25. 9. 2010

Rady, jak podpořit "kulturu myšlení"

V blogu What Ed said mne zaujal příspěvek 10 ways to create a culture of thinking. Nejsem si jista, že jsem správně přeložila a culture of thinking, proto jsme zvolila v nadpisu uvozovky.
Podstatnější je však obsah tohoto příspěvku. Některé body si dovoluji předložit...


Modelové myšlení

Přemýšlejme nahlas. Sdílejme nápady. Pochybujme nahlas, zvažujme možnosti. Diskutujme.
Trochu mi to připomíná jednu ze strategií Čtenářské dílny - i zde je třeba uvažovat nahlas - nad dějem, nad postavou, nad myšlenkou, abychom žákům ukázali, "jak se to dělá".


Dejme čas na rozmyšlenou

Neočekávejme okamžitou odpověď. Nesnažme se ihned přeformulovat otázku - žáci otázku chápou, ale potřebují čas na promyšlení. Umožněte žákům prodiskutovat problém ve dvojicích. Zvykněte si na ticho.
Častý problém, který je nám, učitelům, vyčítán. Vyzkoušejte si někdy: ve chvíli, kdy byste chtěli už mluvit, sami si odpovědět na otázku, zkuste ještě napočítat do 10 (20) a fixujte žáky očima. Uvidíte, že se nakonec někdo přeci jen přihlásí.


Dejte příležitost přemýšlet

Podněcujme bádání a zkoumání. Podporujme žáky při pokusech. Předkládejme problémové úlohy. Vyzývejme žáky, aby obhájili své názory, předpovídali, formulovali teorie.
Nápomocna by nám mohla být Bloomova taxonomie.


Učitel v pozadí

Žáci jsou aktivnější, když učitel ustoupí do pozadí. Nestůjme vždy vpředu před třídou. Nepřekládejte vyjádření žáků. Každá odpověď nemusí projít přes učitele.
Někdy stačí jen pozvednout obočí nebo se otočit na třídu a vyzvat ostatní k reakci. Největší odměnou učitele je, když třída diskutuje a učitel může jen pozorovat.


Bodů v originálním příspěvku je více, já jsem vybrala jen ty, které mě nějak oslovily. Zaujaly vás jiné body? Napište do komentářů...


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.