28. 3. 2013

27. PEPOUŠovo vlnobití III.: Vzájemné hospitace a ukázkové hodiny. Jak z nich vytěžit maximum?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Vzájemné hospitace a ukázkové hodiny. Jak z nich vytěžit maximum?
Následuje textový přepis diskuze...
Co očekáváte od kolegy, pokud si jej pozvete do hodiny? 5 komentářů

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Pokud bych si pozvala kolegu do hodiny... chtěla bych, aby mi řekl, jak z jeho pohledu pracovaly děti, jak byly zapojeny, jak na děti mluvím, jestli mi i v zadní řadě (kde předpokládám, že bude sedět) bude rozumět...?

Libor Klubal8. 4. 2013
Jestli nemluvím moc rychle, jestli si náhodou sám neodpovídám na otázky, jestli jsem nepracoval jenom s vybraným vzorkem žáků ...?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
+Pavlína Hublová Takhle explicitně bych neměla odvahu to podat. Měla bych strach z kritiky.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Ludmila Kovaříková Pokud si přímo o tyto věci řeknu, pak to nemohu brát jako kritiku. A myslím, že to bude příjemnější i pro toho, kdo hospituje. Ví přesně, co od něj chci a nemusí se cítit, že na mně hledá chyby. Nezdá se ti??

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
+Pavlína Hublová Máš samozřejmě pravdu, jen já na to ještě nejsem připravená.?Co nejčastěji sledujete, pokud jdete na ukázkovou hodinu/hospitaci ke kolegovi? 18 komentářů

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Pokud bych šla... především bych sledovala samotného učitele - jak se vyjadřuje, jak se ve třídě pohybuje, jaké volí postupy, jak na něj reagují žáci.?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
Většinou mám tendenci sledovat to, co dělá učitel jinak než já. Z toho se pak poučit.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Máme na každý rok stanovené priority, o kterých ale mluvíme na poradě, když třeba chceme zavést nějakou další metodu do vyučování, nějaký prostředek ke zlepšení učení - třeba letos jsou to metody čtenářské gramotnosti.?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
+Bohuslav Hora To by bylo bezva, kdyby se takto komunikovalo.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:)?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Ještě letos sledujeme individualizaci vzdělávání - nadané a porouchané.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Ludmila Kovaříková Ano, také vždy porovnávám se svými postupy, vystupováním apod. Proto si myslím, že by na hospitace měli chodit i běžní učitelé, nejen vedení.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora To je skvělé.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Mluvíš mi z duše. +Pavlína Hublová ?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
To si myslíš ty. :D?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
+Bohuslav Hora Vidíš, toho jsem si začala všímat až letos. (Pardon, odbíhám od tématu, ale takové sledování toho, jaké úkoly se připraví pro slabší a rychlejší, jak se taková hodina organizuje, jak si pomáhají... to se dá taky sledovat)?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No jistě, a taky hospitující vidí, kde se ti někteří ztatí a už se do konce nenajdou, to je povinnost to učiteli říct, aby si je zpátky vytáhnul a zapojil je.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Jednou jsem si pozvala do hodiny speciální pedagožku - chtěla jsem, aby se zaměřila na jednoho žáčka a pak mi řekla, jak v hodině reagoval, kolik času (asi) byl opravdu soustředěný a doufala jsem, že mi poradí, co dělat dalšího.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Prostě konkrétní zadání.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:) Poradila??

Bohuslav Hora8. 4. 2013
To je ta zakázka.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora Podala zpětnou vazbu a dala pár návrhů. Velmi užitečné bylo, že mi dokázala identifikovat chvíle/situace, kdy úplně vypnul a co dělal. Spolu jsme pak jen vymyslely, jak mu tu volnou chvilku zaplnit lépe (maloval si, tak jsem mu dala omalovánky - učil se lépe držet tužku).?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Škoda, že ty tyhle dvě profese mnohdy lépe nespolupracují, bylo by to ku prospěchu věci.?Asi není třeba ptát se, zda by měly vzájemné hospitace smysl a zda by byly užitečné. Jsou vzájemné hospitace užitečné pro oba zúčastněné? V čem? 10 komentářů

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Vzhledem ke dvěma mým předchozím odpovědím (z pohledu hospitovaného a hospitujícího) vidím okamžitě drobný rozpor, který by bylo třeba předem si s kolegou vyjasnit.
Takže přesné zadání by bylo základem úspěchu.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
Třeba:

ten kdo se dívá:
jak to dělá někdo jiný
jak se chová třída u někoho jiného
jaké metody používá

ten kdo učí:
poradí mi, jak na ně?
zjistí, co dělám dobře x špatně??

Jitka Rambousková8. 4. 2013
Já bych chtěla, aby někdo šel se mnou do 8.B a poradil mi, co dělám blbě a jak s tou třídou vyjít. Nechcete někdo něktré pondělí přijet??

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No to je tak trochu už supervize, což je perfektní přístup - na začátku je zakázka od hospitovaného - hodiny a pak se rozbor, kde supervizor spíš klade otázky.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Byla jsem na obou stranách barikády a myslím, že mnohem přínosnější pro mne byla pozice hospitujícího.
- viděla jsem nové přístupy
- sledovala jsem komunikaci s žáky
- nebyla jsem nervózní :)?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
Přijedeš?
Dnes už mi ujížděly nervy a vím, že prostě bylo špatně všechno.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Jsou dny, kdy to prostě při nejlepší vůli nejde.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Jitka Rambousková Škoda, že jsem spíš na ten 1. stupeň. Výlet by mi nevadil :)?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Přijel bych. Ale spíš ve středu nebo v pátek, a navíc autobusy na Plzeň zrušili. S osmičkou jsem taky na válečné stezce, i když teď je sekera pod nánosem prachu, tak to chvíli jde.?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
:) mám je jen v pondělí?Předpokládám, že se shodneme, že by hodina, kdy si pozveme kolegu na přátelskou hospitaci, měla mít stejný průběh, jako kterákoli standardní hodina. Máte i tak tendenci dělat něco v hodině jinak než je běžné? Proč? 13 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Divadlo se mi nikdy nevyplatilo, takže zvolíme standardní program.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Dnes mi do hodiny třeba vplula šéfka, tiše se posadila a poslouchala renesanci. Pak tiše vydechla, ne naposledy, a neslyšně se vzdálila, pak říkala, že bylo úžasné, jak všichni pracovali. :) A to pro mě bylo veliké ocenění.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
divadlo pozná i necvičené oko .. děti prostě reagují tak, jak jsou zvyklé?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No právě, ale někdo si prostě říct nedá. :D?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
Snažím se připravit se důkladněji, zvolit si přesnější cíl, hlídám si evokaci i reflexi, různé styly učení... Vycházím ze skutečně používaných metod, takže děti nejsou překvapené. Jen prostě je toho víc v hodině nakupeno.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Dávám si pozor na pusu, snažím se mluvit spisovně. Taky si předem na papírek poznačím aktivity, které bych ráda v hodině udělala (jindy je mrskám z hlavy, ale vím, že nervozita udělá své) - taky je mám trochu strukturované, aby na sebe navazovaly (normálně jsem dost chaotik).?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Tak na pusu si nedávám pozor nikdy, to nejde - kulomet. :D?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora Já spíš některé výrazy...?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:D :D :D No jasně, co myslíš, že já, dneska jsem mluvil o Davidovi ve Florencii - Michelangelo Buonarotti - že byl zašpiněnej, proto ho museli restaurovat - gumovali ho, a co myslíš, že jsem vypustil z pusy? :D?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Na druhou stranu by bylo třeba pozvat kolegu na konkrétní hodinu, konkrétní předmět. Na 1. stupni nemá smysl, aby kolega přišel na hodinu, kde se 20 minut píše do písanky a 20 minut předčítá knížka... :)?

Petr Vanický8. 4. 2013
Pokud bych si pozval kolegu na hodinu nebo se šel podívat k němu, tak bych spíš byl rád, kdyby to jemu nebo mě přineslo něco nového, takže bych ho třeba nezval na nějaké obyčejné počítání příkladů. Spíše bych si ho pozval, když si připravím něco nového, zajímavého. Ale třeba s inspektorem si hlavu nedělám. ?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Na začátku hodiny uvedu cíl - to prostě obvykle nezvládám.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Říkám, co je dnes na programu, jak budeme pracovat, co budeme potřebovat, jestli všichni máme to, na čem jsem se domluvili.?Písemný zápis vzájemné hospitace ano či ne? Měl by zápis psát hospitující, hospitovaný nebo oba? 8 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Pokud píšu zápis z hospitace, tak tak, aby to nikoho neranilo, ale posunulo, tzn., že je tam část, kdy rozebereme, proč tak určitě věci byly, a náměty k zamyšlení. A vždy to probíhá jako koučovací rozhovor, tedy se snažím vést učitele, aby si to prošel sám, a přišel na některé věci sám. Záznam pak dostane učitel do svého portfolia.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Pokud by se jednalo o vzájemnou hospitaci, pak jistě není zápis povinný. Nicméně aby se z něj oba mohli poučit, možná by několik vět z každé strany pomohlo.
Třeba už jen porovnání "co se mi povedlo/co se kolegovi povedlo" a "co se mi nepovedlo/co se kolegovi nepovedlo". Mohl by být třeba i dost markantní rozdíl, co kdo považoval za povedené/nepovedené.?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
nevím, zda vůbec něco psát. Pokud je to z donucení, snad. Ale jinak vždy s kolegyní probereme, co se povedlo a nepovedlo.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Zápis určitě ne, u nás se jen zapisuje do TK, že bylo provedeno, jinak nic. Kolegové nemají hodnotit práci svých kolegů, jde jen o to, aby viděli třeba jiný styl práce, jak se žáci projevují v jiných předmětech, a tak.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Ludmila Kovaříková Něco jako poznámky? Stačí přeci v bodech - z pozorování (hospitující), ze sebereflexe (hospitovaný).
Ale možná je to jen zbytečné zdržování.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Není to zbytečné, poznámky - stručné - jsou postačující, si rychle vzpomenu.?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
+Pavlína Hublová Asi ano, když o tom tak přemýšlím. Protože by mi některé informace hned vypadly z hlavy.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Ludmila Kovaříková Navíc myslím, že by mohly odhalit rozdílný pohled na hodinu - z první lavice vše vypadá jinak než z lavice poslední (myšleno v přeneseném smyslu slova).?Je lepší pozvat si kolegu-kamaráda nebo kolegu, se kterým je vztah spíše neutrální? Jaké budou výhody a nevýhody té které volby? 5 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Chtěl bych osobně bezpečné prostředí, mívám kamarády, kteří mi říkají pravdu a to nezraňujícím způsobem.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Měla bych obavu, že mi kamarádka bude "mazat med kolem pusy". Takže bych volila spíš neutrálního kolegu.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Ale většinou všichni hned víme, jak to je, ne? Jestli se to povedlo, nebo ne, ty druhé oči jsou důležité proto, že vidí to, co ten, kdo vede hodinu, vidět nemůže. A proto je to cenné.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
To jsou třeba ty strategie žáků, jak nás dostanou k tomu, co oni chtějí, bavili jsem se tu taky o tom, a to mám možnost vidět jako hospitující, paní učitelka vedoucí hodinu musí přemýšlet o něčem jiném. :)?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Neutrální:
- nezná mě a mohl by generalizovat některá momentální pochybení
+ nemá potřebu mě šetřit při hodnocení?Probíhají u vás vzájemné hospitace? Nebo - snažili jste se tuto formu podpory zavést? Proč se zadařilo/nezadařilo? 20 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Probíhají, protože jsou povinné. Zapisují se do hospitační činnosti.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora Povinné jsou, protože jste to jako vedení nakázali? Protože předpokládám, že na to žádné nařízení shora není...
V jaké frekvenci??

Hana Pilařová8. 4. 2013
několikrát jsme se snažili o to, aby se konaly
pak jsme je nařídili .. ale nepovedlo se je realizovat z důvodu "když se tam někdo nahrne, budou se děti chovat jinak"

takže nám z toho nakonec vypadly "videohospitace" a úspěšně se blížíme ke konci?

Libor Klubal8. 4. 2013
O nás ano, zejména mladší kolegové chodí ke starším a pak taky předsedové předmětových komisí k ostatním. Čím je hospitací více, tím jsou pro kolegy běžnější a přínosnější.?

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
Neprobíhají a jako návrh jsou kritizované. Ale protože máme individualizované hodiny a ne vždy se děti stěhují, probíhají jakési neplánované hospitace. Už jsem si zvykla jak na kolegyni, tak na asistentku, ale trvalo to opravdu déle než rok, než jsem se začala chovat přirozeně.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Tak úplný úspěch to nikdy nebude, když se to bere jako povinnost, když se to bere jako inspirace pro můj další profesní růst, to je jiná, ale to musí každý začít u sebe.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
U nás se nekonaly - tedy vím o dvou, které nabídly odvážné učitelky - obě pak byly strhány na chodbách "přejícími kolegyněmi". Už to nikdy nezopakovaly (tedy ty odvážné).?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Libor Klubal Předsedové předmětových komisí u nás jen svolávali a vedli porady (2x ročně). Trochu závidím...?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
+Libor Klubal Právě jsem chtěla pochválit, e předsedové komisí chodí - to by se mi líbilo, ale asi jako jediné.?

Petr Vanický8. 4. 2013
Ani u nás se nekonají. Nový ředitel na podzim jednou každého zkouknul, s příslibem, že bude chodit častěji. Ale od té doby je ticho po pěšině. S kolegy si také vzájemně nechodíme. Jednou se mi byla na TV podívat nová mladá kolegyně a to bylo asi tak všechno.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Jitka Rambousková ...pokud by byli nastaveni na pomoc a radu...
To je hodně důležité a ne vždy samozřejmé.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Petr Vanický Hodně podobně. Přitom mi každá ukázková hodina/hospitace, které jsem se účastnila, byla jen a jen k užitku - i kdyby jen k tomu, že jsem si řekla: "Tak takhle to já dělat nebudu."?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:)?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
Já měla letos hospitaci po letech a ještě hlavně kvůli třídě. Vždycky si vyslechnu, že ke mně není potřeba chodit a "to kdybyste viděla některé hodiny! a ještě nechápou, co je špatně!" To je sice potěší, ale nikam mne to neposune.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No tak aspoň že tam je to ocenění, ale tohle opravdu nerozvíjí, spíše polechtá ego. :D?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Pokud se vrátíme k tématu otázky:
Co myslíte, že zafungovalo, že jste dokázali vzájemné hospitace prosadit? Co byste poradili těm, kteří by se o to chtěli na své škole pokusit??

Ludmila Kovaříková8. 4. 2013
Myslím, že bychom mohli začít od přátelských hospitací. Tam bychom neočekávali nějaké ztrapnění. Pak by snad ostatní mohli vidět, že nás to nebolí a že diskuse o hospitacích je přínostná.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:) Vysvětlováním a příkazem, je to prostě přínosné, a pak pomohly ještě problémy s některými třídami, tak se běžte podívat a poraďte kolegům, co je jinak, co se musí změnit, aby to fungovalo i u nich.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Ludmila Kovaříková Ano, to se mi zdá schůdné.?Mohly by vzájemné hospitace kolegů nahradit hospitace ze strany vedení? Nebo - mohly by vzájemné hospitace odlehčit nervozitu před hospitací vedení? 24 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Tak hned na začátku musím všechny zklamat - nemohly, protože to vedení má v popisu práce a inspekce chce zápisy z hospitační činnosti - i když nikde není dáno, že musíte mít zápis. Ale hospitace by se mohla změnit v koučovací rozhovor, už jsme tu spolu o tom několikrát mluvili. Vzájemné hospitace určitě otuží učitele a nemá ostych z toho, že má v hodině návštěvu.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora Bylo mi to jasné, proto jsem přidala i druhou část otázky :)
Ale možná, že by to přispělo k otužení organizmu. A navíc by učitel už konečně dospěl k tomu, že "divadýlko" bude stejně odhaleno a zbytečně by se přípravou "vzorové hodiny" nevysiloval.
I když mám zkušenost, že mi právě toto bylo vyčteno: "Věděla jste, že přijdu, tak proč jste si nepřipravila něco víc zajímavého?"?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
:D :D Tak to přímo nenávidím. Píšu o tom jinde.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
nahradit by nemohly, ale mohly by přispět k tomu, že si postupně všichni zúčastnněnní zvyknou a nakonec nebudou vnímat, že je ve třídě někdo navíc?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Hana Pilařová Ano, trochu jsem zapomněla na děti - i ty by mohly mít s hospitací problém...?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Ve třídě, přeci mohou být klidně rodiče, kdokoliv ze společenství, teď je taky hodně asistentů. Nechápu, proč bychom nemohli nechávat nakukovat pod pokličku naší práce kohokoliv, kdo o to žádá - třeba studenty...?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Děti se mohou při hospitaci chovat jinak, ale také si zvyknou.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Proč jsme vlastně nervózní při hospitacích??

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Je tam cizí element, co když se mi to nepodaří? Dneska už se tomu směju. Nic není špatně, prostě to tak dopadlo, poučit se z toho a příště jinak.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
bývala jsem nervózní .. teď už přítomnost další osoby nevnímám .. asi zvyk, že tam mívám jako pozorovatele asistentky?

Libor Klubal8. 4. 2013
Když je hospitace dvakrát do roka, tak bude nervózní každý. Něco se nepovede a nebude šance ukázat že to jindy jde. Když bude mít učitel v hodině jednou kolegu, jednou vedení, jednou studenty z univerzity, nervozita odpadne.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No, asi tak, jde o to, že si člověk zvykne a nic jiného mu vlastně nezbyde, to je jako kdyby na koncert filharmonie nemohli diváci, protože dirigent se stydí, je nervózní, jak to vlastně dopadne. :D?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
My ještě děláme hospitace na pozvání, když se daří něco dobrého, pozvěte nás sami od sebe. :D Taky to bylo úspěšné, tohle děláme běžně pro nastupující učitele.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Mám potřebu podat maximální výkon - co když mi to děti zkazí? :D?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Bohuslav Hora To jsme se taky naučila. Ale spíš z důvodu, že jsem chtěla, aby vedení naše aktivity zaregistrovalo.?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
Nějak extra nervozní nejsem - hospitace přijde a zase odejde a protože dělám jen to, co vždycky, tak nervózní být nemusím.
Trošku jiné je to u inspekce - tam "nehraju" jen za sebe, ale za školu, tak to už jsou pocity jiné.?

Jitka Rambousková8. 4. 2013
+Pavlína Hublová Taky zažila - "hlavně nám ukažte vaši běžnou hodinu" a po hodině kritika "No, byla to taková běžná hodina". Největší úspěch měla kolegyně, která jinak není schopna udržet vůbec kázeň, tak když děti byly vykolejené, předvedla velmi chválený výkon.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No, u inspekce taky mám smíšené pocity. Ale postupně se to začíná dostávat do plusu, zvlášť po té letošní. :)?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
+Jitka Rambousková :D?

Petr Vanický8. 4. 2013
Taky nemám s hospitacemi problém, i když jsem jich zatím moc neměl. Párkrát inspektora, jednou ředitele a asi dvakrát kolegu a to učím 13 let.  A že se to občas nepovede? nevadí, pokud hospitující je rozumný a ví, že není každý den posvícení.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
No právě, přijít můžou, odejít musí.?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
Závidím mužům, kteří to umí brát víc z nadhledu. Když se mi něco nepovede a navíc je u toho ještě někdo jiný, dost se tím trápím.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Jsem se taky trápil, a co jsem z toho měl, ráno jsem musel do stejné třídy a napravit to. :)?

Petr Vanický8. 4. 2013
Pokud se něco nepovede z důvodů se kterými nemůžu nic dělat, (selže technika, atp.) tak se tím netrápím. Horší je to, pokud pokud vím, že je to moje chyba a že se tomu dalo předejít. ?Jaké zkušenosti máte s videohospitacemi? Jaké mají výhody a nevýhody oproti vzájemným hospitacím? 13 komentářů

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Kamera mi vadí.?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Nedokážu to vysvětlit.?

PEPOUŠův nápadník8. 4. 2013
jednu hodinu může vidět a následně hodnotit více lidí?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Chápu. Ale já ti z toho jsem nervózní, tohle mám před sebou jako velkou výzvu. A ještě si netroufnu na její překonání.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
Končíme kolečko .. probíhalo ve dvou školních letech
vzhledem k tomu, že ty hodiny natáčím, tak vidím o něco víc, než kamera

osobně si myslím, že přínos to má .. nemám ráda "vždyť to děláme všichni, všichni učíme takhle", které se u nás občas nese z některých stran .. tyhle hospitace ukazují, že to zdaleka není pravda .. kolikrát najdeme podobnosti třeba v chování třídy .. a pak najednou je vidět, že u kolegy děti pracují s mnohem větším zaujetím než v mé vlastní hodině?

PEPOUŠův nápadník8. 4. 2013
+Hana Pilařová A odhalila jsi, Hani, něco konrkétního? Nějaký konkrétní postup, který je úspěšný??

Hana Pilařová8. 4. 2013
jako myslíš v hodinách jiných? :)?

Pavlína Hublová8. 4. 2013
+Hana Pilařová Kdo všechno pak vidí záznam? Záleží na souhlasu toho učitele, jestli ho mohou vidět i kolegové??

Hana Pilařová8. 4. 2013
je nás málo .. vidí ho všichni .. děláme to kvůli tomu, aby ho viděli všichni
mám dojem, že třeba děti ani moc nevnímají, že tam kamera je .. jsou dost zvyklé, že se mezi nima při různých příležitostech pohybuju s foťákem nvíc ji mají za zády?

Bohuslav Hora8. 4. 2013
Mně teda kamera za zády nedělá moc dobře. To mě vykolejí.?

Hana Pilařová8. 4. 2013
na tebe by koukala :) a ty na ni :)?

Bohuslav Hora8. 4. 2013Odpovědět
To je snad ještě horší. :D?
Jestli chcete sledovat, jak se hlasování vyvíjí, tak občas navštivte stránku Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-27. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-27). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína