18. 9. 2014

Hrátky se slovy - Wordle a další - doplněno #pepous

Určitě znáte drobnou aplikaci, která umožní na blogu zobrazit nejfrekventovanější kategorie příspěvků formou "slovního mraku". Čím je v kategorii více příspěvků, tím je název kategorie větší.
Této funkce lze také využít ve výuce...
Ukázka, jak byly slovní mraky zařazeny do výuky informatiky.

Na blogu http://wsfcsnewteachertips.blogspot.com publikuje Melissa (1) fantastickou sbírku zajímavých tipů k využití Wordle ve vyučování... 


Co je to Wordle?

Wordle je online aplikace, která umožňuje tvorbu těchto "slovních mraků". Můžete:
 • vkládat věty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvoříte fantastický obrázek;
 • vkládat odkaz z adresního řádku webového prohlížeče a vytvořit tak "mrak" nejfrekventovanějších slov z této stránky;
 • ...
Stačí jen kliknout na CREATE, vložit vše potřebné, potvrdit... a je to. Pomocí tlačítka RANDOMIZE měníte vzhled obrázku.
Určitě existují i lepší vychytávky (a já si je ráda přečtu v komentářích), ale s tím minimem jsem si vystačila, když jsem vytvářela Pohádkové hádanky...

Pohádkové hádanky

Postup:
 • vyhledala jsem si texty známých pohádek;
 • zkopírovala část textu;
 • vložila do pole pro text ve Wordle a potvrdila;
 • pomocí tlačítka RANDOMIZE jsem se "proklikala" ke vhodnému vzhledu;
 • obrázek jsem sejmula pomocí funkce Print Screen (na klávesnici PrtSc);
 • obrázek jsem (po drobném oříznutí) vložila do prezentace.

Slovo - věta

Ve druhé třídě si právě povídám o hluboké pravdě, že "věta se skládá ze slov". Tematicky se zase pohybujeme v ptačí říši. A tak jsem použila Wordle k tvorbě jednoduchých obrazů, kde mají žáci z rozházených slov sestavit smysluplnou větu a napsat ji do sešitu.
Stačilo jen zvolenou větu napsat opět do prvního pole ve Wordle, potvrdit, zvolit si vhodný vzhled ... a práce bude zase o něco zajímavější.


Další nápady z prezentace

Brainstorming + diskuze

Pomocí techniky brainstormingu si nechte nadiktovat slova k danému tématu (v rámci evokace, motivace, reflexe apod.). Slova zapisujte přímo na PC do Wordle. Následně pak vytvořte "oblak". Žáci pak mohou slova komentovat, dále o nich uvažovat, diskutovat.

Před čtením/po čtení

Vložte text článku do Wordle a ukažte žákům před čtením. Nechte je odhadovat, o čem bude článek.
Po čtení článku vyzvěte žáky, aby si připravili hlavní myšlenku textu/nejzajímavější/nejvtipnější část apod. Zapište jejich postřehy do Wordle a zobrazte. Žáci mohou následně diskutovat, hledat další souvislosti.

Průzkum

Vyzvěte žáky, aby napsali do společného Wordle svou nejoblíbenější barvu (zvíře, událost, jméno, měsíc narození, nejtěžší slovo z pohledu pravopisu apod.). Vytvořte "oblak", který bude zjednodušenou formou grafu (podle velikosti slov můžete rozlišit jejich oblíbenost).

Porovnáváme

Vytvořte dva "oblaky" s podobnými literárními texty (na stejné téma - v prezentaci je doporučeno Romeo a Julie vs. West Side Story). Žáci pak mohou vyhledávat shody a rozdíly.

Slovíčka

Vytvořte oblak ze slovíček ve dvou jazycích. Žáci pak vyhledávají dvojice správných slov (např. český a anglický výraz). Pokud máte k dispozici interaktivní tabuli, můžete spojovat čarami pro kontrolu.

Práce s textem

Vytvořte dva "oblaky" - jeden z některého úvodního odstavce, druhý z prostředního nebo závěrečného. Vyzvěte žáky, aby domýšleli děj před přečtením článku.
Po přečtení článku se můžete vrátit a zhodnotit své předpovědi. Vyzvěte žáky, aby hledali příčiny svých chybných odhadů.

Školní řád/třídní pravidla

Pomocí "oblaku" diskutujte nad školním řádem nebo vytvářejte třídní pravidla. 
Pokud každý žák/dvojice/skupina napíše svá pravidla, oblak ukáže ta nejdůležitější pomocí velikosti písma.

Seznamte se [6]

Každý žák připraví informace o sobě ve formě slovního mraku. Ten pak nasdílí ostatním spolužákům (nebo jej učitel zobrazí třídě). Třída může hádat, o koho se jedná (pokud se kolektiv již zná) nebo poznávat spolužáky.
Pozn.: Zdálo by se mi ještě zajímavé dát všechny texty dohromady a udělat třídní slovní mrak. Zjistilo by se, jak se schází např. zájmy žáků, oblíbená barva apod. Určitě by to byl zajímavý startér pro kolektivní diskuzi.

Sepište třídní pravidla [6]

Každý žák připraví podklad pro slovní mrak. Společně pak celá třídy vytvoří jeden mrak, který ukáže, která třídní pravidla jsou pro většinu z nich důležitá a naopak.
Pozn.: Podobně by se dalo využít při třídnické hodině. Výsledný mrak by mohl ukázat problémy, které většina třídy považuje za závažné.

Nápady stručně z webu Apple ve školství

 • Vytvořte soupis zástupců rodu Lucemburků, k vyhledávání použijte dostupnou literaturu a internet.
 • Sepište všechna vyjmenovaná slova po M.
 • Vyberte svého oblíbeného hrdinu. Sepište alespoň 20 slov, které s tímto hrdinou souvisí a vytvořte si záložku. Pošlete ji e-mailem učiteli (záložky lze vytisknout a zalaminovat).
 • Ve vytvořeném slovním mraku vyhledejte slovo, které nesouvisí s pojmem SMRK. U ostatních slov dokažte jejich propojení s hlavním pojmem. [4]
Alternativa se jmenuje Tagxedo. Článek (v angličtině) o využití Tagxeda na interaktivní tabuli jsem našla na webu http://www.teacherslovesmartboards.com.

ZŠ STRÁŽ - Tak trochu jiné školní mraky

"Asociace, psaní na klávesnici, textový editor a ve finále máme obrázek."
 • Nejprve jsme si řekli slovo škola a hledali jsme všechny možné asociace.
 • Ty jsme si zapsali ve Wordu a potrénovali jsme psaní na klávesnici a ukládání souboru do složky.
 • Seznámili jsme se s Tagxedo .. aplikací pro tvorbu slovních mraků (word cloud).

Slovní mraky a tablet v rukou žáka

Pokud máte k dispozici tablet, mohou se slovními mraky pracovat i žáci. Práci se slovními druhy (konkrétně s přídavnými jmény) popisuje T. Kováč ve svém příspěvku Cloudart – učení může vypadat hezky na webu i-SEN:
"Připravil jsem v aplikaci Cloudart několik slovních spojení (malá Anička, červená střecha, …), uložil jako obrázek (JPG) a nasdílel všem na  Disk Google. Slovní spojení se mi promíchalo. Děti vytřídily podstatná jména, zbyly jim přídavná." [5]

Tvorba v Google Docs

(chabý) Překlad PavkaHu

Další podobné aplikacevytvořeno na http://www.abcya.com/word_clouds.htm


vytvořeno ve Word Cloud Generatoru z tohoto příspěvku

Chcete o aplikacích vědět víc? Pak doporučuji článek Jany Zárubové: Slovní mraky.
A nebo chcete další aplikace na stejné bázi? Tak mrkněte na článek 9 Word Cloud Generators That Aren’t Wordle od Kate Smitty.

Zdroje a inspirace

[1] New Teacher Tips [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. What would your Wordle look like?. Dostupné z WWW: http://wsfcsnewteachertips.blogspot.com/2010/09/what-would-your-wordle-look-like.html.

[2] BYRNE, Richard. Free Technology for Teachers [online]. 2011-04-20 [cit. 2011-04-20]. Five Ways to Make Word Clouds from Text. Dostupné z WWW: http://www.freetech4teachers.com/2011/04/five-ways-to-make-word-clouds-from-text.html.

[3] Smitty, Kate. 9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle - Edudemic [online]. 2013. [ cit. 30 Aug 2013]. Dostupné z WWW: http://www.edudemic.com/2013/08/9-word-cloud-generators-that-arent-wordle/.

[4] LOŇKOVÁ, Pavlína. CloudArt – slovní mrak. Apple ve školství [online]. 2014. [cit. 8 Jan 2014]. Dostupné z WWW: <http://avs.vyuka.info/aplikace/cloudart-slovni-mrak/>.

[5] KOVÁČ, T. Cloudart – učení může vypadat hezky. [online]. 2014. [cit: 17 Mar 2014] Retrieved from: <http://www.i-sen.cz/clanky/cloudart-uceni-muze-vypadat-hezky>

[6] Lepi, K. (2014). 5 Ways To Use Word Cloud Generators In The Classroom - Edudemic. [online] Edudemic. Available at: http://www.edudemic.com/5-ways-use-word-cloud-generators-classroom/ [Accessed 26 Jun. 2014].

[7] BOHÁČKOVÁ, P. (2014). Online generátor slovních mraků. [online] Plus.google.com. Available at: https://plus.google.com/u/0/101742045269630578665/posts/QkRCPi8yR81 [Accessed 26 Jul. 2014].

19 komentářů:

 1. Díky za inspiraci, už vím čím moji seminaristé zahájí svoji googlí spolupráci :)

  OdpovědětVymazat
 2. Vytvoříš jim podobné hádanky textů?
  Nebo budou tvořit oni? Dalo by se nějak spolupracovat jinak, než společně tvořit prezentaci?

  Hm, asi jsem už trochu unavená, nepálí mi to...

  OdpovědětVymazat
 3. to jsem neznala, úžasné...složitě si pro své neobratné čtenáře vytvářím texty do tvaru kaligramů a tohle se mi moc líbí. Díky :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Včera jsem řičela blahem, když jsem si tvořila! Chápu tedy Tvé pocity :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Časem prozkoumám prezentaci s nápady ještě dál (zatím jsem se dostala na tip č. 2), věřím, že překvapení nejsou u konce.

  OdpovědětVymazat
 6. dostanou téma a na to téma vytvoří společnou prezentaci, musím na ně pomalu, přece jen některé postupy nevím, jak zvládají (ještě mi nepřišlo 6 mailů s účtem na googlu ze 16)

  OdpovědětVymazat
 7. Zkusila jsem vytvářet "obláčky" do angličtiny. Napsala jsem anglické věty a žáci měli ze slov vytvořit větu. Zjistila jsem, že u anglických vět se musí zaškrtnout v nabídce language: do not remove common words, jinak to některá slova odmítne zobrazit.

  OdpovědětVymazat
 8. Díky. To je dobré vědět.

  Já jsem zjistila, že když klikneš pravým tlačítkem na nějaké slovo, tak ho můžeš odebrat. Takhle jsem trochu upravovala pohádku o Červené Karkulce - jméno tam bylo veliké přes celý obrázek, že by to nebylo žádné hádání.

  OdpovědětVymazat
 9. Pavlo,složíš text z této stránky? Je o tobě :-)
  http://www.wordle.net/show/wrdl/2418457/Kamar%C3%A1di_-_Michal_%C4%8Cern%C3%ADk

  OdpovědětVymazat
 10. Senza věc, o to báječnější, že tak jednoduchá. Už se těším na zítřek, až si s dětmi užijeme mého tvořeníčka.

  OdpovědětVymazat
 11. http://www.alphaworks.ibm.com/tech/wordcloud .. ještě jedna aplikace, tentokrát je třeba stáhnout a instalovat

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji za další odkaz. Báječná spolupráce.

  OdpovědětVymazat
 13. Když klikneš na vytvořený mrak dvakrát, písmena jsou jenom v obrysech. Je to dobré pro při nácviku tvarů velkých tiskacích písmen u prvňáčků třeba

  OdpovědětVymazat
 14. http://www.zsstraz.cz/index.php?a=561 .. malá ukázka spolupráce dětí, Wordle a googlích prezentací, snad příští týden budou další

  OdpovědětVymazat
 15. Výborné do hodin českého jazyka už od 4. třídy. Už abych měla ty své druháčky o něco starší.
  Rozhodně posílám velkou pochvalu (více v komentáři k originálnímu příspěvku).

  OdpovědětVymazat
 16. Dalčí hrátky s příslovími plánuju, až se dostaneme ke komiksům :)

  OdpovědětVymazat
 17. Pokud by někdo chtěl zkusit českou verzi s diakritikou: https://hadejslova.cz/

  OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína