4. 8. 2014

Sporty v tematickém vyučování

Začlenění tématu olympijských her (sportovních akcí obecně) do výuky je výbornou motivací. Je to něco, co žáci aktuálně prožívají a není problém "napasovat" jakékoli učivo do tématu sportování, sportů a sportovních aktivit.
Nabízím několik krátkých námětů, jak toto téma začlenit do výuky na 1. stupni.

Český jazyk

  • báseň, sonet, říkanka, hádankový text;
  • reportáž (= měla by obsahovat odpovědi na otázky Kdo? Kdy? Kde? Co? Proč? Jak?; s mladšími žáky je dobré připravit nabídku vhodných slovních spojení);
  • rozvoj slovní zásoby - vymýšlení slov začínajících/končících/obsahujících dané písmeno; 
  • dopis - připravte uvítací dopis účastníkům OH ve vašem městě/zemi (propojení s vlastivědou);
  • využijte sporty k diskuzi nad pravidly fair-play, sportovní etice a smyslu pro náš život. Můžete využít plakáty (v angličtině) se zajímavými startovními myšlenkami zde a zde

Prvouka/přírodověda

  • zvolte sportovní disciplinu a připravte si přednášku o tom, které orgány a systémy je třeba rozvíjet, aby sportovec dosáhl nejlepších výkonů; ilustrujte svá zjištění na fotografiích sportovců dané disciplíny.

Matematika

  • skupiny si zvolí stát, který budou pravidelně sledovat - vytvářejte přehledy, grafy, tabulky úspěchů zvoleného státu;
  • vyzkoušejte matematické hádanky (můžete se i zapojit do jejich tvorby).

Informatika

  • připravte si Vennův diagram (můžete vyzkoušet třeba Create.ly) a porovnejte antické a současné olympijské hry - žáci si procvičí srovnávání, vyhledávání a stručné formulace získaných informací;

Cizí jazyk

  • vyvěšujte postupně plakáty s popisem sportů v cizím jazyce a nechte žáky, aby sami překládali či odhadovali obsah popisků. Před vyvěšením nového posteru si jej společně přeložte.

Další náměty - odkazy


A jaké jsou vaše náměty? Napište do komentářů.

Zdroje a citace:

[1] TeachHUB, (2010). Top 12 Olympic Lessons & Classroom Activities. [online] Available at: http://www.teachhub.com/top-12-olympic-lessons-classroom-activities [Accessed 7 Feb. 2010].

[2] HOPKINS, G. (2013). Comparing the Ancient and Modern Olympics: A Venn Diagramming Activity. [online] Educationworld.com. Available at: http://www.educationworld.com/a_lesson/02/lp250-04.shtml [Accessed 3 Aug. 2014].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína