8. 7. 2011

3. PEPOUŠovo vlnobití: Evokace aneb naladění na hodinu s komentářem

Třetí vlnobití proběhlo 13. října 2010. Jeho hlavním tématem byla evokace - motivace - naladění žáků na výuku. Jako červená nit je jím táhla potřeba stále si ujasňovat "co je co" a jaký to má pro učitele význam...Diskuze o termínech

Můžeme žáky jen naladit. Umožníme jim tak přechod z přestávky (nebo předchozí hodiny) do té naší. Aktivita nemusí vůbec souviset s aktuálním učivem, ale měla by souviset s obsahem předmětu, na který chceme žáky naladit.

Pokud se snažíme dodržet stavbu hodiny podle modelu E - U - R, pak potřebné věnovat na začátku hodiny čas evokaci. Ta má za úkol připomenout žákům pomocí zvolené aktivity, co se dělo/probíralo v předchozí hodině/hodinách a pomoci jim ujasnit si znalosti.
Podrobnosti k evokaci můžete načerpat např. zde.

Motivace má za cíl "nalákat" žáky na učivo, které bude bezprostředně následovat nebo je podpořit v jejich snaze. Snažíme se tak motivovat žáky k lepším výkonům.


Aktivity a techniky pro úvod hodiny

Nelze vyjmenovat úplně všechny. Také velmi záleží na smyslu a cíli, ke kterému tu kterou aktivitu použijeme. Vesměs však na téma evokace zazněly především metody, které využívá kritické myšlení (zřejmě proto, že model E - U - R patří k základu RWCT):

 • Brainstorming, 
 • brainwriting, 
 • volné psaní, 
 • klíčová slova, 
 • myšlenkové mapy, 
 • kmeny a kořeny,
 • zpřeházené věty, 
 • kostka, 
 • srovnávací tabulka, 
 • T-graf, 
 • Vennův diagram

Novinkou pro mne byl kolotočový brainstorming, psal o něm Lukáš:
Skupina - každý člen má papír - v čase 1 min napsat 3 věci, které k tématu napadají - předat dál - soused doplní 3 další nebo rozepíše/rozvine to, co už na papíře je - a pošle dál. Takhle papír obejde celou skupinu - a člověk hned ví, co v hlavách je/není. A stejným způsobem se dají použít i obrázky - v jednom okamžiku se do papíru nesmí psát, ale jen kreslit. Ale zabere to chvíli času, než si děcka zvyknou, že jde o symbol, nikoli realistickou malbu. 

Překvapením pro některé diskutující byla také možnost tvořit texty nebo slovní úlohy o žácích třídy. Učitel tím jednak upoutá pozornost třídy a jednak zde využívá prvek humoru.
Opět si dovolím citovat Hanu P.:
Třeba úlohy o pohybu a společné práci osmáky a deváťáky zrovna nebaví a taky je moc nechápou .. ovšem oživíme-li nějakým příběhem, proč Zuzana zrovna jde tam, kam ji posíláme a proč vyrazila o čtvrt hodiny déle než měla a co se jí cestou stalo, tak je to pro ně snesitelnější. 


K naladění a motivaci zazněly např. hry s maňáskem, hádání obrázků, hudební ukázka, video bez zvuku nebo tajemný dopis. Dovolím si citovat Hanu P.:
Tajemný dopis jsem kdysi použila při zeměpise v sedmičce - tedy spíš sadu dopisů, pro každého žáka jeden. Oslovovala je cestovní kancelář a žádala spolupráci při sestavení katalogu zájezdů. Sedmáci dlouho nevěděli na čem jsou, ač mě podezírali, že v tom mám prsty, nebyli si dlouho jisti, protože jsem dopisy hodně podrobně studovala a strašně jsem se divila, co to jako je :) Tenkrát z toho byl moc hezké práce a ještě mám některé schované.

V minutách to nelze určit

Diskutující se vesměs shodli, že ideální spíše je, pokud se úvodní aktivita (ať už je to kterákoli) plynule "přelije" do hlavní části hodiny. Takže je velmi těžké určit přesný čas. Mohou však nastat i situace, kdy může evokace trvat třeba celou hodinu, např. při projektech, kde je přeci jen na vše více času.Publikovanou vlnku najdete zde.


Motivovaní žáci až do konce školního roku

Dovolím si zde doplnit zajímavým výběrem ze seznamu L. Candler (1), který jsem potkala na internetu. Jedná se o drobné inspirace, jak neztratit zájem žáků (třeba) až do konce školního roku. Ale předpokládám, že se tento výčet může hodit kdykoli.

 • Vzdělávací centra - výuka ve dvojicích/skupinách;
 • třídní album/kronika;
 • čtecí maraton;
 • třídní zpravodaj/blog;
 • veselý pátek - 30 minut v pátek je věnováno hrovým a zábavným činnostem, lze i společně s jinými třídami;
 • výuka v přírodě (čtení knihy pod stromem má úplně jiný nádech!);
 • multimediální projekt.

Zdroj:

(1) CANDLER, Laura. TeachHUB.com : News, Recommendations and Resources By Teachers, For Teachers [online]. 2011-05-17 [cit. 2011-07-08]. 12 Ways to Keep Kids Motivated at the End of the School Year. Dostupné z WWW: [http://www.teachhub.com/news/article/cat/14/item/746].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.