3. 1. 2016

Time to play: Nadšený učitel dokáže zapálit i své žáky, aneb Jak dostat plynule technologie do výuky (doplněno)

[20. 2. 2010] Time to play. I had two really interesting experiences today, both directly relevant to the use of technology in the classroom, both essentially reinforcing a point I believe passionately in. That point is really simple.

[3. 1. 2016] Doplněno o aktuální PEPOUŠovo vlnobití a pár novějších citací ze zajímavých článků.
Jestliže chceme přimět učitele, aby používali technlogii ve svých třídách, měli by také vědět, že tuto technologii mohou používat v běžném životě.
Tuto pravdu si ověřuji téměř na každém kurzu IT a PC pro učitele. Jestliže se někdo přihlásí na kurz a doufá, že po jeho absolvování bude umět vše potřebné k ovládání interaktivní tabule a používání počítače při výuce, je velmi zklamán. Není v lidských silách (psychologie by nám to jistě potvrdila), aby se člověk po jednom vyzkoušení něco naučil. Je třeba zkoumat, procvičovat.

Vidím zde velké propojení s jednou z hlavních myšlenek činnostního učení: naučíme se 10 % toho, co čteme, 26 % toho, co slyšíme, 30 % toho, co vidíme, 50 % toho, co vidíme a slyšíme, 70 % toho, co sami říkáme a 90 % toho, co sami říkáme a děláme (procenta jsou převzaná z Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999, s. 65).
Zjistil jsem, že čím více si s technologiemi hraji (pracuji),  tím více  přemýšlím o tom, co by se s tím dalo dělat, kdyby k tomu měl každý ve třídě přístup.
Co by asi studenti mohli s tím tvořit? Mohli by provádět nazávislé vyhledávání, mohli by mít přístup na Wikipedii, aby získali odpovědi na otázky, které mají, které jsou důležité k pochopení, ale nemusí nutně souviset s probíraným tématem. 
Je to prosté, učitel, který technologie používá v běžném životě, bude je vyžadovat také od svých žáků. Povede je k tomu. Opět nemohu nevidět podobné paralely: učitel milující knihy bude rozvíjet u svých žáků kladný vztah ke knihám s větším zaujetím, hudebně směrovaný učitel jistě nabídne svým žákům mnohem víc podnětů. Jednoduše řečeno - vlastní zaujetí tématem je přenositelné na posluchače.

Nerada bych, aby z výše napsaných myšlenek někdo vydedukoval, že učitel - nečtenář nebude kvalitní učitel českého jazyka. To v žádném případě! Jsme profesionálové, jsme vystudovanými odborníky, máme rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program - toto vše nás drží v určeném směru výuky. Ale ruku na srdce - osobní zaujetí je vždy tím nejlepším hnacím motorem (nejen pro učitele).
Dnes ráno před mítinkem, jsem potkal učitele matematiky, který hrdě popisoval, jak se inspiroval mou prezentací, která se konala před několika týdny, týkající se programů Animoto, Glogster a Voice Thread. Jen okrajově jsem zmínil, že s programem Animoto je možné vytvořit rychlé video. A samozřejmě, to bylo přesně to, co tento učitel udělal. Vytvořil video pro svojí rodinu, které zjevně udělalo velký dojem na  jeho ženu. 
Tohle jsou otevírající dveře, nyní si s tím pan učitel hraje. Byl překvapen, jak je to jednoduché. A teď jediné, co musím pro něj dělat, vyhledat mu nějaké příklady, jak se to může používat v hodinách. Tím, že si s tím "hraje", o tom jsem přesvědčen, že si bude jistý časem tuto technologii použít i ve třídě.
Držím palce všem učitelům - pokusníkům, kteří si chtějí (a umí) hrát. Vězte, že tento čas není ztracený.

Nové!

PEPOUŠovo vlnobití v prosinci a lednu

Aktuálně probíhá PEPOUŠovo vlnobití k tématu využívání technologií ve výuce. Pár postřehů už bychom měli...

Co vy na to?
Napište do komentářů, nebo se zapojte do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ.

Stručně v odkazech

Smysl zavádění moderních technologií do výuky * Vzděláváme pro budoucnost

Některé názory neškodí stále opakovat...
Kvalitu školy a vzdělávání zabezpečují učitelé nikoliv pomůcky ve škole. Kvalitu lze zabezpečit bez moderních technologií i s nimi. Záleží pouze na učiteli, jakou pomůcku ke kvalitnímu vzdělávání využije.

Creating Learning Environments | Edutopia

Většina našich žáků může už několika kliknutími zjistit všechna fakta, která je zajímají. Jaká bude tedy role učitele? Není učitelství odsouzeno k zániku?
What then, will be the role of the teacher when each student can look up every answer on their wrist phone, or with their eyeglasses? The teacher's role will be to motivate; the teacher can provide the answer to the question, "Why do I need to know this?"
"Co tedy bude úkolem učitele v době, kdy každý student si bude moct vyhledat každou odpověď na internetu? Rolí učitele bude motivovat, učitel bude dávat odpověď na otázku: "Proč to musím znát?"
Opravdu umíme na tuto otázku ("Proč...?") vždy odpovědět?

What is the point of Educational Technology? | Cageless Thinking

The problem with the real world is that it functions at a different pace and in a different way to a school. Schools don’t need to be progressive to be successful, they simply need to produce good results.
"Problém s reálným světem je, že funguje odlišným tempem a jiným způsobem než škola. Školy nemusí být progresivní, aby byly úspěšné, ony prostě potřebují mít dobré výsledky."
The technology is only as good as the hands it is in.
"Technologie je tak dobrá, jak dobré jsou ruce, ve kterých se zrovna nachází" 
To se mi moc líbí!
The world progresses. We don’t write on slate any more. We don’e use chalk. We don’t force kids to use fountain pens. We let them type work. We let them use the internet (sometimes grudgingly). Each of these steps were painful for the teaching profession to move away from. Many thought that those that leapt first were insane. But the truth is simple. The world progresses. And, so too do schools (eventually).
"Svět se mění. Už nepíšeme na břidlicové tabulky. Už nepoužíváme křídu. (VÁŽNĚ?) Nenutíme děti k použití plnicího pera. (OPRAVDU?) ...Nechali jsme je používat internet (někdy s nechutí). (TO TAKY NELZE JEŠTĚ ZEVŠEOBECNIT) Každý z těchto kroků byl bolestivý... Mnozí si mysleli, že ti, kteří se změnou začali, jsou šílení. Ale pravda je jednoduchá. Svět se mění. A tak se mění i školy (případně)."
This may mean changing the way we teach. It may mean changing the way a school functions. It may mean completely redesigning the concept of school.
"Využívání technologií ve výuce může vést ke změně způsobu, jakým se učíme. Může vyžadovat změnu funkce školy. Může vyžadovat zcela přepracovat pojetí školy."

Citace:

MacCollum, G. (2010). Time to play. [online] Available at: https://gmaccoll.wordpress.com/2010/01/25/time-to-play/ [Accessed 20 Feb. 2010].

Korda, J. (2014). Smysl zavádění moderních technologií do výuky • Vzděláváme pro budoucnost. [online] Available at: http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz/2014/02/17/smysl-zavadeni-modernich-technologii-do-vyuky/ [Accessed 2 Jan. 2016].

Johnson, B, (2014). Creating Learning Environments. [online] Available at: http://www.edutopia.org/blog/creating-learning-environments-ben-johnson [Accessed 2 Jan. 2016].

Webster, A, (2016). What is the point of Educational Technology? « cagelessthinking.com. [online] Available at: http://cagelessthinking.com/what-is-the-point-of-educational-technology/ [Accessed 2 Jan. 2016].

Ilustrační foto:

Fæ. Wikimedia.org : Adult females playing with girls [online]. 2013-02-27 [cit. 2016-01-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_females_playing_with_girls.jpg>.

RogDel. Wikimedia.org : Child with Apple iPad [online]. 2013-08-28 [cit. 2016-01-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_with_Apple_iPad.jpg>.

KLAPDOR, Tim. flickr.com : SAMR + Hype Cycle - HiRes [online]. 2013-02-06 [cit. 2016-01-02]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/timklapdor/8449250128/>.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína