28. 7. 2011

5. a 27. PEPOUŠovo vlnobití: Projekty a tematická výuka - s komentářem

Páté vlnobití proběhlo 25. 10. 2010 , dvacáté sedmé 18. 4. 2011.
Téma: Projekty a tematická výuka - dvojitá dávka
Poprvé nabízím souhrn ze dvou vlnobití. Jak to? Téma se ukázalo natolik nosné, že během školního roku bylo o čem hovořit i napodruhé. V souhrnném textu se pokouším shrnout THE BEST OF... z obou vlnobití.


Co mne čeká?

Úvod 5. vlnobití byl věnován upřesnění pojmů. Zazněly tři základní termíny:
 • tematické vyučování
 • projekt (tipy výstupů: výukový plakát, nástěnka, společná kniha, web nebo blog, prezentace na PC, dramatizace, 
 • integrované vyučování (zde odkazuji na knihu Z. Kovalikové)

Ať už se jedná o projekt nebo tematické vyučování, vždy to vyžaduje od učitele "cosi navíc". Učitel by s tím měl počítat. Jak říká Hana P.:
Tak rozhodně stojí víc sil  a přípravy než běžná výuka. Dalším faktorem je čas na dané téma - práce se někdy protáhne a je dost těžké kočírovat činnost tak, aby se držela v rozumném časovém horizontu. 
Na druhou stranu bývá výsledek práce vesměs velmi dobře hodnocen jak ze strany žáků, tak se strany rodičů.

Pokud učitel usoudí, že do toho půjde, hlavním kritériem je následně (použiji slova Jitky R.):
"Jestli to bude bavit" je myslím hodně dobré kriterium. Když do něčeho takové jdu, pak mne to přece musí bavit, ne? 
Pochopitelně se to také týká žáků.


Pozor na chyby!
 • přecenit své síly, 
 • špatný odhad toho, co jsou a nejsou děti schopny zvládnout, 
 • špatný odhad času (tip L. Bajera: U času je jednoduché řešení: vynásobit odhad 3x a budeme zhruba u reálného času.)
 • pokud začíná, měl by začít od "malého" projektu nebo tematického vyučování (je jednodušší),


Tyto výukové aktivity staví na dokonalé přípravě učitele a ... samostatné práci žáků (jednotlivě nebo ve skupinách). Jsou nějaké rady, čeho se vyvarovat?
 • Aby byly požadavky na žáky adekvátní oběma směry, tj. ne moc lehké, ne moc těžké.
 • Aby se členové skupiny podíleli na práci přibližně stejným dílem.
 • Aby učitel udržel zájem a motivaci žáků, i když (např. na 2. stupni) probíhá tento typ výuky během několika dnů, tj. "roztrhaně".

Každá výuková metoda rozvíjí kompetence žáků trochu jinak. Hana P. to shrnula za nás všechny: spolupráce, řízení a plánování vlastní práce a práce skupiny, prezentování výsledku, řešení problému, kontrola a sebekontrola, sebehodnocení, přizpůsobení se různým rolím, respektování jiného názoru, obhájit vlastní názor, schopnost domluvit se na společném postupu, dodržování časového limitu, naslouchání druhému, přijetí názoru jiného.


Projekty (nesprávně pojmenované) lze také organizovat jako celoškolní akce. Organizace se pak zhostí 1 - 4 učitelé. Obvykle vše probíhá tak, že žáci během projektového dne obejdou určená stanoviště.Vlnku 5. vlnobití si můžete zobrazit zde.
Vlnku 27. vlnobití si můžete zobrazit zde.

2 komentářů:

 1. Tedy, kdyby opravdu přišlo 11 lidí, jak to vypadá podle hlasování, tak by to tedy byl pěkný frmol!

  OdpovědětVymazat
 2. 11 nás nebylo, ale i tak to frčelo jak blesk. Moc díky všem a doufám, že se zase sejdeme za týden.

  OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína