13. 3. 2013

25. PEPOUŠovo vlnobití III.: Kdy je nejlepší čas začít s učením cizího jazyka? Mají žáci na 2. stupni šanci naučit se kvalitně druhý jazyk?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Kdy je nejlepší čas začít s učením cizího jazyka? Mají žáci na 2. stupni šanci naučit se kvalitně druhý jazyk? 
Následuje textový přepis diskuze...
V kterém ročníku začínáte na vaší škole s výukou cizího jazyka? Jak by dopadli vaši žáci ve srovnání se školou, kde začínají v jiném ročníku? 21 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Před dvěma lety výuka začínala ve 3. ročníku, ale rodičům byl nabídnut kroužek (placený, od agentury).
Myslím, že teď je AJ už od 1. ročníku. Nesouhlasím s tím.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Taky nesouhlasím, ale byli jsme nuceni přizpůsobit se poptávce.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Zatím jsem neměla možnost porovnat, ale osobně si myslím, že to není o tom, jestli v 1. nebo ve 3. třídě začnou, ale o kvalitě prvotní výuky, o motivaci k učení a základních dovednostech učit se.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková Poptávce ze strany rodičů? U nás byl argument, aby to nezapomněly ze školky... A u vás??

Věra Janáková18. 3. 2013
Všichni víme, že zvlášť u výuky jazyka záleží na přístupu a píli dětí snad víc, než jinde. Zkrátka - učení jen ve škole prostě nestačí.?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Máme Aj od první třídy. Přijde mi to zbytečné.?

Věra Janáková18. 3. 2013
U nás jsme dlouho vzdorovali, ale taky jsme byli jedna z posledních, kde se nenabízela aj od 1. tř. Takže "aby k nám chodily děti"?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková Vidíš, a já zas tvrdím, že to jde jen ve škole. Protože oni mají té angličtiny kolem sebe poměrně dost - takže stačí jen plnit domácí úkoly a zbytek se dá zvládnout ve škole. Např. neustálý problém se slovíčky - dá se snadno procvičovat v hodině - pokud mají všichni všechny kartičky se slovíčky, např.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Andrea Paštiková Hodnotíš to jako matka nebo učitelka??

Věra Janáková18. 3. 2013
No právě. To jsou ta kdyby...?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Jako učitelka. Letos si sice angličtinu neučím, ale příští rok budu mít konkrétnější představu, co to dětem po roce výuky dá. Rozhodně bych ale spíše uvítala hodinu češtiny navíc.?

Jitka Rambousková18. 3. 2013
Máme od 3. třídy. Nějaký kroužek byl od 1. třídy a pak to dělalo dost potíže ve výuce, protože pokročilí byli roztroušeni po 3 třídách.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jitka Rambousková Mám podobné zkušenosti. Nicméně během půlroku se to srovnalo. A nakonec ty děti, co byl napřed si zvykly, že nemusí dávat v hodině pozor a některým pak trochu ujížděl vlak.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Problém může ale nastat v okamžiku, kdy je ve třídě míň, než 24 dětí a nedělí se.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková Měla jsem (ve 3. třídě) děti rozdělené do 3 skupin a v podstatě jsem si vyzkoušela alespoň 3x týdně výuku v malotřídce - často dělala každá skupina něco jiného.?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Pavlína Hublová Jasně, ale to zas vychází z nadšení učitele a upřímně - proč, když by bylo tak pěkné svoje úsilí věnovat celou hodinu skupině jedné.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková Jasně, jen poukazuju na to, jak to zahýbalo pak s možnostmi výuky - když se zohledňovala jiná úroveň žáků.?

Věra Janáková18. 3. 2013
To určitě, ještě, že takoví učitelé jsou, o tom žádná. Taky si jich moc vážím.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Souhlasíte s tím, že pokud by se jazyk děti učily o 2 roky méně (tedy začínali ve 3. třídě, jak je to v RVP), že by jim "nic neuteklo" a že by mohli být/byli na stejné úrovni? Že ty dva roky se dají v klidu vykompenzovat?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Povinně máme od 3. třídy ale od první je tzv. kroužek angličtiny, na který chodí celá třída. model 2 hodiny týdně?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Pavlína Hublová Já souhlasím. Ty dva roky bych brala spíš motivačně.?Proč myslíte, že hodně škol začíná s výukou CJ už v 1. třídě? 20 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Už to zazní v předchozím komentáři - tlak rodičů. Rodiče si vyberou přednostně školu, která nabízí AJ už od 1. třídy. Asi mají pocit, že děti pak budou umět AJ lépe. Nejsem o tom přesvědčena.?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Možná hledají návaznost na školku, ty už taky hromadně AJ nabízejí.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Naše zkušenost: Co se děti naučí v 1. - 2. tř., to před tím zvládly do pololetí třetí tř. taky. Navíc je tendence dávat tyto hodiny téměř komukoli, kdo někdy aj aspoň slyšel a je dvě hodiny před dětmi..?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
To je marketingový tah školy, ale také tlak rodičů, že když už ve školce chodili do nějakého kroužku, tak aby to nezapomněli. :)?

Věra Janáková18. 3. 2013
Jen bych radši uvítala navíc češtinu nebo matiku.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Bohuslav Hora Spíš bych to opravdu hodila na rodiče. Škola, která k tomu nepřistoupí, může prostě skončit, protože nemá prvňáčky.
Bohužel to není možné rodičům vysvětlit.?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Pavlína Hublová U nás to tak vážně bylo a nic nepomohlo, že jsme nabízeli spoustu jiných věcí. ?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
No některé věci jsou nevysvětlitelné, argumenty žádné nemají, když se zeptáš, tak prostě proto. ?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Když už se smíříme se situací, že musíme začít v 1. třídě s CJ, jak často a jaké volit formy?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
U nás jsme zvolili tu konverzační formu - Romana, která byla na RVP - a její metodika Helen Doron. Akční hodiny, jen anglicky.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Dcera chodí na jazykovku a moc se mi líbil model 4x týdně 20 minut, kartičky, běžné činnosti.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková To nejsem neslyšela. 4x 20 minut - to jako že nezvonilo? Nebo na zbytek hodiny byl jiný předmět? Jaký? Jak??

Věra Janáková18. 3. 2013
Měli na konci vyučování a střídali s družinou.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková To je výborný model. Doufám, že si zapamatuju, nikdy jsem neslyšela. Zdá se mi pro maláčky velmi rozumný.
Už jenom proto, že celých 45 minut s prvňáčky nelze ani povídat, ani malovat, ani kombinovat.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Právě. V té době Eli aj hrozně bavila. Hádej, kdy ji to přešlo?...?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
To je výborný nápad rozdělit hodinu třeba do 2 dnů po těch 20 minutách. Budu se muset přeptat,zda to tak můžu zkusit. Letos u mě ale učí kolegyně a to by asi sladit s rozvrhem moc nešlo.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
No spíš je to právě ten organizační problém, zablokuje to učitelku a rozvrh.?

Věra Janáková18. 3. 2013
U nás jsem to chtěla taky, ale ani s družinovým úvazkem to nešlo moc dohromady. Navíc ta jazykovka to měla všechno jinak. Teď už to tam taky není, institut jazykové ZŠ už s příchodem RVP padnul. Škola si to do něj může zahrnout, ale peníze jsou pořád stejné. Možná by k tomu věděl víc +Bohuslav Hora ?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
No vždycky je to v první řadě o penězích, když je někde vydáš, na druhé straně je zase musíš ušetřit. A každý má právo na tarifní plat. Tak kde potom brát a nekrást, proto se jazykové vyučování naplňuje do 24 žáků. A máme to tam, kde jsme nechtěli.?

Věra Janáková18. 3. 2013
No právě.Jak si představujete kvalitní hodinu CJ na 1. stupni? Považujete za důležitější slovní zásobu, znalosti gramatiky, konverzační dovednosti nebo "motivaci učit se" jako stěžejní na 1. stupni? 9 komentářů

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Za úspěch považuji nebát se mluvit. Třeba lámaně,ale hlavně mluvit.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Podle mě je důležitá ta komunikační úroveň, gramatika počká. Nebo se rodí s tím??

Jana Zárubová18. 3. 2013
mluvit, mluvit, mluvit?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Jen pozor na špatné návyky!
Říkat slova, ale správně vyslovovat.
Tvořit věty, ale gramaticky správně.
A opakovat, opakovat. Víte, že než se naučíme jedno slovíčko, je třeba ho slyšet nejméně 200x??

Bohuslav Hora18. 3. 2013
U nás teď přišli s tím, že výslovnost se tvoří stejně do 7 let, tak mě to rozesmálo. :D?

Věra Janáková18. 3. 2013
Kvalitní jazykáři i pro maláčky.?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Myslíš +Pavlína Hublová , že to opravdu musí být hned gramaticky správně a správná výslovnost? A jak se děti učí mluvit, když jsou malé? Taky to není vždy správně..?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jana Zárubová To jsou ty známé stesky o přeučování něčeho, co se někdo naučí špatně. Myslíš, že když nechám žáka celý jeden rok říkat "cenkjů", že se to příští rok zlepší? ?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
+Jana Zárubová Souhlasím s tebou. :)?Jak motivovat žáky II. stupně k výuce CJ? 9 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Myslím, že kdybychom výuku opřeli o komunikaci s cizinci, překlady písniček (vyhledávání frází a slovíček v aktuálních písničkách, které poslouchají), v překladech ukázek filmů v originálním znění...
Prostě výuka podle učebnice nikoho nebaví...?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Pěkně to maluješ...tak já přidám...skypování nebo hangout s anglicky mluvícími žáky??

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jana Zárubová Jani, to by byl můj sem. Viděli by například, že neumí někteří ani kváknout, zato jiní jednou jak na drátkách. Nebyla by tohle motivace?
Co kdyby měl každý přiděleného partnera, se kterým by měl konverzovat? Nebylo by to motivující, aby si s ním opravdu mohl popovídat?
A co kdyby mohli na textu písničky, kterou rádi poslouchají, procvičit slovíčka a písničku si přeložit??

Jana Zárubová18. 3. 2013
Měli jsme loni ve škole nějaký projekt, už nevím, jak se to jmenovalo, ale přišli k nám 4 cizinci z různých zemí a byli s dětmi v hodinách, povídali jim o sobě o své zemi...těch, kteří byli schopni s nimi komunikovat, bylo pomálu...?

Věra Janáková18. 3. 2013
Dřív taky byly výměnné pobyty - bydlelo se v rodinách. ?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Ano, tato motivace by taky mohla fungovat, ale asi jen krátkodobě. Taky by měla být spíš dlouhodobá aktivita.
Jako třeba měly holky Placatého Standu... To je přeci taky motivační (alespoň na 1. stupni to zabralo).?

Věra Janáková18. 3. 2013
??

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11737/flat-stanley.html/?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Pavlína Hublová Hezké. Neznala jsem - díky.?Můžeme říct, že po 7 - 9 letech výuky cizího jazyka žáci "umí komunikovat" v tomto jazyce? Co by vlastně měli umět na konci 9. třídy? 14 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Kolegyně, co učí na II. stupni stále nadává, že neumí děti ani základy gramatiky - pletou si he a she, neumí sestavit větu v čase přítomném, zeptat se. Tak si říkám, že bude asi někde chyba, když se s tímhle více než polovina dětí dostane do 8. třídy. V čem je zakopaný pes??

Bohuslav Hora18. 3. 2013 (upraveno)
Nevím, mně se zdá, že se s nimi málo konverzuje, že se řeší ta gramatika na úkor konverzace, beru to podle sebe, mně můžete tisíckrát vypravovat, jak to má být, ale potřebuju to naposlouchat z konverzace, ne z gramatických pouček, to odvyprávím, jak to má být, ale věta nikde. :D?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Bohuslav Hora A tady je docela problém, pokud nemáš jen půlku třídy. Vyděl si hodinu počtem dětí a vyjde ti, že v ideálním případě na každého vyjde asi minuta. A to neděláš nic jiného, než že necháš děti mluvit. Bohužel.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Když nás financují, tak, jak to vidíte, tak nic jiného ani nejde. Ekonomika a Pedagogika jsou dvě ženské, které si jdou dost tvrdě po krku.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Jen chci poukázat, že to logika ani nedovolí. A to ještě počítám s tím, že zatímco jeden hovoří, ostatní jsou zticha a poslouchají (nebo minimálně neruší). Každopádně pokud žák hovoří 1 minutu, pak dalších 24 minut se nudí...?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Asi to musí pak probíhat jinak. Jako v ostatních předmětech, ve skupinách, nejsem odborník na cizí jazyk. Ale že žáci sedí a poslouchají, co jeden ve třídě povídá, jak si to pamatuju z ruštiny, to už asi dávno neplatí.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Bohuslav Hora Pokud mají základy, pak mohou povídat ve skupinách/dvojicích. Nicméně není tam kontrola, že povídají správně...?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Měli by jazyk naposlouchat - sluchátková učebna ideálně, písničky, ukázky, učitel. A pak hlavně mluvit. Ve dvojicích, ve skupině, samostatně. Přečíst otázku na lístku, nachystat odpověď a už to frčí.:-)?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
I popis obrázků jim docela dobře dokázal rozvázat jazyk.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Jo, tomu rozumím, nicméně si vezměmě češtinu, tam taky nemluvíme vždy gramaticky správně, takže asi raději mluvit, než hustit tu gramatiku. Takže mluví i bez kontroly, ale možná že tím právě ztrácejí ostych mlivt v cizí řeči, ale tomuhle nerozumím, chtělo by to angličtináře - metodika. :)?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Ve dvojicích kontrola správnosti vázne,ale je to jak píše Bohuslav Hora, důležité je jazyk používat, i když zatím gramaticky nesprávně.?

Věra Janáková18. 3. 2013
No co vím já od jazykářek, mám pocit, že 1. je učiva moc, 2. děti se neučí a bez toho víme všichni, že to nejde, 3. moc dětí ve skupinách. Tak nevím...?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Díky, ale já jsem vážně jen pozorovatel. Tohle nechám na jazykáře.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Souhlasím s tím, žen není podstatné množství slovíček, které se naučí (obvyklá témata v ZOO, pod stanem a jiné "zajímavé" konverzační okruhy), ale aby uměli i to málo používat.
Ale s gramatikou mám problém. Myslím, že ta je důležitá natolik, abych nenechala děti mluvit "čengliš".?Na druhý jazyk budou mít žáci 2 - 3 roky (případně mě opravte). Co můžeme předpokládat, že je lze za tuto dobu naučit? 11 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Absolutní základy jazyka, možná nějaké ty prvotní fráze, aby se uměli představit, požádat o jídlo v restauraci apod. Ale asi půjde jen o papouškování, že nic samostatného asi nepůjde. Nebo se pletu??

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Šikovné děti byly schopné dohnat znalostmi i ty,kteří se jazyk učili od 4,třídy.?

Jitka Rambousková18. 3. 2013
Druhý jazyk je už jednodušší, už léta s jazykem pracují a měli by být schopni jít dopředu rychleji. Ale vidět to není. Teď jsem suplovala a bylo to hodně smutné, ale je to hodně o chtění?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
A opačně -slabší děti nepochytí zhola nic :(?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Pro jazykově nadané děti bude další jazyk přínosný, ale ti, kteří se sotva perou s jedním, budou myslím ten první umět ještě méně a z toho druhého skoro nic :(?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jana Zárubová Možná bych ještě i přisadila, že by se těm slabším mohl zhoršit i celkově prospěch i v jiných předmětech (humanitních). Prostě proto, že dostanou do tohoto šuplíku v hlavě ještě víc naloženo. Může se stát??

Jana Zárubová18. 3. 2013
Mám dojem, že i to se může stát. Proto nejsem zastáncem plošného zavedení druhého cizího jazyka. Proč nezůstane jen volitelný jako dosud??

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jana Zárubová ze stejného důvodu, jako chtějí rodiče výuku CJ už od 1. třídy??

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Vždycky jsem měla strach, že se mi jazyky budou plést. Nakonec jsem se nenaučila pořádně ani jeden. Nemáte stejnou obavu taky??

Jana Zárubová18. 3. 2013
Těžko to posoudím. Nejsem jazykově nadaná, takže se mi plete všechno :))?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
Mně znalost jednoho pomáhá v druhém.:-) Ale jazyky mi jdou.  Dětem se to spíše plete.?Jaký druhý jazyk bude vaše škola nabízet? Už jste dělali průzkum? pro rodiče: O jaký druhý jazyk byste měli zájem? 21 komentářů

Bohuslav Hora18. 3. 2013
U nás nabízíme stabilně němčinu, protože máme kvalifikovanou paní učitelku.?

Jitka Rambousková18. 3. 2013
Od samého začátku u nás výuka druhého cizího jazyka jede. Takže od 7.třídy si vybírají z němčiny, ruštiny, francouzštiny a pro slabingry je konverzace v aj, aby si nemotali hlavu druhým jazykem.?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Jitka Rambousková To mi přijde rozumné.
U nás bude asi NJ, protože taky máme kvalifikovanou učitelku. Měla dost zájemců i nepovinně.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Víc jazyků nemůžeme, nemáme na ně nikoho. Ruštináři už došli.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Mě spíš vadí, že bude druhý jazyk povinně. Na běžné ZŠ přeci není každý studijní typ, a tak by mohl tak jako doteď rozvíjet v rámci volit. předmětů své schopnosti a ne neschopnosti.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Taky od sedmičky nabízíme němčinu volitelně, někteří toho mají už takhle plné brejle, vždycky se ale v ročníku najde skupina cca 20, kteří pak od sedmičky do devítky jazyk absolvují, doporučujeme to maturantům.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Povinnost se mi taky nelíbí, bude to pro nás komplikace.?

Jana Zárubová18. 3. 2013
U nás bude pravděpodobně němčina, protože ne ni máme učitele?

Andrea Paštiková18. 3. 2013
U nás bude v nabídce němčina, francouzština,ruština. Co se naplní, se otevře.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Předpokládám, že to u nás bude němčina nebo ruština.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Jak budete řešit rozprostřený zájem do více jazyků? Znáte to, sem 5, tam 8 dětí...?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Jo ruštinu jsem pozapomněla, ta by to asi taky mohla být...?

Věra Janáková18. 3. 2013
Dají se takhle malé skupiny ufinancovat? Pokud tedy je tolik jazykářů.?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Myslím, že nebudeme nabízet větší počet jazyků?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
Kde máme vzít ty učitele? Prostě bude němčina. Jak dát dohromady úvazek, když by jazykář měl jiný jazyk a druhý předmět je obsazen? Snížený úvazek? Do toho každý nepůjde.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková Myslím, právě že ne. Že se nakonec stejně musí nabídnout jen jeden nebo dva jazyky (podle velikosti školy) a pěkně naplnit třídy.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
No nedá se to ufinancovat. U nás je krajský normativ na třídu 17 žáků. Tak si pak ještě dělte takové hodiny. To prostě nejde.?

Jitka Rambousková18. 3. 2013 (upraveno)Odpovědět
U nás se 3 třídy rozdělí do jazykových skupin a učí se nepovinný jazyk ve všech třídách souběžně. vychází to.
Jenom v jednom ročníku není Fr. V něm velmi "ohleduplně" kolegyně žákům pradila, že Fr je na nic, že je lepší ruština (hádejte, co učí) a pak dost zuřila, když je na ruštinu dostala právě ta druhá kolegyně, protože na tuhle její aprobaci nějak pozapoměla.?

Věra Janáková18. 3. 2013
+Jitka Rambousková Spousta škol má ale jen dvě paralelky a to už nevyjde.?

Bohuslav Hora18. 3. 2013
:D :D :D?

Jitka Rambousková18. 3. 2013
Chápu, jenom konstatuji náš stav. Taky 3 třídy dělíme na 4 jazyky, deváťáky asi na 5 skupin, protože ti mají i "ruční" práce?Dají se sehnat kvalitní rodilé mluvčí? Jsou při výuce CJ na ZŠ důležití? Máte nějaké na vaší škole? 10 komentářů

Pavlína Hublová18. 3. 2013
Myslím, že v případě, že by volitelný předmět pokračoval konverzací a rozvojem stávajícího jazyka (možnost pro žáky s SPU apod.), pak by to byla možná volba. Otázkou je, jestli tito žáci mají na to, aby konverzovali. Nepotřebují spíš doučit slovíčka a gramatiku??

Jitka Rambousková18. 3. 2013
Taky nám přijela mluvčí, aby výuka byla kvalitní. Přes nějaký projekt. Akorát že to byla Italka a mluvila anglicky s roztomilým přízvukem.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Jitka Rambousková Má škola na to, aby si sama zaplatila mluvčího? Myslím, že jsem vždy jen zaslechla, že mluvčí byli z nějakých projektů...?

Jitka Rambousková18. 3. 2013
To by musela někde ušetřit a nevím, jestli je někde hromádka  na podobné věci, takže asi projekty jsou nejschůdnější.?

Věra Janáková18. 3. 2013
Taky ne každý rodilý mluvčí je dobrý učitel. Na jedné škole u nás se tradovalo, že děti učily učitele česky místo naopak.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
My jsme mluvčího nikdy neměli. Jen párkrát k nám přišla návštěva (studenti), oběhli celý II. stupeň přibližně pod 20 minutách v každé třídě - povídali, odpovídali na otázky a zase metelili dál. Takže žádné zkušenosti nemám.?

Jana Zárubová18. 3. 2013
Rodilého mluvčího nemáme?

Věra Janáková18. 3. 2013
Naše škola taky nemá, ani nevím, jak bychom ho zaplatili.?

Pavlína Hublová18. 3. 2013
+Věra Janáková To jsi s učitelskými dovednostmi mluvčích uhodila hřebíček na hlavičku. Proto si myslím, že mluvčí by opravdu měli být jen na konverzaci, povídání si o tématu, které zvolíme - žádná výuka. Oni přeci ani nemají žádné pedagogické minimum. Nebo mají??

Věra Janáková18. 3. 2013
Myslím, že je to teď už trochu jinak.Dřív se bylo vděčno za každého, kdo byl rodilý, ale teď už snad nějaké podmínky splnit musí. Ale podrobně nevím.?
Jestli chcete sledovat, jak se hlasování vyvíjí, tak občas navštivte stránku Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-25. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-25). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína