15. 4. 2013

28. PEPOUŠovo vlnobití III: Jak mohou žáci prezentovat výsledky své samostatné/párové/skupinové práce?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Jak mohou žáci prezentovat výsledky své samostatné/párové/skupinové práce?
Následuje textový přepis diskuze...
Prezentace před třídou - v reálném čase: KDO prezentuje?
Prezentují všichni nebo jen "mluvčí skupiny". Případného mluvčího volí skupina nebo je náhodně vybrán. Jak se do prezentace zapojují ostatní členové skupiny? 6 komentářů

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Pokud jsem nechávala hovořit jednoho, bylo potřeba hlídat, aby to nebyl pořád stejný žák. Ono je to těžké - když chci, aby se prostřídali, nemohu zase prezentaci samotnou zařadit do hodnocení. Stejně tak kdybych volila náhodného člena skupiny...
Takže většinou jsem apelovala na to (1. stupeň), aby se vystřídali při prezentaci všichni členové skupiny.?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Momentálně mám třídu, kde chtějí mluvit a jsou evidentně naučeni z 1.st, takže bez říkání se zapojují všichni. Přesně vidím ty 4 žáky, kteří přišli z jiné školy - ti mlčí.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Jitka Rambousková Takže prezentují všichni, každý kousek?
Samozřejmě je to pro skupinu organizačně zase o něco náročnější - aby si rozdělili témata, aby si připravili všichni nějakou řeč...?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Většinou se nějak podělí, neměla jsem velkou potřebu jim do práce zasahovat. Jsou to většinou drobnější práce v občance.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Takže nikdo nepoužíváte mluvčího??

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Teď vůbec, ale třeba za rok budu mít problém z nich vypáčit slovo a přijde na něj :) V minulé třídě to tak dopadlo.?Prezentace před třídou - v reálném čase: JAK prezentuje?
Používá skupina zvláštní nástroj/pomůcku na prezentování nebo se jedná spíš o slovní projev s případnými ukázkami práce? Kolik času má skupina na prezentaci? Jak zajistíte pozornost ostatních žáků? 6 komentářů

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Většinou je to o ukazování toho, co vytvořili. Převážně to tedy byly plakáty různých stylů a úprav.
Čas byl sice požadován max. na 5 minut, ale protože jsem vyžadovala alespoň jeden dotaz "z pléna", většinou to bylo delší. Je nutné s tím počítat stejně jako s časem na práci.

U ADHD jsem pouze požadovala, aby se soustředili na skupinu, u které dostali pokyn, že se musí nutně na něco zeptat. Nemohli sledovat všechny.
S ostatními to na 1. stupni nebylo tak zlé - ještě se přeci jen zajímají.?

Pavel Hodál15. 4. 2013
prezentace do 5 minut. Dřív jsem pomocí iTalc "vnutil" prezentaci všem na monitory. Nyní už to nepoužívám. Prezentace, která nezaujme většinu třídy, je prohlášena za nepovedenou :-)?

Pavel Hodál15. 4. 2013
Kolegové a co si myslíte o maximálním počtu žáků zapojených společně do takové prezentace nebo společné zpětné vazby? Mě se nedaří ve vyšších ročnících pracovat s více než 5-6 žáky. Pak se to vždy zvrhne. S těmi menšími je to lepší. 10-12 jde zapojit.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Pavel Hodál Když mluvím o skupině, tak max. 5 dětí. Chtěl bys mít v jedné skupině 10 - 12 dětí?
Chápu tvůj dotaz správně??

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Skupinu mám nejraději max.  4-5 žáků. Je fakt, že neděláme nic velkého, ale jsou třídy, kde to nejde vůbec.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Ovšem někdy byl naopak problém - pokud se tvořilo na plakáty - najít prostor pro všechny skupiny. Třeba ve výtvarce. Ale víc dětí jsem si fakt netroufla, i ve 4 měli problém se domluvit. Mnohdy.?Prezentace před třídou - v reálném čase: JAK a KDO HODNOTÍ?
Hodnotíte vy z pozice učitele, skupina samu sebe nebo zapojujete do hodnocení i ostatní žáky? Patří do hodnocení práce skupiny i prezentace výsledku? Jaká máte kritéria hodnocení? 4 komentáře

Pavel Hodál15. 4. 2013 (upraveno)
Při prezentacích hodnotíme vždy zvlášť obsah a zvlášť formu. Jako první hodnotí posluchači - žáci a já pak doplňuji moje postřehy.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Podobně. Jen jsem se snažila vše propojit, nehodnotit odděleně. Ale zpětná vazba od žáků, pak ode mě - to bylo stejné.
Ono - stejně jsem za skupinovou práci většinou nedávala známku, takže se snadno vše shrnulo.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Jak probíhá hodnocení? Žáci se hlásí a slovně hodnotí nebo používáte nějaké bodování, aby bylo hodnocení od všech...??

Pavel Hodál15. 4. 2013
Vytvářel jsem anketu v moodle a žáci hlasovali o nejzajímavější prezentaci?Prezentace v reálném čase - nějaké další metody prezentace skupinové práce, se kterými máte zkušenosti a ještě tu nezazněly? 3 komentáře

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Výstava na chodbě... V rámci celoškolního projektu něco jako "výstavní stánky" - žáci procházejí a pokud je "stánek" zaujme, zastaví se a nechá si přednést informace.
Bylo by to reálné v našich podmínkách??

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Nahraná prezentace s využitím videa nebo třeba Voki? Nikdo jste nepoužil? Nedávno jsme o tom v komunitě i mluvili a zdálo se mi to zajímavé, když si může žák/dvojice připravit prezentaci předem...?

Věra Janáková15. 4. 2013
Výstavu na chodbě používáme běžně. Nám se totiž práce do třídy nevejdou. A děti to milují právě proto, že je všem na očích a můžou zjistit, kolik lidí se zastavilo právě u jejich práce.?Prezentace PO akci (záznam, zpráva, blogový příspěvek...)
Používáte některou z těchto možností? Pokud ano - jaké jsou vaše doporučení? Pokud ne - co byste očekávali, že budete muset se svými žáky řešit? 17 komentářů

Libor Klubal15. 4. 2013
Letos jsem poprvé vyzkoušel nechat vytvořit celý web pomocí Wordpressu. Každý žák (první ročník gymnázia) dostal téma a měl zpracovat prezentaci, leták a stránku na web. Vznikl tak společný web. Docela zajímavé, určitě v tom budu pokračovat.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Libor Klubal Když vytvoří (nebo už vytvořili), budete ještě požadovat, aby nějak okomentovali živě svou práci? Nebo bude vše probíhat ve virtuálnu??

Libor Klubal15. 4. 2013
Součástí byla i prezentace (prezi nebo powerpoint) a každý musel mluvit. Ukázka webu pak byla součástí. Chtěl jsem, aby RVP výstup "Prezentace informací" byl komplexní.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Na zahraničních stránkách se hodně řeší, jak "donutit" ostatní spolužáky, aby komentovali a prohlíželi příspěvky svých spolužáků. Povedlo se vám něco podobného??

Libor Klubal15. 4. 2013
To hodně záleží na skupině. Prohlížet si příspěvky ostatních na webu nebyl problém nikde, ale rozproudit živý rozhovor a tom, jak vypadala prezentace - to se mi nepodaří pokaždé. ?

Pavel Hodál15. 4. 2013
Vybraní jedinci mají možnost publikovat svoji práci na školním blogu. Bohužel se to zatím moc nerozvinulo.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Taky jsem se snažila v 8. třídě a nedařilo se mi. Začala jsem už blbě - nechala jsem každého, aby si vytvořil svůj vlastní blog. Pak byl problém "pozvat" ostatní na daný blog. Natož komentovat nebo jinak hodnotit.
Nějaké nápady, které zabraly/rozhodně nefungují??

Libor Klubal15. 4. 2013
Vlastní blogy jsem taky zkoušel a jediný způsob jak je propojit bylo vytvořit můj "odkazník" na jednotlivé stránky. Ale letos jsem právě vytvořil společný wordpress a bylo to o hodně lepší.?

Pavel Hodál15. 4. 2013
+Libor Klubal Vlastní blogy jsem začal se sedmáky minulý týden, pracují po dvojcích. Ale pokud máte lepší zkušenosti s jedním školním, vyzkouším to s jednou z mých skupin.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Libor Klubal Také bych šla příště do jednoho společného. No, škoda, že jsme si o tomto tématu nepovídali před ... hm... 6 lety :)?

Jitka Rambousková15. 4. 2013 (upraveno)
Na blogy používám Kidblog.org (postavený na WP), vidí se celá třída, komentáře a vše funguje a mám tam "učitelský" dohled, takže můžu zasáhnout v případě nějakých nepravostí.
Používám blogy jako sešit-portfolio v rámci Světa práce, krásně se tam hromadí výsledky, jednoduše kontroluji odevzdání.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Libor Klubal Jde nějak zajistit, aby náhodou nesmazali příspěvek spolužáka? Nebo to nehrozí??

Pavlína Hublová15. 4. 2013
ještě mě napadlo, jestli třeba skupina pak následně nevytváří prezentaci, kterou pak teprve ukáže třídě...??

Libor Klubal15. 4. 2013
Každému žákovi jsem zřídil samostatný účet. Je to sice delší na přípravu, ale pak odpadají problémy mazáním.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013 (upraveno)
Kromě blogu ještě nějaké jiné nástroje? Třeba společná prezentace, zpráva o akci...??

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Společně jde dělat třeba Prezi, některé myšmapy, nástroje Googlu... - jde asi spíš o to, co má být výsledkem.?

Věra Janáková15. 4. 2013
Možná budu rejpal, ale mám pocit, že zrovna blog musí vzniknout z vnitřní motivace. A ne proto, že mám prezezentovat svoji školní práci. Přeci jen nesu kůži na trh, a ne každý, zvláště náctiletý, je takto naladěn.?Rychlé předvedení výsledků práce skupin, když opravdu není čas... 16 komentářů

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Vystavit (položit na zem nebo opřít o zeď) a udělat si procházku galerií. Následují dotazy ostatních.
Takže skupina vlastně prezentuje beze slov a pouze reaguje na dotazy. Je to ještě prezentace??

Pavel Hodál15. 4. 2013
U prací, které jsou online, jsem dal za úkol nahrát odkaz na jejich sociální sítě.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Pavel Hodál A kontrola? Dostali nějakou zpětnou vazbu??

Pavel Hodál15. 4. 2013
+Pavlína Hublová Dostali ji někteří v rámci chatu a komentářů pod příspěvky na Facebooku a u pár sedmáků snad i na Twitteru (neověřeno) .?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
u online - komentáře, občas je dávám přímo jako součást práce.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Jitka Rambousková Trochu zkratkovité - nepochopila jsem. Můžeš, prosím, rozvést??

Jitka Rambousková15. 4. 2013 (upraveno)
Zpětná vazba - u online prací využívám komentáře :)
A občas je přímo vynucuji, je to jeden bod práce - okomentovat práce ostatních.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Rychlé předvedení skupin "neonline" nikdo neřešíte??

Pavel Hodál15. 4. 2013
Nevím, jestli to sem patří, ale v přírodopise měli žáci 10 minut na to, aby představili svoji práci z minulé hodiny. Jejich úkolem bylo sepsat si do sešitu "kostru výstupu". Takovou osnovu o čem budou mluvit. To jsme hodnotili jako řečnické cvičení.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Pavel Hodál Takže osnova, podle které pak povídali??

Pavel Hodál15. 4. 2013
Ano, byl to takový "oficiální tahák" měli povolená jen hesla, žádné věty. A mluvili o svém projektu, který zpracovávali předešlou hodinu.?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
Co je podle tebe rychlé? Když práci dělají na bílé tabule, rozvěšené po třídě, tak je to svým způsobem taky prezentace. A ta kontrola je tam velká, protože je to celé třídě na očích.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
+Jitka Rambousková No takové to - máme posledních 10 minut... :D?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
A všichni něco ukázat? To neumím. ?

Pavel Hodál15. 4. 2013
Na "posledních 10 min" se mi asi osvědčil FB. Ale jen u jedné třídy sedmáků, kde jsou propojení všichni a dokonce umí publikovat do skupin.?

Jitka Rambousková15. 4. 2013 (upraveno)
To by šlo i formulářem na Googlu a výsledky nasdílet.
Koneckonců webový příspěvek na WP nebo Blogger lze vytvořit mailem.?Jak prezentují svou samostatnou práci žáci?
Je nereálné, aby každý o svém výkonu hovořil před celou třídou, takže určitě máte nějaké nápady, jak umožnit prezentaci a přitom nenutit poslouchat celou třídu... 4 komentáře

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Výstavka, galerie.
Hodnocení beze slov - post-it lístečky s pochvalou či kritikou.?

Pavlína Hublová15. 4. 2013
Už tu i zaznělo, že každý vytvoří blogový příspěvek... To jde, když je k dispozici nějaká ta technologie.
Stejně se tak nemůžu zbavit pocitu, že prezentace by měla rozvíjet komunikační dovednosti - což vyžaduje mluvit a mluvit.?

Jitka Rambousková15. 4. 2013
To je asi dost různé. Jsou věci jasné beze slov, jsou věci, které komentář potřebují.
Nástěnka je u nás plná nějaký projektů, bílé desky jsou opřené o stěnu a popsané :)?

Věra Janáková15. 4. 2013
Asi nerozumím. Proč je nereálné, aby prezentovali před celou třídou? ?


Jestli chcete sledovat, jak se hlasování vyvíjí, tak občas navštivte stránku Google Plus, která je vlnobití věnována.

Pokud chcete cokoli říct/napsat k vlnobití, napište na nástěnku. Také na nástěnce uvítáme Vaše návrhy na témata k hlasování...

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti3-28. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti3-28). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína