24. 1. 2011

Možné důvody, proč není vaše počítačová učebna využívána

6 Possible Reasons Your Educational Technology is Underused: "
Does your computer lab look like this? Vypadá vaše počítačová učebna takto?Hopefully not! But how about metaphorically speaking? If your once-lovely shining new facilities are simply not being used by other teachers, perhaps one of the following is the reason why.
Doufám, že ne. Na druhou stranu, pokud se ve vaší učebně usazuje jen prach a klávesnice jsou netknuté několik týdnů/měsíců, pak to asi také není v pořádku.

Novinka! Pozvánka na soutěž se Seznamem - možnost, jak smysluplně využívat vaši PC učebnu!


Možná učitelé nevědí, co je k dispozici
I mne to napadlo hned, jakmile jsem dostala na starosti počítačovou učebnu. Okamžitě jsem sepsala seznam výukových programů, které byly nainstalovány, popř. k možné instalaci a vyvěsila jsem ho na nástěnku. To moc nezabralo. Tak jsem seznam nakopírovala a rozdala do každého kabinetu. Hm, nic moc...


Možná učitelé nevědí jak nebo proč by měli využívat
Otázka JAK byla nasnadě, když se žádné "haló" po rozdání seznamů neudálo. A tak jsem opět sedla a vytvořila obrázkový návod ke spuštění (a nalezení) nejdůležitějších výukových programů.
Ano, tohle zabralo. Opravdu se o něco rozšířil okruh návštěvníků učebny. Sláva!

Otázkou PROČ jsem se nezabývala, přiznám se. Zdála se mi zbytečná. Ale možná, kdybych si ji položila, získala bych třeba o jednu, dvě dušičky víc. Kdo ví...


Možná učitelé nevědí, co děti umí
Let's suppose I teach geography, and I want the kids to use a spreadsheet to generate a graph from some rainfall figures.
Pokud učitel neučí současně informatiku ve své třídě, možná netuší, co může od svých žáků požadovat, co zvládnou.
Nedělám si iluze. Na 1. stupni bych byla spokojená i jen za využívání výukových programů. Od učitelů 2. stupně bych však opravdu očekávala dovednost spolupráce a domluvy. A kdyby nic, tak přeci všichni mají přístup ke švp popř. k tematickým plánům. A jako třídní učitelka bych měla mít u sebe tematické plány vyučujících v "mé" třídě. Nebo ne? Jsem opět mimo realitu?

One thing I tried, and it worked really well, was to issue a bulletin at the end of each half-term stating what the students had been taught, and what they were going to be taught next.
Nevím, jestli by někdo u nás také psal zprávu, co se žáci za pololetí/zvolené období naučili. Ale jak jsem zmínila výše, stačilo by mít k dispozici tematické plány. Ty jsou přeci většinou zpracovány po měsících, takže se v nich dá vcelku dobře orientovat.


Možná si učitelé nevěří, nemají příslušné dovednosti
Tady bych vložila ještě jeden svůj postřeh... Možná nepovažují zařazení technologií do výuky jako přínosné, smysluplné. Možná jim jejich námaha a stres, že vše nedopadne, jak by si přáli, nevyváží "výukový přínos".

Letos na začátku školního roku jsem nabídla, že bych pro zájemce mohla každý týden 30 minut seznamovat učitele s možnostmi technologií v počítačové učebně. Návštěvnost měla značně klesající tendenci (největší zájem byl o ovládání interaktivní tabule a příslušného softwaru), takže do poloviny listopadu bylo odpískáno.
Přitom jsme témata setkání pečlivě naplánovaly společně. Kromě již zmíněné interaktivní tabule jsme zahrnuly výukové programy, textový editor - konkrétně tvorbu písemných prací, tabulkový kalkulátor - konkrétně testy a tvorbu kartičkových her, tvorba prezentací,  internet apod.
Prostě o ostatní témata už nebyl zájem. Proč asi? Myslím, že z toho důvodu, že to prostě kolegyně nepovažovaly za potřebné, využitelné ve svém předmětu. 


Závěrem
Also, if the facilities are constantly in use you will stand a much better chance of winning an argument for more funding to upgrade the facilities.
Když je počítačová učebna vytížena, má to jeden háček - stále a stále řešíte nějaké problémy s hardwarem nebo softwarem. Na druhou stranu máte větší šanci na průběžnou rekonstrukci a modernizaci.


Najdi, co neznáš!

Máte poslední týden možnost registrovat se do soutěže Najdi, co Neznáš! a utkat se o počítačovou učebnu a spoustu zajímavých cen. Celkovému vítězi je předá patron soutěže, skupina Kryštof v čele s Richardem Krajčem. Neváhejte a zaregistrujte se na http://najdi.seznam.cz.
Registrace končí 1.2.2011. POZOR už se soutěží!!!

Hodně štěstí Seznam.cz

PS: Loni jsem se této soutěže zúčastnila s osmáky a domnívám se, že to nebyly ztracené chvilky u PC. Vyzkoušejte...

1 komentářů:

  1. "...A kdyby nic, tak přeci všichni mají přístup ke švp popř. k tematickým plánům. A jako třídní učitelka bych měla mít u sebe tematické plány vyučujících v "mé" třídě. Nebo ne? Jsem opět mimo realitu?:..."
    Nejsi, i já to považuju za samozřejmost. Máme tematické plány ze všech předmětů povinně vložené v třídní knize nebo na jiném dohodnutém přístupném místě. Jak jinak by byla možná byť jen minimální spolupráce? lee

    OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína