24. 7. 2010

Pomůcky pro výuku matematiky

Někdy člověk náhodně objeví přímo poklad. Posuďte sami, jestli se vám některá z pomůcek nebude hodit. A výroba jistě nebude nijak náročná...
s odkazem na:
"Manipulací s pomůckami zapojuje žák do poznávacího procesu kromě zraku další smysl hmat. Tím, že žák popisuje slovně činnost, kterou s pomůckami provádí, uplatňuje se i řeč (tedy i sluch). Užitím více smyslů při seznamování se s učivem a při procvičování již probraného učiva dochází u žáků ke kvalitnějšímu  osvojení a trvalejšímu zapamatování probírané látky."


.....
Podobné  články:
Grafy s bonbonky - je to ještě matematika?
Óda na činnosti v matematice
Aktivizující činnosti ve výuce matematiky

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.