11. 3. 2014

Twitter (sociální sítě) na všech stupních vzdělávání a smysluplně


Hledáte nápady, jak využít smysluplně soc. sítě ve výuce? Zajímavé tipy využití Twitteru učiteli (ale dá se samozřejmě využít i na jiných soc. sítích) nabízí článek 60 Inspiring Examples of Twitter in the Classroom...

Sociální sítě ve výuce "boří" zdi - vzniká tak otevřená třída.

I žáci prvního stupně se mohou seznamovat se sociálními sítěmi

Collectively, they would discuss their learning experiences as a class, before Tweeting out their thoughts, questions and ideas to their broader learning community.
1. Společně žáci s učitelem prodiskutují své studijní zkušenosti, teprve pak sdílí tweetem své myšlenky, otázky a nápady do sociální sítě (své PLN). Učitel vše koordinuje a na Twitter vkládá.

2. Než byli žáci požádáni o vytvoření blogu na internetu, zkoušeli si psát příspěvky ručně a vyvěšovali je na nástěnku.
Dobrá příprava pro mladší žáky.


Proč sledovat Twitter (sociální sítě) při studiu?

Students in every major and discipline can connect to professionals in their field and hear about grants, connect with other students and educators, and get quick updates of developments at their high school or on their college campus.
Studenti se mohou spojit s profesionály daného oboru a informovat se o grantech, spojit se s ostatními studenty a pedagogy nebo získat rychlé informace z jejich (vysoké) školy.


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.


60 Inspiring Examples of Twitter in the Classroom - OnlineUniversities.com


  • Pro méně průbojné žáky/ostýchavé žáky může být Twitter/soc. síť prostředím, jak se bez obav vyjádřit, aniž by se cítili nepohodlně. Takže zde mohou psát zpětnou vazbu, dotazy směrem ke třídě nebo učiteli aj.
A nebo tutéž činnost mohou na pokyn učitele dělat všichni žáci třídy...
Ask students to tweet and reply about what they’re learning, difficulties they’ve faced, tips, resources, and more as an online logbook.
Další tipy:

  • Na konci hodiny/tématu může učitel shrnou základní myšlenku hodiny, položit otázku k opakování či zamyšlení apod.
  • Formát exitek - napiš otázku, která bude vyžadovat znalosti, které jsi měl získat v této hodině. Otázky mohou být pak startérem pro opakování na začátku následující hodiny.
  • Pokud prostřednictvím Twitteru probíhá diskuze v hodině, pak je tato diskuze následně zajímavým prostorem pro zopakování látky.
  • Jazyková výuka - žáci píší větu/věty s daným slovním spojením/slovíčkem (v případě výuky cizímu jazyku).
  • 140 znaků na shrnutí tématu, obsahu knihy či jiné zadání úkolu.
  • Hra: Cenu získá žák, který jako první odpoví na položenou otázku. Učitel zadává otázku 1x týdně v určený čas.
  • Učitel napíše příspěvek v cizím jazyce, žáci musí ve stejném jazyce odpovídat.
Něco pro učitele - mohou zde požádat o radu nebo sbírat zajímavé tipy do výuky. Opět platí pro jakoukoli soc. síť.
Using Twitter, teachers can find out if anyone has advice about teaching issues, like when certificates expire or how to handle classroom management.

Další inspirace, jak využít Twitter (sociální sítě) ve výuce


Zdroje:

Edutopia (2013). Teaching Toddlers to Tweet? Introducing Social Media to Elementary Students. [online] Retrieved from: http://www.edutopia.org/blog/introducing-social-media-lower-elementary-beth-holland [Accessed: 22 Sept 2013].

Volunteennation, V. (2012). Why Students Should Use Twitter - Edudemic. [online] Retrieved from: http://www.edudemic.com/why-students-should-use-twitter/ [Accessed: 22 Sept 2013].

OnlineUniversities.com. (2011). 60 inspiring examples of twitter in the classroom - onlineuniversities.com. [online] Retrieved from: http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/12/60-inspiring-examples-of-twitter-in-the-classroom/ [Accessed: 11 Mar 2014].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína