4. 1. 2016

O jistotě a sdílení (doplněno)

[20. 2. 2010] Lednový kulatý stůl SKAV a SVP PedF UK vycházel z teze, že kvalita vzdělávání i rozvoj školy závisí především na kvalitě učitele a hledal odpovědi na otázky, na co by se měla zaměřit jeho podpora, jaké formy jsou nejúčinnější a jak nejlépe využít získaných zkušeností. Účast nebyla veliká, mezi účastníky byli především zástupci odborných institucí, téměř chyběli představitelé škol. [1]

[4. 1. 2016] Možnosti spolupráce online...

Moje úvahy a komentáře:

Většina příspěvků používá slova jako evaluace, autoevaluace, sebereflexe... sdílení, síťování...

První tři slova zní téměř až neslušně. Není zas až tak žádnou výjimkou narazit na kolegu, který nepotřebuje žádný kontrolní systém. Je si jistý svými postupy. Ona ta jistota je ošemetná. 

Dovolte mi malou odbočku.
Dnes mi můj šestnáctiletý syn sdělil své moudro, že ne každý, kdo se vytahuje a dělá ramena, je schopen to dotáhnout do konce (tj. do nějaké té fyzické konfrontace).


Vidím zde výraznou paralelu s "jistým" učitelem. Třeba je to právě naopak. Právě nejistý učitel se bude obávat kontroly a reflexe, protože by se třeba mohlo ukázat něco nepříjemného. A pak je tu učitel, který je ochoten předvést ukázkovou hodinu a často pochybuje nad zvolenými strategiemi. Může to vše sice působit nejistě, ale opak by mohl být pravdou. 

Ke sdílení máme už dost možností, stačí je jen vyhledat a najít v sobě sílu zapojit se do akce. Vyzdvihla bych zde snad jen Metodický portál RVP.CZ, který má množství nabídek.

Asi nejvíc mne oslovily body, které do diskuze přinesl Mgr. Jiří Trunda:
Nechat školy a učitele dělat jejich práci. Přenést tvorbu podoby rozvoje školství na pedagogické fakulty. Vytvořit systém klinických škol PF. Upřednostňovat kontinuální vývoj před pravidelným reformováním. Ctít rozumnou šíři autonomie škol. Provést seriózní a hluboký výzkum českého školství metodologií srovnávací pedagogiky, tedy se všemi souvislostmi s kulturním, politickým, ekonomickým a společenským zázemím sledovaných jevů. Vytvořit dlouhodobou a závaznou strategii rozvoje českého školství přesahující rámec minimálně tří volebních období. [1]

Kde jinde (a proč) bychom mohli spolupracovat online? 

Technology and social media specifically have provided tools that enable educators to connect, communicate collaborate and create. [2]
"Technologie a sociální média poskytly nástroje, které umožňují pedagogům propojit se, komunikovat, spolupracovat a tvořit."

Co třeba Twitter?

T. Whitby [3] se ptá, zda je Twitter nástrojem pro profesionální rozvoj učitelů, nebo jen sociální sítí, kde se dobře sdílí a spolupracuje. A přiklání se spíše k druhé možnosti - sdílení a spolupráci.

To je pro nás dobrá zpráva, protože můžeme pak tuto sociální síť zařadit mezi prostředí, kde by sdílení a spolupráce opravdu mohly fungovat.

Doporučené články v iNápadníku:

Colegio

Colegio je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu a ke vše­li­ja­kému tomu týmovému řízení. Jedná se tedy o pro­stor, do kte­rého vklá­dáte úkoly, sle­dujete jednot­livé akce v kalen­dáři, vedete tam plodné dis­kuze a samo­zřejmě máte místo pro své sou­bory. [3]
Další zajímavé citace z článku:
  • K dis­po­zici máte dis­kuze, kde můžete zaklá­dat jednot­livá vlákna a vést v nich plodné debaty. Dále kalen­dář, ve kte­rém se auto­ma­ticky zob­razují data úkolů a udá­losti v týmu. 
  • Položka Doku­menty slouží ke správě sou­borů, které do Colegia chcete nahrát. Obrov­skou výho­dou je možnost pořá­dat je do složek, takže nehrozí zahl­cení a nějaké nepo­řádky. Nahrávaný sou­bor může mít maxi­mální velikost 30 MB.

... a další zajímavé odkazyPS: Všimněte si, že hned v úvodu jsou použity vzkazy ze sociální sítě Twitter ;)

Citace a zdroje:

Ucitelske-listy.cz, (2016). Učitelské listy: Jitka Gobyová: Podpora školy a učitele – ale jak?. [online] Available at: http://www.ucitelske-listy.cz/2010/02/jitka-gobyova-podpora-skoly-ucitele-ale.html [Accessed 20 Feb. 2010]. 

Whitby, T. (2013). If Twitter Is Not PD, What Is It?. [online] Available at: https://tomwhitby.wordpress.com/2013/04/03/if-twitter-is-not-pd-what-is-it/ [Accessed 3 Jan. 2016].

Nastroje.knihovna.cz, (2016). Colegio - Nástroje.knihovna.cz. [online] Available at: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/socialni-site-a-spoluprace/367-colegio.html [Accessed 3 Jan. 2016].

Andrade, D. (2011). Educational Technology Guy: Create a Personal Learning Network. [online] Educationaltechnologyguy.blogspot.cz. Available at: http://educationaltechnologyguy.blogspot.cz/p/create-personal-learning-network.html [Accessed 3 Jan. 2016].

Ilustrační fotografie a obrázky:

Lydia. flickr.com : Security wire [online]. 2009-09-29 [cit. 2016-01-03]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/lydiashiningbrightly/3966992010/>.

Calhaora. Pixabay.com : [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/bird-animal-blue-fly-548654/>.

vait_mcright. Pixabay.com : [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/team-motivation-teamwork-together-386673/>.


0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína