6. 5. 2012

31. PEPOUŠovo vlnobití II.: Jaké kroky vedou ke kvalitní žákovské/učitelské prezentaci?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Jaké kroky vedou ke kvalitní žákovské/učitelské prezentaci? 
Následuje přepis diskuze...
Jak hodnotíte prezentace žáků ve výuce? Na co kladete největší důraz (obsah, forma, předvádění)? 7 komentářů

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Zatím zaznělo, že vystupování žáka je hodnoceno 10 % z celkového počtu procent. Co dál? Jaké jsou další hodnotící kritéria/váhy??

Lukas Bajer7. 5. 2012
Záleží na zadání. V 7. a na zač. osmého ročníku dávám děckám do zadání podmínku, jak musí taková prezetnace vypadat (např. argument vysvětlený obrázkem, na snímku max. 6 slov nebo jeden citát ilustrující argument apod.) - toto potom hodnotím.
Jindy zase hodnotíme ne technickou kvalitu, ale vystoupení - hlas, práce s tabulí (ano, učím chudáky vysvětlovat s fixou v ruce), postoj aj. Ale neznámkuji, jen upozorňujeme (žáci i já) na to, jak to příště dělat jinak.
V "ročníkové" prezentaci (tak jsem si to pojmenoval sám pro sebe) - v 6. roč. referát o knize, v 7. roč. referát o knize jako reklama, v 8. roč. výstup na téma koníček (max. 10 min) a v 9. představení ročníkové práce potom známkujeme (děcka samy navrhují hodnocení, většinou se shodneme (po vyjmenování všeho toho, co bylo špatně hodnocený většinou ani neprotestuje). Ale zatím jsem nikdy nemusel dát horší známku než 3. Teda tomu, kdo si práci připravil. Ti ostatní... osud.?

Karel Malík7. 5. 2012
Pokud žáci odevzdávají prezentaci bez prezentování pak známky rozděluji - jednu do zeměpisu za obsah, jednu do informatiky (za vzhled).?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Karel Malík Jak často odevzdávají bez vlastní prezentace? Já si dovolím tvrdit, že samotné vystoupení žáka je stejně důležité jako tvorba. Nebo ne??

Karel Malík7. 5. 2012
+Pavlína Hublová Vystoupení je určitě důležité. Mnohdy mi přijde, že důležitější než samotná prezentace. Samotné prezentace odevzdávají v informatice. Pokud jim nedám volné téma na tvorbu, pak dělají zeměpis - odtud dvě známky.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Předpokládám, že občas hraje roli čas. Taky měl letos žák připravenou prezentaci, ale vzhledem k jeho nepřítomnosti, ji nepřednesl, protože už byla zcela neaktuální a výuku by spíš narušila.?

Petr VanickýVčera v 20:54
Já hodnotím formu, obsah i "přednes", Každé jednou třetinou. Forma není předepsáná, záleží na studentech, jestli použijí powerpoint, prezi, nebo něco úplně jiného. Důležité je, aby byla zvolená forma vhodná pro dané téma. Obsah je dán zadáním, nesmí tedy nic důležitého vynechat a musí tématu rozumět.?Necháváte žáky prezentovat ve dvojici nebo ve skupině? Co se vám zdá náročnější a proč? 17 komentářů

Jana Zárubová7. 5. 2012
Občas zvolím dvojice. Většímu počtu se vyhýbám a to i v případě, že prezentují práci větší skupiny. \prostě si zvolí max. dva prezentující.?

Karel Malík7. 5. 2012
Zkoušel jsem i větší skupinu, ale nepovedlo se, většinou to jeden oddřel a další se vezli. Dvojice je zajímavá - vždy dávám podmínku vyrovnaného prezentování - stejný čas, ať si to společně zkusí. To se, zatím, daří.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Souhlasím s Janou. Kdyby to byl výstup nějaké skupinové práce, tak větší počet tvůrců, ale prezentovat max. dva?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
V deváté třídě samotné, v nižších ročnících ve skupině 3 lidí, přeci jen to je trošku náročnější.?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
A myslíš, že je to lehčí nebo těžší - já jim to jako alternativu nabízím, ale upozorňuji, že podle mne se dva lidé obtížněji dohodnou kdo kdy co říká ... na druhé straně soutěže v prezentování viz http://prezentiada.cz/ jsou pro skupiny??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Mira Friedrichová Oni si ale v té skupině rozdělí role, a každý se se pak soustředí na tu svou. Třeba někdo perfektně mluví před třídou, tak toho skupina využije, jiný tvoří informační zázemí a tak.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
na 1. stupni jsem trvala na tom, že KAŽDÝ ze skupiny prezentuje. Přesně, jak říká +Bohuslav Hora , rozdělí si oblasti a zaměří se na to své.
Bylo pro mne vždy důležité, aby promluvily všechny děti.?

Lukas Bajer7. 5. 2012 (upraveno)
Zkoušel jsem dělat spolupřípravu ve dvojici. Pěkně se doštěkali. Jinak v gdocs prezentace připravili v pohodě.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Nácvik spolupráce. Zapisuju si zajímavé postřehy, občas práci přeruším a sděluji, co vidím.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Lukas Bajer Ale domluvit se přeci musí. :D To je pěkné, mnoho učitelů se také těžko domlouvá s jinými učiteli. :D?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Lukas Bajer Myslíš spolupřípravu výstupu nebo samotné prezentace? My jsme normálně tvořili ve čtveřicích, pak každý komentovat 1 - 2 slidy...
V čem byl problém??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
No a někomu to opravdu nesedí, musí se na něj pomalu, někdo zase prezentuje rád, ale nechce vyhledávat, příště můžeme role prohodit, aby i ostatní přičichli k tomu druhému a zkusili si.?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
někdo to někomu "kazí"?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Nemyslím si, ona ho skupina srovná rychleji. Aspoň taková je moje zkušenost.?

Lukas Bajer7. 5. 2012
+Pavlína Hublová Spolupřípravu samotné prezentace. V jeden okamžik dělali dva na jedné prezentaci v gdocs, nu, a vždycky se našel Einstein, který to skupince smazal. A pak ho ostatní samozřejmě srovnali, jenže to pak zabírá moc, moc času.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Lukas Bajer :D?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
Já inspirovala 2 studenty, aby zkusili z domova prezentaci v Prezi pomocí sdílení - fungovalo to pěkně. A libovali si, že je to bavilo... ale nemyslím, že je to vhodné pro všechny.?Jak by měl vypadat prezentující učitel/lektor? Jaké máte představy o profesionálním oblečení/vystupování? 24 komentářů

Pavlína Hublová7. 5. 2012+1
Myslím, že s oblečením už takový problém není. Jen velmi výjimečně se setkám s lidmi, kteří nezvolí profesionální oblečení.
Častěji je problém v kvalitě samotného prezentování - čtení textu z prezentace je věc, která mi neskutečně vadí.
A vám??

Hana Dědková7. 5. 2012
také mi vadí.?

Jana Zárubová7. 5. 2012
Asi nejsem ten správný prezentující. Ale osobně si myslím, že v oblečení to moc není. To je až to úplně poslední, co bych u přednášejícího hodnotila.
Ale obecné chyby v prezentaci a její monotónní přednes mě dokáže úplně otrávit?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Nějaké další prohřešky proti příjemné prezentaci? +Hana Dědková?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Jana Zárubová Jaké obecné chyby máš na mysli??

Hana Dědková7. 5. 2012+1
monotóní uspávací hlas?

Mira Friedrichová7. 5. 2012+1
nesnáším, když někdo jen čte slide - někdy loni jsem to viděla na jedné konferenci - kdepak to asi bylo? :)?

Jana Zárubová7. 5. 2012+1
Porušování typografických pravidel, slidy přehuštěné texty a pod.?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012
Já dělám jednu a tutéž chybu a nemůžu se jí zbavit, možná mi poradíte: začnu o něčem, ale zamotám se do myšlenek a pokračuju něčím jiným. Posluchači jsou pak zmatení.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012+2
+Ludmila Kovaříková Proto je dobrá prezentace s kostrou, která tě vždycky "nasadí" na správné koleje :) Osobně si dělám prezentace hlavně tam, kde nejsem silná v kramflecích, je to berlička pro mne a pomáhá udržet směr.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012+1
+Ludmila Kovaříková Ráda povídáš. Proto by tvá prezentace mohla/měla obsahovat jen výčet bodů, o kterých chceš/máš hovořit. Jakmile při svém povídání body nedodržíš (odkloníš se od nich), budeš vědět, že je třeba se usměrnit.
Používám jako podněty body nebo obrázky. Ke každému obrázku určitý počet vět a jdu dál.?

Lukas Bajer7. 5. 2012
+Jana Zárubová Proti porušení typografických pravidel nic nemám, jen člověk musí vědět, jaké pravidlo porušil - a proč.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Mám obavu, že většina porušení pravidel jsou docela obyčejné chyby a žádný záměr.?

Lukas Bajer7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Prezentace - kostra. A pak trénink, trénink, trénink.
Záleží samozřejmě na tématu a provedení - např. pro žáky používám prezentaci jako kostru, aby to bylo interaktivnější, když přednáším pro dospělé, u zapovídání se je to většinou tak, jak píše Pavla - dokončit myšlenku a rychle se vrátit zpátky. Jinak člověk nedodrží čas, témata - a má z toho špatné spaní. :)?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
V souvislosti s typografií mám dotaz na češtináře: v prezentaci jsou body - normálně bych je psala s malým počátečním písmem a bez tečky na konci, ale PP je sám přehazuje na velká, je pak na konci tečka, nebo ne??

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Mira Friedrichová Na konci středník, jen u posledního bodu tečka. Ale s těmi velkými písmeny taky nevím. Vždycky se s programem hádám...?

Jana Zárubová7. 5. 2012
Já tedy nejsem češtinář, ale jestliže je na počátku velké písmeno, tak by na konci měla být tečka ne?
Ale používám malá písmena a středníky?

Hana Dědková7. 5. 2012
středník na každém konci řádku, který začíná tečkou nebo pomlčkou????

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Hana Dědková Ano, nutili mě to dělat při diplomce (vedla mne češtinářka). Na začátku - u první tečky nebo jiné značky - velké písmeno, na konci středník, u druhého už malé písmeno a středník, až na konci tečka.
Problém vidím, když se jedná o jednotlivé věty, ne jen výčet slov či delších slovních spojení.?

Hana Dědková7. 5. 2012
no právě +Pavlína Hublová to je mi divné...?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Zeptala jsem se lidí ze stránky +Česky . Tak uvidíme, jestli dostaneme odpovědi.?

Hana Dědková7. 5. 2012+2
tak mi to pak taky nasdílej. Děkuji!?

Petr VanickýVčera v 20:56
To by mě taky zajímalo. Zkusím se zeptat naší češtinářky.?

Jana ZárubováVčera v 21:01
+Pavlína Hublová už tu tu sdílela:
https://plus.google.com/u/0/115772060680031695016/posts/63Ga6YK4wyA?Jak zajistit, aby působivá prezentace "naživo" byla dostupná později na webu (TEDx to řeší profesionálním videem)? Jakou formu záznamu byste/jste zvolili a proč? 14 komentářů

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Zajímalo by mě, jestli jste opravdu někdo zkoušel nahrávat prezentace na video nebo tak něco. Jaký je cíl takových nahrávek??

Jana Zárubová7. 5. 2012
Nikdy jsem nezkoušela?

Hana Dědková7. 5. 2012
nezkoušela jsem?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
tohle by mne zajímalo - nějaké nápady, pls?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
zkoušela - cíle 3:
jednak aby se student sám viděl
jednak aby výstup byl někde dokumentovaný a třeba by se hodil někomu dalšímu ke studiu
aby se učili natáčet
... ale je to problém- videa jsou moc dlouhá (nikdo už pak nemá energii na stříhání), málokdy se podaří rozumně nahrát povídání i slide?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Ne, to jsem nezkoušel, max. udělám někdy nějakou fotku, ale spíš nás to ruší. :) Síla zvyku.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Takže se zdá, že video asi není ta vhodná cesta... Co třeba zvukový záznam, nestačil by? Spolu s prezentací...?

Lukas Bajer7. 5. 2012
Děcka u jejich prezentací nahráváme od 8. ročníku, potom děláme rozbor výstupu. A po rozpitvání mažeme.?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
No to by možná šlo, vidíš mě to prosté řešení nenapadlo. Otázka je jestli by ještě lepší nebylo namluvit to nakonec zvlášť??

Jitka Rambousková7. 5. 2012 (upraveno)
+Lukas Bajer Kolik to zabere času? A jak dlouhé výstupy nahráváte??

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Lukas Bajer Jak vypadá takové pitvání??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Pitvání bude asi náročné na čas, je to tak??

Lukas Bajer7. 5. 2012
Náročné to je, výstup cca 3-5 min, pitváme cca 5 min (ty nepovedené), někdy samozřejmě méně. Většinou na to padnou minimálně dvě až tři hodiny.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
A to si připravujete v rámci těch daltonských bloků? Myslím prezentace a jejich pitvání. To je termín. :D?Kdy žáky seznamujete s prezentačními nástroji? Jaké moderní technologie volíte a proč? 27 komentářů

Karel Malík7. 5. 2012
Osobně začínám u páťáků s takovým obecným pohledem na to, co to je prezentace a zkoušíme si společně vytvořit jednoduchou prezentaci. Nejvíce se o prezentacích učíme v sedmičce - Powerpoint, Impress, GDocs. V osmičce přidávám ve volitelné informatice práci v Prezi.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Jasně jsem začala Google Docs. Jsem i o obsah, ne o vnější působivost. Pravidla kvalitní prezentace lze naučit i se základními nástroji, možná to jde i lépe.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Karel Malík probíráte postupně všechny zmiňovaná prostředí? Nebo volíte dle určitého klíče?

Jak náročné je naučit žáky ovládat tyto nástroje?
Jak těžké je skloubit kvalitu obsahovou a vizuální??

Mira Friedrichová7. 5. 2012
Ukazuji kde co, ale studenti volí buď PowerPoint, ojediněle Google, Prezi?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Začínám v šestce, když spolu pracujeme v dějepise, vyberu nějaké téma z časopisu a vysvětlíme pricipy, ukážeme Docs, PowerPoint a Impress, každý si může vybrat, teď mi zbývá ještě nastudovat Prezi, už jsem ukazoval, nadšení ale nebylo. :)?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Prezentace v OO.Impress a později přidávám Prezi, to je v informatice. V normálních předmětech dávám volnou ruku, třeba i jakoby slidy na papíře.?

Karel Malík7. 5. 2012
+Pavlína Hublová V pětce je to o prvotním poznání a zkoušce "CO to umí..." V sedmičce se snažím probírat PowerPoint a jako alternativu ukazuji stejné fce. v Impress a GDocs. Vycházím z toho, co si zvolí jako výchozí - vyhrává PowerPoint - dle žáků "Je nejhezčí".
Nejtěžší je, dle mého, ochota učit se jiný nástroj. Pokud už umí s jedním, jde ostatní lehko.?

Jana Zárubová7. 5. 2012
GDocs, PowerPoint, Prezi se učí v informatice,
a podobně jako +Jitka Rambousková jinak cokoli jim vyhovuje?

Lukas Bajer7. 5. 2012
V pětce jen základ - powerpoint, v sedmičce podrobněji, většinou v powerpointu základní zásady (typografie), v osmičce (v mediální výchově) potom prezentace jako reklama - tam už jdeme po příběhu v prezentacích a po tom, aby vypadaly tak nějak "lidsky", a v devítce pokročileji v powerpointu (zejména po grafické stránce).?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Když učíte s těmito programy/aplikacemi, používáte nějaké podpůrné nácvikové prostředí? Vím určitě, že Terasoft nabízel výuku práce s OO... Nebo vše tvoříte sami? Nebo máte nějaké zdroje, ze kterých čerpáte návodné postupy??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Mám pár materiálů, hledám si na internetu, a taky z vlastních zkušeností vím, co lidi odradí, co je naopak naláká, zajímavé jsou jazykové prostředky. :D?

Karel Malík7. 5. 2012
Tvořím sám - inspiraci čerpám všude možně (hodně mne inspirovali v oblasti prezentování přednášky na TEDx) a snažíme se s žáky hodně zkoušet - často mají největší radost z metody "pokus omyl".?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Mám připravené materiály (něco je v šablonách) a musím to přizpůsobit hodinové dotaci a složení třídy.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Chcete říct, že všichni používáme vesměs stejné nástroje a není pro jejich výuku dostatek vhodných podkladů? Není to divné?

Hmm ;.)?

Jana Zárubová7. 5. 2012
Řekla bych, že i kdyby byly nějaké, jak píšeš podpůrné nástroje, asi bych je stejně nepoužívala. Nejlepší je to objevování, tím se naučí mnohem víc?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Oni jsou, částečně se o ně opírám, ale pokud bych vzala výuku podle učebnice, tak budu dělat třeba texťák pěkně cvičení za cvičením půl roku a za tu dobu musím stihnout mnohem víc. A ještě je to nebude bavit.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Určitě, objevováním se více objeví, občas je potřeba nějaké korekce, ukázat, jak to může fungovat a pusťte s do práce, často překvapí ty nápady.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Ale někde přeci musíte brát zadání úkolů, náměty na činnosti apod. Nebo to přichází samo??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Jak myslíš to zadání úkolů, náměty??

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Vím, že nápady pro využití OO jsou přímo na jejich stránkách.
http://www.openoffice.cz/stahnout/prednaska-openoffice-org-pro-zaky-studenty-a-ucitele-1?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Pár let to už dělám, pár knížek jsem v ruce držela, nějaký web jsem navštívila a ono se to nějak naskládá a propojí :)?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Aha, já myslel jako témata, co mají zpracovat.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Tady: http://www.openoffice.cz/navody?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Myslíš jako zásady tvorby, nápady, jak na to, takové ty technické věci. :)?

Jitka Rambousková7. 5. 2012+1
A některé návody jim nahrávám jako videa sama. To jsou skvělé hodiny. Vezmou si sluchátka, mlčí a dělají :)?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Ano. Prostě teoretické podklady pro samotnou tvorbu. Nějaké výchozí informace.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Jak to říkala Jitka, už jsem prostě něco načetl, zkušenosti, materiály z netu a tak. Knihy mám k dispozici, mohou prolistovat, případně si půjčit.?Jak často necháváte žáky prezentovat jejich práci? Jaké výhody/nevýhody má veřejná prezentace žáků ve třídě? 31 komentářů

Jana Zárubová7. 5. 2012
Ve fyzice se snažím alespoň jednou za pololetí?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
V 9. ročníku se dohodneme a připravují si hodinu se mnou, vyberou si témata, vždy na půl roku - pololetí, sledují si týdenní plán, tam se jejich jména objevují. Většinou každou hodinu máme prezentaci na nějaké téma, já pak doplním. Ostatní prezentaci hodnotí.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Při laborkách nebo projektech je, předpokládám, také necháváte prezentovat výsledky, ne?
Jak se liší takové prezentace od těch připravených předem, o kterých mluvíte? +Jana Zárubová +Bohuslav Hora?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
V prváku gymplu musí každý předvést jednu prezentaci - mám návrh témat, která chci v IKT tak jako tak zmínit - od Google Apps, přes druhy počítačových her nebo např. program Eliza (až Siri). Také je možné vymyslet téma vlastní - dozvím se pak i já, třeba jak se využívá Audacity. Za všechno jim dám jedničku :).?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Nemám žádné laborky, ale třeba při počítačové grafice vymýšlím úkoly, kdy musí žáci dát dohromady pár vět a vysvětlení - prezentují svoje zjištěná moudra.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Mira Friedrichová Hodnotím to na procenta, ještě to má totiž další složky, prezentace a její úroveň - max. 30 %. Další je vystoupení před třídou, papírový referát a konzultace před výstupem.?

Karel Malík7. 5. 2012
Prezentujeme v osmé třídě v Zeměpise jednotlivé kraje ČR. Nejlépe každý sám (malá škola, málo žáků, pokud nevyjde počet přidávám další témata - např. ČR v EU, Náš mikroregion apod.). Zvolit si mohou libovolný SW, letos vede GDocs.
Hodnotím Obsah, Provedení prezentace, přednes a schopnost reagovat na otázky ostatních žáků - vše v %.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012 (upraveno)
Ještě toužím po tom, že prezentují přednese nějakou otázku - otevřenou, posluchačům, zatím se to moc nedaří. :D?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
Ve druháku pak mají propojenou češtinu a IKT. Vypadá to tak, že v češtině dostanou téma (např. Josef Kainar), u mne v IKT prezentaci připravují a pak to v rámci češtiny předvádějí - mám představu, že by se to mělo i natáčet, ale podaří se to jen ojediněle. V češtině berou v té době odborný text a reálně se učí "mluvené slovo". Hodnotíme to dvakrát, jednou já jako prezentaci a poduhé češtinář, jako celkový výstup. Myslím, že je to zajímavý model.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Mira Friedrichová To zná zajímavě, propojení, taky se snažím, ale to proto, že mám dějepis a ICT. :D?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Ještě jsem zviklal jednu kolegyni, se kterou se dá říct funguje spolupráce.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
S tím hodnocením - známkami nebo procenty.
Jakou váhu dáváte vizuální stránce, jakou obsahové? Jakou váhu přikládáte vystupování žáka? Co ještě hodnotíte??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Vizuální stránku už dokážou hodnotit žáci, upozorňuji na prohřešky, dbáme na typografická pravidla. Spíš ale hodnotíme, jestli byla prezenace k tématu. Vystoupení žáka je dotováno 10 % - hlavně nehovořte s tabulí - interaktivní.?

Mira Friedrichová7. 5. 2012+1
Mám k dispozici sadu kriterii - kde hodnotíme 3 stupni:
bereme- ještě bereme- nebereme. Nevymyslela jsem to já, ukáži např. na našem školkovském výletě?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Mira Friedrichová Jé, to je pěkný, přivez to určtě s sebou. :D Vycucneme. :D?

Karel Malík7. 5. 2012
Záleží kde hodnotím - v zeměpise dávám více váhy na obsah, v informatice na vzhled. Vystupování je 10 % z celkové známky.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Karel Malík To jsme se shodli. :D?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Cca 1x za pololetí a boduju také 3 složky (správnost a úplnost, tech. zpracování, přednes)?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Myslím, že češtináři by mohli mít ta procenta přeci jen trochu jiná, ne??

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012
:-( Příliš prezentace nezadávám, dříve v občance. V češtině spíš mluvní cvičení. (Kaju se.)?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Proč, myslím, že nemusíš.:)?

Jana Zárubová7. 5. 2012
No to já si tedy zase myslím, že to, jak správně prezentovat by se děti měly naučit v češtině. Že to zatím děláme v informatice , to je jiná otázka. Ale čeština je přece taky o mluvení nebo ne??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
No možná bychom to mohli ještě trošku učísnout, mohlo by to být jako koedukovaná výuka informatiky v rámci všech předmětů.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Kolegyni v čj prezentují - forma je na nich, vím, že někdo text na tabuli, někdo promítá ...?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Jaký rozdíl +Ludmila Kovaříková vidíš v mluvním cvičení a prezentaci??

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012
+Jana Zárubová Právě proto říkám, že se kaju. I když už nevím, kdy bych ty prezentace měla cvičit. Ale ono to asi bude jako se čtenářskou gramotností: ani tohle češtinář nezvládne sám.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Mluvní cvičení byla prímová, dost jsme se nasmáli, dával jsem neobvyklá témata.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Máš pravdu, je třeba spolupráce sboru. Takže já je naučím využívat prezentační programy, a dějepisář jim vnukne téma, které tam budou prezentovat.?

Lukas Bajer7. 5. 2012
V češtině výstup jednou za pololetí. (Nepočítám ovšem případy, kdy někdo musí představit (i vícehodinovou) práci skupiny. V angličtině jsem to zatím neřešil, ale už se mi v hlavě rodí nápad.?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012 (upraveno)
+Pavlína Hublová Prezentaci vidím jako otevřenou formu pro účastníky. Mohou do ní zasahovat, prezentující může klást otázky, pouštět filmy atd. Mluvní cvičení je spíš taková neinteraktivní slohovka. I když v závěru hodnotíme obsah i vyjadřování.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Takže je spojení prezentace s prezentací a mluvní cvičení bez prezentace :-)?Připravujete si do výuky prezentace? V jaké frekvenci? Proč? Jakou aktivitu vyžadujete při svých prezentacích od žáků? 22 komentářů

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Připravovala jsem si po tématech, tj. ne na každou hodinu, ale na každé téma (pokud to jen trochu šlo). Lépe se tvoří přípravy na výukové předměty, na čj či m nemají příliš význam (podle mne). Je lepší si udělat nějaká univerzální cvičení nebo vyhledat online na netu.

Potíž jsem měla s tím pochopit, že prezentace má výuku podpořit, ne ji nahradit přednáškou.?

Jana Zárubová7. 5. 2012
Prezentace připravuji občas. Podle tématu. Většinou se snažím do ní zapojit nějaké aktivizující prvky, aby se zapojili i žáci?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Četla jsem o třístránkových prezentacích, které na konci hodiny mají přes 10 slidů. Prostě vše vzniká v hodině...
Vyzkoušeli jste někdy něco podobného??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Mám třeba v prezentaci i otázky, které mají prověřit posluchače, nebo nějaké provokativní téma k diskuzi.?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012
+Pavlína Hublová To zní zajímavě. Neměla bys odkaz??

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Je to už strašně dávno, ale pokusím se popátrat.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Pokud v hodině tvořím třeba myšlenkovou mapu, tak i prezentace by neměl být problém. Jeden kolega tvoří v hodině wordovský dokument. jenom si myslím, že tvorba v hodině klasické prezentace je taková protismyslná, takže to cpu do mapy.?

Karel Malík7. 5. 2012
Připravuji a to celkem často - snažím se do každého tématického okruhu v zeměpisu alespoň jednu začlenit. V poslední době jsem si oblíbil Prezi a GDocs - snadněji se pak dostanou k žákům domů, než PowerPoint.?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012 (upraveno)
Přiznávám, že tahle práce mě teprve čeká. Zatím nebylo, na čem prezentovat. :-(?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
S GDocs to je pravda, souhlasím s +Karel Malík , to je opravdu lehké, moc dobře se s tím pracuje a i žáci to už pochopili, dokonce mají na GDocs jištění, kdyby náhodou, už mě kopírují. :D?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Kopírují - myslím tím to, že si dělají také strýčka příhodu, kdyby náhodou. :)?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
Loni, když jsem nastoupila, řešil se problém, že jen v některých třídách šlo promítat. paní ředitelka, která je jinak velmi vstřícná nijak moc nepodporovala nákup techniky.
Pak jsem jí musela dát za pravdu - v mnoha hodinách se prezentuje a prezentuje. Prezentují vyučující, studenti, externí lektoři. Výsledek pak je ten, že studenty v 8 ráno posadíme do školy před projektor a ve 4 odpoledne je vyplivneme ven, aniž viděli světlo skrz okno.
To samozřejmě přeháním, ale je to tak trochu smutný trend - doufám, že ne na základkách??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Ne, tam to musí být pestré, jinak by nás vynesli v zubech. :D A my je taky.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
S pestrostí souhlasím, občas klasika, občas Prezi, občas malovat mapu, občas interaktivní tabule ...?

Karel Malík7. 5. 2012
Teď pokukuji po http://www.projeqt.com/, snad najdu čas k pořádnému prozkoumání a vyzkoušení v hodině.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková Nemyslím, že by měla prezentace nutně obsahovat i prezentaci :-)
Chci tím říct, že když žák drží v ruce knihu a listuje stránkami, aby ukázala ilustrace, pak je to přeci taky prezentace.
A když vytvoří skupinka plakát, pak může také prezentovat svou práci. A nemusí k tomu nutně využít technologie.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
+Mira Friedrichová Souhlasím. Opět tu narážíme na smysluplnost dané aktivity. Kdy je vhodné prezentovat a kdy lze využít jiného způsobu seznámení s látkou.?

Jana Zárubová7. 5. 2012
+Pavlína Hublová máš pravdu i prezentace plakátu je prezentace. Já už jsem asi profesionálně informaticky deformovaná :-)?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012
+Pavlína Hublová Tak to taky chápu, jen jsem měla dojem, že většina z vás mluví o technologiích. Samozřejmě o knihách žáci povídají, ale už výstupy nehodnotím jako dříve. V mluvnici jsme u skloňování cizích jmen měli také nějaké referáty. Ale nemám hodnocení tak propracované jako vy.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
To je ale taky prezentace, jen jsme to už asi tak nějak pod vlivem technologií vypustili. :D Podnětné +Ludmila Kovaříková?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Prezentace a prezentace, taky mi to myslí jednostranně.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Lidka nás nakolejila. Dá se říct, že cokoli, co musí žák předvádět, je prezentace.?Na seminářích/kurzech/konferencích máme možnost vidět prezentace a prezentující různých úrovní. Máte nějaký nezapomenutelný (kladný či záporný) zážitek? 14 komentářů

Hana Dědková7. 5. 2012
mám, jeden kolega na matematické konferenci přednášel o tvorbě slovních úloh a vyklubalo se z toho, že dané téma je jen jeho fantazií a tvorba úloh bude pak až na žákovi, pokud se ten projekt spustí. I ten jeho přednes byl úděsný. To byla nejhorší prezentace, co jsem viděla, jinak nic.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Myslím, že stačí říct závěrečná konference portálu a všem je to jasné. Jako kladný příklad bych uvedla prezentace na únorovém Apple Tour a vůbec zahraniční prezentátory.?

Hana Dědková7. 5. 2012
jasně, portál konferenci bych skoro zapomněla!?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Mám a mohu ho bezpečně sdělit, na naší lepší univerzitě se mi stalo, že přednášející nevěděl, že je třeba prezentaci spustit F5kou, takže mi v zadních lavicích jsme z toho moc neměli. A znáte to, přihlašte se a řekněte, že to má být jinak, neprojdete - No passaran. :D?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Proč jsou většinou zahraniční prezentátoři lepší než ti naši? Mají lepší výcvik? V čem by měl spočívat?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Možná, že jsou to ti nejlepší. :D Mohu říct, že do toho vkládají herectví, či jak to nazvat. Prostě to někteří taky umí.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
myslím, že řada z nich opravdu prošla nějakou průpravou (kontakt s publikem, práce s hlasem,..), tohle nás nikdo neučil a asi ani nenaučí, takže to pytlíkujeme jak se dá a většina ostatních taky.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
mají lepší podporu. :) Asi ne, určitě. My jsme třeba na fakultě už měli hlasovou výchovu, ale bylo to k ničemu, učitel to neuměl.?

Lukas Bajer7. 5. 2012
Možná je to tim, že se k nám dostanou jen ti nejlepší - zkušení, kteří vědí, jak pracovat s publikem.?

Mira Friedrichová7. 5. 2012
Myslím, že se často zapomíná na základní účel prezentace tj. ZAUJMOUT.
Podívejme se třeba na Steva Jobse ..?

Ludmila Kovaříková7. 5. 2012 (upraveno)
+Bohuslav Hora Například na vysoké seminář z rétoriky. Nejdřív do nás ládovali něco o Řecku a pak nám řekli, ať to vyzkoušíme před ostatními. Konkrétní rady žádné. :-(?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
To jsem právě psal výš, břídila asi nikdo do zahraničí nezve. :D?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
No to je to herectví, práce s hlasem, důležité je i oblečení, gesta a tak. :)?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Ludmila Kovaříková No, takže takové celkově k ničemu, že?! To jsem zažil taky.?Publikujete své prezentace na webu? Kde a proč? Upravujete své prezentace během hodiny? 14 komentářů

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Když se mi podaří dodržet licenční politiku, pak ano. :D Snažím se je tam dávat pro nemocné nebo pro ty, kteří nestíhají, ale spíš jako východisko.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Máš nějakou zpětnou vazbu, že si žáci prezentace prohlížejí? +Bohuslav Hora

Sdílíte prezentace i v rámci ročníků/školy? Jak a kde?

Hana Dědková7. 5. 2012
zatím ne, ale pokud něco vznikne v rámci šablon, pak ano.?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Žákům běžně - na webu třídy, něco jsem měla i víc veřejně, ale v běhu času zastaraly a tak jsem se stáhla.
V hodině neopravuji.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012+1
Protože je v mých hodinách „bezpečno“, tak se ptám, oni se rádi přihlásí, že si prohlíželi. Můžu jim věřit, nikoho nepranýřuji, že to nevyužil, je to jen podpora.?

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Pracujete nějak se svými prezentacemi v hodině? Nebo je "jen pouštíte"??

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Pavlína Hublová Mohla bys to ještě nějak upřesnit??

Pavlína Hublová7. 5. 2012
Jde mi o to, že někdo si doma vytvoří přípravu/prezentaci, a pak podle ní vykládá. A někdo vytvoří kostru přípravy/prezentaci, a pak společně s žáky hodinu tvoří, dokresluje, dohledává...?

Jitka Rambousková7. 5. 2012
Prezentace je snad vždycky kostra - pokud je "správná". I když, co je správná, že.?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
Používám obojí, v devítce se snažím připravit si něco hotovějšího, doplnit to dokumentem a k němu pracovní list s provokativní otázkou, aby mi pak do formuláře napsali svůj názor. V nižších ročnících jsou odkazy do učebnice, ukázky z internetu, otázky…?

Bohuslav Hora7. 5. 2012
+Jitka Rambousková Nic není špatně. :D?

Vladimír Václavík7. 5. 2012 (upraveno)
Když je studium jako nějaký domácí úkol, je možné použít Moodle. Chápu tu prezentaci tímto způsobem dobře? Mně se to osvědčuje.?

Karel Malík7. 5. 2012
Publikuji. Na svých stránkách jednak ke stažení či online k prohlédnutí - Prezi. Využívám to i k prezentaci v hodině, pořád jsem totiž zapomínal flashdisk při přechodu do jiné učebny. Prezentace vytvořené žáky sdílím (s jejich souhlasem) tamtéž.?

Lukas Bajer7. 5. 2012+1
Dávám žákům k dispozici přes Edmodo (soc. elearningová síť) (většinou nahraji na SkyDrive a potom vnořím do vzkazu, učitelům dávám (některé) prezentace na server.?
Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku.


Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti2-31. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti2-31). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína