19. 5. 2012

32. PEPOUŠovo vlnobití II.: Je ještě v dnešní škole potřebný dril?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Je ještě v dnešní škole potřebný dril?
Následuje přepis diskuze...


Co je opakem drilu ve výuce? 4 komentáře

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Tuto první otázku jsem jako jedinou měla připravenou již předevčírem.
Považuji dril za jednu z výukových metod (opravte mne, jestli se pletu). Pak ale musí existovat nějaký protipól...
Aktivizační metody? Metody rozvíjející logické uvažování??

Daya Murová14. 5. 2012
Jenže jak rozvíjet logické uvažování zautomatizování malé násobilky??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Proč opak? myslím, že spíš jsou ty metody vedle sebe a doplňují se.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Samozřejmě, že nelze každé učivo učit všemi metodami. Vždy je třeba zvolit tu nejlepší.
Já jen nejsem přesvědčena, že neexistuje vždy alespoň jedna alternativa k drilu. Respektive - všechno je lepší než bezduchý nudný dril.?


Jak vypadá dril v matematice? Jaké učivo je třeba drilovat? 25 komentářů

Hana Pilařová14. 5. 2012
násobilka, základní početní operace (mechanické počítání), vzorečky, rovnice (základní postup řešení) ..?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Sloupečky příkladů. Do němoty.
Nesmyslné. Vyplňováním příkladů se otráví ti, kteří už učivo umí a ti ostatní se tím nic nenaučí.
Možná bych ještě přistoupila na drilování písemného dělení dvojciferným číslem. Pokud bych ho ovšem nepovažovala za naprostou zbytečnost - NIKDO už nedělí dvojciferným číslem, maximálně odhaduje.
Takže kam ten dril safra zařadit??

Hana Pilařová14. 5. 2012
nebo spíš můžeš rozrůznit .. drilují ti, kteří mají problém .. ti, kteří zautomatizovali mohou řešit jiná zadání?

Ondřej Pantlík14. 5. 2012
Co zlomky??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Skoro vždycky je nějaká část učiva, kterou by bylo dobré zautomatizovat a pak můžeme dál zkoušet, bádat a hrát si?

Ondřej Pantlík14. 5. 2012
Mnohočleny??

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Ondřej Pantlík Zlomky drilem? A konkrétně co s nimi?
Na 1. stupni je učíme poznávat, zobrazovat, počítat část ze zlomku nebo celek s pomocí zobrazení. To moc drilem nezavání...
+Hana Pilařová Můžeš mi to, prosím, vysvětlit? Já si pod drilem pořád představuji jen sloupečky příkladů...?

Hana Pilařová14. 5. 2012
no a ten kdo ty sloupečky dává levou zadní, se jimi už nebude zabývat a dostane jinou práci na problémové úloze?

Ondřej Pantlík14. 5. 2012
převod na společný jmenovatel->sčítání a odčítání, násobení,dělení zařazení drilových cvičení, zautomatizují se výpočty, žáci se naučí předvídat, odhadovat, může být formou soutěže?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Jitka Rambousková Můžeš být konkrétní?
+Ondřej Pantlík Co je cílem "zautomatizování výpočtů"? Naučit se postup? Bez přemýšlení?
Co takové zautomatizování vzorců pro výpočty obvodů, obsahů, objemů? Není lepší, když žák ví, co počítá a vzorec si vyvodí??

Ondřej Pantlík14. 5. 2012
automatizace, zefektivnění, .... jenom to moc ve skole nedelam, 2x, 3x 20 min, nektere deti to bavi a je nutne napocitat dost velkou sadu prikladu, nez se to detem prestane plest, otazkou je, zda ke to dril?

Hana Pilařová14. 5. 2012
+Pavlína Hublová vždycky ukazuju, jak se vzorec vyvodí .. ale ve finále jsem ráda, když dokáží alespoň v tabulkách najít ten správný (mám pocit, že si pamatují čím dál tím míň - a sami to vyvození pak nedaj)?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
+Pavlína Hublová Můžu. :D
Třeba u povrchů těles potřebuji, aby bezpečně ovládali vzorec a dosazení do něj a pak můžeme přidávat složitější příklady, kombinovat to s dalšími výpočty (procenta, úhly, chybějící podstavy, tělesa uvnitř tělesa,....)
Prostě na začátku do hlav nacpat vzorec, abychom s ním neměli potíž (třeba řadou podobných, únavných úloh) a pak látku rozvíjet.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Mám pocit, že se shodnete, že cílem drilových cvičení je automatizace.
Pokud si představím automatizaci, tak je to to, když nad něčím nepřemýšlím, ale dělám to, co jsem už dělala stokrát. Je to tak?
Které další učivo je třeba v matematice takto "nacvičit"?
Jde to zautomatizovat i v případě, že žák netuší, proč ten princip takto funguje??

Jana Zárubová14. 5. 2012 (upraveno)
Moc pěkně zní, že je lepší, když žák ví, co počítá a vzorec si vyvodí,
to si taky může vyvozovat násobilku...
myslím, že je opravdu spousta věcí, které se musí zutomatizovat,
ale nemusí to být drilem, tedy podle definice, někde zde uvedené.
možná jsem považovala za dril vždy to, kde jsem chtěla, aby došlo k zautomatizování, tedy nacvičení a zautomatizování.
ale nepoužívám sáhodlouhé sloupce stejných příkladů, takže asi ani dril.
Možná i tolik spílaná maturita byla o nezautomatizování, a pak nebyl čas na přemýšlení o složitějším...?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Myslím, že dril má ještě jeden význam - a to procvičování paměti?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Jak bych byla ráda, kdyby mi ty vzorce vyvozovali! Dnes u kužele jeden!!! zareagoval, že je to stejné jako u kruhu. Ostatním to bylo fuk. Kdybychom počítali příklady 14 dní, tak ten vzorec stejně vědět nebudou.
Myslím, že problém se ale táhne už z 1.st, vzorce dostali nadiktované a dodnes jsou pro ně kouzelnou a nepochopitelnou krabičkou a každý nový je obestřen tajemstvím, o kterém jsou přesvědčení, že ho nepochopí.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
A já pak na gymplu zjišťuji, že v každé třídě jsou 3-4, kteří si neporadí s obvodem :( ...nekecám - mám to jako příklad v Excelu - počítáme ceny plotu (přímá adresace buňky)?

Jitka Rambousková14. 5. 2012+1
+Mira Friedrichová To je dobrý poměr, mám pocit, že to mám ve třídě obráceně :(?

Jana Zárubová14. 5. 2012
+Mira Friedrichová jen 3-4? tak to je fajn.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
hele, ale já jsem na gymplu (prý výběrová škola) :(?

Jana Zárubová14. 5. 2012
já vím, že jsi na gymplu :-) +Mira Friedrichová
to já jen tak chtěla popíchnout. Když vidím jak to vypadá u nás na základce...?

Mira Friedrichová14. 5. 2012+1
Dnes jsem měli příklad v Excelu - Mám 3 sloupečky v prvním rok, pak počet dopravních nehod,a počet zraněných. Úkol spočítejte průměrný počet zraněných na jednu nehodu.
Řešení? Sečtou nehody se zraněnými a vydělí dvěma :) UF?

Jana Zárubová14. 5. 2012+1
+Mira Friedrichová buď ráda, že do toho nepřičetli ten rok :-))?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
:))?


Jak vypadá dril ve výuce jazykům? Jakou látku takto učíme? 8 komentářů

David Mikoláš14. 5. 2012
Je možno naučit se členy podstatných jmen v němčině jinak než zpaměti??

Daya Murová14. 5. 2012 (upraveno)
Mno, je možno si pamatovat milion pravidel a dva miliony výjimek z těch pravidel, jako že když to má takovou koncovku a označuje to to nebo ono, tak je to rodu mužského...:)?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+David Mikoláš Jestliže si budu představovat dril, pak budu sedět nad slovníčkem a opakovat si slovíčka i se členy. A pořád dokola. To je má představa drilu.
To ale přeci nechceme po dětech ve škole?
+Daya Murová Takže rozumím tomu tak, že dril = učení se zpaměti? A tou nejjednodušší cestou je "biflovat" se...
Fajn, ale stále nějak nechápu, proč dril, tj. biflování se, je nutný využívat ve škole. Neexistují jiné možnosti nácviku??

Daya Murová14. 5. 2012
+Pavlína Hublová Třeba jaké? Sem s nimi.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Daya Murová Tuším, že mluvíš o určování koncovek podstatných jmen a případně pravopisu. Jde tedy o spoustu kroků, které je třeba udělat, aby žák došel k cíli.
V 5. třídě jsme si k tomu vytvářeli MM - malovali si přesný postup; pak si ho ukazovali a slovně popisovali, co který krok dělá; cestovali s kartičkami slov po této MM až k cíli; chodili s kartičkami slov/obrázků pod správné označení...
Ano jde pořád o totéž - naučit postup, ale stále se opakujícím způsobem to podle mne nevede k cíli. Tupými doplňovačkami se ještě nikdo nic nenaučil, tím se dá jen zjistit, jestli žák už umí nebo ne. Myslím.?

Daya Murová14. 5. 2012 (upraveno)
+Pavlína Hublová No, teď budu za ďáblova advokáta já, chceš? Já to umím. Jak jsem se to naučila??

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Daya Murová Asi ti stačilo to jedno dvě vysvětlení, které ti paní učitelka podala? A nebo jsi vše pochopila teprve tím, jak ses to "znovunaučila" na vysoké? A nebo se pletu - a můj pohled na drilová cvičení bude muset projít tvrdou reorganizací??

Daya Murová14. 5. 2012+1
+Pavlína Hublová Jen bych prostě netvdila, že se to bezduchými cvičeními nedá naučit, všichni jsme počítali sloupečky příkladů a doplňovali cvičení o zavilých šakalech.?


Jak vypadá dril v naukových předmětech? Kdy je to jediné řešení pro naučení látky? 8 komentářů

Jitka Rambousková
Tady si nejsem jista, jestli dril je ten správný pojem. Naučit se místa na mapě sice znamená si pamatovat, to se logicky nevyvodí, ale zase to není tak nutné pro další výuku.?

Pavlína Hublová
+Jitka Rambousková Souhlasím. Navíc dril je podle mne metoda, kterou volí učitel. A myslím, že se dá vymyslet zajímavější aktivita, jak s dětmi zopakovat (a upevnit) znalost práce s mapou...?

Daya Murová
Třeba v dějepise používám hrozně často kartičky, odpovídají dostanou kartičku, kdo bude mít nejvíc. Jedeme furt stejné věci, jako Zlatá bula sicilská nebo bitva na Moravském poli. Ne v každé hodině na začátku, ale často.?

Daya Murová
A ještě se na to v rámci opakování do zblbnutí furt dokola ptám, když na něco narazíme.?

Míša Gondeková
nevím tedy přesně co jsou naukové předměty, ale představuju si to např. v hudebce, jestliže se má dítě naučit hrát čistě na trubku nějaký tón, tak se to naučí podle mě jedině tak, že bude furt do zblbnutí zkoušet a troubit až to prostě naskočí a to je podle mě dril?

Mira Friedrichová
Není to můj obor, ale třeba v dějepise myslím, že pár dat je třeba vědět, aby se člověk zorientoval v čase, na druhé straně, u spousty věcí pokládám za postačující zorientovat se na úrovní století. Učit se v zeměpise třeba počty obyvatel jednotlivých zemí nebo kolik napršelo v kterém českém kraji je podle mne úplně zbytečné ... bohužel to často vídám?

Daya Murová
+Mira Friedrichová Používám dějepisná data k vlastní orientaci, přesně jak píšeš, proto po nich některá chci. A taky k uvědomění si souvislostí - tohle bylo ve 14. století tam a tohle u nás, ahá...?

Pavlína Hublová
+Míša Gondeková Máš pravdu, tady to nejde asi udělat nějak jinak, zábavněji.
Ale většinu věcí ve výuce lze učit/procvičovat/upevňovat i jinak než nudnými doplňovačkami. To mám namysli.
+Daya Murová Přesně tohle myslím - kartičky, se kterými lze dělat různé skopičiny :)?


Jaké metody jsou "drilové"? Mohou pomoci nějaké pomůcky, nástroje? 12 komentářů

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Dril je když:
- něco opakujeme do zblbnutí;
- nás to nebaví, ale prostě musíme;
- když nemáme žádné pomůcky nebo jen psací potřeby.
Co vy na to??

Daya Murová14. 5. 2012
- nemusí to být do zblbnutí, třeba pravidelně pět minut
- nemusí nebavit
- je kartička pomůcka??

Daya Murová14. 5. 2012
Je doplňovací cvičení dril??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Myslíš, že výuka jenom s psacími potřebami je dril? To snad ne.?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Do zblbnutí taky ne, jenom skoro do zblbnutí :) Dá se použít něco jako "pomodoro" a pracovat tím to způsobem chvíli a pak změnit metodu.?

Daya Murová14. 5. 2012
Co takové tlesknu, předám v kruhu a u toho říkání násobků? To je dril, ne??

Pavlína Hublová14. 5. 2012 (upraveno)
+Daya Murová Kartičku považuju za pomůcku.
Doplňovací cvičení nepovažuju za dril, pokud se podobné cvičení neopakuje každou hodinu.
Sezení v kruhu a tleskání? Ne, ani tohle nepovažuju za dril.
Ale je vidět, že si pod tímto pojmem opravdu představujeme něco jiného :-)
+Jitka Rambousková Nemyslím, že každé cvičení jen s psacími potřebami je dril. Samozřejmě, že jsou i aktivní metody, které potřebují také jen psací pomůcky.
Spíš jsem chtěla naznačit, že dril není zrovna moc tvořivý. Je nenáročný na přípravu učitele, a proto (možná) stále i oblíbený.?

Míša Gondeková14. 5. 2012
to co jsme se v životě naučila drilem, odříkám i když mě v noci zbudí např. presbyopie - je pokles akomodační schopnosti oka a naučila jsem se to 100proc. tím, že jsem si to furt předříkávala a psala a stále dokola?

Daya Murová14. 5. 2012
Tak znova - jak na dril??

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Udělat ho co nejzábavnější, co nejpestřejší. Nudící se a otrávené dítě se stejně nic nového nenaučí.
Šlo by??

Daya Murová14. 5. 2012
Zajímalo by mě něco konkrétního...?

Míša Gondeková14. 5. 2012
to určitě, dril je teda vlastně nuda a pokud někdo je nucen naučit se něco drilem myslím, že dotyčného k tomu povede nějaká vnitřní motivace, aby to tak dal?


Je dril ukázkou zoufalství učitele, který není schopen najít jinou (modernější, aktivizující) metodu pro naučení dané látky? 4 komentáře

Hana Pilařová14. 5. 2012
v určitém směru tahle formulace vystihuje mé pocity, když jsem letos učila sedmáky trojčlenku .. jakákoliv metoda, postup kterými jsem jim chtěla danou problematiku přiblížit selhávala - nastoupily tedy desítky téměř stejných příkladů a náhle to tam naskočilo. Ano, byla jsem zoufalá .. ale zabralo to?

Hana Pilařová14. 5. 2012
někdy složení třídy neumožňuje efektivní objevování a tak nezbývá než kapitulovat?

Daya Murová14. 5. 2012
Souhlasím. Nebo možná někdy zabere objevování na někoho ze třídy, ostatní nechápou, ale pak se to naučí při těch trapných nudných cvičeních.?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Myslím, že i učitel používající jiné metody může použít dril. Možná, že naopak jeho žáci pak nevidí nutnost se něco nadrčet (nadrilovat).?


Jak taková "drilová aktivita" vlastně vypadá? Co je jejím cílem? 26 komentářů

Hana Pilařová14. 5. 2012
zautomatizovat některé postupy?

Daya Murová14. 5. 2012
Na portálu jsem našla: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13523/kdyz-deti-bavi-dril.html/?

David Mikoláš14. 5. 2012
Osvojit si základní terminologii.?

Ludmila Kovaříková14. 5. 2012
Představuji si ho jako opakování některých slov pořád dokola. I když třeba určité přesunování kartiček by možné bylo.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Daya Murová Myslím, že budeme narážet na to, co považujeme za dril. Pokud jsou v tom kartičky a žáci sami tvoří věty - v případě toho článku, pak to za dril nepovažuju.
+David Mikoláš Terminologii čeho? A jak přesně??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
jsou věci, které nejdou vysvětlit, které je nutno si pamatovat (třeba slovíčka, koncovky chemického názvosloví, definice goniometr. funkcí,...)?

Daya Murová14. 5. 2012
Tak třeba požívání slovíček na kartičkách (ne tvoření vět, ale opakování slovíček) je úplně nejtypičtější dril, ne??

Ludmila Kovaříková14. 5. 2012
Aha, při použití kartiček už to jako dril nevidím. Spíš jen přeříkávání.?

Daya Murová14. 5. 2012
+Jitka Rambousková vzory, gramatická pravidla...?

Daya Murová14. 5. 2012
V ISu MU je na drilování slovíček aplikace: https://is.muni.cz/clanky/2009_AMV.pl?

Jitka Rambousková14. 5. 2012 (upraveno)
Ještě bych dodala, že smysl má, pokud se na té látce staví další výuka. Bez násobilky to prostě v matice nejde, bez slovíček v jazyce taky ne, ale bez přesných dějepisných dat se dá slušně obejít, tam dril není na místě.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012+1
+Jitka Rambousková A to zapamatování nejde jinak než drilem? Já znám spoustu hravých aktivit, kterými naučím děti násobky, násobilku... řady vyjmenovaných slov...
I s kartičkami se slovíčky se dá hrát si...
+Daya Murová Vzory... lze neustálým "procvičováním" (doplňováním do tabulek, určováním vzorů) tuto znalost nadrilovat? Opravdu to stálým bezduchým "procvičováním" žáci nakonec pochopí??

Hana Pilařová14. 5. 2012
+Pavlína Hublová třeba u násobilky mi přijde, že ať soutěžíš, kartičkuješ, vybarvuješ podle výsledků, skládáš .. tak v podstatě jde jen o jinou formu drilu - prostě automatizuješ násobilkové spoje?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
+Pavlína Hublová To jsem nikde neřekla! Osobně ho využívám asi méně než bych měla.
Myslím, že nám tu chybí přesná definice, co dril je. každý za něj asi považujeme něco jiného.?

David Mikoláš14. 5. 2012
Co jsou pro tebe, Jitko, přesná dějepisná data? Třeba konkrétní letopočet??

Daya Murová14. 5. 2012
Souhlasím s Hankou. Když to rozstříhám, pořád jde o totéž.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Hana Pilařová +Daya Murová Ale děti to baví a nenudí se. Pak to pro mne dril není, ale hravá aktivita. A tady bude asi jádro pudla, ve kterém se nemůžeme shodnout nad termínem :-)
+Jitka Rambousková Nechtěla z tebe dělat bubáka, promiň. Spíš ze sebe dělám v rámci role ďáblova advokáta. Jde mi to??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
+David Mikoláš Ano, myslím řadu konkrétních dat, přesné roky mnoha bitev a dosazení panovníků na trůn apod. Nezavrhuji šmahem všechna data, ani zařazení události do nějakého období.?

David Mikoláš14. 5. 2012
+Jitka Rambousková: Tak v tomto jsme zajedno...?

Daya Murová14. 5. 2012
+Pavlína Hublová Jé, teď jsem si teprve všimla toho s těmi vzory. Samotným doplňováním se nenaučí nic, ale zdůvodňováním ano - doplní, společně zdůvodníme. Do zblbnutí. Strašně mě to otravuje a otravovalo mě to i jako děcko, protože jsem to uměla. Ale stejně se k tomu nakonec musím vždycky uchýlit, když zjistím, že mé děti jsou sice super akční, komunikativní a skvělé, ale nepoznají vzory přídavných jmen.?

Hana Pilařová14. 5. 2012+2
+Pavlína Hublová Dril = proces nácviku různých druhů automatických činností s počátečním využíváním rozumové složky .. toť definice

takže můžu mnohočleny řešit sloupečkama, dominama, pexesama, běhacíma aktivitama, můžeme používat počítatč, tablet .. bude to děti bavit, ale přesto jen drilujeme a drilujeme .. protože čím víc toho spočtou, tím víc budou stejná a podobná zadání řešit automaticky a prostě pak v tom třeba ty vzorce pro úpravu mnohočlenů uvidí rychleji?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Prostě opakováním nacpat do hlavy :) Jde jenom o to, aby to byla smysluplná látka.?

Jana Zárubová14. 5. 2012
Pěkná definice +Hana Pilařová?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Hana Pilařová Moc pěkné. Jo.
+Jitka Rambousková Ano, souhlas. Smysluplně (to vždycky ale nejde, přeci jen jde o dril) a zajímavě, jak jen to půjde.
A když se podaří 3 obměny toho samého, je to výhra učitele nad hmotou :-)?

Jana Zárubová14. 5. 2012
+Jitka Rambousková přesně tak. Smysluplná. Takže +Pavlína Hublová to dělení dvojciferným číslem jim do hlaviček necpu :-)?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Jana Zárubová Jsi můj člověk :-)?


Je memorování dril? Je učení se zpaměti (násobilka, vyjmenovaná slova, koncovky chemických sloučenin) drilem? Kdy ano a kdy ne? Jak tuto hranici poznáme? 15 komentářů

Daya Murová14. 5. 2012
Já si myslím, že to dril je a že to jinak nejde.?

Míša Gondeková14. 5. 2012
my ve školce asi drilujeme, když se učíme např.básničky, ale je to vždycky něčím ozvláštněné a dětem to myslím nepřijde?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Cítíte nějaký rozdíl mezi memorováním a učením se zpaměti? Psala jsem narychlo a teď mám tušení, že v tom takový rozdíl není.
Spíš jsem měla namysli - memorování se celých vět a učení se zpaměti slovíček, slov - prostě nějakých řad).?

Ludmila Kovaříková14. 5. 2012
Básničky a dril je zajímavé téma. Například můj syn se žádné nemohl naučit, dokud jsem při tom neukazovala něco rukama - takže vlastně z toho nakonec dril nebyl, spíš nějaký druh kinestetického učení.?

Ludmila Kovaříková14. 5. 2012
Nevím, jestli odpovím na otázku, ale často přemýšlím o tom, jak se doporučuje, aby se mladší děti učily angličtinu tím, že se naučí rovnou celé věty a fráze. Tohle u mě nikdy nefungovalo! Musela jsem rozumět struktuře věty a jednotlivým slovíčkům. Ale možná, když se to učí pomocí písniček, tak to nějaký význam má...?

Jaroslava Pachlová14. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková tady to je také o logické a mechanické paměti?

Pavlína Hublová14. 5. 2012+1
+Ludmila Kovaříková Učila jsem děti celé věty a mluvily pak zcela bez potíží. Dokonce anglicky rovnou myslely.
Jenže jsem narazili - neuměli věty říct česky. Věděli, co to znamená, ale nedokázaly to vyjádřit.
Tak jsme museli začít víc trénovat překlady z AJ do ČJ - čímž jsme ale dětem přerušili "přemýšlení v AJ".

Považujete tedy učení se básničky zpaměti za dril??

Míša Gondeková14. 5. 2012
pokud dítě stojí v pozoru a mele a mele je to pro mě dril, pokud u toho ukazuje, kreslí, dělá nějakou činnost nevidím v tom dril?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Souhlasím +Míša Gondeková .?

Daya Murová14. 5. 2012
Já nesouhlasím. Když u toho tleská a mele, je to pořád to samé.?

Jitka Rambousková14. 5. 2012 (upraveno)
Tleskání je jenom další pomůcka.
,Ale na druhou stranu, na naučení se básničky přece není nic špatného. Dodneška si pamatuju "Á, nazváno bud prostou chatrčí, ó palmy,. přeneste svůj rovník nad Vltavu..." a jsem na to pyšná.?

Míša Gondeková14. 5. 2012
:-D já to mám prostě tak, že pod slovem DRIL - mám nudu, nechci, ...proto to tak vidím?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Nojo, ale i ta básnička, i s dramatizací, může nám připadat zábavná a akční, a přesto nemusí děti bavit a pro ně to bude jenom dril.?

Daya Murová14. 5. 2012+2
A vytleskávání může stresovat ty, co se nikdy netrefí do rytmu :D?

Jitka Rambousková14. 5. 2012 (upraveno)+1
Z toho bych měla trauma dodnes :)?


Kdo má rád dril? Učitelé? Rodiče? Žáci? Inspekce? Nutí nás někdo/něco tuto metodu používat? Lze naučit bez drilu? 10 komentářů

Hana Pilařová14. 5. 2012
¨Nemám dril ráda, nicméně je občas nutný?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Doufám +Hana Pilařová , že mi řekneš (třeba ve výuce matematiky), kde přesně je nutný. Třeba https://plus.google.com/u/0/102343724523573201897/posts/Z7WrQXJWQTE?

Pavlína Hublová14. 5. 2012 (upraveno)
Myslím, že třeba někteří rodiče vyžadují ty sloupečky příkladů. Když dítě nosí domů vybarvovačky, logické hříčky apod., rodič má pocit, že si ve škole jen hrajeme. Zato seriózní sloupečky příkladů, to je jiná, to oni znají také a je to učení. Nudné, nezábavné, ale seriózní.
Pletu se??

Hana Pilařová14. 5. 2012
.. a dokud není dopočítanej pracovní sešit nehneme se dál?

David Mikoláš14. 5. 2012+2
Někdy mám pocit, že někteří žáci by radši dril než aktivizující metody. Je to pro ně zřejmě pohodlnější.
Jinak školní inspekce, která u nás na ZŠ byla naposledy, šla vyloženě po aktivizující výuce, čistě frontální metodu kritizovala.?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
+David Mikoláš Naprosto souhlasím. Když se zeptám, jak se učí, tak se dozvím, že se to učí jako básničku. Marně děláme MM. marně děláme výpisky nejrůznějšími způsoby, marně děláme skládačky, doma vezmou knížku na nadrčí se to.?

Míša Gondeková14. 5. 2012
teď jsem se akorát chtěla zeptat, jak se vaše děti učí na různé písemky, zkoušení, určitě doma drilujou, nedovedu si představit, jak si doma dělají kartičky, kreslí MM, asi málo kdo?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
dokonce velmi málo, to jsou opravdu výjimky?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Míša Gondeková Jistěže se biflujou/drilujou. Ale tuším, že my jako učitelé bychom právě proto měli volit jiné/upravené postupy, jsme přeci odborníci.?

Míša Gondeková14. 5. 2012
ano, souhlas?


Obstojí naši žáci v testování/u maturit, když bude výuka založena na drilu? A má být? A pokud ne, kolik procent drilu je únosný v rámci vašeho předmětu? 30 komentářů

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Dril má šanci naučit faktické znalosti. Naučit nazpaměť, bez přemýšlení, bez logické úvahy. Obstojí takovéto znalosti při testech??

Daya Murová14. 5. 2012
Při těch našich? Rozhodně :-)?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
+Daya Murová Takže přejdeme na dril a opustíme samostatné myšlení??

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Po letošních testech mne vyrazí ze školy.To bude naprostá katastrofa.?

Daya Murová14. 5. 2012
Hm, ti nahoře chodili do školy v době, kdy se kreativita moc nerozvíjela, takže to takto vypadá...?

Hana Pilařová14. 5. 2012
+Jitka Rambousková jo, též mám ten pocit ... ty zimní naši deváťáci v podstatě nezvládli a pochybuju, že je v té jarní verzi přiměju, aby k tomu přistupovali zodpovědně .. a taky, kde není z čeho brát ...?

Jitka Rambousková14. 5. 2012
Na konci května testovat deváťáky, kteří chodí do školy dýchat a sníst svačinu, je fakt nápad hodný našeho ministerstva.?

Hana Pilařová14. 5. 2012
.. v době závodů, výletů a jiných aktivit?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Jak by tedy měly vypadat testy, které by nestavěly převážně na naučených postupech (na drilových cvičeních)? Co byste v rámci svého předmětu navrhli??

Daya Murová14. 5. 2012 (upraveno)+1
Netestovat :-(?

Hana Pilařová14. 5. 2012
+Pavlína Hublová mně se třeba líbí, jak má testy postavené SCIO .. kombinace základních úloh, úloh problémových, úloh postavených na vnímání a chápání textu ... ne že by v nich naše děti excelovaly, pořád s nimi majjí problémy a pořád jsme nepoučitelní?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Jen oprava: u maturit se rozhodně netestuje dril - otázkou je, co se vlastně testuje? Např. jednou ze "slohových" úloh na češtinu byl recept na palačinky - to je spíš ostuda, než cokoli jiného. Didaktický test naopak docela testuje porozumění textu - dá se něco takového nadrilovat? V matice (vyšší) byly pro změnu "chytáky" resp. úlohy typické spíš pro olympiády (alespoň podle kolegyň matikářek).?

Daya Murová14. 5. 2012
Já mám informace, že v češtině měli podle ukázky poznat rok 1848 a že tam bylo dosti pravopisu.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Tu úlohu se nevybavuji, ale je to možné - je fakt, že středoškolsky vzdělaný člověk by měl z textu poznat, jestli se mluví o revoluci v roce 1848 nebo třeba 1917. A jestli se to testuje v rámci češtiny nebo čehokoli jiného je asi jedno.?

Daya Murová14. 5. 2012
Jasně, do češtiny se vleze vše, loni slovní úloha, letos dějepis :-)?

Ludmila Kovaříková14. 5. 2012 (upraveno)
Mně by se líbilo, kdyby museli zpracovat nějaký projekt. Ale to by samozřejmě bylo mnohem horší hodnotit. Třeba rozbor díla s napodobením stylu autora, zpracovaným scénářem k filmu apod.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Jenže to tak úplně není pravda, byl tam graf a studenti z něj měli něco vyčíst - to je standardní situace při čtení denního tisku - to prostě musí umět. Potíž vidím spíš v tom, že když to neumí u maturity v prvním termínu, není mi jasné, jak se to naučí do toho druhého termínu.
Ostatně poslední dobou se snažím čím dál víc zdůrazňovat, že svět není rozdělen na vyučovací předměty.?

Petr Vanický14. 5. 2012
Ve vyšší matice rozhodně nebyly těžké úlohy vhodné do olympiády. Mnoho úloh bylo velmi pěkných a spíš než těžkých bych řekl netradičních. V tom problém nebyl, problém byl v tom, že jich bylo hodně a času málo.?

Pavlína Hublová14. 5. 2012
Díky za upřesnění informací o maturitách - hmm, to by bylo taky zajímavé téma, nemyslíte?
Takže tvrdíte, že drilová cvičení nepovedou ke zlepšení žáků v testech? A proč je tedy budeme zařazovat do výuky??

Daya Murová14. 5. 2012
Já myslím tu úlohu z loňska, to byl nějaký slovní příklad, ne graf. Nevím, já na SŠ neučím, přítel ano. Podle toho, co vykláddá mi to příjde zatím jako hrozný chaos a že se tam může objevit naprosto cokoli. Pokud je to tak, říkejme tomu všeobecný test.?

Petr Vanický14. 5. 2012+1
Co třeba proto, aby se při řešení nezdržovali vymýšlením něčeho, co mají umět a mohli se soustředit na vlastní problém. Například u slovní úlohy je důležité ji pochopit a umět sestavit rovnici nebo soustavu rovnic, ale vyřešit rovnici už musí být "nadrilovaná" dovednost.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Problém státních maturit není v úlohách, ale v organizaci a v tom, že je to neskutečně administrativně náročné - u nás se v podstatě už 14 dní pořádně neučí a od středy téměř vůbec. Je zcela rozhozený celý rozvrh - paní ředitelka tráví čas u scaneru a češtináři připravují otázky pro jednotlivé studenty.?

Petr Vanický14. 5. 2012
+Daya Murová To nevím, jakou myslíš, už si to moc nepamatuju. Ale nemám pocit, že vloni by byly nějaké moc těžké příklady. Vloni jsme se naopak rozčilovali, že to bylo moc jednoduché?

Petr Vanický14. 5. 2012
U skeneru by měl trávit čas šmak, ne? alespoň u nás to tak bylo.?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Šmak s paní ředitelkou :)?

Daya Murová14. 5. 2012
+Petr Vanický Já mluvím o češtině :-)?

Petr Vanický14. 5. 2012
Tak to si pošmákli :-)?

Petr Vanický14. 5. 2012
+Daya Murová Tak to si vzpomínám. Ano v testu z čj byla nějaká matematická úloha, ale jen něco základního.?

Daya Murová14. 5. 2012
+Petr Vanický Příště budou chtít třeba znalost oxidačních čísel nebo akordy :-)?

Mira Friedrichová14. 5. 2012
Hele s tímhle nesouhlasím, jestli myslíte tu úlohu, kde bylo něco jako že nějaké zvířátko je březí 3 měsíce, v březnu zabřezne a a jestli se mláďátka narodí v květnu, tak se to taky vejde do porozumění textu, ne??
Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.


Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-32. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-32). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína