20. 8. 2011

10. PEPOUŠovo vlnobití: Rychlé aktivity na úvod hodiny - s komentářem

10. PEPOUŠovo vlnění proběhlo 29. listopadu 2010 na téma Rychlé aktivity na úvod hodiny. Nejvíce jsme vedli debatu o konkrétních hrách a pomůckách, které usnadňují žákům přechod z jednoho vyučovacího předmětu na další...Rychlé aktivity mají podle diskutujících jeden hlavní cíl - umožnit žákům "přehodit výhybku" z přestávky a odpočinku na výuku. Rozcvičky mohou (ale nemusí) vycházet z aktuálního učiva, lze je využít pro krátké zopakování starší látky.

charakteristika rychlé aktivity:
 • max. 10 minut (je třeba přistupovat citlivě, protože (jak připomněl Lukáš) může rozcvička ukázat problém, který je třeba okamžitě řešit - rozcvička se tak plynule rozvine do náplně celé hodiny
 • svižnost
 • zapojení všech žáků ve třídě
 • minimální příprava pro učitele, maximální procvičení/práce pro žáky
 • jednoduchá kontrola (ideální je samokontrola provedená žáky)
Máte ještě další požadavek na svou ideální rychlou aktivitu? Budu se těšit v komentářích...


Velký přehled aktivit můžeme najít ve wiki Metodického portálu...


Konkrétní nápady rychlých rozcviček v matematice
 • zvedání karet (s čísly, nápisy, výsledky)
 • psaní výsledků na čtverečky z tvrdého papíru - vzít do ruky a stoupnout si se čtverečkem v ruce
 • sestavování řešení z popsaných čtverečků (Sestavujeme desetinná čísla podle diktátu, zaokrouhlujeme, porovnáváme - Hana P.)
 • skládačky
 • početní pyramidy (využití vlastní práce žáků)
Děti tvořily tzv. početní pyramidy v rámci předchozích hodin. Během přestávky vylosovaný žák tu svou napsal zezadu na tabuli a hned na začátku hodiny ji ostatní počítali. Pokud ji měl autor správně na předloze vypočítanou, dostal jedničku. 
"Svého času jsem také používala různé PC programy, které tisknou sloupce bez výsledků i s výsledky. Stačilo vytisknout "výsledkovou listinu, rozstříhat na sloupce např. po 10 - 15 příkladech. Totéž jsem udělala s nevyplněnými sloupci. Každý žák dostal papírek, vypočítal a jal se hledat svůj výsledkový lístek. Překotroloval si sám, označil počet správných/chybných výsledků. Pak už jen rychlá prezentace výkonů: "Stoupne si ten, kdo má 10 - 8 výsledků správně..."
Pexesa se dají používat i jinak:
"Vytvoříte skupiny vždy kolem jednoho stolu, tam rozložíte kartičky (třeba i dvě pexesa promíchaná do sebe). Řeknete název z kartičky a každý hledá očima, pak na kartičku položí prst (ťukne). Bezva postřehovaka, přitom procvičíte pojmy/slovíčka/rychlé čtení slabik apod." námět z knihy T. Kotena: Škola? V pohodě.  
"What' s missing? Rozložím obrázky na lavici, děti se otočí a já, nebo někdo jiný, jeden obrázek schová a zeptá se What..... Děti odpovídají anglickým slovíčkem." - Ludmila 

Konkrétní nápady rychlých rozcviček ve výuce jazyků
 • doplňovačka mluvnických jevů (ČJ)

"V mluvnici používám tzv. úvodní procvičování. Mám opsané z různých učebnic pravopisná cvičení nebo diktáty a žáci doplňují pravopisné jevy. Jsou naučení, že píšou, když zapisuji do třídnice, takže se ani nezdržujeme a hned je klid. Lístečky si zakládají do obálky nebo lepí pod sebe. Každou hodinu si tak zopakujeme pravopis. A docela dobře si pamatují zdůvodnění.
Kontrolujeme společně, opravujeme barevně, pak se ptám, kdo měl bez chyby, jednu chybu... Tak i zjistím, co komu nejde a v čem bylo nejvíc chyb." - Ludmila
 • překlad vtipu (CJ)
 • "had" číselné řady - každý žák řekne jedno číslo a předává štafetu (CJ)
 • otáčecí kartičky
Kartičky používáme v angličtině, třeba u nepravidelných tvarů minulého času. Na druhé straně je správný tvar. Kartičky si vyměňují, zkouší se z nich vzájemně, různě seřazují. Tedy hlavně v případech, že ty třídy mám poprvé a každý žák má napsaná jiná slova. - Ludmila
Měl jsem krabici prázdných karet, na které vždy jeden dobrovolník zapisoval slovíčka z celé hodiny a zařadil je do krabice, kterou měli k dispozici ve třídě. Tak měli žáci přehled o tom, jaká slovíčka jsme probírali. A skvěle se z toho zadávaly testy, stačilo nechat někoho vylosovat... - Lukáš
 • doplnění textu do komiksu nebo obrázku (CJ)
 • "Jdi do rohu"
Např. téma vyjmenovaná slova. Dobrovolníci jdou do rohů a stojí zády ke třídě. Ostatní říkají slova nebo slovní spojení s i/y po obojetných souhláskách. Žáci v rozích buď zvednou ruce a mírně rozpaží (vytvoří ze svého těla Y), nebo jdou do dřepu (měkké i). Kdo vydrží 5 slov/slovních spojení bez chyby, dostává odměnu. 
Ukázka návodu ve formě komiksu autorky Hanky P.:Konkrétní nápady rychlých rozcviček ve výukových předmětech

 • křížovky
 • spojovačky - dvojice slov/slovních spojení
 • doplňovačky slov/slovních spojení
 • krátké vyprávění na dané téma ("např. jeden den ze života nezmara, trepky - pro dějepis obdoba - jeden den v životě otroka, poslední den Pompejí" - Hanka P. 
 • PUZZLE Z MOTIVAČNÍHO OBRÁZKU...na Befuddlr.com (je třeba dataprojektor nebo ještě lépe interaktivní tabule) 

Samokontrola je velkým kladem rychlých aktivit. Učitel se může věnovat pomoci slabším žákům a ostatní pracují vlastním tempem. Navíc kontrola výsledků vyžaduje pozornost a pečlivost - opět je dobré žákům umožnit tyto dovednosti rozvíjet.

I zde lze náročnost úměrně zvýšit podle návodu Hanky P.:
Kontrolní výsledky občas zapisuji na zadní stranu tabule schválně z chybami - cvičím jejich pozornost a trénuju sebevědomí a odvahu říct - paní učitelko, máte tam chybu.

Doporučená literatura, která byla v diskuzi zmiňovaná

Tomáš Koten: Škola? V pohodě.
Simona Pišlová: Jazykové hry.
Eva Krejčová: Hry a matematika na 1. stupni. 

Rosemarie Portmannová - Hry pro rozvoj tvořivého myšlení
Jean-Louis Fournier - Oprsklá matematika - praštěné příklady pro Einsteiny na propadnutíPublikovaná vlnka k pročtení zde.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína