31. 7. 2011

6. PEPOUŠovo vlnobití: Testy, písemné práce, diktáty, desetiminutovky - s komentářem

6. vlnobití proběhlo 1. listopadu 2010. Diskuze byla opravdu nabitá a nechyběly ani překvapivá zjištění (alespoň pro mne).
Posuďte sami...


Začali jsme s diktáty

První zajímavé zjištění zaznělo hned v úvodu. Ludmila napsala:
Hodnocení by mělo být formativní, říkat žákovi, co neumí... Konečná známka u diktátu je většinou špatná, protože je přísné známkování. Raději se tedy věnuju pravidelnému procvičování. 
Tato slova zcela rozbíjí (stále ještě převažující) názor veřejnosti (i učitelské), že diktáty jsou nezbytnou součástí výuky a hodnocení českého jazyka. Schválně, zkusme se zeptat kolegů/kolegyň, jakou váhu dávají známkám z diktátů při závěrečném hodnocení (tvorbě známky na vysvědčení)?!
Obávám se (ale mohu se mýlit), že budou diktáty jen stupínek pod úrovní písemných prací (i když Ludmila má nastaveno jinak - výjimka nebo pravidlo?).

Proč tomu tak je? Především - a to opět zaznělo velmi jasně - protože u diktátů nehodnotíme to, co žák umí, ale jeho chyby. Jinými slovy, aby bylo hodnocení spravedlivé, bylo by třeba spočítat všechna kritická místa diktátu a zjistit, kolik jich dítě zvládlo dobře a kolik nezvládlo. Teprve zjištěním poměru by mohla vyjít adekvátní známka. Pochopitelně to není reálné. Že by začarovaný kruh?

Kladli jste si někdy otázku, jestli má smysl psát ve škole diktáty? V diskuzi zaznělo, že se jedná pouze o zvyk. Nechcete se nad tím společně zamyslet? Jestli ano, vstupte sem.


Pokračovali jsme o testech

Druhým překvapením pro mne bylo, jak rozšířené (alespoň mezi diskutujícími) jsou testy s možností výběru úloh. Jednou variantu popisuje Hana P.:
Dostanou sadu různě obodovaných příkladů (podle obtížnosti) a k tomu stupnici. Mohou si vybrat, mohou odhadnout své schopnosti ... 
Zmiňovaná stupnice ukazuje žákovi, kolika bodů musí dosáhnout, aby získal zvolenou známku (pochopitelně za předpokladu, že má vše správně).

Druhou Jitka R.:
Dávám volbu - dnes dostali sadu 5 slovních příkladů a vybrali si 3 a mám taky zkušenost, že často počítají víc než musí.  
Obě varianty podporují odpovědný přístup žáků k vlastnímu učení.

Jinou možností je využít skupinové práce, kdy má celká skupina prokázat znalosti za zvolené období. Psala o tom Lenka Ř.:
Já učím přírodopis a snažím se zadávat každé pololetí nějakou souhrnou práci, ve které každý sám nebo dvojice/skupinka shrne pro ostatní formou třeba plakátu nějakou část učiva a potom ji odprezentuje.

Zazněly také rady, jak pracovat s testy/diktáty v případě, kdy je ve třídě žák s SPU

 • dostane na vypracování testu více času (matematika, ale tuším, že toto pravidlo je obecnějšího rázu);
 • doplňování pravopisných jevů (český jazyk);
 • v natištěném textu jsou zabílena zvolená slova; žák musí sledovat diktát učitele (ostatní tedy píší diktovaný text) a doplňovat chybějící slova (český jazyk);
 • žák píše jen každou druhou větu (český jazyk).

Ideální písemná práce?
 • Správná by hlavně měla odpovídat probrané látce - v běžné třídě radějí žádná překvápka (Jitka R.);
 • různé typy úloh .. od testových, přes přiřazovací, doplňovací, otevřené odpovědi, práci s dalšími zdroji (tabulky, mapy) - pokud to jde (Hana P.);
 • první cvičení by mělo být rozehřívací, optimistické, lehké, aby ho zvládli téměř všichni. Není třeba zablokovat "slabouchy" hned na začátku; druhé cvičení by naopak mělo být téměř stěžejní - to nejdůležitější, relativně téměř nejtěžší (PavkaHu);
 • občas dávám "bonus" - něco navíc za malou známku nebo jako náhradní příklad (Jitka R.);
Zajímavou informací bylo pro mnohé, že mohou žákům poskytnout hodnotící kritéria písemné práce. Žáci se mohou dozvědět, kolika body je který úkol hodnocen nebo ještě podrobněji - vědí předem, za co kolik bodů získá v každém z úkolů. Učitelé, pokud spolupracují v paralelních třídách, si podobnou tabulku také připravují, takže se nejedná o žádnou práci navíc.

Neméně důležitou součástí písemných prací je možnost reflexe. Většinou probíhá rozbor - s mladšími žáky společný, starší žáci zvládnou sami.
Zazněla i možnost dávat zpětnou vazbu žákům pomocí Post-it lístečků.


Jak testování žákům co nejvíce usnadnit?

Jednoznačně se všichni diskutující shodli, že žákům nejen oznámí termín testu/písemné práce, ale také okruhy učiva, které se v testu/písemné práce objeví. Publikovanou vlnku si můžete prohlédnout zde.

2 komentářů:

 1. Jelikož se z časových důvodů nemůžu účastnit vašeho super vlnění, dovolím si k tomuto tématu příspěvek zde:
  Řekla bych, že diktáty píšeme proto, aby nám nechyběla určitá dovednost: Když posíláme dítě na nákup, také mu diktujeme, co má koupit a mělo by si to umět zapsat srozumitelně. A možná předbíhám, ale co jsou vlastně takové přednášky na vysoké škole?:-).
  A protože u někoho funguje líp spoj oko-ruka a u druhého ucho-ruka, musíme procvičit obojí, abychom děti o některou dovednost neochudili. Vždyť víme, že někdo má bez chyby opisy a jiný zase diktáty.
  Jen to chce přípravu-klidně ať si nejdřív den předem text přečtou, než ho diktujeme. A jestli u toho budou mít před sebou mluvnické přehledy? Nebo ti mladší tabulku s tvary psacího písma? Aspoň si nezafixují "blbosti". Však je časem přestanou používat. Musíme ale procvičovat hezky pravidelně.
  Jen se přimlouvám za smysluplnost textů. Je možné psát vzkaz rodičům, pozvánku na školní akci apod. Pak budou mít i diktáty smysl.
  P.S. Také děkuji za inspiraci z vašeho vlnění, Pepoušové.

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za reakci a doufám, že se Vám někdy trefíme do volna. Myslím, že bychom si měli co říct.

  OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína