23. 9. 2012

3. PEPOUŠovo vlnobití III.: Jak hodnotit skupinovou práci?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Jak hodnotit skupinovou práci?
PS: O skupinové výuce jsme si povídali v 1. sezoně hned dvakrát. Shrnutí najdete zde: http://inapadnik.blogspot.cz/2010/11/8-pepousovo-vlnobiti-probehne-15.html

Následuje textový přepis diskuze...


Dá se považovat za skupinovou práci, pokud žáci ve skupině pracují na stejném úkolu, nebo by měl mít každý svůj?
A pokud mají všichni ze skupiny stejný úkol, má vůbec cenu skupiny tvořit? 17 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:04
Poku dobře rozumím otázce, pak pro mne je skupinovou prací taková, kde všichni spolupracují a podílí se na společném výsledku. Takže pokud si každý dělá svou práci a výsledkem je zase jen práce jednotlivce, rozhodně to podle mě skupinovka není.
Nicméně není to někdy na škodu - žáci si mohou porovnat výsledky a třeba následně spolupracovat, upřesnit si správné řešení a to nakonec prezentovat.?

Pavel VondraVčera v 20:06+1
Nepracují při projektu mnohdy na více úkolech? Jejich úkolem je pak rozdělit si práci tak, aby jí v dostatečné kvalitě stihli.?

Pavlína HublováVčera v 20:08
+Pavel Vondra Souhlasím. To je to, kdy to nakonec stejně musí nějak spojit dohromady.
Ale v otázce by se dalo i vysledovat, že žáci sedí ve skupince, každý si pracuje na svém a nakonec každý svou práci odevzdá. Pak sezení ve skupině není skupinová práce. Podle mne.?

Hana ZahrádkováVčera v 20:16
hm, ale kdyby měli samostatné úkoly a pak společně prezentovali výsledek, to by byla skupinová práce, ne???

Hana PilařováVčera v 20:17
pracujeme oběma způsoby .. ale co se mi leckdy nedaří je, přimt děti, aby si práci rozdělily .. nechápou, že tím ušetří čas?

Pavlína HublováVčera v 20:19
+Hana Zahrádková Než budou prezentovat, musí svou práci nějak propojit, ne?
Jinak budou stát každý sám u tabule a každý sám bude prezentovat to svoje.
Není jedním z hlavních kladů skupinové práce spolupráce?

Pavlína HublováVčera v 20:20
+Hana Pilařová Myslím, že to byl být úkol 1. stupně - aby tohle děti dokázaly - souvisí to s dovedností naplánovat si celou práci - a k tomu by skupinka měla také sloužit. Ne??

Hana PilařováVčera v 20:24
Měla ale naši osmáci to prostě neumí, ikdyž jim k tomu dávám návody, ikdyž je tím směrem vedu ...?

Pavlína HublováVčera v 20:29
+Hana Pilařová Jak si to vysvětluješ?
Jak vést žáky k dovednosti plánování se skupině? Máte nějaké tipy?

Hana PilařováVčera v 20:31
jednak to chce opravdu začít na 1. st .. což v tomhle případě nejspíš nebylo
a pak .. museli byste znát naši osmičku, to je neskutečná sbírka ..?

Jitka RambouskováVčera v 20:33
Strašně těžké a někdo se prostě nepoučí. A tak vysvětlovat stále dokola, pomoci zorganizovat práci, ukázat jak to dělají sousedé, odrazit to ve známce ...?

Pavlína HublováVčera v 20:42
+Jitka Rambousková ...ukázat, jak to dělají sousedé... Myslíš, nechat je slovy popsat, jak postupovali?
Také jsem něco podobného dělala - nejúspěšnější skupinu jsme zpovídali, jak to, že dosáhli takového skvělého výsledku.?

Jitka RambouskováVčera v 20:46
Třeba tak :) - prostě podívat se, jak to dělají ti, co to umí?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:52 (upraveno)
Občas trochu hodnotím i v běhu. Přeruším práci a ukážu, co která skupina dělá správně, aby se mohli inspirovat.?

Pavlína HublováVčera v 20:53
+Ludmila Kovaříková Tak to se mi neosvědčilo - nedokázala jsem nikdy donutit všechny skupiny, aby přestaly pracovat a vnímaly, co jim říkám.
Co jsem nestihla říct na začátku všem, to pak pracně musím říkat jednotlivým skupinkám.
A nebo pak až na konci.?

Hana ZahrádkováVčera v 20:54
Jak je uklidníš +Ludmila Kovaříková, aby tě vnímali? Zvonek pískot??

Ludmila KovaříkováVčera v 20:58
Používám zvoneček. A musím říct, že většina se uklidní.?


Co je cílem hodnocení práce skupin? Obsah nebo způsob spolupráce? V jakém poměru?
Může skupina s perfektním výsledkem, na kterém se podíleli jen někteří žáci získat dobré hodnocení? 5 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:07
Tady jsem vážně zvědavá na odpovědi.
Nikdy jsem si nebyla jistá. Srdce mě táhne k tomu způsobu spolupráce, ale... jak hodnotit skupinu, která sice krásně spolupracuje a vede všechny své členy ke společnému cíli, ale nakonec se k němu nedohrabe??

Jana ZárubováVčera v 20:13
To je asi podle toho, co primárně chceme žáky naučit. Pokud skupinově pracovat, tak spíš hodnotím spolupráci, ale když už to pro ně není nový způsob práce, tak spíš výsledek, protože to je cíl něco společně vytvořit...?

Pavlína HublováVčera v 20:16
+Jana Zárubová Tu spolupráci hodnotíš jak? Hodnotíš ty nebo žáci?
Jestli dobře chápu - jakmile umí už pracovat ve skupinách, jde o výsledek.

Jana ZárubováVčera v 20:20
Tak jinak. Zpočátku hodnotím a preferuji spíše spolupráci a techniky spolupráce, pokud dostau třídu, která je třeba nezná a pak postupně víc přecházím na hodnocení obsahu.
Třeba v devítce už se o spolupráci moc nestarám. Ať už si to vyřídí mezi sebou.(Oni už to znají a vědí, že je dobré případně dostrkat ostatní ke spolupráci)?


Je třeba každou skupinovou práci hodnotit? 4 komentáře

Pavlína HublováVčera v 20:11
Myslím, že se to odvíjí od cíle, který si jako učitel stanovím.
Osobně tíhnu k odměně, která je spíš "virtuální" (potlesk, pochvala, plakát na výstavce apod.), protože nechci podporovat "honbu za známkami" a "výměnný obchod". Někdy to ale zase je účelné - pokud je cílem opakování a jiná forma procvičování a žáci mají dostatečné podklady pro svou práci, proč neoznámkovat??

Jitka RambouskováVčera v 20:23+1
Skupinová práce může být i o rozboru něčeho nového, o hledání společně nějakého nového řešení, třeba pozorování výsledku nějakého pokusu a vyvození závěru a to pak není o známkách a hodnocení. Spíš se probere k čemu skupiny dospěly a společně se vše shrne.
Takže žádné lepší/horší.?

Hana ZahrádkováVčera v 20:27
práce se nezdařila podle očekávání mého nebo žáků dle situace.
a pak ještě tam, kde byla jen motivací k další práci, třeba jako naladění na novou látku apod.?


Pokud hodnotíte známkami, mají vždy členové jedné skupiny stejnou známku? Lze nějak přihlížet k míře a kvalitě jejich zapojení do výsledné práce? 14 komentářů

Pavel VondraVčera v 20:05
Pokud by učitel dělal projekt jen v jedné třídě, je to možné vypozorovat. Ale u nás se většinou projektu účastní celý druhý stupeň a pak nikdo nebude mít ucelený obraz.?

Pavel HodálVčera v 20:10
dávat každému jinou známku se mi neosvědčilo. Vznikaly hádky, kdo toho udělal víc/míň a po mně chtěli rozsouzení. Takže jsme zavedli jednotnou známku pro skupinu a ať si to vyříkají sami s těmi flákači, co se jen vezli.?

Pavlína HublováVčera v 20:13
+Pavel Vondra Měla jsem problémy i v té jedné třídě :-)
Takže takové projekty nehodnotíte známkami? Jaká motivace pak zabírá na 2. stupni??

Pavlína HublováVčera v 20:14
+Pavel Hodál Nestává se pak, že šikovní schválně odstrkují ty méně šikovné, protože si kvůli nim nechtějí nechat dát špatnou známku??

Jitka RambouskováVčera v 20:19 (upraveno)+1
Hrozně nerada skupinovou práci hodnotím známkami. A pokud, tak všem ve skupině stejnou.?

Pavel HodálVčera v 20:20
Myslím, že ne. V několika projektech jsem tvořil skupiny naprosto náhodně a překvapila mě míra solidarity mezi žáky.  A právě překvapivě dobří žáci odmítli pracovat za ty flákače. Řekli mi to bokem, že zbytek teamu na projektu nepracoval. Trojku za celý tým akceptovali.?

Pavel HodálVčera v 20:22
Já měl více problémů  s rodiči než s žáky. Žákům jsem principy a zásady skupinové práce a hlavně jejího hodnocení vysvětlil v hodinách. Ale na hovorových hodinách jsem pak měl zástup rozčilených maminek, které si stěžovaly, proč zrovna ta jejich dcerunka... Maminky nedokázaly pochopit, že jsem hodnotil komunikaci, spolupráci... a ne nějaký dokument.?

Pavel VondraVčera v 20:23
nám se docela vyplatily skupiny skrz celý druhý stupeň. Rozmixovali jsme problematické, a deváťáky udělali "kapitány". Ale nejde to vždy. Poměrně často děláme dvě verze programu pro 6. a 7. ročník a pro 8 a 9?

Hana ZahrádkováVčera v 20:23+1
jedna skupina =jedna známka, jen když vidím, že se někdo vůbec nezapojil ani neměl snahu, tak dostane známku jinou.?

Jana ZárubováVčera v 20:24
většinou jedna skupina jedna známka, až na občasné výjimky?

Pavlína HublováVčera v 20:28
Narazili jste někdo na podobný problém jako +Pavel Hodál ? Také jste měli problémy vysvětlit svá hodnocení skupinové práce rodičům?

Jana ZárubováVčera v 20:30
Zatím ne?

Pavlína HublováVčera v 20:35
Vybavuji si, že jednou jsem na něco takového narazila. Ale vzhledem k tomu, že jsem hned druhý den nechala skupinu práci si opravit hm, z pětky to vytáhli na čtyřku), byl relativně klid.?

Daya Murová16:08
U nás se skupinová práce známkou nehodnotí. Aspoň tedy podle pravidel hodnocení v ŠVP.?


Jakými technikami zjišťujete, jak kdo ve skupině pracoval a jak přispěl ke společnému výsledku? Je to pro vás důležité? 11 komentářů

Ludmila KovaříkováVčera v 20:09+1
Moc se mi líbil kruh od B. Hory v předcházejícím vlnění. Žáci si určí výseč z kruhu podle toho, jak pracovali. Použila jsem ho už několikrát, vždycky úspěšně. Do výsečí mi píšou třeba, co udělali. Jednou dokonce i anglicky.?

Jana ZárubováVčera v 20:10
Občas malujeme kruh a rozdělí jej podle podílu členů na práci.
Někdy je jen nechám vyjádřit se při prezentaci, kdo, co dělal?

Pavlína HublováVčera v 20:17
Ty kruhy je pak necháte nějak komentovat nebo je pouze odevzdají?

Pavlína HublováVčera v 20:18
Používala jsem takový malý dotazník - skupina ho společně vyplnila a přinesla mi ho ke stolu. Okoukla jsem a případně jsem se poptala, proč napsali to, co napsali.?

Jana ZárubováVčera v 20:21
Zpočátku si je navzájem ukazují třeba při prezentaci. I ostatním a říkáme si na tom, jak rozdílné může být vnímání toho, co kdo udělal :)?

Ludmila KovaříkováVčera v 20:24
+Pavlína Hublová Jaké jsi do dotazníku použila otázky, pamatuješ si??

Pavlína HublováVčera v 20:25
Když kruhy - malé děti bych také posadila do kruhu a kruhy bychom si dali doprostřed. Tato forma se mi hodně osvědčila - všichni si mohou všechno prohlédnout (někdy jsme se i zvedli a chvilku se procházeli). Pak se mohou ptát i děti...?

Hana ZahrádkováVčera v 20:25
kruh neznám, prozkoumám. díky za tip.?

Pavlína HublováVčera v 20:45
Kromě kruhu a dotazníku - máte ještě nějakou jinou formu zjišťování vnitřní práce skupiny?

Hana ZahrádkováVčera v 20:47
Využívá tu někdo při hodnocení skupinové práce jen vlastní hodnocení žáků? Jako, že sami sebe ohodnotí a to jejich hodnocení pak platí? Máte s tím někdo zkušenost??

Pavlína HublováVčera v 20:52
Na 1. stupni je třeba korigovat projevy ostatních i samotných žáků. Takže vyslechnout, nechat projevit, ale pak vždy shrne učitelka.
Na 2. stupni by to ale mohlo být i odvážnější, ne?


Pokud je v závěru práce skupiny prezentace, necháváte prezentovat zástupce skupiny, kterého si vybere sama skupina, nebo volíte nějaké jiné postupy, aby se zapojili všichni členové skupiny? 11 komentářů

Jana ZárubováVčera v 20:29
Většinou chci, aby se zapojili všichni.?

Jitka RambouskováVčera v 20:31
Dost často mi stačí jeden za skupinu.?

Pavlína HublováVčera v 20:34
+Jana Zárubová Jak se toho snažíš docílit??

Hana ZahrádkováVčera v 20:38
jak kdy. ?

Jana ZárubováVčera v 20:39 (upraveno)
Pokud je práce hodnocena, je to jedno z kriterií, že se musí do prezentace zapojit všichni. A pokud ne, tak se většinou třeba dotazuji ostatních, kteří neprezentovali.
Tím se také dá odhalit, kdo se jen vezl..
Ale tady mám na mysli větší a delší skupinové práce. U těch kraťoučkých, kdy jen třeba společně bádají nad pokusem, tam mi stačí když výsledek skupinového bádání přednese jeden.?

Pavlína HublováVčera v 20:40
+Hana Zahrádková Nebyla by trochu podrobnější odpověď? :-D?

Hana ZahrádkováVčera v 20:42
:) v matice počítali společně úlohu a pak to jeden řekl za celou skupinu. Ve fyzice počítali postupně příklady a pak je vysvětlovali postupně ostatním, každý měl svoje úlohy a svou zodpovědnost.?

Petra PšeničkováVčera v 20:43
Také bych se přikláněla k tomu, aby každý alespoň něco málo odprezentovat dle svých možností-zejména se mi to zdá vhodné u větších projektů (nebo takových,kde jsou žáci různého věku).?

Pavlína HublováVčera v 20:48+2
Podle knížky Hanky Kasíkové jsem připravila otázky a každý ze skupiny si vytáhl jedno číslo - číslo otázky. Měl si na ni připravit odpověď - stručně na lísteček. Pak šly všechny "dvojky" k tabuli se svým lístečkem a každý přečetl, co na ní měl.?

Jana ZárubováVčera v 20:49
Nebo také někdo může prezentovat vlastní výsledek skupinové práce a další mohou mluvit o tom, jak spolupracovali, jak je práce bavila, co by příště udělali jinak...?

Petra PšeničkováVčera v 21:09
+Jana Zárubová To se mi líbí.?


Jak vést žáky k zodpovědnému hodnocení druhých a sebe sama?
Nějaké tipy, nápady, jednotlivé kroky? 11 komentářů

Pavlína HublováVčera v 20:31
Procvičovat, procvičovat, procvičovat. Zdůvodňovat. Upravovat soudy druhých i vlastních.
Snažit se vyvážit kladné a záporné hodnocení.?

Pavel HodálVčera v 20:36
Nejsem si jistý názvem, ale v Moodle je nějaký modul, který umožňuje hodnocení práce skupinou. Známka je pak nějakým váženým průměrem známek, které dali ostatní. Dokonce nějak umožňoval opravovat chyby. Nevzpomínám si přesně, je už to dlouho, co jsem viděl prezentaci na toto téma. Jednoduše šlo o to, že kolektiv hodnotí práce ostatním. Neznáte to někdo??

Pavel HodálVčera v 20:39 (upraveno)
Tak jsem to dohledal - je to modul Workshop.
učitel vloží zadání (a volitelně i vzor jeho vypracování) a provede základní nastavení
studenti vypracují zadání a svoji práci odevzdají ve formě digitálního souboru
po odevzdání vlastní práce je studentům (anonymně) nabídnuto k hodnocení několik (počet volí učitel) náhodně vybraných prací jiných studentů
po ukončení fáze vzájemného hodnocení prací mezi studenty hodnotí učitel jak vlastní práci studenta, tak jeho schopnost hodnotit práce spolužáků (váhu první i druhé části hodnocení lze uživatelsky nastavit)
http://docs.moodle.org/archive/cs/Modul_Workshop?

Pavlína HublováVčera v 20:39
+Pavel Hodál Zajímavé.
Ale pokud kolektiv hodnotí, pak může hodnotit pouze výsledek. Už jen proto, že ve stejné době také všichni pracovali a nemohli sledovat, jak ve skupině pracují jednotlivci...?

Pavel HodálVčera v 20:45
Nikdy jsem ten modul nezkoušel, ale řekl bych, že pokud žák vytvoří pomyslný žebříček prací ve třídě od nejlepší po nejhorší a tyto oznámkovat, tak je také nucen svoji vlastní práci do tohoto žebříčku někam umístit - a zároveň získá zpětnou vazbu, když uvidí, jak jej hodnotili spolužáci.?

Pavlína HublováVčera v 20:50
+Pavel Hodál Líbí se mi, že musí podle ostatních zařadit i sebe. To by se dalo využít i bez Moodle...?

Pavel HodálVčera v 20:55
jednou jsem zkoušel rychlé známkování prezentací samotnými žáky přes twtpool. Bylo to velmi rychlé, akční, anonymní a jim se to líbilo.?

Pavlína HublováVčera v 20:55
+Pavel Hodál Žáci seděli u PC? Nebo přes mobily? Nebo na IT? Nebo...?

Pavel HodálVčera v 20:59 (upraveno)
V INF na PC jednotlivé skupiny prezentovaly. Seznam prezentujících byl znám předem. Já jen vytvořil anketu na tvtpool s tématy prezentací a žáci během hodiny dávali známky přímo od svého PC. Bylo jich tam víc než skutečných počítačů, takže se museli ve skupinách domlouvat, jak budou hodnotit.?

Jitka RambouskováVčera v 21:02
+Pavel Hodál bezva nápad :)?

Jitka RambouskováVčera v 21:03
Hodnotili jsme teda práce přes formulář, ale to nebyla skupinová práce.?


Skupiny mohou být také smíšené (různé třídy). Jaká máte kritéria pro spolupráci v takovéto skupině?
Jak s nimi seznamujete žáky v tomto případě? 9 komentářů

Hana PilařováVčera v 20:21
v takovém případě je třeba, aby v rámci práce byly úkoly různé obtížnosti, aby se opravdu mohli zapojit všichni

občas máme celoškolní projekty, kdy jsou ve skupině žáci od 1. do 9. ročníku .. pak na starších ročnících je, aby dokázali přidělit práci, průběžně sledovali, jak mladší pracují a aby zasáhli, pokud někdo potřebuje pomoc?

Hana ZahrádkováVčera v 20:29
nikdy jsem ještě mezitřídně nepracovala. Moc si nedokážu spolupráci mezi 1 a 2. stupněm představit.?

Pavlína HublováVčera v 20:30
+Hana Zahrádková Ono to nemusí být ani mezi stupni, stačí spojit prvňáky s třeťáky :-)?

Hana PilařováVčera v 20:32
+Hana Zahrádková překvapivě to funguje .. ovšem ten starší musí být schopný vůdce?

Pavlína HublováVčera v 20:37
Většinou to opravdu všichni ve skupině přijmou. Je ale nutné rozdělení do skupin pečlivě naplánovat (alespoň na 1. stupni). Neměly by se v jedné skupině sejít jen slabí nebo jen silní žáci.?

Jana ZárubováVčera v 20:42
Zažila jsem i skupinu, která sice obsahovala deváťáka, ale přirozeným vůdcem se stal šesťák :)?

Pavlína HublováVčera v 20:49
+Jana Zárubová Také jsme s tím takto počítali. Ve skupince už nám došli "silní třeťáci", tak jsme nahradili dvěma s"silnými prvňáky". A fungovalo to.?

Mira FriedrichováVčera v 22:47
Nevím jak ve škole, ale moje děti chodí na dramaťák, který je věkově promíchaný a podle mne funguje výborně. Vidět je to hlavně na soustředění jsou tam děti od 5 do 18 (a někdy i starší) a spoustu věcí dělají společně. Např. jeden druhému (vybranému losem) vyrábí masku ze sádry. Je to psina, když to mému 17 ti letému synovi matlá masku na obličej 6 letý kluk. Hrají tam různé hry kdy např. skupina staví společnou věž ze špejlí - viz např. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOA/2415/AKTIVITY-NA-PODPORU-OSV---SOCIALNI-ROZVOJ.html/, nejsem si jistá, je-li to vzdělávání, ale výchova je to určitě.?

Daya Murová16:03
Taky vždycky složení skupinek pečlivě plánujeme. Chápu, že na větších školách není tak snadné naplánovat aktivity pro společnou práci jako u nás, ale fakt je to skvělé. Bezvadný je den her pro školku, kdy osmáci a deváťáci vymýšlejí hry pro mrňata a pak se o ně celý den starají. Každý osmák vyfasuje mrně, deváťáci jsou na stanovištích a jsou z toho vždycky nadšení.?Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-3. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-3). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína