Pepoušovo vlnobití

PEPOUŠovo vlnobití nabízelo online diskuze na zvolené téma se zaměřením na školní praxi. Naše motto: 70 % toho, co je pro nás užitečné, se naučíme sdílením zkušeností s ostatními kolegy.

S Vlnobitím jsme se důstojně rozloučili po šesti letech. Podívejte se na záznam, pročtěte si citace.

Šest let se scházela otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Vysvětlivky:

 • PEPOUŠ = PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím
 • Vlnobití = svobodná bouře názorů, informací, odkazů, otázek a zkušeností ke zvolenému tématu

Citace z blogu M. Khase:
"Díky Vlnobití jsem potkal kolegy, se kterými nyní mohu své nápady, problémy a dotazy konzultovat téměř kdykoli. A to nejen u nás, ale i na Slovensku, což někdy skýtá zase úplně jiný úhel pohledu."[1]
"Nejste v tom sami. Vážně. Při Vlnobití zjistíte, že ať učíte v Chebu nebo v Brně, problémy učitelů jsou všude podobné. Každý z nás jistě zažil frustraci z toho, že se práce nedaří, že děti na naši – v potu připravenou hodinu – nereagují podle očekávání, že některé metody nám nefungují. Co s tím? Ve škole nám, „trochu jiným učitelům“, pšenka mnohdy nekvete, a tak je fajn, když se můžeme s podobně naladěnými lidmi setkávat alespoň na síti a vyměňovat si nápady a zkušenosti. A někdy se i navzájem utěšit a povzbudit. I to k tomu patří."[2] 
Vlnobití zaregistrovali např. Spomocník pana B. Brdičky (článek zde) nebo Google Education Group ČR.

Od prosince 2011 na Google Plus, od září 2015 také na Metodickém portálu RVP.CZ 

Google Waves, kde naše vlnobití probíhala, jsou od ledna 2012 již pouze k prohlížení a později bude aplikace zrušena úplně. Proto se stěhujeme jinam (viz archiv o něco níže).
Stránka pro PEPOUŠovo vlnobití na Google Plus je veřejně přístupná. Pro zapojení do diskuze bude třeba se zaregistrovat. Přijďte za námi!
Shrnutí témat každého vlnobití najdete i v tomto blogu pod štítkem Vlnobití.

Témata PEPOUŠova vlnobití V:

 1. Spolupráce s jinou třídou, školou (nebo dokonce i zahraniční?) - naše zkušenosti a rady
 6. Měl by každý učitel umět cizí jazyk?
 7. Využití Google nástrojů v mobilních zařízeních
 8. Papírové a interaktivní učebnice - jak s nimi pracujeme v hodinách?
 9. Výuka v přírodě - formy, metody, možnosti
10. Dílny čtení a práce s knihami ve výuce
11. Učitelská knihovna - doporučené knihy nejen k sebevzdělávání
12. Třídní schůzky tradičně i méně tradičně
13. Tabulky a grafy ve výuce (nejen v hodinách matematiky)
14. Předvánoční snění a přání II. (Hangout)
15. Hudba, zpěv, tanec - patří do výuky (nejen) vzdělávací oblasti Umění a kultura?
16. Video (videozáznam) ve výuce - burza nápadů a zkušeností
17. Opravdu je zápis do sešitu nutný?
18. Pracuji jen do výše svého platu. Co PEPOUŠ na to?
19. Tradiční i méně obvyklé hodnocení ve škole - formy, smysl
20. Hodnocení kvality práce učitele - jak, proč a kdo?
21. Využití Google nástrojů/aplikací v mobilních zařízeních (žáků, učitele...)
22. Rozmístění lavic ve třídě - klady, zápory, možnosti
23. Byla/je potřebná v současných školách pozice/role zavádějícího učitele? Jak (by) mohlo "zaučování" probíhat?
24. Proč má být vzdělávání otevřené aneb Vyplatí se pracovat nahlas? (hangout)
25. Komunikace s žáky a rodiči online
26. Přestávky - pro žáky nebo i pro učitele?
27. Výuka v přírodě, v muzeu apod - tipy a zkušenosti
28. Frontální, skupinová nebo individuální výuka - klady i zápory
29. Počítačová učebna - organizace a její vybavení (SW, HW aj.)
30. Písemné vyjadřování našich žáků - kdy a jak hlídat, proč (ne)opravovat chyby v sešitech...
31. Počty žáků ve třídě - ideál vs. řešení při současných počtech
32. Úsměv a humor před tabulí aneb Umíme se sami sobě zasmát?
33. Asistent učitele, žáka - přínos nebo zátěž? (doplněno)
34. Příprava učitele - písemná, poznámková...? Blok, tablet...? ...
35. Žákovské portfolio, učitelské portfolio, e-portfolio - smysl? forma?
36. Oddělovat či neoddělovat soukromý život od pracovního? Proč? Jak?..
37. Projekty a aktivity na závěr školního roku
38. Budoucnost Vlnobití (neveřejný hangout)

Témata PEPOUŠova vlnobití IV:

  1. Co všechno musí zvládnout učitel, aby před svými žáky obstál?
  2. Jak a pomocí čeho mohu ověřovat to, co předám u všech dětí ve třídě?
  3. Jak se vypořádat se starostmi všedních dní aneb Umíme relaxovat?
  4. ICT není vše aneb "Výchovy" jsou také zajímavé
  5. ICT koordinátor - co víme a co bychom vědět chtěli
  6. Celoškolní projekty krok po kroku
  7. Setkání s rodiči, to nemusí být jen povinné třídní schůzky
  8. Jaké změny ve stylu výuky je třeba podstoupit spolu s mobilními technologiemi ve třídě?
  9. Hangout: Lze principy tzv. převrácené třídy využívat i v české škole?
10. Chceme po žácích aktivitu - umíme s ní také zacházet?
11. Management učitele - notýsek, diář, tablet, lístečky?
12. Dá se vyučovat geometrie na interaktivní tabuli, tabletu, počítači?
13. Sledujete pravidelně klima třídy? Jak a co s výsledky dál?
14. Jak využít zájmy žáků v hodinách? Může být žák "učitelem" třídy? (Hangout)
15. Netradiční zápisy v sešitech (burza nápadů)
16. Umíme vysvětlit žákům, proč je učivo našeho předmětu důležité?
17. Zkoušení na všechny způsoby. Ale který je ten pravý?
18. Záznam zvuku a obrazu ve výuce - tipy a zkušenosti
19. Jak propojit výuku (v konkrétním předmětu) s reálným světem žáků?
20. Interaktivní tabule není jen plátno pro promítání...
21. BYOT/BYOD - jak na to v českém prostředí?
22. Můžeme metodu vyprávění příběhů využít ve všech předmětech?
23. Jak si představujeme "interaktivní" výuku?
24. Můžeme realizovat ve své hodině online propojení se spolupracující třídou, odborníkem?
25. Video ve výuce - tvoříme, pouštíme, ...
26. Stavba hodiny aneb Už to tu bylo, ale jistě si řekneme zase něco nového
27. Předmětové komise - ztráta času nebo prostor pro odborný růst?
28. K čemu jsou/mohly by být ve třídách/na chodbách nástěnky?
29. Smí/mohou žáci používat mobil ve výuce? Jak a kdy? - tipy a náměty
30. Jak zjišťovat momentální naladění třídy a jak si předávat potřebné informace napříč pedagogickým sborem?
31. Jak by mělo fungovat a co by mělo nabízet prostředí pro bezpečnou komunikaci třídy a učitele (typ Edmodo)?
32. Jak motivovat žáky k aktivnímu přístupu aneb Je to na známky? (nevysílaný Hangout)
33. Proč mít/nemít třídní webové stránky?
34. Fotografie ve výuce - vyhledáváme, tvoříme...
35. Jaký přínos do výuky má školní časopis a/nebo školní radio?
36. Tematické plány - kdy a jak je připravujete?
37. Jaké bylo vlnobití v uplynulém školním roce a jaké by mělo být v roce následujícím? (nevysílaný Hangout)

Témata PEPOUŠova vlnobití III:

1. Využívání cloudových úložišť - klady/zápory, smysl, využití ve škole
2. Jak naučit žáky věci, které je nutné znát zpaměti a jak je skutečně zautomatizovat?
3. Jak hodnotit skupinovou práci?
4. Mimočítanková četba - co doporučit a jak s knihou dál pracovat?
5. Portfolia a jejich neformální využití
6. Přestávky - jaké aktivity na vybití energie? A co s neklidnými žáky ve třídě?
7. Mluvený projev žáků - je to problém?
8. Moodle a další LMS systémy - jak využít v základním vzdělávání?
9. Pomůcky do výuky - vyrábět nebo kupovat?
10. Doplňovací cvičení vs. přepis textu s doplněním jevů - klady a zápory
11. Vedeme ve výuce žáky ke zvídavosti a ptaní se?
12. Jaké typy domácích úkolů bychom mohli/měli zadávat?
13. Co víme (a co bychom chtěli vědět) o metodě CLIL?
14. Předvánoční snění a přání
15. Exkurze a výuka mimo budovu školy - ano či ne?
16. Soutěže ve třídě/škole - máme podporovat soutěživost žáků jako důležitou životní dovednost?
17. Volitelné předměty - možnosti školy, představy žáků/rodičů a limity učitelů
18. Jsou vyjadřovací dovednosti žáků na stále horší úrovni? Co s tím můžeme dělat?
19. Psaní rukou (jak) nebo na klávesnici (kdy)?
20. Jak si třídní učitel může co nejlépe poradit s organizačními povinnosti ve své třídě?
21. Ovládáme všechny gramotnosti, které požadujeme po svých žácích?
22. Máme už za sebou tvorbu DUM pro EU PES? Co nám to přineslo?
23. Motivovaný žák, motivovaný učitel - a jak nevyhořet
24. Knihy, časopisy, články (pro žáky i učitele) - inspirace nebo nuda?
25. Kdy je nejlepší čas začít s učením cizího jazyka? Mají žáci na 2. stupni šanci naučit se kvalitně druhý jazyk?
26. Co by měl umět učitel, ale na VŠ ho to nenaučí II.?
27. Vzájemné hospitace a ukázkové hodiny. Jak z nich vytěžit maximum?
28. Jak mohou žáci prezentovat výsledky své samostatné/párové/skupinové práce?
29. Sešity, bločky, notýsky, papírky - jak vypadají zápisy v sešitech mých žáků?
30. Obrázky, obrazy, ilustrace - umíme s nimi pracovat?
31. Komunikuji/odmítám komunikovat se svými žáky na sociálních sítích...
32. Zahraniční inspirace - proč? kde? jak?
33. Jaké překážky je třeba překonat, aby mohla probíhat spolupráce na úrovni škola - rodina, popř. učitel - rodič?
34. Máme ve třídě nějaké počítače/tablety, ale není jich dost pro každého - umíme si s tím poradit?
35. Písemky, testy, opakování - pozorujete nějaké změny v poslední době?
36. Individuální přístup k žákům - historismus, mýtus nebo ideál?
37. Jak zapracovat aktuální dění z reálného života do výuky?
38. Jaká byla uplynulá sezona vlnobití a jaká by mohla být ta následující?

Témata PEPOUŠova vlnobití II na Google Plus:

11. Individuální přístup v praxi aneb Jak konkrétně skloubit práci s jednotlivcem a plnou třídou
12. Dobré rady do II. pololetí - co se mi v mém předmětu osvědčilo a co ne
13. Pomůcky pro skupinovou práci - "dvoudolarové tabule", karty...
14. Matematika všude kolem nás (integrujeme)
15. Asistent ve třídě - opravdu pomoc pro žáka i učitele?
16. Školení pro učitele - naše požadavky a zkušenosti
17. Hodnocení a práce v hodině s dětmi s SPU
18. Písemný projev žáka - přežitek nebo prostředek rozvoje žáka?
19. Sebehodnocení učitele - zpětná vazba pro vylepšení kvality výuky?
20. Jak udržet správné klima ve třídě - a jde to vůbec?
21. Absolventské práce a celoškolní projekty - nápady a zkušenosti
22. Online spolupráce mezi učiteli/třídami/školami aneb Už máme nějaké zkušenosti
23. Písemné práce - jak často? jak obsáhlé? jak hodnotit? jakou váhu pro vás mají?
24. Počítače ve třídě nebo počítačová učebna? Není něco z toho zastaralé?
25. Geometrie - proč se jí všichni tak bojí/bojíme?
26. Školíme se (navzájem), vzděláváme se - jak najít kvalitní seminář?
27. Vejce, slepice a další zajímavosti našeho školství
28. Domácí příprava žáků (motivace, způsob, vychytávky)
29. Oslavte s námi 15. výročí Spomocníka aneb zeptejte se Ing. Bořivoje Brdičky Ph.D.
30. Internet ve výuce
31. Jaké kroky vedou ke kvalitní žákovské/učitelské prezentaci?
32. Je ještě v dnešní škole potřebný dril?
33. Testování - proč a jak?
34. Dokážeme dětem předkládat cizí jazyk v souvislostech?

Vznikl celý archiv vlnobití. Najdete zde ke stažení všechna vlnobití, která proběhla v prostředí Google Waves.
Přehled již probraných (a archivovaných) témat:

PEPOUŠovo vlnobití I.

1. Stavba hodiny aneb Jak to vidím já
2. Jak na ukázkovou hodinu?
3. Evokace aneb Naladění na hodinu
4. Jak na zlobivce?
5. Tematická výuka a projekty
6. Diktáty, testy, pětiminutovky, písemné práce
7. Domácí úkoly
8. Skupinové aktivity
9. Využití moderních technologií v jednotlivých předmětech
10.Rychlé aktivity na úvod hodiny
11. Zapojujeme do výuky i ruce?
12. Google - co o něm víme a jak nám pomáhá
13. Náčrtky a grafická zobrazení (grafické organizéry)
14. Plánování hodiny - příprava učitele, tematické a týdenní plány
15. Smysluplné vyučování - co si pod tím představit?
16. Skupinová výuka
17. Zápis učiva - Kolik? Kam? Kontrola?
18. Nápady na ubrousku (speciální vlnobití - moderátor odpovídá na otázky k tématu prezentací pomocí obrázků)
19. Ideální pracovní list... a co s ním dál?
20. Agresivní žák/rodič - sdílení zkušeností
21. Vizuální pomůcky - to nejsou jen obrázky
22. Reflexe a sebereflexe
23. Publikujeme na internetu (překážky, zajímavosti)
24. Co by na to řekl náš oslavenec?
25. Referáty: Jak zadávat? Jak hodnotit? Jaký mají smysl?
26. Diagnóza: Třídní učitel
27. Tematické vyučování a projekty II.
28. Motivujeme žáky, sebe, i své okolí
29. Hry s jazykem a o jazyce aneb Komunikujeme
30. Suplující učitel
31. Co by měl umět učitel, ale na VŠ ho to nenaučí?
32. Jaké jsou limity učitele ve školství aneb Co je třeba hodit za hlavu?
33. Pravopis a čtení s porozuměním napříč předměty
34. Knihy a časopisy - do výuky i k odpočinku
35. Speciál: Zeptejte se... pana Bořivoje Brdičky (speciální vlnobití - pan Brdička odpovídá na otázky PEPOUŠů)
36. Jedeme na výlet aneb Jednou nohou v kriminále
37. Co bude o/po prázdninách 

PEPOUŠovo vlnobití II.

1. Tematické plány - proč a jak?
2. Negativní chování žáků ve výuce. Co s tím?
3. Aplikace a webové stránky v PC učebně - zakazovat nebo nezakazovat?
4. Můžeme smysluplně využívat technologie ve výukových předmětech? 
5. Metody výuky čtení - klady a zápory; práce s textem  
6. Strategie žáků jak se vyhnout povinnostem nebo nás obelstít s úkoly. Jak reagovat? 
7. Vzájemné hospitace, ukázkové hodiny, virtuální hodiny - pomoc nebo strašák?
8. Sebehodnocení žáků - jak, kdy, proč?
9. Škola hrou - regulérní výuková metoda nebo bič na učitele?
10. Sebehodnocení a vzdělávání učitele - celoživotní proces  

Všechna vlnobití můžete zobrazit a prostudovat kliknutím na štítek "vlnobití" v bočním panelu.

Citace:

[1] KHAS, M. (2014). Miloslav Khas: PEPOUŠovo vlnobití aneb od šplouchání v tůňce po oceán. [online] Miloslavkhas.blogspot.cz. Available at: http://miloslavkhas.blogspot.cz/2014/07/pepousovo-vlnobiti-aneb-od-splouchani-v.html [Accessed 21 Jul. 2014].

[2] HUBLOVÁ, P. (2014). Vlnobití pomáhá aneb Nejste v tom sami! • PEPOUŠovo vlnobití. [online] Vlnobiti.blogy.rvp.cz. Available at: http://vlnobiti.blogy.rvp.cz/2014/07/30/nejste-v-tom-sami/ [Accessed 30 Jul. 2014].

2 komentářů:

 1. Využití k "vlnobití" Wave považuji za výborný nápad. Škoda, že bude Wave za pár měsíců končit.

  OdpovědětVymazat
 2. Google ukončil vývoj Waves, pustil ji mezi lid. Pokud ovšem bude jeho taktika stejná jako u jiných aplikací, které odpískal, pak je nechá běžet bez úprav, jen zamezí přihlašování se novým uživatelům.
  Takhle fungoval Google Notebook ještě docela slušně dlouho.
  Modlím se za to.

  OdpovědětVymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína