3. 4. 2011

Zvířecí škola

Nádhernou věc jsem našla na http://blog.peoplecomm.cz/clanek/revoluce-zvireci-skola. Doporučuji přečíst si pohádku o zvířatech, která začala chodit do školy. Každé se potýkalo se svými problémy a pro nás, učitele, je to zdroj k zamyšlení...

Ukázky:
Veverka měla vždy jedničku ze šplhu, ale učitel ji nutil, aby začínala vždy od spodní části stromu, ne z koruny. Nohy ji začaly tak bolet z toho, jak trénovala, že začala mít špatné známky jak ze šplhu, tak i z běhu.
Kachna… ta byla skvělá v plavání, dokonce lepší než učitel. Dobře prospívala také v běhu a létaní. Zato šplhání! To jí vůbec nešlo. Takže přestala s plaváním, aby se mohla věnovat jen šplhu. Po nějaké době už byla v plavání jen průměrná, ale ve škole průměr stačí. A navíc to kromě kachny nikomu nedělalo starosti… 

Neváhejte a přečtěte si "pohádku" celou!


HAJZLER, Tomáš. Peoplecomm [online]. 2009_03-17 [cit. 2011-04-03]. Zvířecí škola. Dostupné z WWW: http://blog.peoplecomm.cz/clanek/revoluce-zvireci-skola. [webová stránka]

1 komentářů:

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína