11. 2. 2015

Bloguji - bloguješ - blogujeme

Základem tohoto článku je příspěvek I blog, you blog, let’s ALL blog! – Reasons YOU should have a classroom blog!. Postupně jsem ho dále rozšiřovala tak, jak jsem potkávala další učitele, kteří mají s třídním blogováním zkušenosti...
Nové! Podívejte se na záznam webináře a nechte se inspirovat, jak lze využít blogy (nejen) ve výuce na 2. stupni ZŠ.

Bloguji - bloguješ - blogujeme

Proč je učitelé používají, proč ne - jestli jsou důležité i pro dnešní žáky. Když jsem se nad tím hodně zamyslela, nepřišla jsem na nic jiného než na klady v začlenění blogů do výuky.
Dovolím si tento příspěvek přeložit tak, jak "leží a běží", nejsem schopna k němu ani nic moc dodat.
Překlad s pomocí Google Translate Toolkit:

Mohli byste se zeptat: Co je to blog?

Technicky - podle Merriam-Webster, "blog je webová stránka, která obsahuje on-line deník s úvahami, komentáři, odkazy často poskytované autorem."
Vytvořil někdo méně nudnou definici? Já.
Tady je moje definice blogu:
Místo, kde mohou uživatelé sdílet myšlenky, nápady, úvahy nebo dotazy, spolupracovat a komunikovat. Místo, které představuje jedinečnou příležitost propojení pomocí dnešních technologií.
Prostřednictvím osobních blogů a blogování přes SimpleK12, jsem opravdu dospěla k závěru, že blogy jsou prostě "in"! A vidím obrovský přínos v začlenění této aktivity do své výuky. Klidně bych se vsadila, že pokud zmíníte myšlenku blogu ve vaší třídě, studenti budou rozrušeni. Proč? Je to vlastně docela jednoduché - líbí se jim myšlenka mít něco "zveřejněno", osobní písemný projev, a že jejich spolužáci / učitelé / rodiče si mohou jejich názory přečíst.

Nápady na využití blogů

Nabízím zde seznam (jsou to moje nejoblíbenější), nápady, jak můžete zapojit své studenty do třídního blogu:
 1. Vytvořte si blog, který je o četbě! Existuje velké množství knih, které si studenti musí přečíst během školního roku - proč nevyužít k jejich hodnocení a sdílení dojmů blogové příspěvky? 
 2. Vytvořte si blog, který bude přehlídkou literárních děl studentů - studentské poezie, povídek, etc ... 
 3. Vytvořte si blog, kde budou moci studenti sdílet informace o např. matematické koncepci, kterou se dozvídají po celý rok - může poskytnout příklady a řešení problémů / koncepty. 
 4. Vytvořte si blog, kde se studenti podělí o hypotézy před pokusy v hodinách přírodopisu, chemie apod.! To jim umožní vidět to, co ostatní studenti odhadují o čem přemýšlejí, a může jim to pomoci k dalším nápadům, k jinému pohledu na věc! Po skončení experimentu - může být závěr publikován a porovnán s hypotézami. 
 5. Vytvořte si blog, kde budou žáci publikovat své referáty (o osobnostech, dějinných událostech...). 
 6. Vytvořte si blog, kde se studenti vyberou téma, aby rozšířili vědomosti svých spolužáků. Záleží jen na vás, jaké dáte limity pro práci! 
 7. Vytvořte si blog, kde se studenti vyberou hudební nástroje, které chtějí nebo na ně už hrají. Mohou najít zvukové soubory, slavné hudebníky, kteří hrají na zvolený nástroj, mohou publikovat klady a zápory! 
 8. Vytvořte si blog, kde si studenti píší o svých oblíbených svátcích se zdůvodněním. 
 9. Vytvořte si blog, kde se studenti mohou podělit o tipy na výlety! Jejich nejoblíbenější část, z jejich nejneoblíbenějších částí: co chtěli vidět / co viděli a zažili, a co se naučili! 
 10. Vytvořte blog k informování o zmeškaných projektech / úkolech, s kalendářem akcí, upomínkami ... opravdu s čímkoli pro své studenty, nebo jejich rodiče. 
 11. Vytvořte blog, kde budete žáky/rodiče vyzývat, aby se vyjádřili k událostem/akcím, kterých se může třída zúčastnit. Sledujte pak reakce a podle nich můžete naplánovat aktivity třídního kolektivu. 
 12. Vytvořte blog, kde se budou moci žáci vžít do role učitele. Co by dělali jinak? Co by nedělali nebo naopak posílili? Tento blog může být zajímavým zdrojem vaší reflexe. 
 13. Nechte žáky psát věty/texty k vámi zvolenému obrázku. Rozvíjíte tak představivost a literární dovednosti.

Pokud vás zajímají konkrétní příklady třídních blogů, prohlédněte si sdílený dokument http://georgecouros.ca/blog/archives/1152 až do konce. Najdete tam řadu odkazů.


Další inspiraci můžete najít třeba v textu 45+ Ideas For Class Blog Posts Toma Barretta.

Nové!

Pokud se nechcete trápit s čtením dalších tipů, podívejte se na webinář a nechte se inspirovat mluveným slovem...

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Ochrana a bezpečnost

V tuto chvíli byste měli být na 75% přesvědčeni, že je dobré využívat ve třídě blog. A vím, že poslední věc, kterou máte na mysli - bezpečnost studentů a "zlomyslní" studenti. Zde je několik způsobů, jak tyto otázky řešit:
 • Kontrolujte komentáře dřív, než budou publikovány - skvělý způsob, jak sledovat dění.
 • Vytvořte soubor třídních pravidel blogování! Toto umožní studentům dobrý referenční bod.
 • Přimějte studenty, aby nepoužívali aktuální fotografie své nebo blízkých - víme, že ochrana osobních dat je na internetu důležitá.

Co přináší pedagogický blog učiteli?

"Blogs have become a great tool for educators and the profession of education."[3]
"Blogy nabízejí interaktivitu v reálném čase, což dříve v tištěných médiích nebylo možné. Čtenáři se mohou přímo reagovat dotazy, kritikou či odkazy, autor může ihned odpovídat."

Kontakt mezi autorem a jeho čtenářem je tak okamžitý, intenzivní a většinou může být i přínosný pro obě strany.... a pak je tu výhoda rychlého sdílení zkušeností...
Whatever the result, educators have an opportunity to speak out and involve themselves openly and transparently in the discussion.[3]
"Každý pedagog může sdílet své myšlenky a nápady z praxe. Jeho příspěvky mohou kontrolovat a komentovat ostatní pedagogové... Bez ohledu na výsledek, pedagogové mají možnost promluvit a zapojit se otevřeně a transparentně do diskuze."

A jaké blogy sledovat? 

Co třeba tento seznam?


Slovo na závěr

Doufám, že tento příspěvek vás přesvědčil o přínosech, které mají ve třídě blogy, a jste připraveni učinit odvážný krok! Můžete začít svůj blog, ZDARMA s Edublogs, Blogger aj. A šťastné blogování, přátelé!

A pozor na chyby! Na některé upozorňuje tento článek. Několik zajímavých myšlenek k blogování můžete najít v příspěvku Nechte své žáky blogovat. A takto jsme blogovali s žáky ve 4. - 5. ročníku. a je tu pokračování pro znalé angličtiny!

Zdroje:

[1] GRACE. (2010). I blog, you blog, let's ALL blog! - Reasons YOU should have a classroom blog!. [online] Available at: http://blog.simplek12.com/social-media/i-blog-you-blog-lets-all-blog/ [Accessed 17 Nov. 2011].

[2] G. (2010). Ideas for Classroom Blogs. [online] Available at: http://georgecouros.ca/blog/archives/1152 [Accessed 17 Nov. 2011].

[3] WHITBY, Tom (2014). Do Educators Really Need Blog Posts?. [online] Available at: http://www.edutopia.org/blog/do-educators-need-blog-posts-tom-whitby [Accessed 1 Jun. 2014].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína