a taky je dobré, aby měli aspoň něco, co si vybrali z vlastního zájmu, nemyslíte?

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
Něco by si zvolit mohli, ale tři hodiny se mi zdají moc.

Lenka Říhová21. 1. 2013
já to vidím jako možnost profilovat se v něčem, co člověka baví...ale chápu, že si asi na běžné ZŠ vybírají i podle "užitečnosti" pro další studium. Vůbec myšlenka profilace a výběru podle schopností tak aby mohli být úspěšní mi přijde smysluplná...Bohužel různýma přídavnýma povinnýma doplňujícíma a jinak nutnýma znalostma na to nakonec nebude vůbec místo :(

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Míníš tím dnešní info. +Lenka Říhová Vidíme to stejně, dost mě to zklamalo. Budujeme ten systém od roku 2006.

Lenka Říhová21. 1. 2013
ano taky. Ale já si myslím, že povinných předmětů na 2. stupni by mělo být málo, jen základní penzum a potom hodně  volitelných podle toho na co ty dětí mají schopnosti a chuť..ale to je jen představa, v reálu to asi nejde

Hana Pilařová21. 1. 2013
Ano .. předepsáno mají dost, možnost volby je možností, jak mohou ovlivnit, co budou dělat
Navíc se učí přemýšlet nad sebou a svými zájmy a schopnostmi, aby se správně rozhodli

Bohuslav Hora21. 1. 2013
+Lenka Říhová Asi by to šlo, ale musli by chtít i nahoře, voláme po tom řadu let, stejně jako po tom, aby děti, které dělají vrcholově některé věci - třeba u nás tanec, aby nemuseli na volitelné docházet a bylo jim to uznáno za volitelné.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Nemyslíte, že by příliš brzy docházelo k selekci? Myslím, že z toho mají obavy střední školy - žáci se příliš brzy specializují a pak jsou vyhlídky na pokrytí potřeb trhu slabé.
Navíc v dnešní době není zrovna výhra být specialistou na jeden obor. Nikdy nevíte, kdy budete muset dělat něco jiného (mnohdy opravdu něco moc jiného)...

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Nemyslím si, že by to byla selekce, protože každý rok se vybírá znovu, důležité je, aby to taky děti bavilo, a taky že mají možnost si něco zvolit.

Lenka Říhová21. 1. 2013
současná škola je ze své podstaty selektivní i když nechceJak postupujete při naplňování jednotlivých volitelných předmětů? Jak řešíte nerovnoměrné rozvržení zájmu žáků? 47 komentářů

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Tuším, že učitelé na jaře předložili ve svých třídách přehled volitelných předmětů a žáci se mohli zapsat podle zájmu. Pak se rovnalo, třídilo a přeskupovalo.
Jen nevím, jak se řešilo, když byl o nějaký předmět větší zájem. To nechám na vás, druhostupňácích.

Bohuslav Hora21. 1. 2013 (upraveno)
Pokud je velký zájem, otevíráme více skupin.

Lenka Říhová21. 1. 2013
trochu to korigujeme, případně přesvědčujeme méně vyhraněné

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
Dáme jim vybrat před prázdninami z nabídky. Pak se vyberou dva předměty, které jsou nejvíce zastoupeny, a žáci, kteří si je nezvolili si mohou volit mezi nimi.

Jana Zárubová21. 1. 2013
Dáme vybrat vždy dva - 1. a 2. volbu, vždy vyjde alespoň jedna. ale v posledních dvou letech to vyšlo tak, že byli uspokojeni první volbou. Pouze ti dva, co zvolili NJ se museli spokojit s 2. volbou.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Ludmila Kovaříková Takže se může stát, že třídy zůstanou beze změny? To v případě, že třeba áčko si zvolí jeden předmět a béčko druhý?

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
+Pavlína Hublová Stát se to může, ale nestává. Navíc v poslední době máme jednu třídu v ročníku.

Hana Pilařová21. 1. 2013
děti si doplňují k nabízeným předmětům pořadí .. přednostně jsou usazováni tam, kde měli jedničku či dvojku, pokud daný předmět není otevřen pak se postupuje podle dalšího pořadí

když je někde velký zájem, řešili jsme otevřením druhé skupiny, pokud to bylo úvazkově možné (obvykle bylo)

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Máte na výběr 1. a 2. volby nějaký formulář? Žáci hlasují formou papírků? Nebo jste někdo použil elektronický formulář?

Jana Zárubová21. 1. 2013
Formulář, papírový, chceme i potvrzení od rodičů, že souhlasí.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Máme formulář, který si odnesou domů, podepíší jak žáci, tak rodiče, je tam taková formulace o tom, že to je důležité a zodpovědné... Elektronicky jsme to zatím nepoužili, jde to v Bakalářích pomocí ankety, ale to by asi byl pěkný šrumec, nemám na to odvahu, loni jsem si zkoušel vytvořit v rámci jedné třídy a byl to hokej.

Lenka Říhová21. 1. 2013
máme papírový dotazník se zaškrtnutím možnosti 1. a 2. volby

Hana Pilařová21. 1. 2013
Taky máme papír se seznamem nabízených volitelných, takže pořadí tvoří třeba 1 - 9

Pavel Hodál21. 1. 2013
My volitelné předměty nemáme vůbec.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
+Pavel Hodál A jak to řešíte? Rozpustili jste to do ostatních předmětů.

Jana Zárubová21. 1. 2013
Měla jsem dojem, že volitelné předměty být musí. Asi se pletu.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Nemusí, když to pohltí ostatní předměty.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
To je pro mne taky novinka, že volitelné být nemusí :)

Hana Pilařová21. 1. 2013
taky bych řekla že na základní škole být musí .. páč v RVP teď bylo, že nabízíme další cizí jazyk a pokud si ho nezvolí volí v daném rozsahu z další nabídky volitelných předmětů

takže jedině .. zvolili jste jim a mají všichni stejně?

Jana Zárubová21. 1. 2013
Vídíš, a já měla dojem, že se tam někde uvádí, že škola musí nabídnout volitelný předmět

Jana Zárubová21. 1. 2013
Jestli jim zvolili, tak to není volitelný předmět, když si ho oni nezvolili

Bohuslav Hora21. 1. 2013
:D No to je taky můj argument, proč to tak nemít.

Hana Pilařová21. 1. 2013+1
2
1
no .. dyk to říkám :)

Jana Zárubová21. 1. 2013
Tak jak to je? +Pavel Hodál 

Hana Pilařová21. 1. 2013
tak sousední škola má volitelné předměty .. akorát si je děti nevolí a dostaly je v daném ročníku přidělené, aby nebyl problém s rozvrhem

Bohuslav Hora21. 1. 2013
V okolí je spousta škol, kde volitelné předměty nadiktovali na ročníky, takže si žáci nemůžou nic vybrat, přesto je to volitelný předmět. :)

Jana Zárubová21. 1. 2013
Tomu se ale přece nedá říkat volitelný předmět..

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Jana Zárubová Za totality jsme také chodili k volbám :D

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No nedá, ale je to tak v ŠVP školy. :D Mají pak jednodušší rozvrh, nemusí páchat taková harakiri v rozvrhu, jako když to jde napříč ročníky. :D

Bohuslav Hora21. 1. 2013
:D :D :D Dobrý příměr, a taky to nebyla povinnost, nýbrž právo. :D

Jana Zárubová21. 1. 2013
Jenže teď nežijeme za totality. Co to ty děti učíme?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No já ten dojem mnohdy nemám. Svoboda vypadá jinak.

Lenka Říhová21. 1. 2013
Volitelný předmět se pokrývá z disponibilní časové dotace její  využití " je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy", takže když volitelné předměty nechce... v RVP je myslím jen formulka, že by "měl být" nabídnut anebo je to ožná jen v Manuálu a ten je jen doporučený, ne závazný

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No, jsem to říkal, že to tam tak je, když to škola rozpustí do jiných předmětů - čeština, matematika, tak to tak má.

Hana Pilařová21. 1. 2013
v RVP je ale právě ta vazba na další cizí jazyk .. takže k němu musí být alternativa

Jana Zárubová21. 1. 2013
+Hana Pilařová přesně tak. 

Lenka Říhová21. 1. 2013
to máš pravdu..jedině, že se všichni povinně volitelně na ten druhý jazyk naženou

Jana Zárubová21. 1. 2013
+Hana Pilařová takže to asi chápu tak, že u +Pavel Hodál jsou jazykovka, a mají prostě ten druhý jazyk všichni, tak už si nic nevolí...asi...

Hana Pilařová21. 1. 2013
a nebo tak, že jim předmět zvolilo vedení

Bohuslav Hora21. 1. 2013
+Pavel Hodál asi nemá čas, to je škoda, že nám to nemůže vysvětlit.

Pavel Hodál22. 1. 2013
 +Bohuslav Hora Škoda, že jsem se toho včera nemohl zúčastnit. Opravdu nemáme ani jeden volitelný předmět. Jak  je to s povinností v ŠVP to netuším, ale můžu se na to zeptat naší koordinátorky.

Bohuslav Hora22. 1. 2013
Zeptej se, Pavle, ale když se vedení rozhodně a rozpustí to do ostatních předmětů, tak opravdu asi volitelný předmět nemusí být. Dej nám vědět. :)

Jana Zárubová22. 1. 2013
Já myslím, že je to proto, že jste jazykovka, ne? +Pavel Hodál 

Daya Murová22. 1. 2013
No momentálně to vypadá, že budem jazykovka bez volby všude :-( 

Bohuslav Hora22. 1. 2013
A napíšeme to i na vývěsní štíty. :D Kde všechny ty jazykáře seženeme?

Hana Pilařová22. 1. 2013
naší němčinářce letos končí němčiny .. tak je zase najede v druhém jazyce :)

Bohuslav Hora22. 1. 2013
Mám jednu němčinářku, tak ji asi budu klonovat, nebo ji rozpůlím. :DJaké volitelné předměty mají na vaší škole úspěch a jaké naopak ne? 21 komentářů

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Úspěch slavily tzv. odpočinkové předměty. Naopak moc zájem nebyl o "doučovací", přičemž učitelé byli přesvědčeni o nutnosti doučovat tímto stylem valnou většinu žáků.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
U nás má velký úspěch domácnost - máme dokonce 3 skupiny.

Jana Zárubová21. 1. 2013
Největší úspěch mají "počítačové předměty", ekologicko-estetický seminář a konverzace v aj.

Lenka Říhová21. 1. 2013
u nás je zájem o sportovně zaměřené předměty a letos nás hodně překvapil úspěch Taneční a pohybové výchovy...i u drsných kluků

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Jana Zárubová Ekologicko-estettický seminář? Tušila bys alespoň v náznaku jeho obsah?

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Bohuslav Hora Jak 3 skupiny rozhodíte do rozvrhu?
My jsme totiž měli volitelné předměty vždy ve čtvrtek v době odpoledky - všechny najednou... Tak proto se ptám.

Hana Pilařová21. 1. 2013
řekla bych, že se ten zájem různě přelívá podle toho, jakou zkušenost s ním děti mají z předcházejících let

velký nával je tradičně na Přípravě pokrmů (letos tedy jen jedna skupina, ale to kvůli poklesu počtu dětí)
další v pořadí je Digitální fotografie a video

pak je velký zájem o Šikovné ruce, ale tam ten zájem šel rapidně dolů (řekla bych, že kvůli kvalitě přípravy ... ono ve finále se děti nudí)

dál máme v nabídce Němčinu, Konverzaci v Nj, Přírodovědná praktika, Čtenářskou dílnu, Dějepisný seminář (ten letos otevřený není) .. a bývala třeba Tvorba školního časopisu, Komunikace nebo Dopravní výchova

Jana Zárubová21. 1. 2013
Mají jej jednou za 14 dní formou 4hodinovky a chodí všude možně, na výstavy, do různých podniků (spalovna, tunel Blanka, atd), zkoumají přírodu v Praze, besedují s různými zajímavými lidmi, podíleli se na přípravě naučné stezky...je toho hodně, myslím, že to děti opravdu táhne

Bohuslav Hora21. 1. 2013
+Jana Zárubová Jooo, to je moc pěkný.

Jana Zárubová21. 1. 2013
+Bohuslav Hora  jo určitě je. Navíc kolega je velmi zapálený, takže sežene spoustu možností.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Je možné vytvořit si v podstatě jakýkoli předmět, pokud na to máte aprobované učitele?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
K volitelným předmětům nepotřebujeme aprobaci, stačí kvalifikovaný učitel, případně i nekvalifikovaný externista.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Ano, můžeme si vytvořit jakýkoliv volitelný předmět, který rozšiřuje nějaký povinný předmět.

Pavlína Hublová21. 1. 2013 (upraveno)
Vím, že u nás byla vždycky rvačka o PC a technologie. Zvlášť proto, že se tam velmi často nedělo nic.
To dětem vyhovovalo.

Jana Zárubová21. 1. 2013
Tak to u nás se děje :))

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No, to znám, ke mně se často hlásili děti na informatiky, grafiky... a když jsem se ptal, co ode mě čekají, tak říkali, že budou mít volno a budou serfovat po internetu. Tak to bylo potom velké zklamání, když se mělo pracovat.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Jeee, tak to by bylo u nás zle. :D

Hana Pilařová21. 1. 2013
taky jsem měla volitelnou informatiku .. a když naskákaly v pololetí čtyřky ...

mimochodem DIGI fotovideo je oblíbené .. nicméně s běžnými skupinami mám při informatice víc výstupů než v tomhle předmětu kolega .. v podstatě jsme viděli jedno natočené video za ty roky

Bohuslav Hora21. 1. 2013
:D :D :D To dojdi zkontrolovat.

Hana Pilařová21. 1. 2013
to je ten důvod, proč si chci informatiky učit sama .. aby to k něčemu bylo :)Nabízíte také v rámci volitelných předmětů "doučování", tj. podporu předmětu pro slabší žáky? O jaké předměty se většinou jedná? 15 komentářů

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Nabízíme cvičení z ČJ a M a taky AJ, o to poslední je v poslední době větší zájem.

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
Čeština, angličtina, matematika. Většinou je alespoň jeden z těchto předmětů.

Hana Pilařová21. 1. 2013
ne

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Hana Pilařová Máte pro to nějaký konkrétní důvod?

Hana Pilařová21. 1. 2013
+Pavlína Hublová nemáme .. prostě skladba volitelných předmětů byla tvořena jako skladba "nových předmětů" a ne jako rozšíření stávajících

na druhou stranu vzhledem k našim ročníkově smíšeným skupinám a tomu, že si opravdu děti volí by nebylo asi úplně jednoduché udělat obsahovou náplň doučování z matiky, kde by byly od šestky do devítky

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Hana Pilařová A doučování na 2. stupni nabízíte tedy jako zájmovou činnost? Nebo vůbec ne?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
+Hana Pilařová Několik let jsme to takhle měli, bylo to náročné na učitele.

Hana Pilařová21. 1. 2013
nenabízíme ani jako zájmovou
dva roky zpátky jsem měla s devítkou "přípravu na přijímačky" .. z deseti přihlášených nakonec chodili dva (z toho jeden z donucení)

pokud potřebují opravdu něco doučit, mají možnost se domluvit individuálně nebo ve větší skupince .. není problém jednorázově se dohodnout .. fungujete to tak i u jiných kolegů

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Možná mají někteří kolegové pocit, že musí žáky "donutit", aby se doučovali. A tak připravují Cvičení z ČJ, M nebo CJ. Kdyby to bylo zájmové, nikdo by nechodil. Takhle je to volitelný předmět a docházka je povinná.
Jen je třeba získat žáky...

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Už několik let tohle ale neotvíráme, není zájem.

Hana Pilařová21. 1. 2013
nu .. a vyvstává otázka "proč nutit" ..

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Přesně. +Hana Pilařová 

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Z donucení nevyvstalo ještě nic pozitivního.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Když ona je ta potřeba zachraňovat svět u někoho taak silná!!

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Zachraňuj, až když prosí. A hlavně neraď. :DMáte v jednotlivých volitelných předmětech věkově smíšené skupiny nebo máte nabídku přidělenou v rámci ročníku? 24 komentářů

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Volitelné předměty máme jen ve smíšených skupinách napříč ročníky a máme s tím dobré zkušenosti.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Tuto otázku jsem položila záměrně, protože si vůbec nevybavuju, jak to bylo u nás.
+Bohuslav Hora  Jak to organizujete v rámci rozvrhů?

Jana Zárubová21. 1. 2013
Některé máme napříč ročníky, některé ne. podle zájmu o ten který předmět.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Je to trošku náročnější - květen - předzápis - pak se řeší, co se otevře, 2. kolo s tím, které předměty se pro malý zájem neotvírají. Září - první týden - dohadovací řízení - žáci si musí do rozvrhu dostrkat svoje volitelné předměty tak, aby mohli chodit třeba v sudých a lichých týdnech. Posiluje to jejich zodpovědnost. Najdou se tak max. 4, kteří to nedokážou. Těm poradíme a dostrkáme je k tomu.

Lenka Říhová21. 1. 2013
vzhledem k našim mini třídám, tak napříč...k žákům praktické školy se podle skladby mohou přidávat i ty šikovnější ze speciální

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
My pouze v rámci ročníku.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Jana Zárubová Problém s naplněností nemáte, když jsou některé tak a jiné tak?

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Kolik žáků je minimum, abyste otevřeli volitelný předmět?

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Takže každý trochu jinak - někdo smíšené, někdo jak co a někdo pouze v rámci ročníku. Jaké klady vidíte zrovna v té vaší volbě?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No to je ve vyhlášce - 7 - ale to se nedá moc finančně utáhnout, takže stanovujeme minima na každý rok - to se liší, záleží taky na tom, kolik by bylo takhle málo naplněných předmětů.

Hana Pilařová21. 1. 2013
Máme to vlastně stejně jako Slávek .. s našimi počty by to ani jinak nešlo
otevíráme volitelný předmět cca od 9 zájemců (to je v případě jazyků, kdy to je max. zájem, který můžeme čekat, u ostatních je ten limit 10 - 12 - to zas podle limitu odborné učebny)

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Žáci se lépe poznají mezi sebou a mezi ročníky, i ti mladší mohou vědět a umět víc, než ti nejstarší, vzniknou takové neformální skupiny, které pak nedovolí, aby se ubližovalo - nebo to je jen zbožné přání, ale třeba to pomáhá. :)

Jitka Rambousková21. 1. 2013
Dnes budu přihlížet. Volitelné jsou právě jen ty dnes probírané jazyky, což velká volba není, i když si vybírají ze 3 až 4, a v nich se jede po ročnících, to snad ani jinak nejde. 

Markéta Čonková21. 1. 2013
Komentar ke smisenym skupinkam: Chodila jsem na ZS malotridku a nemuzu si vynachvalit symbiozu mez prvnakama a tretakama (jak z pohledu prvnaka, tak z pohledu tretaka). Bylo to motivujici.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Jak řešíte žádosti žáků o přeřazení do jiného předmětu v průběhu školního roku?

Hana Pilařová21. 1. 2013
během prázdnin vyjedu seznam se zařazením dětí do předmětů
v prvním týdnu v září dladíme .. změny jen výjimečně
pak už nic s výjimkou přistěhovaných dětí, kterým nabízíme předměty tak, aby se nemuselo hýbat s rozvrhem kmenové třídy

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Teď zrovna hýbeme volitelnými předměty u jednoho žáka ze zdravotních důvodů. Děláme to tak, aby to nehýbalo vůbec rozvrhem.

Lenka Říhová21. 1. 2013
přeřazujeme vyjímečně..teď ze sportovního jinam kvůli zdravotním důvodům

Pavlína Hublová21. 1. 2013 (upraveno)
Rozumím tomu tedy tak, že pokud po 2 měsících přijde žák, že si zvolil asi špatně a že by chtěl tam a tam, má většinou smůlu...

Jana Zárubová21. 1. 2013
V průběhu pololetí jen ze zdravotních důvodů. v pololetí je změna možná, ale většinou ji nikdo nevyužívá. 

Hana Pilařová21. 1. 2013 (upraveno)
u nás ano .. aneb .. volba by měla být zodpovědná a ne minutu před odevzdáním namrskat čísla na dotazník

Bohuslav Hora21. 1. 2013
U nás i v poleletí jen ze závažných důvodů a rozhoduje o tom vedení - tedy pokud to nedělá moc velikou rotiku v rozvrhu, ale to si pohlídám já.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
:D :D :D

Jana Zárubová21. 1. 2013
U nás se přestupy moc nekonají, protože nabídka je poměrně stálá, takže když si vyberou, vědí do čeho jdou od spolužáků :)Řešíte nabídku volitelných předmětů s rodiči?
Otázka pro rodiče: Bylo by vhodné, aby škola řešila nabídku volitelných předmětů s vámi? 13 komentářů

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Mně jako rodiči by se to líbilo, ale protože pracuji ve školství, tak vím, že bych si asi vyskakovat moc nemohla. Prostě školy mohou nabízet to, na co mají odborníky...

Hana Pilařová21. 1. 2013
pravidelně u rodičů i dětí zjišťujeme, zda považují nabídku předmětů za dostatečnou - zatím nevymysleli nic nového

já bych tedy vymyslela něco jako Dílenská praktika, ale kolega, co rád se dřevem se brání, mně se to do úvazku už nevejde .. a vzhledem k současné aktuální situaci už o tom asi ani přemýšlet nebudu

Lenka Říhová21. 1. 2013
bylo by to vhodné v případě, že by rodiče byli ochotni se také případně zapojit jako externisti..viz +Bohuslav Hora 

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Lenka Říhová Měla by na to škola peníze, aby mohla externistu zaplatit?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No rodiče moc k tomu ochotni nejsou, protože v téhle době pracují, ale občas někoho ulovíme na zájmové útvary - atletika, florbal apod.

Lenka Říhová21. 1. 2013
+Pavlína Hublová nedostali by to učitelé.. nevím

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Lenka Říhová To si právě myslím.
Takže velké dilema pro vedení školy...

Bohuslav Hora21. 1. 2013
No musí se spočítat úvazky, musí to vyjít na peníze, pokud je naplněnost skupin a tříd dostatečná, pak uneseme i externistu.

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Máme ročně tak jednoho.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Měli jste někdy nějaký konflikt s rodiči, kteří nesouhlasili s nabídkou, popř. s přeřazením žáka k jinému předmětu?

Hana Pilařová21. 1. 2013
neměli :)

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Výjimečně chce někdo nějakou změnu, nebo se doptává, většinou vlídně vysvětlím, většinou jsou to nedorozumění, dítě pošle rodiče rovnou na mě, kdyby přišlo samo v tom prvním týdnu v září, vysvětlili bychom si to a vyřešili. A pokud musíme přeřazovat, pak máme na formuláři větu, že o otevření předmětu a zařazení žáků rozhoduje vedení školy. 

Bohuslav Hora21. 1. 2013
A máme takovou zásadu, že nepřeřazujeme žáky 9. ročníku, ale ty mladší, ty mají šanci znovu v příštím roce vybírat.Je řešitelná situace, kdy by byl zájem o určitý předmět, ale na škole není aprobovaný učitel? 10 komentářů

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Zkoušíme oslovit nějakého rodiče, externistu. Většinou si volitelné předměty navrhli sami učitelé. Divili byste se, co jsou schopni zvládat. Vyučují to jako svoji zálibu, koníček a to se hned pozná.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
Napadlo mě získat někoho z rodičů. Naivní, ale třeba by se našel nějaký aktivista.
Pak by byla ale otázka jeho financování, že?!

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Financování se děje jako u jiného učitele - je to buď na dohodu, nebo na smlouvu. 

Hana Pilařová21. 1. 2013
Nabízíme vždy jen předměty, které je reálné otevřít .. tj. zpracováno máme více předmětů, ale nabízíme v daném roce jen ty, které jsou z hlediska učitelů možné

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Máme jich zpracováno asi 25, ale otevírá se jich tak 10 - 15, viz naše ŠVP na webu školy www.zsplana.cz
Malá reklama. :D

Jana Zárubová21. 1. 2013
Zpracováno asi 12. Němčina je, ale ještě ji nikdo nepoužil. 

Bohuslav Hora21. 1. 2013
My už jedeme němčinu asi 4. rok, vždycky dáme dohromady v sedmičce partu 20 lidí, kteří chtějí na maturitní obor.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
To je fajn, že jsou někde nějaké peníze na externistu. Jak a kde jej sháníte/byste sháněli?

Lenka Říhová21. 1. 2013
sehnat se moc nedají..musí zbýt nebo ušetřit jinde

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Lenka Říhová Já jsem se teď neptala ani tak na peníze jako na ty externisty :)
Ale rozumím tvé odpovědi.Jak tvoříte obsahovou náplň konkrétního volitelného předmětu? Tvoříte tematický plán, přílohu k švp...? 10 komentářů

Jana Zárubová21. 1. 2013
přílohu švp a tematický plán :)

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Tvoříme klasické osnovy předmětu - rozšíření nějakého hlavního předmětu, a charakteristiku. Tématický plán tvoříme taky, je to povinný předmět.

Hana Pilařová21. 1. 2013
je zpracováno jako ostatní předměty a v ŠVP je to pak zařazeno jako příloha

Ludmila Kovaříková21. 1. 2013
Přesně jako ostatní. Problém je v tom, že když se změní učitelé předmětu, nemusí jim vyhovovat stanovený plán. v literárně-dramatickém předmětu bych já dala přednost literatuře a kolega dramatu. :-)

Lenka Říhová21. 1. 2013
ano, jako ostatní a také v různých letech upravujeme již hotové podle skladby žáků a zájmu toho, kdo to učí

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Pak se to upravuje +Ludmila Kovaříková . Letos učí grafiku a webové stránky někdo jiný a má k tomu jiný přístup něž já, upravil si to.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
A předpokládám, že ten návrh obsahu tvoří samotný učitel, který pak bude předmět učit... Nějaké konzultace mezi kolegy nebo "volná ruka"?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Tvoří to samotný učitel s tím, že se může stát, že to příští rok bude učit někdo jiný, takže realisticky, střízlivě a obecně, konkrétně se staví pak tématický plán.

Pavlína Hublová21. 1. 2013
+Bohuslav Hora Úpravám se nebráníte...?

Bohuslav Hora21. 1. 2013
Nebráníme, když je pro to důvod, učitel to sepíše, tak proč bychom tomu měli bránit, stejně máme díky úpravám často nové ŠVP. :D
Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-17. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-17). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína