12. 1. 2014

Testování žáků tu bylo vždy, ale funguje opravdu?

Přiznám se, že patřím ke skupině učitelů, které nemají příliš velkou důvěru ke standardizovaným testům pro žáky 5. a 9. tříd. Tedy, abych byla konkrétní, nemám ráda testy vůbec. Snad proto, že jsem vždy byla velmi nervózní, když jsem měla nějaký test psát a čím byl test/písemná práce důležitější, tím byla vyšší pravděpodobnost, že jej úplně zvrtám...

Novinka: Další studie o účinnosti metod učení se a zapamatování si látky.


David Andrade ve svém příspěvku 10 Important Skills Students need for the Future píše o výzkumu Institute for the Future, který ukazuje, že výuka znalostí je vzhledem k nejasnému směřování jedince a společnosti dosti problematická. Měla by směřovat spíše k širokému rozvoji schopností (skills). A jaké že jsou ty doporučované schopnosti? Např. sociální inteligence, adaptivní myšlení, multikulturní kompetence, informační a mediální gramotnost, virtuální spolupráce nebo kritické myšlení.
Nechci být hnidopych, ale můžete mi ukázat test, který by tyto dovednosti uměl "překontrolovat"?

Tuším, že se ozvou hlasy, že bez znalostí oboru to nejde. Souhlasím, ale kolik těchto znalostí si pamatujete ze základní školy? Většinu je třeba oprášit (ano, jde to líp, když už jsme v hlavě něco podobného měli) a jistě doplnit o aktuální poznatky, popř. specifikovat konkrétně směr, který pro nás bude v tu chvíli užitečný.

Protože se většinou ve svém blogu věnuji zapojení moderních technologií do výuky, zaujal mě příspěvek Jeffa Delpa Balancing Technology and Pedagogy, který komentuje nedávný článek v New York Times, který vyvolal pochybnosti o významu technologií ve třídě. Tento článek, Technologie ve škole budoucnosti, se zaměřuje na skutečnost, že i přes značné investice do technologií je v této škole vidět jen minimální přínos při testování standardů (cílů).

I Jeff vyjmenovává některé klady, které přináší integrace technologií do výuky a které nejsou nezbytně měřitelné standardizovanými testy:
 • Spolupráce
 • Individualizace
 • Tvořivost
 • Řešení problémů
 • Podpora rodičů a spokojenost
Nakolik se tyto požadavky liší/překrývají s výsledky výzkumu Institute for the Future?
"Studenti a zaměstnanci by měli umět kriticky myslet, vyhledávat a vyhodnocovat informace, pracovat v týmu, komunikovat, řešit problémy a aplikovat znalosti a dovednosti a být schopni se sami vzdělávat." (1)
Ale abych neuváděla jednostranné příklady... Zajímavý výsledek přinesl výzkum publikovaný v časopise Science, že účastníci výzkumu (studenti), kteří po přečtení textu psali test, si pamatovali po 14 dnech více, než ti, kteří četli text a pak jej rozebírali pomocí jiných metod (např. myšlenková mapa).

I ve druhém experimentu se zjišťovalo, jaký vliv mají jednotlivé metody učení se na schopnost zapamatovat si. Asi nepřekvapí, že studenti, kteří pracovali metodou myšlenkové mapy vytvořili práci, která měla více detailů než ti, kteří jen ústně povídali, co v eseji četli.
Po týdnu však opět měli nejlepší výsledky ti studenti, kteří pouze "studovali" text - a to dokonce nejen při psaní krátkých odpovědí, ale také při tvorbě paměťové (myšlenkové) mapy.

Výše uvedený text publikován v blogu 20. 1. 2012.


Novinka!

Předmět, který vás ve škole nikdy neučili: Jak se učit! | Mimo školu – vzdělávejte se po svém

"Článek publikovaný v Psychological Science in the Public Interest zhodnotil deset technik pro zlepšování učení – od mnemotechnických pomůcek až po zvýrazňování – a dospěl k některým překvapivým závěrům."
Zajímavé citace z článku:

 • Důkladné dotazování je užitečné pro zdatné studenty, protože jim umožňuje efektivně uplatnit své předchozí znalosti zpracovávat nové informace.
 • Vlastní vysvětlování je účinné pro studenty od dětí v mateřské škole až pro starší studenty, kteří pracují na pochopení algebraických vzorců a geometrických teorií.
 • Bylo zjištěno, že shrnutí a psaní poznámek jsou prospěšné pro přípravu na písemné zkoušky, ale méně vhodné pro takové typy testů, které po studentech nevyžadují předkládání informací – například testy s vybíráním správné odpovědi z více možností.
 • Shrnování bylo hodnoceno jako pravděpodobně méně přínosné než jiné použitelné metody, ale zároveň mnohem užitečnější než nejběžnější metody, jež studenti používají: zvýrazňování, podtrhování a opakované pročítání.
 • Mnemotechnické pomůcky mohou být užitečné pro zapamatování definice týden před zkouškou, ale z hlediska podpory dlouhodobého zapamatování příliš užitečné nejsou
 • Ukazuje se, že všechny testy, včetně malých průběžných testů, učení posilují. Na rozdíl od mnoha jiných uvedených technik výhody testování nanečisto nejsou skromné ??– studie zjistily, že procvičování testů může rozvzpomínání až zdvojnásobit!
Výzkum potvrdil, že i když jsou testy s výběrem z více otázek opravdu efektivní, procvičovací testy, které vyžadují podrobnější odpovědi, jsou mnohem účinnější. Důležité je, že testování nanečisto je pro člověka užitečné právě tehdy, když si otázky vytváří sám pro sebe.

Závěr pochází z původní publikace dne 20. 1. 2012

Co k tomu říct na závěr? Asi se nikdy nevyhneme nějakému druhu testování a jak se zdá, má to své opodstatnění. Ale stejně jako nelze testy úplně vymazat ze školní praxe, tak doufám, že nenastane ani ten druhý extrém - že by se vše točilo kolem testů. Pořád jsem přesvědčena, že v centru našeho snažení by měl být žák a jeho osobnost - ne úspěch v jakémsi testu. 
Ptal se někdo vás, jak jste dopadli v testu v 5. třídě? A i kdybyste si to pamatovali, myslíte, že by už nechtěl s vámi spolupracovat ve firmě nebo uvažoval o vašem vyhazovu? Takže to není tak životně důležité, že ne?!


Poznámka

K tématu testování bude zajímavé prostudovat si sborník z konference Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania, která proběhla v Trnavě 22. a 23. září 2011.


Zdroje a citace:

[1] DELP, Jeff. Balancing Technology and Pedagogy. In: Molehills out of Mountains: MUSINGS ON EDUCATION, LEADERSHIP AND SOCIAL GOOD [online]. [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://azjd.wordpress.com/2011/09/24/balancing-technology-and-pedagogy/>

[2] RICHTEL, Matt. In Classroom of Future, Stagnant Scores. In: The New York Times [online]. 3.9.2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http: <http://www.nytimes.com/2011/09/04/technology/technology-in-schools-faces-questions-on-value.html>

[3] ANDRADE, David. 10 Important Skills Students need for the Future. In: Tech&Learning [online]. 2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.techlearning.com/Default.aspx?tabid=67&EntryId=3622>

[4] BELLUCK, Pam. To Really Learn, Quit Studying and Take a Test. In: The New York Times: Science [online]. 2011-01-20 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW: <http://www.nytimes.com/2011/01/21/science/21memory.html>

[5] PORTEŠOVÁ, Veronika. "Předmět, který vás ve škole nikdy neučili: Jak se učit!." Mimo školu - vzdělávejte se po svém [online]. 2013. [cit.12 Jan 2014]. Dostupné z WWW: <http://www.mimoskolu.cz/predmet-ktery-vas-ve-skole-nikdy-neucili-jak-se-ucit/>.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína