18. 3. 2013

26. PEPOUŠovo vlnobití III.: Co by měl umět učitel, ale na VŠ ho to nenaučí II.?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Co by měl umět učitel, ale na VŠ ho to nenaučí II.? 
Následuje textový přepis diskuze...
V předchozí diskuzi na toto téma zaznělo, že oborových znalostí bylo v rámci studia "dodáno" dost. Oslabena byla pedagogika a psychologie.
Jaká konkrétní témata byste vyzdvihli, jako velmi potřebná v dnešní době z oblasti pg a ps?
3 komentáře

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Individualizace výuky, jak na to. Oba póly, práce ve skupinách a spolupráce obou pólů.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Klima třídy, vztahy. Vše kolem sociálních vztahů - ať už ve třídě, mezi učiteli nebo ve vztahu k rodičům.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Jistě, komunikace s rodiči, s tím má hodně lidí problém.?"Znalosti učitele musí převyšovat znalosti žáků," nám vždy říkali, když jsme se ptali, k čemu nám tohle v praxi bude. Je nějaká oblast vašeho oboru, kterou jste se museli učit, ale za svou dlouholetou praxi jste ji nikdy neupotřebili? Domníváte se, že je opravdu potřebné ji studovat na VŠ? 9 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Nemyslím si, že by to byla pravda, spíš by měl učitel přiznat, že není Všeználek a měl by žáky vtáhnout do bádání nad položenou otázkou. :)?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Z matiky jsem toho nepoužila hodně.?

Petr Vanický25. 3. 2013
Taky jsem z matiky spoustu věcí nepoužil přímo v hodinách, ale je fakt, že ten celkový přehled o předmětu se hodí a člověk díky tomu občas dokáže vybruslit i hodně nečekaných otázek studentů.?

Jitka Rambousková25. 3. 2013
Hodně jsem toho nepoužila a už ani neumím, ale nelituju. Nadhled je nutný. A někdy by mi dost vadilo, že umím jenom to, co učím, že nemám žádný "background" ?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Všeobecný přehled to určitě chce, jen si už nepamatuju všechny ty letopočty a komu kdy patřilo Kongo a jak se jmenovalo v 16. a v 17. století. To jsem fakt už zapomněl. :D?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Jo náhled je důležitý, to bezpochyby. Spíš bych byla pro to, aby se dělaly zkoušky z toho všeho, ale u státnic aby byly věci z praxe z běžné školy a ne teorie.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Taková státnice z praxe. :)?

Jana Zárubová25. 3. 2013
Toho, co jsem se učila "navíc" z oborových předmětů rozhodně nelituju. Lituju hlavně množství teorie z pg a ps, která neměla žádnou praktickou návaznost?

Petr Vanický25. 3. 2013
Jojo, důležitý je přehled. Já už si taky nepamatuju všechny vzorce na integrování, ale vím, že když to budu potřebovat, tak kde to najdu a jak to zhruba funguje. A v případě potřeby mi stačí rychle vygooglit vzorec a nemusím kvůli tomu studovat celý skripta.?Souvislá praxe nebo průběžná během studia učitelství? Jaké má který přístup výhody? 11 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Určitě oboje je důležité. Je potřeba nasát postupně atmosféru školy, taky zjistit, jestli na tohle povolání vůbec mám žaludek.?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Ano je důležitá ta i ta. ?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
Souvislá, aby člověk mohl lépe poznat žáky. Pokud je poznáme, jsme schopni lépe reagovat.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Průběžná praxe v prvních letech studia, souvislá pak ke konci.?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Já si třeba myslím, že učitelství rozdělené na Bc a navazující Mgr je blbost! Já jsem měla to štěstí, že jsem byla poslední pětileté studium a bylo to dobře! Teď je to tak, že se tři roky učí teorii a pak stvoří bakalářku o něčem teoretickém a pak mají teprve to učitelství včetně praxe a tvoří praktickou diplomku. Přijde mi to blbě poskládané! Myslím si, že by měla být průběžná praxe nejlépe od druhého semestru. Nejdřív všeobecně ve škole, projít si dozory, družinu, porady, jiný stupeň, jiné předměty, prostě vše, kam se pak nedostanu. A pak chodit na náslechy nejlépe do jedné třídy k jedné vyučující. A pak tam pod dozorem učit a zkusit si to ve známém prostředí. No ale to jsem se nechala asi moc unést ideálem, co??

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Hana Zahrádková Áách, ale bylo by to fajné!?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
S tím známým prostředím je to docela dobrý nápad. Nás tak někam pustit, tak jim to vymyslíme. :D?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Ještě by nás prosili, abychom už přestali!?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
:D :D :D?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Já vím, že je to moc idealistické, ale když si uvědomím, že doktorandi na vš, co by měli vzdělávat nastupujíci učitele, tak učí jen, když fakt chtějí a zařídí si to. Tak si myslím, že je to smutné.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Nemyslím si, že by to bylo moc idealistické. Když se chce, tak by to mohlo být i reálné.?Praxe je pro studenty učitelství jedna z nejdůležitějších aktivit (z pohledu praktiků i studentů). Všechno však nelze ani při dobré vůli předat, i kdyby praxe trvala nekonečně dlouho.
Můžete popsat nějakou situaci, na kterou nelze učitele ani při nejlepší vůli připravit? 10 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
:D?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Koukám, že tato otázka se nechytne :D?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
No to jsou přesně ty situace. Připadáš si jako ve snu a říkáš si, to snad není pravda.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Třeba když ti řeknou, že nesmíš tohohle nechat propadnou, protože proto. :) Viděli jsem teď v pátek ve vyprávěj, pak je jen na tobě, jestli za tebou zůstane zeď rovná jako za zedníkem.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Jak reagovat, když nastane přesně ta situace "tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne". Nelze odolat škodolibému úšklebku, který je velmi neprofesionální.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Jak to myslíš??

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Neposlouchá, neposlouchá, blbosti dělá, poskakuje - až nabourá čelně do tyče od lampy.

"Nejezděte na tomhle kopci, končí ve smradlavé jímce!" Vžunk...

:D?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Aha. No to je jako z Obecné školy. já bych jim to neříkal, pane řediteli. :D Klasika, která asi platí.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora No a zachovej kamennou tvář! ;)?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
No to nejde. :D :D :D?Co obsahuje "náplň práce třídního učitele"?
Tento text by měl být součástí vnitřního řádu školy... 14 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Máme pracovní náplň třídního učitele.?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Taky myslím, že máme náplň :) ?

Petr Vanický25. 3. 2013
Já myslím, že u nás nic takového oficiálně nemáme :-( Alespoň ke mně se nic takového nedostalo, a to už jsem byl třídní 2x?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Fakt? +Petr Vanický ?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Hledala jsem, ale nenašla jsem ve svých souborech takovou tu úvodní část našeho švp. Předpokládám, že by tam něco taky bylo.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Normálně součást pracovní smlouvy.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Tak zde jsou povinnosti třídních učitelů z našeho školního řádu:
Povinnosti třídních učitelů
1. Vedou řádně dokumentaci své třídy, pravidelně doplňují záznamy o žácích ve školní matrice.
2. Informují rodiče o prospěchu a chování žáků.
3. Průběžně dohlížejí na stav učebnic žáků, nábytku, didaktické techniky a veškerého zařízení ve třídě. Poruchy přístrojů oznamují zodpovědným osobám.
Závady zjištěné na zařízení třídy zapisují do sešitu závad.
4. Ovlivňují a kontrolují mimotřídní a mimoškolní činnost žáků své třídy.
5. Třídnickou hodinu konají alespoň jednou měsíčně a zapíší ji do poznámek v třídní knize. Dozor a odvádění žáků zajišťuje třídní učitel.
6. Třídní učitelé sledují pravidelnou docházkou žáka. Není-li žák omluven do 3 kalendářních dnů svým ZZ, zjišťuje důvod nepřítomnosti (např. telefonicky, poštou…)?

Petr Vanický25. 3. 2013
hmm, tak něco z toho máme ve školním řádu, hlavně věci týkající se omlouvání. ?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Musel bych na školní server. :)?

Jana Zárubová25. 3. 2013
+Pavlína Hublová : Dozor a odvádění žáků zajišťuje třídní učitel???

Bohuslav Hora25. 3. 2013
U nás odvádí žáky ten, kdo má koncovou hodinu, ne třídní, to by se ulítal, chudák. :D?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Jana Zárubová Myslím, že se to týká té třídnické hodiny.?

Jana Zárubová25. 3. 2013
+Pavlína Hublová aha, to mi nějak nedošlo :))?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Tak to mě nenapadlo. :) Asi už zase nečtu. :D?V diskuzi před dvěma lety zazněl nápad, že by VŠ měly spolupracovat např s OPPP. Máte ještě nějaký další návrh, které instituce by měly/mohly být zapojeny do vzdělávání budoucích učitelů? 12 komentářů

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Odbornými komorami jednotlivých předmětů. Stejně bych předpokládala, že docent na VŠ je automaticky členem takové komory nebo panelu. Nebo ne??

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Ale znáš tu odtrženost některých akademiků od praxe? :)?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
A co třeba NIDV, RVP.cz, Středisko služeb školám, Odyssea, Kritické myšlení...?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Nee :D
Právě proto bych co nejvíc propojovala jednotlivé stupně - kvalitní učitel ZŠ může chodit přednášet na VŠ, kvalitní odborník VŠ může chodit na SŠ přednášet nadaným apod. A  to vše by samozřejmě šlo i virtuálně :D?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Byl bych pro, mně by se to líbilo, třeba kdyby fakulty zvaly praktiky na metodická cvičení pro budoucí učitele, bylo by to pestřejší, studenti by se seznámili přirozeněji s různými učebními styly a postupy.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Ludmila Kovaříková NIDV bude s největší pravděpodobností sloučeno, RVP.CZ umírá z nedostatku financí. Co tu máme dál?
Nechtěla jsem být negativní, omlouvám se.?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
A přednášet učitelům budou lidé z VŠ? Kam jsme to dospěli...?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Pak ještě Střediska služeb školám, případně Pedagogická centra, pokud už je taky nezrušili, je fakt, že všechno nějak umírá, nezdá se vám??

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Jen PEPOUŠové nějak ne a ne pomřít. :D?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Páč po nikom nechceme peníze na naše fungování a děláme to dobrovolně. :D?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Myslím si, že ta neprovázanost vš s praxí je problém. A pak by samozřejmě bylo ideální spolupracovat s institucema. Ale chtějí ony spolupracovat??

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Hana Zahrádková Dobrá otázka!?Jak přiblížit výuku budoucích učitelů co nejvíce praxi? Jak zajistit, aby příprava nebyla příliš/tak odtržena od reality? 20 komentářů

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Zvaním učitelů z praxe na přednášku, odborníků z jiných oborů na workshop. Ale chápu - co by pak učili ti didaktici z VŠ??

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Mně se líbil na Univerzitě Pardubice tzv. klinický rok, adepti učitelství chodí rok do školy, praktikují, dostávají nějaké kapesné.?

Jana Zárubová25. 3. 2013
Otevřenost výuky nejen směrem ven (jak se o to snaží třeba pan Brdička) ale také směrem dovnitř. Třeba by se někteří učitelé zapojili...?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora To zní velmi dobře.
Tady je prostě výhoda, když studují dálkově. Praxi mají také pořád. A je to sakra znát.?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
Určitě zvaním učitelů z praxe.
Pokud si ale vzpomínám, samotná praxe byla pro mě utrpením. Měla by být delší, "dozorující" učitel by měl pomáhat při přípravách, možná by mohli vést hodinu spolu. Jinak se v tom jenom mácháme.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Měl jsem tu výhodu, že jsem od půlky čtvrťáku někde učil a při tom dodělával školu - existenční otázka. :) Ale bylo to dobrý, Nikdo neměl takovou praxi jako já. :D?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Taky jsem na konci vš už normálně učila. Ale taky mě pak hodně štvalo učit se věci, co nikdy nevyužiju. Ale ta praxe se mi hodně u státnic hodila!?

Jana Zárubová25. 3. 2013
Takže možná by přednášky a cvičení na ped. fakultách měly být spíše odpoledne, aby dopoledne mohlo probíhat ve školách, třeba jako asistenti učitele :))?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
To se mi líbí. Jako asistenti. Není to jako vhození do vody, ale postupné seznámení se třídou.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Ano, chtělo by to nějakou takovou změnu, možná revoluci.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Zajímalo by mě, jestli je nějaká příprava učitelů, kteří vedou praxi. Nějaký ten kurzík koučování by se šikl, ne?!?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Jana Zárubová Ty asistenti - to je opravdu výborný nápad!?

Bohuslav Hora25. 3. 2013 (upraveno)
Taková příprava teda není, to ti můžu klidně napsat. Koučovací kurzíky jsou prima věc - otevřené dveře k vlastnímu vývoji, moc mě to posunulo. Teda si to aspoň myslím. :D?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Takové asistenty bych bral, to je ten klinický rok v Pardubicích.?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
+Pavlína Hublová Přesně tak: kurz koučování. V tom bude taky zakopaný pes.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Taky mi to otevřelo mnohé dveře. A proto si myslím, že mentor by měl být něco jako "malý kouč". Takže by měl být pořádek v sobě a nějakou tu techniku ovládat. Vše by bylo jednodušší a nenastávaly by situace, že student učí a praktik si vzadu opravuje sešity.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Nedávno MŠMT reagovalo na jeden projekt pro ZŠ - na co prý potřebují koučování a rozjelo to na SŠ. :D?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Prozřeli??

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Souhlasím, mentorů je třeba, je potřeba nějakého vedení, ne říkat, jak to má být...?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Ne, jen nám dali najevo, že pro nás na ZŠ je to škoda. :) Tak třeba to uzraje.?O jaké nové poznatky, směry, metody byste obohatili výuku vašeho odborného předmětu na VŠ?
Vycházejme ze své zkušenosti, jak vypadala výuka na VŠ, když jsme my studovali. Třeba sem časem zavírá nějaký student a ujistí nás, že už to tak je :D 14 komentářů

Jana Zárubová25. 3. 2013
Určitě využívání online vzdělávání, různé LMS, využití informačních technologií v tom kterém předmětu?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Postrádala jsem speciální pedagogiku, ale takovou tu z praxe. Ano, učili jsme se vyjmenovat jednotlivé obory/poruchy a jejich charakteristiky. Ale trocha diagnostiky a ukázek, jak s dítětem pracovat...
Také jsme neprobírali nic jako šikanu, agresivní žák, komunikace s rodiči (asertivní techniky měly být součástí studia zcela nepochybně!)... je toho hodně.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Já teda metodiku, to jsem postrádal, speciální pedagogiku jako předmět jsme měli taky, ale bylo to k ničemu, takové teoretizování a když jsme se zeptali, tak si to nastudujte. :(?

Ludmila Kovaříková25. 3. 2013
Jednotlivé a konkrétní pomůcky, jak pomoci žákům s poruchami. Teorie ano, ale rovnou s nějakým řešením. Rozkrokovanými postupy.
V češtině mi chybí postupy, které jsou v zahraničí běžné.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Metodiky jsme měli vcelku dost, hlavně ČJ a M. Ostatní předměty byly horší.
Ale chyběla taková ta obecná didaktika - tedy kromě toho, že doteď umím vyjmenovat všechny výukové metody - vyjmenovat ano, navíc se jedná o hoodně staré metody.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
A co byste zrušili za předměty??

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Právě, k čemu je mi pustá teorie, když jsem to neviděl v praxi. Nemohli bychom zrušit všechny ty předměty a vyučovat tak nějak komplexně? Je dané nějaké téma a podělíme se o to, co kdo dokáže k tomu dát dohromady, vyměňujeme si skupiny v průběhu dne, týdne... :)?

Petr Vanický25. 3. 2013
Tak třeba pedagogika u nás na ftvs byla pro praxi zcela o ničem. Jen trapné memorování typů osobnosti a podobných věcí. ?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Učíme se, když to poznáváme sami na sobě - tak tohle je metoda, která mi dost pomáhá i v současnosti. Tak takhle bych to třeba viděl.?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Teorie bylo dost, ale praxe byla pak úplně jiná.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Petr Vanický Taky jsem myslela na historii pedagogiky. A že jsme si užili dvojitého šprtání - jednou na zkoušku, pak na státnice. Nemohlo by se státnicovat ze znalostí JAK jednat, JAK se zachovat, když mám to které dítě? Jaké musím brát ohledy, co můžu a co nemůžu požadovat??

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Takové modelové situace. :)?

Petr Vanický25. 3. 2013
Ano, to je přesně to, co jsem za celou dobu studia na VŠ nepotkal.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Neboj, kdybych si to nevyvolal sám, tak jsem to taky nepotkal. :)?V zahraničí se hodně hovoří o mentoringu. U nás to trochu odpovídá roli uvádějícího učitele. Máte nějakou podobnou funkci u vás na škole? Co a jak by měl učitel-mentor dělat, aby svému začínajícímu kolegovi usnadnil nástup? 18 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Máme uvádějící učitele, dokonce si ve vedené rozebíráme začínající kolegy, abychom jim některé věci vysvětlili, scházíme se každý týden a mluvíme o škole, o překážkách, o dokumentaci a tak. Letos vyšla řada na mě, scházeli jsme se dva měsíce. Lépe jsem se poznali, rychle jsme některé věci vzájemně zjistili. :)?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Být mu na blízku, ale nechat ho dýchat. Scházet se pravidelně a nechat začínajícího reflektovat a ptát se. Nekontrolovat každý krok nového kolegy.
Jen nevím, jak takticky upozornit, že "takhle to u nás nechodí". Tady bych asi měla problém.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
A proč ho upozorňovat, že takhle to u nás nechodí, třeba právě potřebujeme jiný náhled, poznat, jak to chce dělat kolega - tedy pokud to není v rozporu s etikou, zákony…?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Kolegové se ptali, já jsem říkal, že to je na nich, jak to plánují? Tak odpověděli, moje reakce byla, ať to zkusí, že když se to nepovede, zkusí to příště jinak, když to jde. Z rizik tedy doporučujeme zvolit jiné řešení.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora To je tvůj náhled, jako zástupce vedení školy. Učitel, pokud nemá osvícené vedení, které se neosobuje nárok na absolutní pravdu, to musí řešit právě přizpůsobením se :(?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Přizpůsobení se stádu, to se mi nelíbí. :) Ale je fakt, že já už mám na tohle jiný pohled.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Bohuslav Hora Nemůžu jako řadová učitelka nového učiteli říkat, ať to zkusí jinak a že třeba celá škola to pak bude dělat taky...
To bych ho akorát nasměrovala k průšvihu.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
To máš pravdu, my říkáme, ať se chodí hodně ptát, že kdo se ptá, nic nezkazí.?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Když jsem nastupovala jako nová a začínající učitelka, tak jsem uvádějící učitelku měla. Na zš to fungovalo jen tak formálně, vzájemné hospitace ani rozbory nebyly. Občas jsem s něčím přisla, ale nebyl čas nebo chuť a tak jsem se přestala snažit. Na sš jsem se o zavádějící učitelku, ale ona to nevěděla. Zjistila to při inspekci, když se jí taky někdo zeptal. ?

Petr Vanický25. 3. 2013
Zajímavé, to u nás teď máme nového kolegu, který je takový zmatený, ale kolegyně ty ho jen drbou v kabinetě, ale aby mu s něčím pomohly. to ne.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
To budou ty správné uvádějící učitelky.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Hana Zahrádková Ano, i takto formálně se to dá dělat.
Já jsem dostala 60 stránkový linkovaný sešit s tím, že máme zapisovat každé setkání. Měli jsme schůzky každý týden nehledě na nějaké uvádění.
A tak začínající psala a psala... :) No, pak jsme to omezily, ale zprvu jsme se fakt snažily to dodržet.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Petr Vanický To jsem zvědavá, kdo vydrží déle. A není to moc radostné tipování...?

Petr Vanický25. 3. 2013
Bohužel ani já bych si netipoval, protože už mám signály i z vyšších míst, že to asi nepůjde. ?

Jitka Rambousková25. 3. 2013
Nastoupila jsem, dostala v březnu 3 třídy na matiku a jela. Plavala jsem jak se dalo. Úplně příjemné to nebylo. Taky jsem byla vybavena radou "Nečekej, že ti někdo něco řekne. Musíš se ptát" ?

Bohuslav Hora25. 3. 2013 (upraveno)
+Jitka Rambousková Mám podobnou zkušenost, v únoru jsem na gymplu v Rokycanech nastoupil jako učitel dějepisu, v polovině 4. ročníku. :D Byla to legrace.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Jitka Rambousková To není pěkné :(?

Jitka Rambousková25. 3. 2013
Docela chápu, že to byla taková krizová situace (nastoupila jsem za učitele, který náhle zemřel) a před nástupem jsem dostala nalejvárnu od máti-matikářky. Ještě dodám, že jsem v té době neměla pajdák. ;)?Co (jaká pedagogická dovednost) prostě nejde nastudovat? 
Tato otázka je stejná, jako před dvěma lety. Bude zajímavé porovnat naše odpovědi. Prosím, nedívejte se do nápovědy dřív, než odpovíte (předloňské odpovědi zde: http://goo.gl/jRzaZ) 18 komentářů

Bohuslav Hora25. 3. 2013
No většina věcí jde, když se chce, ale asi nejde naučit vztah k dětem.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Důslednost.?

Jana Zárubová25. 3. 2013
Vztah k dětem a jakási "zapálenost" pro výuku?

Pavel Vondra25. 3. 2013
Souhlasím s důsledností. Může to být o několikanásobném "dání si přes hubu" než se to člověk naučí (vlastní praxe).?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Důslednost je důležitá. To jsem se taky musel naučit. :)?

Hana Zahrádková25. 3. 2013
Ano důslednost, pořád to ještě neumím! ?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Některé situace tě donutí k důslednosti.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
Já si totiž myslím, že to je to, co dokáže udržet autoritu učitele. Ten, který má rád děti, ale neměří všem stejně a děti nemají jistotu, jak zareaguje (= není důsledný), je může mít rád sebevíc a autoritu mít nebude.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
No to je taková opičí láska.?

Petr Vanický25. 3. 2013
S důsledností rozhodně souhlasím. (I když s ní taky mívám problém :-))?

Alena Žočková25. 3. 2013
umění "zapálit" žáky pro předmět ..... ?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Petr Vanický A kdo ne? Nelze být absolutně důsledný, ale  začít se dá i zlehka: Nikdy nebudu říkat dětem, že když... tak, pokud vím už ve chvíli, kdy to vyslovuju, že to nesplním.?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
+Alena Žočková To je ale stále složitější a složitější, páč těch podnětů je čím dál tím víc. :)?

Bohuslav Hora25. 3. 2013
Jasně, malé kroky dopředu. Stačí jedna věc na dva měsíce, pak přidáme další, když to jde. Pomalu to jde rychleji. :D Kdo už s tím má zkušenost, tak mě chápe.?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Alena Žočková Myslím, že postačí, když budou předmět respektovat jako užitečný. A to je na mně, jestli jim to umím podat tak, aby to přijaly.
přeci jen - předmětů mají žáci hodně a představa, že jsou na ideální škole a všichni žerou všechny předměty... je hodně velké sci-fi :D?

Alena Žočková25. 3. 2013
každoročně uvádím astronomii v devítce jednou z kapitol knihy:
http://knihy.abz.cz/prodej/strucna-historie-temer-vseho
- což je shodou okolností právě tento týden .....
neuvěřitelně to v žácích vyvolá zvědavost a do konce roku se předhání v tom, kdo lépe a zajímavěji zpracuje zadané téma?

Alena Žočková25. 3. 2013
+Pavlína Hublová o tom není pochyb ....
jde o to, aby k předmětu přistupovali se zvědavostí a ne s odporem?

Pavlína Hublová25. 3. 2013
+Alena Žočková Tak to se shodneme.?
Jestli chcete sledovat, jak se hlasování vyvíjí, tak občas navštivte stránku Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-26. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-26). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína