16. 1. 2012

15. PEPOUŠovo vlnobití II.: Asistent ve třídě - opravdu pomoc pro žáka i učitele?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Hlasování bylo minulý týden nerozhodně. Proto jsme se v užším kroužku domluvily, že tématem 15. vlnobití II bude téma  Asistent ve třídě - opravdu pomoc pro žáka i učitele?
Následuje zápis z diskuze...Je rozdíl mezi asistentem žáka a asistentem pedagoga?
- v náplni práce?
- ve finančním ohodnocení?
- žádný není?
- ...?
10 komentářů

Pavlína Hublová  -  Tuto otázku jsem položila hned jako první, protože si myslím, že bychom si měli ujasnit, o kom bude řeč, popř. přesně vždy definovat, na jaký "druh asistenta" se ptáme.
Tedy pokud to není jeden a tentýž člověk.
20:03  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  No právě si tu nad tím lámu hlavu, protože jestli mě paměť neklame tak zákon o ped. pracovnících zná jen jednoho asistenta. Co vy ostatní na to?
20:04  

Lenka Říhová  -  asistent žáka je osobní asistent - měl by pečovat o osobní potřeby žáka, krmení, pomoc se sebeobsluhou, hygienou...asistent učitele by se měl věnovat pomoci při výuce. Ve skutečnosti to docela splývá..nevím, jak je to konkrétně řešeno u vás. Naší asistenti učitele se starají i o žákovy osobní potřeby
20:04  

Pavlína Hublová  -  Osobně to vnímám tak, že asistent žáka patří POUZE tomuto žákovi a věnuje se POUZE jemu.
Asistent pedagoga věnuje svou pozornost různým dětem - třeba ne nutně současně, ale je vlastně takovým druhým učitelem ve třídě.
Ale třeba se pletu...
20:04  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  A já si právě myslím, že je jen jeden - asistent pedagoga, který se věnuje konkrétnímu žákovi, kterému je „přidělen“, na kterého byl žádán i finanční limit, úvazek.
20:05  

Lenka Říhová  -  +Bohuslav Hora mýlíš se, je rpzdíl mezi osobním asistentem (resort ministerstva práce a sociálních věcí) a asistentem učitele (MŠMT)
20:06  

Bohuslav Hora  -  Aha, no od toho tu jsem abych si to ujasnil. :-)
20:07  

Pavlína Hublová  -  Jsem ráda, že jsme si to hned ujasnili.
20:09  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Osobně jsem se potkal pouze s asitentem pedagoga a to poprvé letos za 16 let mojí praxe. :-D
20:10  

Lenka Říhová  -  abych byla přesná...Z definice osobní asistence Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že jde o „osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Jde o službu, která se poskytuje v přirozeném prostředí bez omezení rozsahu, místa a času na základě dohody s klientem“. Jde o sociální službu. Ve školním prostředí osobní asistent poskytuje většinou fyzickou pomoc dětem s postižením. Nejedná se o pedagogickou nebo pomocnou pedagogickou činnost jako v případě asistenta učitele.
20:13Jak by měla vypadat spolupráce třídního učitele a jeho asistenta? Liší se spolupráce, jestli se jedná o asistenta žáka? 15 komentářů

Pavlína Hublová  -  Předpokládám, že se by se měla spolupráce lišit.
Asistent učitele by měl být "pravá ruka" třídního a měl by vycházet z přípravy hodiny. Předpokládala bych pedagogické znalosti a určitou samostatnost.
Osobní asistent žáka spíše pomáhá žákovi v sebeobsluze, v plnění úkolů, které zadává učitel.
20:07  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  Asistent je veden třídním učitelem a pracuje podle jeho pokynů. Účastní se aktivně sestavování IVP, je třeba, aby měl k dispozici potřebné pomůcky, je seznámen s dítětem a jeho rodinou, se specifickými potřebami dítěte (pomoc se sociální adaptací v novém prostředí, pomoc při získání pracovních návyků, při trénování soustředěnosti, při vytvoření struktury vyučovacích hodin).
Asistent po dohodě s učitelem pracuje ve třídě s integrovaným žákem i s ostatními žáky.
20:09  

Lenka Říhová  -  asi bych spíš v tomto vlnění mluvila o asistentovi učitele, osobních asistentů bude ve školách méně, nebo se tato funkce bude zdvojovat...jedná se o dvojí financování
20:10  

Jana Zárubová  -  Asistenti učitele jsou u nás jen na prvním stupni, takže s tím nemám moc zkušeností.
Ráda se něco dovím...
20:14  

Pavlína Hublová  -  Proč jsou asistenti učitele převážně na 1. stupni? Na 2. už není jejich pomoc potřeba?
20:17  -  Upravit  

Petra Pšeničková  -  Asistent pedagoga je využíván pro žáky při výuce, pokud je má žák např. kombinované postižení,tak se pomoc týká i sebeobsluhy. Osobní asistent je určen pouze tomuto žákovi-může si ho sám platit rodič a pomoc přesahuje území školy.
20:19  

Petra Pšeničková  -  Omluva, výše uvedený komentář se týká až otázky - asistent pedagoga a osobní asistent.
20:19  

Pavlína Hublová  -  +Petra Pšeničková Píšeš, že si osobního asistenta "může" rodič platit. Takže je i situace, kdy mu ho zaplatí někdo jiný?
Pamatuji si, když jsem měla chlapce na vozíčku, že polovinu získali rodiče od úřadu a polovinu dopláceli...
20:21  -  Upravit    +1  

Jitka Rambousková  -  osobně si myslím, že řada žáků s asistentem se na 2.st nedostane. Momentálně jsou na 1.st tři takové děti a my je asi neuvidíme. U nás je přece jenom jiný frmol a děti budou asi přecházet na spec. školy
20:22  

Petra Pšeničková  -  To právě přesně nevím. Osobními asistenty se zabývá organizace rytmus a jestli je nějaká od nich spoluúčast nejsem si jistá a např. v APle (pro autisty) tam určitě nějaké finance na asistenty taky byly. Přesně z hlavy nevím paragraf.
20:23  

Jitka Zukalová  -  Apla mi na minulém pracovišti asistenta zajištovala a zaškolila, ale platil ho úřad.
20:34  

Petra Pšeničková  -  JITKA ZUKALOVˇA-úřad zaplatil osobního asistenta?
20:36  

Jitka Zukalová  -  ano, co by starosta neudělal pro voliče :)
20:39  

Pavlína Hublová  -  +Jitka Zukalová Vítej :-)
Dobrá, ale taková situace není standardní, zdá se.
Můžeme se vrátit k otázkám? Hovoříme o spolupráci učitele a asistenta... Do jaké hloubky byste požadovali spolupráci s osobním asistentem žáka? Bude s vámi připravovat hodinu? Bude část hodiny vést?
20:42  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  osobní asistent se nepodílí na pedagogické práci...zajištúje pouze osobní dopomoc...není placen školou
20:59
Asistent žáka - jaké má povinnosti a kolik času tráví s dítětem? Měly by probíhat také nějaké konzultace s třídním učitelem? 11 komentářů

Lenka Říhová  -  náplň práce asistenta učitele
- je přítomen ve třídě po celou dobu vyučování (pokud jsou peníze na celou dobu vyučování :(
- po domluvě s učitelem pracuje s dítětem podle IVP
- po domluvě s učitelem se zapojuje do práce se třídou (výměna rolí asistent-učitel)
- pomáhá dítěti s přípravou pomůcek na vyučování
- pomáhá dítěti s orientací po školní budově, při přesunech mimo budovu a s jednoduchou obsluhou
- účastní se schůzek, které se týkají integrovaného dítěte
- je součástí týmu pro tvorbu IVP
- účastní se konzultací k sestavování měsíčních plánů pro jednotlivé předměty
- řídí se pokyny učitele a podle potřeby pracuje s ostatními dětmi ve třídě
20:12  

Bohuslav Hora  -  U nás je přítomen podle toho, na kolik hodin jsme ho získali - podle výše financí, které jsme obdrželi.
20:18  

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová Tak teď nevím, o čem bude diskuze, když je celá otázka zodpovězena... :-D
20:27  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  no další otázka je asistent pro děti se sociálně znevýhodněného prostředí...to bude trochu jiné zřejmě
20:34  

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová Takže další typ asistenta? To jsem ještě nikdy neslyšela. Novinka nebo jsem jen neinformovaná? Co by měl takový asistent dělat?
20:37  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  může se jednat o romské asistenty nebo o asistenty pro žáky - cizince, tedy ne o děti se zdravotním postižením
20:48 (upraveno)  

Bohuslav Hora  -  Docházela k nám loni taková asistentka a měla docela výsledky - měli jsem romské žáky, které pozvedla.
20:49  

Lenka Říhová  -  máme k tomu článek na rvp http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/8795/ASISTENTI-PEDAGOGA-PRO-ZAKY-CIZINCE.html/
20:50  

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová Na to také existují paragrafy? Kdo o takového asistenta žádá? A platí?
Tuším, že v případě romského asistenta by bylo těžké získat rodiče pro žádost nebo finanční spolupodíl.
20:51 (upraveno)  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  a ještě tady http://goo.gl/FLDXH
20:52  

Petra Pšeničková  -  Žáci cizinci,romští žáci patří mezi žáky sociálně znevýhodněné-zde obvykle asistetna nedoporučuje poradna,ale jsou různé granty a projekty pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí - vedení školy se musí zajímat a pak z těcho zdrojů může hradit i asistenta pro tyto žáky.
21:06Asistent žáka - kdo a jak řeší financování asistenta? Jak na této asistenci participuje škola? 6 komentářů

Petra Pšeničková  -  O asistenta pedagoga škola žádá ( v Praze magistrát, v jiných krajích jiný orgán)-ředitel školy každoročně obdrží e-mailem materiály pro případnou žádost o asistenta,kde je i rozepsáno,co má žádost obsahovat. Žádost se píše 2x ročně - 1x v květnu a 1x na podzim - protože finance jsou určeny vždy na kalendářní rok-čili od září do prosince a pak od ledna do června. Pokud je AP schválen,tak peníze přijdou škole na účet a z těch je AP hrazen. Žádat má smysl pouze v přípradě,že je AP je doporučen školským poradenských zařízením (např. PPP,SPC) a souhlasí-li s tím rodič žáka. V soukromých školách je AP hrazen ze školských prostředků nebo taktéž lze využít tohoto státního financování.
20:16  

Lenka Říhová  -  o financování asistenta se žádá zřizovatel, musí být doporučeno školským poradenským zařízením, stanoven rozsah postižení a podpory, zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga, a náplň práce asistenta pedagoga.
20:19  

Lenka Říhová  -  u nás obvykle zřizovatel poskytne 0,2-0,5 úvazku, zbytek financujeme z vlastního rozpočtu
20:19  

Hana Pilařová  -  u nás žádáme kdykoliv během roku, kdy přijde rodič se zprávou s PPP, kde je doporučení na zřízení funkce asistenta. Uvázek je nám přiděln na základě zprávy a našeho požadavku - tedy většinou týdenní počet hodin, takže se pohybujeme od 0,5 úvazku výše
20:28  

Hana Pilařová  -  už nějakou dobu si říkám, že od té doby, co jsme před devíti lety řešili naše první dítě s asistentkou a válčili jsme s krajem o předělení financí, se situace hodně změnila .. a asi bychom si měli vážit toho, jak v tomto směru náš krajský úřad funguje
20:44  

Pavlína Hublová  -  Díky, to jsou skvělé - a konkrétní - odpovědi. Doufám, že někomu pomohou :-)
20:58

Může asistent vést celou/část vyučovací hodinu? Za jakých okolností? 6 komentářů

Petra Pšeničková  -  Nevím,jesti je toto někde zákonně stanoveno,ale osobně mám zkušenost,že to je prospěšné. Asistent je pak více vnímán jako druhý pedagog a může se zvýšit jeho autorita. Samozřejmě do hodiny poté učitel nezasahuje a hodina je předem schválena. Já jsem to naopak vždy doporučovala.
20:13  

Bohuslav Hora  -  Taky bych se nebránil dělbě práce, ať si to taky vyzkouší. A vidí, zač je v Pardubicích perník. :-D
20:17  

Lenka Říhová  -  Oficiálně nesmí pracovat sám s dětmi, pouze za dohledu učitele. Ale pokud se spolu dohodnou, je to jistě ku prospěchu věci.
20:29  

Hana Pilařová  -  u nás tohle využíváem hlavně ve třídách, kde jsou sloučené dva ročníky
20:33  

Petra Pšeničková  -  Při práci ve skupinách je ideální AP využít, nebo učitel může pracovat se třídou na tématu a s integrovanými žáky ve skupině AP.
20:37  

Pavlína Hublová  -  Také jsem opakovaně využívala - prostě někdy individuálně pracovala ona s žákem nebo skupinkou a já měla zbytek třídy a někdy jsme si to vyměnily. Také jsem potřebovala vědět, jak jsou na tom ti "slabší". Bylo to úplně v pohodě.
21:00
Jaké byste měli požadavky na vzdělání asistenta učitele? Jsou někde stanoveny? 8 komentářů

Bohuslav Hora  -  Je to v zákoně 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících, paragraf 20.
20:07  

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora A copak nám tam pěkného píšou? Šlo by to shrnout několika slovy nebo citovat?
20:11  -  Upravit  

Petra Pšeničková  -  Dobrý večer, přesně tak. V podstatě stačí maturitní vzdělání v jakémkoliv oboru a k tomu kurz asistenta.
20:11  

Bohuslav Hora  -  5 písmen a to nejnižší říká, že stačí ten kurz - akreditovaný.
20:13  

Bohuslav Hora  -  A dokonce je tam jen základní vzdělání + ten kurz.
20:13  

Pavlína Hublová  -  Máte někdo pojem o tom, co je náplní toho kurzu? Získá asistent dostatečné kompetence pro práci se třídou?
20:16  -  Upravit  

Hana Pilařová  -  všechny naše asistentky kurz absolvovaly .. je zaměřen zejména na práci s integrovaným dítětem a speciální vzdělávací potřeby

+Pavlína Hublová i když je to asistent pedagogaga, tak tím, že je přidělen v podstatě k dítěti, měla by jeho hlavní činnost spočívat v práci s dítětem
20:22  

Lenka Říhová  -  naše požadavky na asistenta
- empatie
- tvořivost při práci s dětmi i při přípravě pomůcek
- dovednost komunikovat s učiteli, rodinou a ostatními žáky
- trpělivost
- ochota učit se novému+ pokud nemá kurz musí si ho doplnit, podle toho u jakého je dítěte pokračuje v DVPP jako ostatní
20:28Máte konkrétní zkušenosti s asistentem? Jsou spíše kladné nebo spíše záporné? 12 komentářů

Hana Pilařová  -  Osobní zkušenost v součané době mám s pěti u nás pracujícími asistentkami. Většinou jsou zkušenosti kladné, někdy je třeba nejprve všechno v klidu probrat a vymezit hranice, co ještě asistent dělat může a měl by a co už ne.
20:12  

Pavlína Hublová  -  Měla jsem ve třídě oba "druhy" asistentů.
U chlapce na vozíčku jsem měla osobního asistenta 2 roky - občas jsme si jen popovídali, jak chlapec zvládá, ale jinak seděl neustále u něj a pomáhal mu plnit všechno, co jsem zadala.
Asistentku učitele jsem měla půl roku - vždy jsme se dohodly, jestli bude "hlídat" celou třídu, nebo vybranou skupinku/jedince a jaká bude náplň hodiny. Byla to bývalá elementaristka, takže byla samostatná a schopná, nebyl sebemenší problém.
20:14  -  Upravit  

Ludmila Kovaříková  -  +Hana Pilařová Například? (Co může a co ne? Zajímal by mě Tvůj názor.)
20:14  

Bohuslav Hora  -  Určitě je třeba se s asistentem sžít, chvíli to může trvat. Chce to čas a klid. Na obou stranách. :-) Neboť nejdůležitější je prospěch toho dítěte.
20:15  

Ludmila Kovaříková  -  Zkušenost mám zatím jen jednu - ve třetí třídě mám asistentku u integrovaného dítěte. Vnímám klady (Jsem z druhého stupně, občas zapomenu polopaticky dětem něco vysvětlit.) i zápory (vztahy.)
20:16  

Pavlína Hublová  -  +Hana Pilařová Zdá se, že je to zase jen o komunikaci - aby se jedna strana necítila špatně, aby si "nelezly do zelí", aby nesoupeřily... Je to tak?
20:19  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Učitelé neradi pouští někoho dalšího pod pokličku své kuchyně.
20:20  

Hana Pilařová  -  +Ludmila Kovaříková pokud jde o asistenta pedagoga a dítě má "jen" poruchu učení .. pak nevidím důvod proč by mu měl asistent připravovat věci na vyučování, měl by pomáhat při výuce dítěte - dovysvětlovat, procvičovat .. ale zase do samostatných pracech, kdy chce učitel prověřit, jak na tom dítě je, by měl zasahovat minimálně nebo vůbec .. což je občas problém a osobně jsem došla k tomu, že asistentku v takové chvíli od dítěte vykážu, dám jí jinou práci nebo dohled nad jinou skupinou dětí ..
20:20  

Lenka Říhová  -  není úplně lehké sehnat schopného asistenta...za ty peníze, které dostávají. Nezáleží ani tak na vzdělání jako na chuti a schopnosti se dál učit
20:23  

Lenka Říhová  -  máme asistenty úžasné a schopné, ale také líné, se kterými se po roce rozloučíme
20:24  

Hana Pilařová  -  +Pavlína Hublová přesně tak .. navíc u nás se stává, že se mění učitel v dané třídě, takže asistent si musí zvykat na jiný styl práce učitele, na jinou práci se třídou i na jiný přístup k integrovaným dětem .. což může být problém
+Lenka Říhová a taky je to o tom, že už tak malé peníze jsou kráceny dle úvazku, který většinou nebývá celý
20:25  

Petra Pšeničková  -  Vždy záleží na tom,jak si sedne osobnost učitele a AP. Učitel také potřebuje mít zkušenosti,aby mohl AP dobře zaučit, mít cíle,vědět-co od AP očekávat. Na druhou stranu musí být AP schopný a člověk na svém místě. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny-pak to funguje. AP může snadno sklouznout až příliš velké dopomoci žákovi-ale to zarazí učitel(ten má nadhled). Některé osoby se na AP vůbec nehodí-pak ty zkušenosti jsou špatné. Já má dobré i špatné.
20:29Jaký typ postižení žáka má nárok na asistenta? Jaký typ nárok nemá, ale podle vás by jej také potřeboval? 18 komentářů

Bohuslav Hora  -  Setkal jsem se s tím, že když je medikace, bude asistent, pokud není, máme smůlu.
20:16  

Lenka Říhová  -  často záleží na tom, jak to poradna napíše...nárok nemají žáci se SPU A SPUCH.. myslím, že "poruchy chování by to potřebovaly moc
20:21  

Bohuslav Hora  -  SPUCH by potřebovaly nějakou gorilu. :-D
20:22  

Hana Pilařová  -  +Lenka Říhová máme asistentku k dítěti se SPU i pro dítě s ADHD
20:23  

Petra Pšeničková  -  Nárok mají žáci,kteří mají diagnozu zdravotního postižení - dle školského zákona, paragraf 16. A ZP může získat pouze žáka,který má tzv. dvě vady/dvě diagnozy. Např. zrakové postižení a ještě tělesné nebo kombinované vady. Ale v PPP taktéž doporučují semtam asistenta pedagoga a dávají ZP i u SPU a SPCH,ale málokdy. Musí tam pak být porucha chování a např. ještě trochu horší zrak nebo nález z neurologie apod. Také je to poradna od poradny. A v těch nejtěžsích případech doporučí AP,ale moc ne.
20:26  

Petra Pšeničková  -  Asitenta pedagoga by zejména potřeboval učitel,který má ve třídě více žáků s nějakými obtížemi-ať už v učení či chování.
20:27  

Jitka Rambousková  -  +Petra Pšeničková To bychom asi měli třídy přecpané asistenty :D
20:28  

Bohuslav Hora  -  :-D :-D :-D
20:29  

Petra Pšeničková  -  To by právě bylo ideální- buď míň dětí a náročnějších nebo víc dětí náročnějších a k nim asistent.
20:30  

Lenka Říhová  -  tedy nejsem si jistá, jak je to na běžné ZŠ, alwe ve speciálkách může být souběžně v jedné třídě jen jeden asistent pedagoga
20:32  

Jitka Rambousková  -  Je pravda, že občas by se druhý člověk ve třídě hodil. Všichni máme děti s nějakým "papírem" a někdy je to náročné.
20:35  

Bohuslav Hora  -  +Jitka Rambousková Abych nato nebyl sám, že?! :-D No někdy je to opravdu nad lidské síly. :-)
20:37  

Petra Pšeničková  -  ANo,také nevím o tom,že by ve třídě mohlo být více asistentů. Na základce určitě ne a u speciálních škole je to rozdělené podle typu zaměření školy,respektive podle hloubky postižení žáků-tam je zákonem stanoven počet pedagogů na třídu. Myslím,že to bylo myšleno tak, že je tolik žáků ve třídě,které mají nějaké obtíže,že by každý učitel AP mohl mít a ne jednoho. Ale z mé strany to bylo myšleno tak, že pokud mám ve třídě 4 žáky se ZP bez AP - tak to může být náročnější práce než v jiné třídě,kde jsou děti "šikovné" a je tam jen jeden žák se ZP a zároveň AP.
20:40  

Jitka Rambousková  -  jasně :D Pro mne je asistent stejně nějaká hudba z nebeských sfér, která se mne netýká.
20:43  

Lenka Říhová  -  v UK jsem se setkala s tím, že ve škole (mainstream), kde jsem byli, byl v KAŽDÉ třídě učitel a asistent. V Belgii zase měli propojené učebny, v jedné byl učitel s většinou žáků, ve druhé speciální pedagog (ne asistent) s těmi s nějakým postižením, omezením sociálním i výukovým... a na předměty, kde to vyhovovalo pracovali všichni společně. To mi zní jako ideál.
20:43    +3  

Pavlína Hublová  -  +Lenka Říhová "ale ve speciálkách může být souběžně v jedné třídě jen jeden asistent pedagoga"
To je na to nějaká vyhláška? Souvisí nějak s počtem dětí ve třídě?
20:48  -  Upravit  

Lenka Říhová  -  pokusím se to najít
20:58  

Petra Pšeničková  -  +Pavlína Hublová Počet pedagogů ve škole - v základní škole speciální je upraveno zákonem (ale název si nevzpomenu). Jsou tam rozdělené školy podle typu postižení a tam je vždy stanoven počet pedagogů. Nevím,zda tím míní dva učitelé rovnocenné nebo učitel a asistent...Určitě to bude omezené počtem žáků.....
20:58


Na systemických konstelacích jsme si nechávali "postavit" situaci s asistentem žáka. Jednoznačně se ukázalo, že by měl být asistent vždy po boku učitele (asistent učitele), protože jinak dítě s asistentem získává "silovou převahu". Co si o tom myslíte? 24 komentářů

Hana Pilařová  -  souhlasím, myslím že podobnou silovou převahu tak trochu v jednom našem případě zažíváme
20:11  

Bohuslav Hora  -  Něco na tom bude, minimálně bych to vyzkoušel. :-)
20:11  

Ludmila Kovaříková  -  Zvláštní. Já jsem doteď měla pocit, že se snažím ono dítě před asistentem ochránit.
20:23  

Pavlína Hublová  -  Hodně mě to překvapilo. To dítě s asistentem pak na paní učitelku shora... Prostě mělo krytá záda.
Je zvláštní, jak se někdy sebelepší snaha o pomoc může zvrtnout.
Ale netvrdím, že to tak musí být vždycky.
20:23  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  :-D +Ludmila Kovaříková
20:24  

Jitka Rambousková  -  Kolegyně z I.st odmítla mít dále asistentku ve třídě, protože ta se věnovala jiným dětem, kontrolovala činnost učitelů a před dětmi ji komentovala a autistku, které se měla věnovat, spíše rozrušovala než uklidňovala. Kolegyně byla na sesypání z ní. Letos zvládá holčinu bez asistentky, sice toho má taky plné kecky, ale je mnohem klidnější ona i holčina.
20:27  

Bohuslav Hora  -  No, to je teda boží, s takovým asistentem bych se rychle rozloučil.
20:28  

Lenka Říhová  -  +Jitka Rambousková máme podobnou zkušenost, asistentka v podstatě práci spíš narušuje, učitelka s vychovatelkou jsou raději samy... jedná se o asistentku, které prostě nebylo "shůry dáno"
20:31  

Bohuslav Hora  -  A jak s ní máte uzavřenou smlouvu?
20:32  

Pavlína Hublová  -  Prosím na téma "nechtěný" AP jsem vytvořila novou otázku: http://goo.gl/ZJbXe. Ojedničkujte si ji :-)
20:34 (upraveno)  -  Upravit  

Jitka Rambousková  -  +Bohuslav Hora Netuším, to jde kolem mne. Ale je to spíš na soukromé popovídání.
20:33  

Jitka Zukalová  -  já jsem se dneska od asistentky dozvěděla, že anglicky neumí, takže v hodině Aj od ní nemám nic chtít...
20:36  

Jitka Rambousková  -  +Jitka Zukalová to je taky "fajn" :(
20:38  

Pavlína Hublová  -  +Jitka Zukalová Tak jen doufám, že alespoň sedí u určeného žáka a krotí ho. :-)
20:38  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  +Jitka Zukalová Tak třeba se zadaří a aistentka se díky hodinám AJ něco naučí. :-)
20:39  

Ludmila Kovaříková  -  +Jitka Zukalová Mám taky v aj asistentku, která neumí anglicky. Přede mnou se stydí mluvit, ale žákovi pomáhá.
20:40  

Bohuslav Hora  -  Třeba právě tím je cenná, že ukazuje, že to jde.
20:41  

Jitka Zukalová  -  u nás ve třídě došla k zajímavé situaci, kdy žák, na kterého jsme asistentku žádali, s ní nevychází, takže se strašně snaží, aby nemusel pracovat s asistentkou.
20:43  

Pavlína Hublová  -  Zajímavý opačný efekt. :-D
Ostatní děti s ní problém nemají?
20:44  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  :D tak tomu říkám úspěch. :D
20:45  

Jitka Zukalová  -  žáci bez vzdělávacích potřeb, s kterými nepracuje, problém nemají... U zbytku funguje motivace: Nebudeš-li pracovat, půjdeš k asistentce.
20:46  

Pavlína Hublová  -  +Jitka Zukalová Tuším, že docela nezáviděníhodná situace pro asistentku...
20:47  -  Upravit  

Jitka Zukalová  -  já myslím, že si to neuvědomuje, Problém je v tom, že vedení školy přijako první osobu, na kterou natrefilo - střední škola administrativní, žádný pedagogický či asistentský kurz.
20:49  

Petra Pšeničková  -  Hezký večer všem a za týden na slyšenou.
21:10Představme si situaci, že žák má osobního asistenta, který je částečně hrazen rodiči. Vztah mezi třídní učitelkou a asistentem je po čase (mírně řečeno) napjatý. Co může škola udělat? 33 komentářů

Bohuslav Hora  -  Myslíš tím spíš vedení školy.
20:33  

Pavlína Hublová  -  Jasně, škola. Předpokládejme, že dohoda s rodiči je těžko průchodná...
20:35  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Pak vedení funguje jako mediátor a zkouší přijít na to, co je problémem. Často je to neřešitelné.
20:36  

Petr Naske  -  Já jsem podobný problém řešil pohovorem u vedení školy, dožadoval jsem se jasných pravidel mezi mnou a asistentkou. Myslím si, že supervize učitele a asistentky a písemné ujasnění rolí je základ. :-)
20:36  

Bohuslav Hora  -  +Petr Naske No když jde do tuhého a dojde na supervizi, tak obě osoby dokáží sehrát divadélko. Ale souhlasím, že to je také cesta. A nutně nějaká pravidla „soužití“.
20:38  

Lenka Říhová  -  pokud to i nadále skřípe..je to víc ke škodě než užitku...zkusit vyměnit za jiného asistenta, pokud ve škole je
20:39  

Pavlína Hublová  -  +Petr Naske Vítej :-)
20:40  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Já bych se s takovým asistentem po dohodě rozloučil, vždyť i on musí vidět, že to nejde, a že je to spíš ke škodě věci.
20:40  

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Problém může být v tom, že škola ho neplatí...
20:43  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Ano, to může být problém. Ale asi bych na to měl příměr s magnetem - dva stejné konce se prostě budou odpuzovat. Někdy i při nejlepší vůli se spolupráce nedaří.
20:44 (upraveno)  

Petra Pšeničková  -  To je vždy průšvih. Pokud se nejedná o soukormou školu,kde to může být více zvykem. Neadekvátnost obvykle vytuší nebo přímo ví i žáci, a to nikdy není dobře. V podstatě pak je to bohužel namířeno proti žákovi.Často jsem se setkala se situací,kde je žák s postižením integrován s osobním asistentem ve škole o stupeň mu vyšší-a žáci ho telorují,ale jen proto,že si netroufnou-když má AP. Toho samozřejmě hradí rodiče,protože stát by na to peníze nedal. Takový žák se může vzdělávat v základní škole speciální-jemu určené.
20:44  

Lenka Říhová  -  +Pavlína Hublová málokdy ho platí někdo jiný...myslíš, když rodiče se nějak podílejí?
20:45  

Pavlína Hublová  -  Mluvím o situaci, kdy se učitel a asistent nesnesou, ale protože rodiče asistenta platí (a z nějakého důvodu nechtějí/nemohou asistenta změnit), jak byste takový problém řešili?
Ale možná to moc komplikuju...
20:46  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Otevřel bych to i před těmi rodiči. To přece není žádná ostuda, že to nefunguje.
20:48  

Petra Pšeničková  -  V této otázce je řeč o sobním asistentovi-což není situace obvyklá a zcela odlišná oproti asistentovi pedagoga. Zde skutečně rodič může platit celého asistenta,pokud si to může dovolit. Situace,kdy rodič osobního asistenta platí a nefunguje to dobře,tak je potřeba se pokusit o změny a pokud to dále nesvědčí,tak toto ukončit (nejlépe k pololetí).Myslím,že to nekomplikuješ,tato situace u osobních asistentů opravdu nastává. Jen nevím,zda je k tomu nějaký zákonný paragraf,ale určitě ano.
20:49  

Petr Naske  -  :-) Tedy, já jsem zpočátku "hrazen" pochopil, jako když rodič nějakého žáka školy mi dělá asistenta. Při večeru i špatně čtu :-) To jsem zažil a díky vztahům ve škole to nedělalo dobrotu, ale zvládli jsme to nějak. JInak, s placeným asistentem rodiči zkušenost nemám. A jinak - supervize není bič, ale dobře vedená je naopak kořením pomáhajících a učitelských profesí. KDYBY se někde našly náhodou peníze, na supervize ve školách bych od minuty přidal horu peněz :-)
20:51  

Petra Pšeničková  -  Nu,ono to právě může nefungovat právě kvůli těm rodičům a často se to stává. Rodiče požadují nadmíru péče např. a asistent to nechce poskytovat,protože to nemusí být v souladu s tím jak velkou podporu je vhodné žákovi poskytnout. Určitě je nutná otevřená diskuze mezi učitele,asistentem a rodiči,eventu. i žákem-dle situace.
20:51  

Bohuslav Hora  -  +Petr Naske S tou supervizí souhlasím, mám s tím dobré zkušenosti.
20:55  

Pavlína Hublová  -  Nebyla by "supervize" zajímavým tématem na některé další vlnobití? Jen - nevím o ní pranic ničehož, ale kdybyste se někdo zapojil případně do tvorby otázek... ;-)
20:57  -  Upravit    +1  

Petra Pšeničková  -  +Pavlína Hublová Téma by mě zajímalo.
21:02  

Bohuslav Hora  -  Mě by to taky zajímalo, zažil jsem to na vlastní kůži, ale tvořit otázky si tedy netroufnu. :-D
21:03  

Pavlína Hublová  -  +Petra Pšeničková Mě taky, ale čekám, co na to "naši muži" - když o ní mluví, pravděpodobně něco vědí.
21:03  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  :-D :-D :-D
21:03  

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Já bych měla tak jednu: Co je supervize a jak probíhá? To je trochu málo...
21:04  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Na to ti pak můžu i odpovědět, ale to je taky málo. Minimálně na to, jak to probíhalo. :-D A jaký jsem měl strach, ale nakonec to bylo prima.
21:05  

Bohuslav Hora  -  Přidal bych otázku, proč z toho mají učitelé strach.
21:06  

Pavlína Hublová  -  +Bohuslav Hora Tak myslím, že to nějak splácáme - téma navrhnu a uvidíme. Díky.
21:07  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  A já už mám strach. :-D
21:08  

Petr Naske  -  Přiznám, jsem tu dnes poprvé, rozhlížím se, ale s tématem supervize pomohu - dodám kontakty. Nechám si od Pavlíny vysvětlit, co to je "tvořit otázky" a někdy se tu téma určitě objeví, pokud bude zájem. Supervizi jsem osobně zažil v programu PětP a pak ve škole na pár setkáních. Zájemcům doporučuji prolistovat knihu pana Kopřivy - "Lidský vztah jakou součást profese". :-)
21:08  

Pavlína Hublová  -  +Petr Naske Díky :-) Beru Tě za slovo. Pokud téma vyhraje, ozvu se Ti.
21:10  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Tak a nějaká ukončovací věta? :-D +Pavlína Hublová
21:11  

Pavlína Hublová  -  Byla, byla zde: http://goo.gl/pW0M7
21:21  -  Upravit  

Bohuslav Hora  -  Tak tam jsem se dneska nedostal. :-D
21:22

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.


Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-15. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-14). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

1 komentářů:

  1. Dobrý den,

    můžu se připojit z pozice rodiče? - ráda bych fungovala jako pedagog. asistent své dcery (VD)- jak být tedy pro učitele a své dítě pomocí? díky M.

    OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína