11. 12. 2011

11. PEPOUŠovo vlnobití II.: Individuální přístup v praxi aneb Jak konkrétně skloubit práci s jednotlivcem a plnou třídou

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Individuální přístup v praxi aneb Jak konkrétně skloubit práci s jednotlivcem a plnou třídou.

Jak se k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-11. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-11). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.

Následuje textový záznam celého vlnobití...

Co si představujeme pod slovním spojením "individuální přístup" ve třídě s 23 žáky? http://goo.gl/hkosG
38 komentářů

Pavlína Hublová  -  Není snadné s takovým počtem žáků přistupovat individuálně ke každému z nich. Myslím, že v první řadě se to týká přístupu k žákovi, stylu, jakým k němu přistupujeme.
Teprve následně můžeme mluvit o nějaké úpravě obsahové.
20:02  -  Upravit   

Bohuslav Hora  -  Jasně, souhlasím, nejdříve bychom měli vědět, jaké učební styly ve třídě převládají a měli bychom společně naplánovat cíle a cestu.
20:07   

Bohuslav Hora  -  Ve třídě s 23 je to složitější, ale lepší to asi nebude. Takže připravovat takové úkoly, aby vyhovovaly podle učebních stylů těm žákům, kterým jsou mířeny. A i ostatní žáci by si měli vyzkoušet ostatní postupy.
20:09   

Ludmila Kovaříková  -  Často přemýšlím, v čem je problém zrovna u konkrétního žáka. Samozřejmě vždy něco přehlédnu. Apoň se snažím při samostatné práci zjišťovat, co komu nejde. Pak posadit "zdatnějšího" ke slabšímu.
20:09   

Bohuslav Hora  -  Otázka je, jestli ten zdatnější není přibržďován. Často jsme na to v projektu s nadanými narazili.
20:10   

Pavlína Hublová  -  Spíš myslím na to, že je třeba IP odstupňovat. Někomu bude stačit zjemnění hlasu a někdo bude potřebovat jít dál - a upravit třeba velikost domácího úkolu.
Tak si alespoň já představuji IP.
20:10  -  Upravit   

Pavlína Hublová  -  +Ludmila Kovaříková říká: "Aspoň se snažím při samostatné práci zjišťovat, co komu nejde."

To je přesně moje představa IP. Žádné zevšeobecňování, žádné povinné prvky.
20:12  -  Upravit   

Ludmila Kovaříková  -  +Bohuslav Hora Nad tím jsem také uvažovala, ale když učí zdatnější slabšího, také se tím vlastně učí.
20:12   

Bohuslav Hora  -  Myslím spíš, že by to mělo být v náročnosti úkolu. Neradi pracují třeba navíc, když ostatním stačí jen tenhle úkol.
20:14   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora říká: "Otázka je, jestli ten zdatnější není přibržďován." 

Myslím, že je to jen jedna z cest, jak umožnit IP. Nelze to používat vždy. Koneckonců úkolem je, aby učitel přistupoval individuálně a ne že dá dítěti individuálního asistenta.
20:14  -  Upravit   

Jitka Rambousková  -  To by mne taky zajímalo. Můžu nachystat doplňovačku pro některého žáka, můžu zohlednit hodnocení písemné práce, občas je horší před třídou obhájit individuální hodnocení ústního zkoušení, můžu se snažit o zohlednění potíží s chováním. 

Bohuslav Hora  -  +Pavlína Hublová Ano, a kde je právě ta hranice mezi tím asistentem? Jsem na hospitacích často svědkem toho, že ten, kdo to rychle pochopí, jde k tomu, který neví, co se řeší. Ale chce to ten co ví, i ten co neví? Chce to učitel. A to je málo.
20:23   

Ludmila Kovaříková  -  Pavlína psala, že se tohle nedá použít vždy. Ale nenaučili jsme se i my často své předměty tím, že jsme začali učit? To, že zdatnější chápe, neznamená, že chápe 100%. Existuje přece nějaká Bloomova taxonomie.
20:26   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Myslím, že děti si mezi sebou mohou leccos vysvětlit a mnohem lépe. Pravda je, že je třeba brát ohled i na toho šikovného a i jemu umožnit IP, tj. věnovat se mu, popř. mu nabídnout něco speciálního indivindi.
20:27  -  Upravit   

Daya Murová  -  Tím, že někoho učíš se toho naučíš nejvíc!
20:28   

Daya Murová  -  Pokud mu ovšem vysvětluješ, pokud to neklouzne k tomu, že to dělá za něj.
20:30   

Bohuslav Hora  -  +Ludmila Kovaříková Určitě, nejvíce se naučíme, když učíme ty druhé, dávám žákům příležitost, aby to tak dělali. Ale právě se ptám, ujišťuji se. :-)
20:30   

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Souhlas. Jen je třeba si ujasnit, jestli tohle je ten IP, který by měl učitel poskytovat žákovi. Jestli to nepatří do jiné "kolonky".
20:31  -  Upravit    

Pavlína Hublová  -  Možná bych mohla trochu poopravit otázku: Je možné přistupovat individuálně k žákovi ve třídě s 22 dalšími dětmi? Jak?
20:31  -  Upravit   

Jitka Rambousková  -  s 24.
20:33   

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Vycházela jsem z původní otázky. Ale máš pravdu, snažme se hovořit o realitě našeho školství...
20:35  -  Upravit   

Jitka Rambousková  -  Problém je, že individuální přístup by si zasloužili všichni, nejenom ti "s papírem" a pak to prakticky možné není. Pro sebe zjišťuji, že v poslední době nestíhám ani třídou probíhat, tak to aspoň doháním o přestávkách. Ale to zase není ono.
20:36 (upraveno)   

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková Ale dokážeme, protože v tom taky denně žijeme. Jinakost se prostě v tomhle věku i později hrubě nevyplácí. Takže zbývá asi jediné - mluvit o tom, stále a pořád a dokola. Mám na jinakost právo. Ale pančitelka to loni takhle nechtěla. A jsme tam zase. Takže znovu... :-D
20:36   

Pavlína Hublová  -  A myslíte, že IP dětem "bez papíru" v hodině nelze uplatnit? Vždyť se nemusí jednat o nějaké extra úlevy nebo naopak přilepšení. Co třeba když vím, že tento žák má rád známky, proto ho při tvoření slovních úloh vyzvu k vytvoření slovní úlohy o známkách. Není toto také IP?
20:41  -  Upravit   

Daya Murová  -  Určitě ano, já jsem tak i téma pochopila.
20:43 (upraveno)   

Bohuslav Hora  -  +Pavlína Hublová No rozhodně na to žádný papír třeba není, přeci když víme, že to žákovi nějak vyhovuje, tak ho nebudeme nutit k něčemu, co je pro něj nevýhodné. Vím-li o nějakém zájmu, tak se ho snažím využít k jeho prospěchu. 5 minut slávy si zaslouží každý. :-)
20:44   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora říká: 5 minut slávy... Že by tohle byla formulka pro charakteristiku IP v plné třídě? :-)
20:47  -  Upravit   

Daya Murová  -  :-)
20:48   

Jitka Rambousková  -  Určitě bychom se měli ind. věnovat všem, ale je to někdy oříšek. A určitě by mohla být řeč o tom, jak dlouho, je to v hodině možné nebo jak často za týden se mu mám věnovat (při hodinové dotaci).... A co je už ind. přístup a co není?Je ind. přístupem, když se mu osobně věnuju nebo, že mu dávám prostor, aby pracoval podle svého? Pochopí to? Nebo si bude myslet, že si ho vlastně nevšímám a on musí pracovat sám? A jde to zařídit?
20:50 (upraveno)    +1   

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Myslím, že IP nemusí být nutně v tom, že se osobně dítěti věnuji. Třeba je to jen v tom, že je mu umožněno dělat něco jiného nebo nějak jinak s ohledem na jeho zájmy, schopnosti, dovednosti.
20:51  -  Upravit    +1   

Bohuslav Hora  -  To ale může být v různých předmětech a je nutné, aby se učitelé vzájemně o takových jevech informovali a dali to žákovi najevo, že ví, že třeba ve fyzice je dobrý, že v dějepisu, to nebude žádná sláva, ale že ho budou podporovat.
20:52   

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Wow! A je to zase tady - komunikace, spolupráce! Myslím, že tady je snadné opět narazit!
20:54  -  Upravit   

Daya Murová  -  Nebo prostě jen v tom, že beru jeho styl zápisu a nekecám mu do toho, nebo že těžkého introverta nebudu nutit prezentovat práci. Nebo to, že Pepíčka občas ujistím, že to dělá skvěle, protože vím, že to potřebuje.
20:55 (upraveno)    +3   

Ludmila Kovaříková  -  +Bohuslav Hora Kéž by to tak fungovalo! Přála bych si to. Nesnáším, když některý učitel o žákovi říká, že je úplně ... Vždyť my taky zvládáme jen něco.
20:56   

Jitka Rambousková  -  My jsem takoví idealisté, že :)
20:56   

Pavlína Hublová  -  +Daya Murová Přesně, přesně. Líp bych to asi nezformulovala.
20:57  -  Upravit   

Bohuslav Hora  -  :-D +Jitka Rambousková Nejsme jen idealisté, to bychom tu nedávali tolik příkladů, občas se něco podaří a odměnou je dětský úsměv. :-)Liší se individuální přístup k žákům v jednotlivých předmětech? Jak? Proč? http://goo.gl/mESk3
10 komentářů

Hana Pilařová  -  předpokládám, že v ...pisech bude pro IP méně prostoru, pletu se?
20:11   

Bohuslav Hora  -  Myslím si, že ne, jde jen o to, připravit splnění úkolů různými způsoby a naučit žáky zodpovědnosti za výsledek - tedy vytyčit cíl a ukázat, že k němu vede několik cest. Někomu vyhovuje výklad, jinému práce s učebnicí, jiný si to musí osahat jinak, třeba pomocí výukového programu, nebo malováním obrázků, pomocí myšlenkové mapy...
20:13   

Ludmila Kovaříková  -  Když jsem suplovala matematiku, nevěděla jsem, jak se mám věnovat úplně všem. Nastal zmatek.
20:16   

Hana Pilařová  -  +Ludmila Kovaříková stejný pocit jsem měla minulý týden při suplování Čj :)
20:17   

Bohuslav Hora  -  Docela se mi osvědčilo žákovské vysvětlování, oni na to mají žáci nějaké buňky a umí si to předat lépe, takovým asi „méně odborným“ jazykem. Tak máte teď 2 minuty na to, abyste to zkonzultovali a připravili si souvětí pro ostatní týmy. Vysvětlí si to mezi sebou a pak to předají ještě ostatním, je to efektivní a rychlé.
20:18    +1   

Hana Pilařová  -  "Pančelko, můžu jít k Elišce?" .. jde, vysvětlí, Eliška pochopí a já to mám bez práce
20:23    +1   

Bohuslav Hora  -  Jen jestli to není ta strategie, o kterých jsme tu nedávno vlnili. :-D
20:26    +1   

Hana Pilařová  -  není, když se po chvilce zase vrací zpět na své místo a Eliška pokračuje sama :)
20:37   

Bohuslav Hora  -  :-D Dobře. :-)
20:39   

Bohuslav Hora  -  Znám to od jedné žákyně, problém kam jsme se podívali, byla agresivní, byla mimořádně nadaná, pookřála, když mohla pomáhat ostatním. Pak byla jak beránek.
20:50 (upraveno)    Informujete rodiče o postupech a metodách, které volíte v rámci individuálního přístupu k jejich dítěti? http://goo.gl/a8b6I
3 komentáře

Hana Pilařová  -  občas je myslím třeba prokonzultovat a pomůže to vytvořit si na dítě i jiný pohled
20:13   

Ludmila Kovaříková  -  Snažím se vyzvědět, jak se doma učí, co jim pomáhá. Ne vždy se setkám s pochopením, dokonce i u rodičů - učitelů. Většina takové otázky slyší poprvé.
20:17    

Bohuslav Hora  -  Taky o tom často mluvíme na konzultacích, jsem rád, když přijde žák s rodiči. Ale pak přicházejí matky umetačky, které říkají, že to je vlastně jejich známka, a že je to nespravedlivé. :-)Každý žák je individuum, každý jednotlivý žák si tedy zaslouží individuální přístup. Jaké formy IP můžeme volit, abychom vyšli vstříc všem žákům ve třídě? A jde to vůbec? http://goo.gl/hpnX8
4 komentáře

Hana Pilařová  -  střídání metod a forem práce .. docílit toho, že prostě každému bude výuka více vyhovovvat
20:21   

Bohuslav Hora  -  Nebo to jde opravdu tak, že se jde několika cestami souběžně - vytvoří se týmy a jdou k cíli, viděl jsem to u šéfky na přírodopisu, je to hodně náročné a chce to zodpovědnost u samotných žáků. A někdy se to povede. :-)
20:25   

Hana Pilařová  -  jak docílila té zodpovědnosti?
20:28   

Bohuslav Hora  -  No, to je otázka. Často vidím, jak rodič i žák přesouvají tu zodpovědnost na nás - učitele. Mluvíme o tom v hodině. Proč se učíme? Pro rodiče, kvůli učitelům? Oni k tomu docházejí sami, že když se neučí, tak si škodí především sami sobě. A tak to asi má být. Prostě to s nimi rozebírat, věnovat tomu ten čas, i když neproberete „všechnu látku“. Při tom rozhovoru se přeci taky učíme a všichni.Jaký je rozdíl mezi individuálním přístupem a protěžováním žáka? http://goo.gl/7S8UB
7 komentářů

Jitka Rambousková  -  Velký. Individuální pomáhá žáku, protěžování spíš ubližuje.
20:11   

Pavlína Hublová  -  Kde najít tu hranici?
20:15  -  Upravit   

Daya Murová  -  Někdy je asi mezi tím dost tenká hranice.
20:16   

Jitka Rambousková  -  ano, velký problém. Asi je to o "pedagogickém citu"?
20:18   

Bohuslav Hora  -  No, to můžu potvrdit, byl jsem taky osočen, že protěžuju žáka s nízkým IQ, ale já ho potřeboval někam posunout, hodnocení jsem prováděl v porovnání s jeho osobním posunem. Bylo zle, ani vysvětlení žádné nebrali. :-D
20:19   

Bohuslav Hora  -  Ocenění, povzbuzení, to přeci není protěžování.
20:20   

Jitka Rambousková  -  To rozhodně není.


Jak před třídou obhájit individuální hodnocení žáka? http://goo.gl/vQGkt
8 komentářů

Hana Pilařová  -  Možná máme v tomhle trochu výhodu .. tím, že máme v každé třídě někoho integrovaného, tak ostatní berou jeho hodnocení celkem v poho a tím pádem jakékoliv individuální hodnocení, pokud je zdůvodněné prochází bez řečí
20:20

Pavlína Hublová  -  Používáš nějaké speciální formulky?
Asi je prostě potřeba, aby to bylo dětem vysvětleno, proč to všechno, ne?
20:24  -  Upravit

Ludmila Kovaříková  -  Možná by stálo za to vysvětlit jim, v čem je individuální přístup kvalitnější než ten srovnávací.
20:24

Daya Murová  -  Souhlasím, zvyknou si na to a po čase už jim to nepřijde.
20:24

Pavlína Hublová  -  Já jsem stejně čas od času zopakovala proč a nač to všechno. Časem se totiž potřeby mohly změnit a chtěla jsem, aby to třída věděla.
20:30  -  Upravit    +1

Jitka Rambousková  -  Je to hodně i o třídě. Někde to děti pochopí, někde těžko a neradi.
20:32

Pavlína Hublová  -  Jak na třídu, kde neradi? Máte nějaké fígle?
20:33  -  Upravit

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková Ano, s tím souhlasím.
20:34  

V čem je individuální přístup kvalitnější než srovnávací? http://goo.gl/nRWJM
21 komentářů

Bohuslav Hora  -  Je to princip reformy - ušít vzdělávání každému na míru. Aspoň tak jsem to pochopili v naší škole, ne všichni to děláme, ne vždycky se to podaří.
20:34

Pavlína Hublová  -  Nejsem si úplně jistá - hovoříme o IP k žákům, individuálním hodnocení nebo o individuálním rozvoji?
Protože se mi zdá, že IP učitele je trochu něco než styl hodnocení. Možná jsem tuto otázku ani neměla pokládat...
Existuje srovnávací přístup učitele?
20:39  -  Upravit

Ludmila Kovaříková  -  Každý má talent, nadání k něčemu jinému. Proč bychom je měli postihovat za to, že jim nejde matematika, pravopis...?
Vzledem ke zdatnějším budou ti slabší vždycky slabší. Nikdy nezažijí úspěch. Pouze při srovnání s tím, v čem pokročili oni sami.
20:42

Pavlína Hublová  -  +Ludmila Kovaříková Zdá se, že se individuální přístup výrazně prolíná s individuálním hodnocením. Jakou mají spojitost?
20:44  -  Upravit

Bohuslav Hora  -  Pro to jsou právě nevýhodné známky z předmětů, jak tam promítnout individuální posun, pořád s tím bojuju.
20:45

Ludmila Kovaříková  -  Pokud jsem schopna přesně popsat, v čem pokročil a co mu nejde, jsem schopna i naplánovat další individuální přístup. Pokud pouze porovnám známkou, která o ničem nevypovídá (pouze o srovnání), neřeším tím nic.
20:47    +3

Bohuslav Hora  -  Přesně jsi to vystihla. Díky. To je to, s čím bojuji. Takže žák to sice na dvojku neumí, ale jeho posun je obrovský, proč by nemohl dostat tu dvojku, jenže zároveň je to jakési porovnání s rozložením sil ve třídě. A nastává známkovací-hodnotící schizofrenie. :-D
20:49

Jitka Rambousková  -  Nesnáším známkování :(
20:50

Daya Murová  -  +Bohuslav Hora Ano, přesně tohle mám taky!
20:52

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Navíc porovnávání je hlavní pro rodiče (alespoň podle mých zkušeností). Pokud bude mít někdo problém s dvojkou a dvojkou, pak to nebudou většinou žáci (oni vidí, chápou, mají vysvětlení před sebou), ale rodiče. Jak to, že můj..., když tenhle...!!
20:52  -  Upravit

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková No, to je nás víc. :-D
20:53 (upraveno)

Pavlína Hublová  -  +Jitka Rambousková Jako ten Šmoula: Nemám rád...!! Souhlasím.
20:53  -  Upravit

Bohuslav Hora  -  +Pavlína Hublová Na to máme ve škole takovou větu: A bavíme se paní xy o vašem dítěti, nebo je tohle taky vaše? Aha, takže se vrátíme k tomu vašemu. A světe div se, zatím jsme se vždycky vrátili. :-)
20:55 (upraveno)

Jitka Rambousková  -  Mezi dvojkou a dvojkou je někdy rozdíl 2 stupňů. Vždycky upozorňuji, že žádná spravedlnost neexistuje.
20:55

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková Ale než k tomu dospějí i další. Hlavní důraz na učitele je, aby byl spravedlivý. Děti podívejte se na bohyni spravedlnosti, co na ní vidíte, zavázáné oči, bože, jak tedy může být spravedlivá?!
20:56

Bohuslav Hora  -  Mně se ulevilo, když jsem zjistil, že spravedlnost neexistuje, ale je t vývoj a každý k tomu dospějeme v jiné době.
20:57

Daya Murová  -  Jo, jo, to je věčný boj. To ale není fér...
20:57

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora říká: "A bavíme se paní xy o vašem dítěti, nebo je tohle taky vaše? Aha, takže se vrátíme k tomu vašemu."

To je moc pěkné :-)
20:58  -  Upravit

Bohuslav Hora  -  +Daya Murová Tak dobře, a co by bylo podle vás tedy fér? Je třeba to obrátit na otázku, aby třída hledala odpovědi. Je to těžké, protože když se narazí na třídu, kde se nechce nic pochopit, fuj, to je práce. :-D
20:59 (upraveno)

Pavlína Hublová  -  Takže se shodujeme, že IP je třeba zaujmout nejen k dítěti, ale také k jeho rodičům. :-D
20:59  -  Upravit    +2

Bohuslav Hora  -  K rodičům určitě. Je třeba jim to trochu vysvětlit a zkorigovat jejich představy o škole. :-D
21:02  

Jaké konkrétní kroky (metody, formy práce) se dají naopak použít pro ty zdatnějí žáky? http://goo.gl/B2Q9h

PEPOUŠovo vlnobití  -  Slávek psal: Třeba nechat je najít to, co je zajímá. Zjišťuji to např. v dobrovolných domácích úkolech - najdou si informace, ukáží to pak třídě sami, nalepí se na ně další. Ne vždycky to funguje. :-)
20:49  
Máte nějaké zajímavé odkazy k tématu individuálního přístupu? http://goo.gl/xr4fV
3 komentáře

PEPOUŠovo vlnobití  -  Povídání o škole: http://jdemedoskoly.cz/temata/povidani/rozhovor.asp
IP - učitelův strašák nebo pomocník? http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/clanky/27769.aspx
Včera v 21:03

PEPOUŠovo vlnobití  -  Analýza IP pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: http://crocodoc.com/hRCt9Mq
Včera v 21:06

Pavlína Hublová  -  Zajímavé je, že jsem žádné extra odkazy na IP nenašla. Zřejmě se to předpokládá samo sebou a nebo je to tak neuchopitelné, že o tom nikdo nechce nic psát :-)
Slovo na závěr? http://goo.gl/x1o7q
22 komentářů

Bohuslav Hora  -  No že to bylo prima a že se sejdeme příští pondělí v plném stavu. :-)
21:04

Hana Pilařová  -  děkuji za tuhle hodinku, i když jsem dneska silně převálcovaná životem a moc nevnímám
21:05

Pavlína Hublová  -  Chcete ještě zavlnit 19. prosince, nebo až v lednu? Jak zvládáte předvánoční stresík?
21:05  -  Upravit

Jitka Rambousková  -  Jak pravil klasik - Musím se moc učit.
Za sebe mám dojem, že se nestíhám věnovat žákům tak, jak bych měla. Slibuju, že se polepším :)
21:05  

Bohuslav Hora  -  +Pavlína Hublová Tady se člověk odstresuje, ale nechám to na vás, ženách. :-)
21:06

Ludmila Kovaříková  -  Některé myšlenky mi nasadily brouka do hlavy. Např. ono přehazování IP na zdatnějšího žáka.
Na shledanou příště.
21:06

Jitka Rambousková  -  Klidně 19. :)
21:07

Daya Murová  -  Já bych se klidně v pondělí vlnila...na koníčky si člověk musí čas udělat :-)
21:07  

Pavlína Hublová  -  Ok. Beru - takže letos naposledy 19. prosince - navlněnou!!
21:08  -  Upravit    +1

Bohuslav Hora  -  +Daya Murová Jako co máš za konička? No já se vlním, to bude hláška už to slyším. :-D :-D :-D
21:09    +2

Hana Pilařová  -  to už budu o rok starší :)
21:09

Bohuslav Hora  -  Šmarjá, tak gratulace na dálku, hodně zdraví :-) +Hana Pilařová
21:09

Bohuslav Hora  -  Sjupr, já se přivlním. :-) Mějte se, historie a moji žáci volají.
21:10

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová Takže také gratuluju!
21:11  -  Upravit

Hana Pilařová  -  +Bohuslav Hora to je teď v pondělí večer ještě předčasné :) Letos slavíme já a československá poštovní známka v neděli :)

2 komentářů:

 1. Dobrý den, děkuji za zařazení tohoto tématu. Tušila jsem, že to není jednoduché téma - neexistuje "zaručený" recept, navíc lze problematiku uchopit pokaždé trochu jinak - jak jsem se přesvědčila. Záleží i na vlastním podání (sebejistotě?) učitele - někdo stále o přístupech k žákům, o žácích (a rodičích) přemýšlí, váhá, jestli to nebo ono bylo, je a bude správné, zkouší, přemýšlí o tom dětmi nejžádanějším - o spravedlivosti....a pro někoho je individuální přístup už to, že si stoupne žákovi za záda, koukne mu přes rameno a řekne:"Tady máš chybu." Díky za připomenutí individuálního přístupu také k nadaným dětem, řekla bych, že dají učiteli víc "zabrat", takže jsme využila ihned vaše - pomůže, vysvětlí spolužákovi. (Pro jistotu jsem dala činnosti na výběr - a právě pomoc kamarádce zvítězila).
  K novému typu vlnobití - bez F5 by to asi čtenářům nešlo, takže pro tyto je asi lepší počkat na váš "výcuc". Jinak registraci na sociální síť já nerada, nerada také vidím někde celé své jméno a nerada se veřejně "odkopávám" (pokud nejsem inkognito:-), možná, že to nebude jen můj problém, možná to odrazuje i další vaše příznivce, čtenáře či kritiky (máte vůbec nějaké???) - ale zase by to v nějakých návalech bylo dost nepřehledné a chaotické...takže zatím tak. Díky:-) Zuzana

  OdpovědětVymazat
 2. Milá Zuzano, díky za komentář. I mne potěšilo, jak jsem se v tom "krásně plácali". A právě to považuji za velký klad diskuze. Někdy i jen ujasní pojmu je výhrou.
  Jsem ráda, že Vás naše povídání inspiruje.
  Respektuji Váš přístup. V GWaves se dalo vystupovat pod libovolným loginem, toto G+ neumožňuje. Na druhou stranu je alespoň diskuze věcnější a nemusíme se obávat nějakých hrubostí a nesmyslných příspěvků.
  Jsem ráda, že někdo naše povídání čte. A když si z něj i něco odnese, tak jsem přímo blažená.
  Díky za zpětnou vazbu. P.

  OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína